Home

Ztráta osvědčení o registraci vozidla

Optimalizační opatření k ŽU Ztráta dokladů Zneplatnění technického průkazu a osvědčení o registraci vozidla přes Portál občana Nastínění problému V současné době může být za určitých okolností problematické zneplatnit ztracený nebo odcizený doklad a zabránit tak jeho zneužití Ztráta osvědčení o registraci vozidla část I. (malého technického průkazu) Žadatel předloží: Osvědčení o registraci vozidla - část. II (velký technický průkaz). Plnou moc - zastupuje-li žadatel vlastníka vozidla. Správní poplatek 100 Kč. Vyplněnou Žádost o vydání nového dokladu k vozidl Ztráta osvědčení o registraci vozidla Ztratili jste osvědčení o registraci vozidla? Neriskujte zbytečné problémy při silničních kontrolách a nechte nás veškeré nezbytné úkony vyřídit za vás. K vyřízení duplikátu budeme potřebovat následující dokumenty: technický průkaz (TP) u leasingového vozidla - souhlas leasingové společnosti se zápisem změny.

Ztráta, zničení, odcizení, poškození technického průkazu nebo osvědčení o registraci vozidla (malého TP) 04. Základní informace k životní situaci: Životní situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním. 05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Ztráta registrační značky nebo odcizení. originál velkého technického průkazu. originál osvědčení o registraci vozidla (malý TP) jestliže je vozidlo registrováno na leasingovou společnost, tak plnou moc od leasingové společnosti. kopii dokladu o IČU v případě vozidla registrovaného na IČO (výpis z obchodního.

Vzor - Osvědčení o registraci vozidla. Část I. Toto osvědčení o registraci vozidla má podobu laminované evidenční karty o rozměrech 105 mm x 75 mm. Osvědčení o registraci vozidla (osvědčení část 1) obsahuje na lícní straně údaje o provozovateli vozidla a o jeho vlastníku. Rubová strana tohoto dokladu je vyhrazena. osvědčení o registraci vozidla - ORV, je-li k dispozici; 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu a Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou jsou k dispozici na úřadě a na těchto stránkách. 12 Vydání duplikátu technického průkazu a osvědčení o registraci silničního vozidla (za ztracený, poškozený, odcizený) 1. Identifikační kód. 17-03-09. 2. Pojmenování (název) životní situace. Ztráta, poškození nebo odcizení technického průkazu (TP) nebo osvědčení o registraci silničního vozidla (ORV). 3

Ztráta osvědčení o registraci vozidla část I

 1. originál malý technický průkaz (osvědčení o registraci) zbývající registrační značka (SPZ, pokud byla ztracena/odcizena jen jedna tabulka) soukromá osoba cizinec - kopie dokladu o pobytu; plná moc vlastníka vozidla (ke stažení
 2. originál velkého technického průkazu jestliže je vozidlo registrováno na leasingovou společnost, tak plnou moc od leasingové společnosti kopii dokladu o IČU v případě vozidla registrovaného na IČO (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list) kopii OP osoby oprávněné jednat za společnost či firmu kopie OP u vozidla zaregistrovaného na rodné číslo u cizinců je.
 3. Správní poplatek za vydání duplikátu technického průkazu vozidla nebo osvědčení o registraci vozidla je 100 Kč. Jaké jsou lhůty pro vyřízení: Věc se zpravidla vyřizuje na počkání; v komplikovanějších případech se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je.
 4. Ztráta nebo poškození osvědčení o registraci: Originál Osvědčení o registraci vozidla (pokud se jedná o situaci, kdy je pouze poškozený) Originál velkého technické průkazu; Zplnomocnění naší společnosti k zastupování Vaší osoby či firmy při vyřizování formalit spojených s vystavením nového ORV na dopravním.

Osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz), nebo ještě jinak řečeno osvědčení část 1 (A), se používá v současné podobě od roku 2005. Na přední straně obsahuje údaje o provozovateli vozidla a jeho vlastníku, zadní strana je vyhrazena technických parametrům vozidla vede registr historických a sportovních vozidel, přiděluje historickým vozidlům zvláštní registrační značku pro historické vozidlo a přiděluje tabulku se zvláštní registrační značkou pro historické vozidlo, vydává osvědčení o registraci a průkaz historického vozidla, přiděluje historickým vozidlům zvláštní.

Ztráta osvědčení o registraci vozidla - SPZ-Praha

 1. ZTRÁTA OSVĚDČENÍ O REGISTRACI VOZIDLA ČÁST II. (VELKÝ TECHNICKÝ PRŮKAZ) Osvědčení o registraci vozidla - část. I (malý technický průkaz) správní poplatek 100,- Kč + 50,- Kč; Vyplněnou Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu ZTRÁTA OSVĚDČENÍ O REGISTRACI VOZIDLA ČÁST I. (MALÝ TECHNICKÝ PRŮKAZ
 2. Osvědčení o registraci vozidla část II (velký technický průkaz) Osvědčení o registraci vozidla část I (malý technický průkaz) v případě jeho poškození. Souhlas vlastníka vozidla, je-li odlišný od provozovatele vozidla. popř.: plná moc, výpis z Obchodního rejstříku, živnostenský list, koncesní listina atd.
 3. Rychlá navigace. Registrace vozidla / Přihlášení vozidla - u nových vozidel, které ještě nejsou zaznamenány v registru silničních vozidel.; Přepis vozidla / Převod vozidla - v případě, že kupujete ojetý vůz nebo přihlašujete automobil na druhou osobu.; Odhlášení vozidla - dle novely zákona č. 56/2001 nově zrušeno u převodu ojetého vozidla
 4. Žádost o vydání nového technického průkazu silničního vozidla a nového osvědčení o registraci silničního vozidla. Registrační značka vozidla
 5. Duplikát osvědčení o registraci vozidla. Žádost o provedení změn údajů v registru silničních vozidel musí obsahovat: vyplněná žádost o vydání nového dokladu k vozidlu; technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, správní poplatek v případě ztráty, poškození, odcizení činí 100,- Kč
 6. Ztráta, odcizení a zničení technického průkazu a osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz). 04. Základní informace k životní situaci. Podání žádosti o vydání nového technického průkazu a osvědčení o registraci vozidla. 05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost
IMG_4911 - SPZ Servis

Přihlášení vozidla do registru vozidel - formuláře pro přepis vozidel Žádost o přihlášení vozidla (prázdná) Vyplněný vzor žádosti k registraci nové vozidla Vyplněný vzor žádosti přepisu již registrovaného vozidla v dan Registrace vozidla na základě prohlášení o shodě (COC list) Žádost o vydání tabulky s registrační značkou (nosič kol, poškozená RZ) Ztráta, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou; Ztráta, poškození, odcizení nebo zničení technického průkazu a osvědčení o registraci silničního vozidla

Technický průkaz neboli osvědčení o registraci vozidla

Ztráta, zničení, odcizení, poškození technického průkazu

Osvědčení o registraci vozidla - část I. (malý technický průkaz) správní poplatek 200,- Kč Trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník povinen oznámit adresu a účel využití vyřazeného vozidla (do 10 pracovních dnů) - poplatek 50,- Kč(při. ZTRÁTA OSVĚDČENÍ O REGISTRACI VOZIDLA ČÁST I. (MALÝ TECHNICKÝ PRŮKAZ) Provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností . Osvědčení o registraci vozidla - část. II. (velký technický průkaz) správní poplatek 100,- K Ztrátu, zničení, odcizení nebo poškození technického průkazu silničního vozidla nebo osvědčení o registraci silničního vozidla oznamuje vlastník nebo provozovatel a je požádat o vydání dokladu. 06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace. Žadatel předloží žádost o vydání nového dokladu k. Registr silničních vozidel - elektronické objednávání . Elektronické objednávání žadatelů do registru silničních vozidel. V zájmu zvyšování úrovně služeb, poskytovaných žadatelům, nabízí Odbor dopravněsprávních činností MMB možnost elektronického objednávání k úkonům v registru silničních vozidel (RSV).. Na této stránce můžete zjistit informace o. Optimalizační opatření k ŽU Ztráta dokladů Zneplatnění technického průkazu a osvědčení o registraci vozidla přes Portál občana Nastínění problému V současné době může být za určitých okolností problematické zneplatnit ztracený nebo odcizený doklad a zabránit tak jeho zneužití

Osvědčení o registraci vozidla (malý TP) Pokud je provozovatel odlišný od vlastníka, musí doložit souhlas vlastníka vozidla v podobě plné moci; Příslušný doklad o vlastnictví vozidla; Protokol o odcizení technického průkazu od Policie ČR - právnická osoba. Vyplněný formulář Žádost o zápis změn údaj Ztráta obou technických dokladů. Pokud ztratíte oba doklady velký i malý technický průkaz, je dobré mít fotokopii průkazu pro vypsání žádosti o vydání nového dokladu k vozidlu nebo znát registrační značku a VIN vozidla.. V případě ztráty velkého technického průkazu, nový doklad je označen viditelně jako duplikát.Na novém technickém průkazu příslušný. V případě ztráty, zničení, poškození nebo odcizení registračních značek, technického průkazu nebo osvědčení o registraci vozidla, požádá vlastník nebo provozovatel vozidla o vydání nové registrační značky, technického průkazu nebo osvědčení o registraci silničního vozidla. K provedení úkonů je příslušný kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností Co dělat při ztrátě technického průkazu. Když se vám přihodí nemilá ztráta technického průkazu vozidla, tak je nutné co nejdříve požádat registr vozidel na příslušném obecním úřadě o nový. Je to možné provést buď osobně nebo v zastoupení jiné osoby, která bude mít plnou moc k jednání

Ztráta registrační značky nebo odcizení - SPZ Servi

Ministerstvo dopravy ČR - Osvědčení o registraci vozidla

 1. Ztráta malého technického průkazu (ORV) Originál velkého technického průkazu TP. Kolek 100,-. Ostatní doklady. Firmy - originál, nebo kopie výpisu z obchodního rejstříku. Živnostník - originál nebo kopie živnostenského listu, nebo osvědčení o registraci. Občan ČR - kopie občanského průkazu - stačí vyplněné údaje.
 2. osvědčení o registraci vozidla část I, (tzv. malý technický průkaz), doklad o sjednání pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. povinné ručení); předkládá se tzv. zelená karta, pokud Vám nebyl pojišťovnou doručen originální výtisk zelené karty, je zapotřebí v případech, kdy je pojistníkovi zaslána.
 3. osvědčení o registraci vozidla; Formuláře: Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou (PDF - 633 kB) Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu (PDF - 640 kB) Správní a jiné poplatky: Správní poplatky jsou dány položkami 16, 26 a 27 zákona č.634/2004 Sb,.o správních poplatcích. Platba v.
 4. Technická kontrola je uskutečněna na stanici technické kontroly, tam dochází k porovnávání údajů vepsaných v technickém průkazu daného vozidla a v osvědčení o registraci vozidla nebo v osvědčení o technické způsobilosti se nazývá evidenční kontrola. Jestliže jde o vozidlo, nepodléhající registraci, se skutečnými.

Registr vozidel - ztráta, poškození, odcizení registrační

Ztráta osvědčení o registraci vozidla část II. (velkého technického průkazu) Ztráta osvědčení o registraci vozidla část I. (malého technického průkazu) Výměna tabulky s registrační značkou (odcizení, ztráta, poškození,) Vývoz vozidla do zahraničí Správní poplatk Formuláře registru silničních vozidel platné od 1.6.2017 Pro lepší komunikaci mezi úřady vydalo Ministerstvo dopravy jednotné formuláře, které platí na jednotlivých registrech vozidel a oborech dopravně správních agent jednotlivých měst. Jednotlivé formuláře si můžete stáhnout na stránkách ministerstva dopravy zde Správní poplatky jsou dány položkou 16 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích. Správní poplatek za vydání duplikátu technického průkazu vozidla nebo osvědčení o registraci vozidla je 100 Kč. Správní poplatek je hrazen v hotovosti nebo platební kartou na odboru agendy řidičů a motorových vozidel Duplikát osvědčení o registraci vozidla. Doklady, které budete potřebovat k vystavení duplikátu OTP za ztracený či odcizený: plnou moc od leasingové společnosti ke změně v registraci vozidla - vystavení duplikátu OTP (jen v případě, že je vozidlo zakoupeno na leasing

Vydání duplikátu technického průkazu a osvědčení o

Žádosti o informace dle zákona č. 106-1999 Sb. Veřejné zakázky a registr smluv; Svatby on-line; Rozklikávací rozpočet; Bezpečná doprava; Mapový portál; Město v číslech; On-line zastupitelstvo; Zápisy do mateřských škol; Zápisy do základních škol; Fondy a granty. Fondy města; Dotační projekty města; Společnosti měst zaregistrování vozidla (které již má vystaven český technický průkaz) zápis vlastníka (leasingové smlouvy) vyřazení i ukončení vyřazení vozidla z provozu (dříve DEPOZIT) ztráta, poškození nebo odcizení osvědčení o registraci vozidla. ztráta, poškození nebo odcizení tabulky registrační značky. ztráta.

Registr vozidel - Vystavení nové registrační značk

Ztráta osvědčení o registraci vozidla (ORV. technický průkaz (TP) plná moc k zastupování u firemního vozidla ověřená kopie ŽL, výpisu z obchodního rejstříku, plnou moc k otisku firmy podepíše jednatel -é, viz. způsob zastupován · zaregistrování vozidla (které již má vystaven český technický průkaz) · zápis vlastníka (leasingové smlouvy) · vyřazení i ukončení vyřazení vozidla z provozu (dříve DEPOZIT) · ztráta, poškození nebo odcizení osvědčení o registraci vozidla odhlášení vozidla z registru (převod na nového vlastníka - zápis změny) zápis jakékoli změny do technického průkazu a registru (změna barvy, výměna motoru, výbavy) zajištění vydání duplikátů dokumentace - technického průkazu (TP), osvědčení o registraci (OTP) zapsání či výmaz zástavního práva. vyřazení.

(3) Pro zápis úředních záznamů nebo dalších záznamů v technickém průkazu se užije číselníků a zkratek, pokud jsou ministerstvem stanoveny. § 11 Ztráta, zničení nebo poškození technického průkazu nebo osvědčení o registraci vozidla (K § 7 odst. 4 a § 79 odst. 1 a 5 zákona) (1) V případě, že vlastník nebo. Žádost o vydání nového dokladu k vozidluŽádost o vydání nového dokladu k vozidlu (ztráta, poškození, odcizení nebo zničení technického průkazu či osvědčení o registraci silničního vozidla) Ztráta, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkouOznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s.

osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz), doklady o provedení měření emisí motoru silničního vozidla (NE u motocyklu při pohotovostní hmotnosti do 400kg), protokol o měření emisí NE starší 30-ti dnů. (Při starším datu měření emisí bude platnost technické způsobilosti vyznačena pouze do doby. Doklad o likvidaci vozidla není předkládán úřadu (a ani úřadem není vyžadován) jen při trvalém vyřazení z důvodu zániku vozidla, nebo při nesplnění povinnosti do stanovené lhůty (v současnosti 14 dnů) po zániku pojištění odpovědnosti sjednat nové pojištění odpovědnosti, nebo uložit osvědčení o registraci. 4. Základní informace k životní situaci. Životní situace popisuje postup při ztrátě, zničení, odcizení nebo poškození technického průkazu silničního vozidla nebo osvědčení o registraci silničního vozidla. 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat. Ztrátu, zničení, odcizení nebo poškození technického průkazu. Osvědčení o registraci vozidla je dokument, který uvádí základní informace o vozidle a jeho vlastníku.. V České republice má osvědčení o registraci vozidla dvě části. Část I (lidově malý technický průkaz) má podobu malé kartičky zatavené v plastové průhledné fólii. Tato kartička je oboustranně potištěna, obsahuje ochranné prvky

Duplikát osvědčení o registraci vozidla - potřebné doklady

 1. - odcizení, ztráta zničení nebo poškození osvědčení o registraci vozidla - provádění zápisů v technickém průkazu motorového vozidla 3. Rozhodování o změně údajů v registru vozidel - vyznačování změn v registru silničních vozide
 2. Ztráta, zničení, odcizení nebo poškození dokladů silničního vozidla (20.4.2020) Jedná se o situaci, kdy dojde ke ztrátě, zničení, odcizení nebo poškození technického průkazu silničního vozidla nebo osvědčení o registraci silničního vozidla
 3. 2/ a) vymezení základních pojmů zákona č. 56/2001 Sb. b) osvědčení o registraci silničního vozidla, ztráta, zničení, odcizení, poškození. 3/ a) rozsah zapisovaných údajů v technickém průkazu silničního vozidla. b) žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla. 4/ a) zápis změny vlastníka.
 4. Ztráta SPZ: Cena za jízdu bez značky je vysoká Kromě toho si připravte velký technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla (lidově označovaný jako malý technický průkaz) a váš průkaz totožnosti. Jde-li o firemní vůz, budete předkládat také živnostenský list či výpis z obchodního rejstříku. Jestliže o.
 5. osvědčení o registraci vozidla (malý TP), souhlas vlastníka (v případě jeho zápisu např. leasing), v případě odcizení - zápis o oznámení Policii ČR, v případě ztráty, odcizení, poškození 1 kusu tabulky u motorových vozidel zbývající 1 kus odevzdat
 6. Pro nahlášení ztráty, zničení nebo odcizení technického průkazu silničního vozidla nebo osvědčení o registraci silničního vozidla a žádost o duplikát budete potřebovat: případně plnou moc, která nemusí být ověřena. Pro jistotu byste si s sebou měli vzít i druhý doklad od vozidla. To znamená - v případě.
 7. Vyplněný formulář, technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz), pokud bylo k silničnímu vozidlu vystaveno více RZ, tabulky RZ, které nebyly ztraceny, odcizeny nebo zničeny, doklady vlastníka, provozovatele. 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Ztráta typového štítku karosérie motor. 4. Základní informace k životní situaci. technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla - část II.) osvědčení o registraci vozidla část I. případně listinu osvědčující oprávnění jednat jménem jiné osoby; bezpečnou identifikaci vozidla (Policie ČR nebo Cebia nebo. Velký technický průkaz vozidla - co obsahuje. Daleko více informací obsahuje velký technický průkaz neboli Osvědčení o registraci vozidla část 2, který je vlastně něco jako rodný list vozu. V podobě, tak jak jej známe dnes, existuje již od roku 1996. Najdeme v něm informace o provozovateli, vlastníkovi (přední. Žadatel předloží vyplněnou žádost, zbylý doklad o vozidlu a občanský průkaz. Při zastupování provozovatele je nutno doložit plnou moc. Formuláře Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu . Správní poplatky. Vydání nového osvědčení o registraci vozidla 100 K

Malý technický průkaz je správněji pojmenován jako Osvědčení o registraci vozidla část I.Na tomto dokumentu najdete základní informace o provozovateli a samotném vozidle.Tato informace je velice důležitá, jelikož informace o vlastníkovi najdete jen na VTP.Malý technický průkaz je malá kartička zatavená v čiré plastové fólii a vydává ji obecní úřad s. Ztráta, poškození nebo odcizení technického průkazu (TP) nebo osvědčení o registraci silničního vozidla (ORV). 3 Co dělat při ztrátě technického průkazu. Když se vám přihodí nemilá ztráta technického průkazu vozidla, tak je nutné co nejdříve požádat registr vozidel na příslušném obecním úřadě o nový Vydání osvědčení o registraci vozidla nebo výpis technického osvědčení vozidla jako duplikát nahrazující tyto doklady při jejich poškození, zničení, ztrátě nebo odcizení 100,- Kč (tento poplatek se nevztahuje na vydání nových dokladů v důsledku prodloužení pobytu - při vydání nových identifikačních průkazů

Ztráta, zničení, odcizení, poškození TP nebo ORV

Zásady jízdy na sněhu a ledu - SPZ Servis

Od poplatku je osvobozena registrace elektrického vozidla. 2/ ZTRÁTA VELKÉHO TECHNICKÉHO PRŮKAZU (ORV část II) K žádosti o vydání nového osvědčení o registraci vozidla (velkého technického průkazu) žadatel přiloží: ORV (malý technický průkaz) platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas, doklad o povolení k pobytu Technický průkaz vozidla (TP), nebo také jinak řečeno osvědčení o registraci vozidla část 2 (B), je onen velký technický průkaz vzoru 96 (v roce 1996 uveden do užívání). Na přední straně obsahuje údaje o provozovateli vozidla a jeho vlastníku, zadní strana je vyhrazena technickým parametrům vozidla Vydání duplikátu technického průkazu a osvědčení o registraci silničního vozidla (za ztracený, poškozený, odcizený) 1. Identifikační kód. 17-03-09. 2. Pojmenování (název) životní situace. Ztráta, poškození nebo odcizení technického průkazu (TP) nebo osvědčení o registraci silničního vozidla (ORV). Ztráta technického průkazu - postup. Jestliže techničák ztratíme, poškodíme nebo nám ho ukradnou, musíme si zažádat o jeho kopii, a to na dopravním odboru na úřadě podle našeho bydliště. Tam stačí vyplnit žádost a uvést její důvod. Místní úřad pak vydá duplikát osvědčení o registraci vozidla

Ztráta, poškození, odcizení dokladů nebo registračních značek osvědčení o registraci vozidla a technický průkaz, jsou-li k dispozici, příp. listinu osvědčující oprávnění jednat jménem jiné osoby, v případě podání žádosti v zastoupení, úředně ověřenou plnou moc.. Podle druhu požadovaného provedení úkonu na registru vozidel je však dále nutno předložit např. velký technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla, dokumentaci k vozidlu, a to k záznamu zapisovaných skutečností a dále další podklady, které nelze elektronickou cestou zasílat - osvědčení o registraci silničního vozidla, - tabulky registrační značky, které nebyly ztraceny, zničeny nebo odcizeny, Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení, plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele se nevyžaduje

ZTRÁTA SPZ, TP, ORV :: JSV Corporation s

Registrace vozidel; Ztráta, zničení nebo odcizení velkého nebo malého technického průkazu. · ztráta, poškození nebo odcizení osvědčení o registraci vozidla · ztráta, poškození nebo odcizení tabulky registrační značky · ztráta, poškození nebo odcizení technického průkazu · vydání třetí tabulky s registrační značkou (nosič kol) · vydání tabulky s registrační značkou pro vývoz vozidla do zahranič Žádost o přidělení registrační značky na přání. Žádost o přidělení 3. registrační značky na nosič kol. Poskytnutí údajů z registru vozidel. Zápis vozidla do registru. Zápis změny vlastníka nebo provozovatele vozidla. Vydání nového dokladu k vozidlu. Ztráta, zničení nebo odcizení registrační značky. Vydání.

rozšíření řidičského oprávnění B+E Archivy - SPZ Servismajitel vozidla Archivy - SPZ Servis

Technický průkaz neboli osvědčení o registraci vozidl

Magdalena Bílková - SPZ Servis

Oddělení evidence silničních vozidel — Ostrav