Home

Vodovodní síť Mapa

Pasport vodovodů a kanalizací. jednoduché a efektivní řešení evidence a správy vodovodních řadů a kanalizačních sítí. Aplikace Pasport vodovodů a kanalizací je nástroj pro komplexní správu agendy o vodovodech a kanalizacích ve správě města, obce nebo pověřené organizace. Hlavní funkce Mapa výluk a havárií Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku. 601 267 267. Zákaznická sekce. Nahlásit havárii. Poslat dotaz Informace o existenci podzemních sítí. potřebuji dokumentaci - zákres stávajících rozvodů vodovodní a kanalizační sítě, upřesnit jejich polohu v terénu, určit místo pro napojení přípojky, vyjádření pro potřeby vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení. Poznámka: Platnost poskytovaných dat a. Mapa Vodovodní Sítě. Vodovodní síť | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Vyjadřování ke stavbám | Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Vodovodní síť | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Absinthe Mafia spolek milovníků pravého absintu • Zobrazit téma MICHLOVSKÝ stavební s.r.o. Jednotná digitální technická mapa.

Pasport vodovodů a kanalizací - T-MAPY spol

Havířov je statutární město v Těšínském Slezsku, v okrese Karviná v Moravskoslezském kraji, ležící v ostravské aglomeraci 11 km jihovýchodně od.. Chrudim je okresní město ve východních Čechách. Má postavení obce s rozšířenou působností a je druhým největším městem Pardubického kraje. Leží 110 km..

Zajímá vás. Provozujeme více než 4 000 km vodovodních řadů. Staráme se také o související vodohospodářské objekty, jako jsou úpravny vody, vodojemy nebo vodovodní čerpací stanice. Součástí péče o svěřený majetek je i odborný servis, modernizace a výstavba nových zařízení. Přípojka k vodovodu Na textovou a přehledovou část plánu rozvoje vodovodů a kanalizací příslušné obce nebo její části, se dostanete po kliknutí do mapy na požadovaném území. Změnu mapového podkladu provedete volbou výběru v levé dolní části mapového okna, k dispozici je základní mapa ČR a časová řada leteckých snímků vodovodní sítě Michal Haman 7 - digitální zakreslení vodovodní sítě - přehledná situace celé sítě - dílčí mapové listy menšího formátu (A3-A1) - tematické mapy (nemusí být součástí studie) - mapa dle materiálů -mapa dle materiálu a dimenzí řadů - mapa dle tlakových pásem (v případě většího počtu monitoring vodovodní sítě; trasování vodovodů Mapa kvality vody. Zákaznická linka. 601 274 274. nebo. 840 111 112.

Historie kanalizace. Kdy a kde byla vynalezena vůbec první kanalizace na světě nemůžeme říci. První zmínky o existenci kanalizačního systému a odpadové jámě se vyskytují v mytologii semitských Akadů, kteří přesídlili do Babylonu okolo roku 2 600 př. Kr. V mezopotámských a protoindických městech budovali kolem roku 2 510 př. Kr. speciální kanalizační systémy na. Pasport optické sítě. Mapa technické infrastruktury. kanalizační šachty, objekty na kanalizaci) a vodovodní sítě (vodovodní řady, zařízení na vodovodní síti, objekty na vodovodní síti). Aplikaci je možno doplnit modulem pro evidenci a plánování údržby

Pokud se vám stránka nezobrazuje správně, web není optimalizován pro tento prohlížeč. Použijte prosím aktuální verzi prohlížeče Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, popř Vodovodní síť. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. provozují vodovodní síť, jejíž celková délka je 1 421 km, včetně 159 km přivaděčů. Nejvíce zastoupeným materiálem potrubí je šedá litina (50 %), tvárná litina (28 %), ocel (9 %), zbytek tvoří potrubí z PE, PVC, sklolaminátu, železobetonu a azbestocementu Mapa výluk a havárií napojený na veřejnou vodovodní síť, s potrubím zásobovaným z jiného zdroje (např. z vlastní studny, prameniště, nádrže apod.). Kanalizační přípojka. je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústěné do stokové sítě. Ke stažení. Obchodní podmínky. Reklamační řád. Tiskopisy, žádosti, objednávky.. Standardy vodovodní. Standardy kanalizační. Standardy kanalizační pro ČOV. Standardy kanalizační pro elektro. Standardy GIS - pro geodetická měření a zpracování

Mapa stránek - Severočeské vodovody a kanalizace, a

  1. Vodovodní síť zahrnuje vodárenská zařízení, která slouží k výrobě, akumulaci a distribuci pitné vody ke koncovému odběrateli. Tato zařízení jsou z technických a bezpečnostních důvodů nepovolaným osobám nepřístupná, jako je zakázaná i jakákoliv manipulace s vodárenským zařízením, mezi které patří například hydranty, šoupátka nebo hlavní domovní.
  2. [ Zvětšit mapu] Vdovská 9, 712 00 Ostrava - Muglinov. Tel.: +420 596 241 228 Nepřetržité hlášení poruch: 800 202 700 _____ Provoz vodovodní sítě: [ Zvětšit mapu] Švermova 1269, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory.
  3. Mapa. Hlavní strana > Vodní hospodářství > Vodovod v Třebíči. Vodovod v Třebíči. Historie a současnost vodovodu v Třebíči. První známá třebíčská vodovodní soustava vedla vodu z rybníka Baba dřevěnými vodovodními trubkami do kašen na náměstí. Zdrojem druhé vodovodní soustavy byly studny na Horce, které.
  4. Pražská vodovodní síť má délku přes tři a půl tisíce kilometrů, další téměř kilometr připadá na vodovodní přípojky. PVK zásobují pitnou vodou na 1,317 miliónu obyvatel hlavního města a 208 tisíc obyvatel Středočeského kraje. Zpět Nahoru Tisk. Aktuální kvalita vody. Mapa kvality vody. Zákaznická linka
  5. Katastrální mapa Aktuální data RÚIAN (adresy, parcely, stavební objekty, věcná břemena, základní sídelní jednotky) Inženýrské sítě Kanalizace, vodovodní síť, telekomunikace, plyn a polohopisy vybraných objektů z geometrických plánů Územní plán města Aktuální územní plán města Územní plány obcí Územní plány a změny územních plánu obcí v.

Pražská vodovodní síť má délku přes 3500 kilometrů, další téměř kilometr připadá na vodovodní přípojky. PVK zásobují pitnou vodou na 1,32 milionu obyvatel hlavního města a 208 000 obyvatel Středočeského kraje. Firma má vodovodní infrastrukturu v pronájmu do roku 2028 od městské společnosti Pražská vodohospodářská společnost (PVS) Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.Místní (městská) část TřebíčVzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Mapa. Ekonomická část

Mapa Vodovodního řádu | MAPA

Informace o existenci podzemních sítí Vodovody a

Každým kilometrem vodovodní sítě proteče za den přes 80 m 3 pitné vody, aby mohlo být zásobeno 99,1% obyvatel Plzně, veškerý průmysl, obchod a vybavenost a také dodávka do okresů Plzeň-sever a Plzeň-jih. Celkem je tak zajišťována potřeba vody pro téměř 200 000 obyvatel Mapa působnosti. Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. obhospodařuje vodovodní a kanalizační sítě dle níže uvedených mapek. Pokud potřebujete pomoci vyřešit Vaši situaci v obci, kde naše společnost není vlastníkem ani provozovatelem vodovodní či kanalizační infrastruktury, obraťte se s Vaším problémem na obecní úřad/magistrát Vyhledávání poruch vodovodů pomocí satelitu. 17.9.2020. PVK, a.s. Firemní. Pražské vodovody a kanalizace začaly k vyhledávání skrytých úniků z vodovodní sítě používat unikátní technologii - satelitní dálkový průzkum Země. Pracuje na stejném principu jako při hledání vody na Marsu

Diagnostik vodovodní sítě provádí diagnostiku stavu vodovodního potrubí a lokalizace úniků vody z něj Technická mapa se dělí na účelovou mapu povrchové situace (ÚMPS) a inženýrské sítě (IS). K čemu slouží technická mapa? Technická mapa je mapové dílo, v němž se potkávají a uchovávají informace získané zejména geodetickým měřením v rámci projekčních a stavebních pracích Rozvodná vodovodní síť zahrnuje: Hlavní řad: vodovodní řad rozvádějící vodu v jednotlivých pásmech nebo zásobovacích okrscích ve spotřebišti (bez přímého odběru vody). Rozváděcí řad: vodovodní řad pro rozvod vody ve spotřebišti, jsou na něj napojeny vodovodní přípojky Projekt Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci se skládá ze dvou SO. SO 01 Prodloužení vodovodu v Tymákovské ulici - 0.etapa je předpokladem pro napojení následujících 4 etap stavby vodovodu na již existující vodovodní síť ve Starém Plzenci

Mapa Vodovodní Sítě MAP

Kontakt Vodovodní svazek Mrákotín - Krahulčí Mrákotín 49 588 54 Mrákotín Tel.: 724 041 764 E-mail: vodovodnisvazek@seznam.c Kvalita vody je sledována od zdroje vody, přes úpravnu vody, distribuční síť, jednotlivé vodojemy až po kohoutek u spotřebitele. Probíhá plánovaná kontrola kvality vody napříč celou vodovodní sítí a také kontrola kvality po událostech, které by mohly kvalitu pitné vody ovlivnit, jedná se o havárie, manipulace v rámci.

Připojení na vodovod. Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby.Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem. Povinností odběratele je dodržet podmínky umístění vodoměru. Voda Voda jako chemická sloučenina vodíku a kyslíku je základní podmínkou života, který v ní také vznikl. Za normální teploty a tlaku se jedná o bezbarvou a čirou kapalinu bez zápachu, v silnější vrstvě je namodralá. V přírodě se vyskytuje ve třech skupenstvích: pevném (led a sníh), kapalném (voda) a plynném (vodní pára)

Předpověď počasí: 23. 8. 2021 22/12°C. Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť. Denní teploty 20 až 24°C. Noční teploty 14 až 10°C Zřízení vodovodní přípojky je sérií několika kroků. Celý proces od jednání se stavebním úřadem a správcem sítě až po projekt, povolení a stavbu vodovodní přípojky může zabrat až 5 měsíců. Pojďme si jednotlivé kroky, ze kterých se proces realizace vodovodní přípojky skládá, představit podrobněji Veselí n.Moravou - Masarykova 1196 technik vodovodních a kanalizačních sítí 728 165 026. mistr údržby 518 699 523 : Blatnička Bzenec Hrubá Vrbka Kozojídky Kuželov Malá Vrbka Moravský Písek Nová Lhot Detailní návrh schématu vodovodní sítě s předem definovanými armaturami, ventily a editorem seznamu dílů. Polygon Nástroje pro návrh a analýzu parcel s podporou pro import polygonů (SHP), vytváření topologie, konverze topologie z CAD objektů, úpravy a čištění Ztráty vody v pražské vodovodní síti v loňském roce dosáhly výše 12,91 procenta. Přitom ještě v roce 2000 ztráty přesahovaly jednu třetinu a v roce 1996 dokonce více než 43 procent. Pražská vodovodní síť má délku přes tři a půl tisíce kilometrů, další téměř kilometr připadá na vodovodní přípojky

Vodovodní síť Hlavní zdroje pitné vody tvoří prameniště ve Zbraslavci (jímací zářezy a vrt) a v Sychotíně (2x vrt), odkud se voda čerpá přes do vodojemu na Hliníkách. Menší část potřebné vody se získává gravitačně z prameniště Hliníky, z jímacích zářezů ve Zbraslavci a vrtu Milenka Vysvětlivky: Údaje se vyplňují za evidovaný funkční, to je provozní celek složený z jedné nebo více rozvodných vodovodních sítí. Jako první se uvede vždy rozhodující rozvodná vodovodní síť (tj. s nejvyšší vypočítanou pořizovací cenou ve VUME - 5) ekonomické údaje. Identifikační číslo provozní evidence je.

Mapy Zlínského kraje - On-line map

Abstrakt: Příspěvek se zabývá projektování vodovodních sítí včetně domovních přípojek pomocí modelu vodovodní sítě. Projektantovi to přináší rychlejší postup, přesnější práci s minimem formálních chyb a větší pohodlí. Práce na modelu kombinuje několik dílčích modelů: podrobný topologický model vodovodní sítě, digitální model terénu a. Vodovodní síť. Program Výpočet vodovodní sítě je určen k dimenzování potrubí vodovodního řadu. Program umožňuje řešit sítě větvené i zakruhované. Výpočtem lze řešit nové sítě i posuzovat stávající díla. Návrh sítě probíhá ve třech krocích: 1) Sestavení schématu. Schéma sítě se zadává na matici.

Mapa Vodovodního řádu MAP

Více vyhraných aukcí jedno poštovné. více aukčních bloků do jedné zásilky,je nutné to při platbě na to upozornit.Dokončení transakcí do 14dnů,NEJSEM SKLADIŠTĚ Pražská vodovodní síť má délku přes 3500 kilometrů, další téměř kilometr připadá na vodovodní přípojky. PVK zásobují pitnou vodou na 1,32 milionu obyvatel hlavního města a 208.000 obyvatel Středočeského kraje

Mapa sucha 2021, meteorologický vývoj (k 22

MAPA - Geoportál Libereckého kraj

Program Situace je určen pro odečet souřadnic trasy kanalizační, vodovodní, plynové sítě nebo osy komunikace, vodního toku. Odečet probíhá ze situační mapy v CAD programu. Odečtená data slouží k naplnění datových tabulek programů Podélný profil voda - plyn, Podélný profil kanalizace, Podélný profil komunikace. Mapa projektů ; Seznam operací (příjemců) Antonínkem, vodovodní přivaděč a rozšíření vodovodní sítě. Programové období: 2007-2013: Region: Jihomoravský kraj: Evroý fond: FS: Operační program: 2 OP Životní prostředí : Příjemce: Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem Informace k současnému stavu vodovodní sítě v obci Nezvěstice. Vzhledem k situaci, která souvisí se zvýšenou hladinou řeky Bradavy a nadměrnému zakalení vody na vstupu do úpravny vody, nebylo možné dodat do spotřebiště obce Nezvěstice pitnou vodu v odpovídající kvalitě Plánovaná oprava vodovodní sítě (24.08.2021, Nový Jičín, ul. Komenského) Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o plánované opravě na vodovodní síti

Kanalizační síť — Brněnské vodárny a kanalizace, a

Havířov (Statutární město) • Mapy

Platí od 1. 1. 2021. Vyskytuje-li se v ceníku u vodného nebo stočného -, znamená to, že ve Vaší obci neprovozujeme vodovodní/kanalizační síť Jak zřídit vodovodní a kanalizační přípojku. Na stavby vodovodních a kanalizačních přípojek s délkou do 50m vydává stavební úřad Územní souhlas (stavební zákon § 103, odst. 1, písm. e), bod 10), za podmínky, že stavebník doloží stavebnímu úřadu souhlasná stanoviska osob dotčených stavbou (účastníků řízení) Mapy Vodovody Kanalizace Bilanční údaje Úvod Karty Chodouny Chodouny - CZ042.3506.4211.0249.01 - stav 2004 Obec Stáhnout PDF Původní karta Chodouny. Číslo obce PRVKUK V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu Žádost o zákres sítí. Pomocí tohoto formuláře můžete zažádat o zákres technické infrastruktury ve správě společnosti VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. Vyjádření k existenci sítí nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Pro žádost o vydání vyjádření k projektové. Vodovodní přiváděcí řad Jirny - PČS Fibichova Navrhovaný záměr výstavby vodovodního řadu z obce Jirny do posilovací čerpací stanice Fibichova představuje změnu technického řešení zásobení obyvatel pitnou vodou připojených na Úvalský vodovod. Důvodem této změny je zhoršený technický stav stávajícího přivaděče, který zapříčiňuje omezení distribuce.

Chrudim (Město) • Mapy

Fyzické zrušení vodovodní přípojky zajišťuje provozovatel vodovodní sítě na náklady majitele přípojky. Zrušení se sestává z odpojení navrtávacího pasu od hlavního řadu, demontáže ovládacího vřetene, demontáže vodoměru vč. odpočtu stavu a všech povrchových znaků (poklop, orientační tabulka) Plánovaná oprava vodovodní sítě (07.09.2021, Nový Jičín, ul. Štefánikova) Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o plánované opravě na vodovodní síti

Vodovody - ČEVAK a

Nová přípojka. Přípojky vodovodu nebo kanalizace jsou samostatnou stavbou, tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru nebo vnitřního uzávěru připojeného pozemku, popř. stavby, jejichž vlastník je až na výjimky také vlastníkem této přípojky. Podmínky pro její zřízení a následný provoz a. Město Plzeň disponuje funkční veřejnou vodovodní sítí, která však nebyla projektována ani kolaudována jako síť požární. V praxi to znamená, že z ní lze odebírat vodu pro likvidaci požáru, ale nejedná se o síť přímo určenou k hašení. Tento plzeňský rozvodný systém zahrnuje zhruba 3000 kusů hydrantů Aktuálně. INSTA CZ s.r.o. jako provozovatel vodovodu v Ruprechtově vyzývá odběratele vody z veřejné vodovodní sítě k zodpovědnému odběru vody. Jednorázová nadměrná spotřeba vody z důvodu napouštění bazénů narušuje stabilitu systému ve vodojemech a ten si nedokáže s enormním úbytkem vody poradit. Při napouštění.

Geocortex Viewer for HTML5 - Map

Adresa společnosti: vonRoll hydro. Růžová 1386. 252 17 Rudná. Zvětšit mapu. Nepřetržitý provoz: 606 732 808. - tato služba je určena pro výdej litinových trub a tvarovek pro havarijní opravy vodovodní sítě. E-mail: obchod@vonroll-hydro.world Investorem nově budované přípojky je vlastník nemovitosti nebo pozemku, které se na vodovodní nebo kanalizační síť napojují Je nutné dodržovat schválené Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh stanovení zvláštního užívání komunikací a zpevněných. Domů - SMVAK. Zákaznická centra a oddělení vyjadřování se za přísných hygienických opatření opět otevřely 24. května veřejnosti. Více informací o parametrech návštěvy najdete zde. Rychlejší vyřízení požadavku na zákaznické lince v odpoledních a večerních hodinách. Více informací zde Základem digitální vodovodní sítě je moderní Smart měřidlo, které již neobsahuje pohyblivé části a jeho vysoká přesnost umožňuje sledování i velmi nízkých průtoků pro detekci úniků na domovních rozvodech pitné vody - šetří tak finanční prostředky odběratelům a přispívá k efektivnějšímu hospodaření s pitnou vodou

e-dražbyČOV Brno - Modřice — Brněnské vodárny a kanalizace, a

Pasport a Posouzení Technického Stavu Vodovodní Sít

Z vodovodní sítě je zásobováno 80% obyvatel, zbývající obyvatelé jsou zásobováni individuálně ze studní. Kvalita pitné vody neodpovídala v roce 2002 dle vyhlášky 376/2000Sb. v parametrech Mg, Ca. Dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. jsou hodnoty Ca a Mg pouze doporučené. Mapa. Bodové objekty. Typ Stav Identifikátor Popis. Pražské vodovody a kanalizace (PVK) odhalily v Praze na levém břehu Vltavy 207 míst, kde by mohla z potrubí unikat pitná voda. Místa na území od Suchdola až po Zbraslav objevila firma při satelitním snímkování vodovodní sítě, sdělil mluvčí PVK Tomáš Mrázek. PVK mapovaly vodovodní síť tímto způsobem již podruhé. PVK má v hlavním městě na starosti distribuci vody Podolská vodárna opět spustila provoz. Dnes, 9:19, PRAHA, Jaroslav Šetlík. Pražané opět pijí vodu ze své Vltavy. Do veřejné vodovodní sítě totiž začala dodávat pitnou vodu Podolská vodárna. A to poprvé od roku 2002, kdy její provoz ukončily ničivé povodně. Od té doby sloužila pouze jako záložní zdroj U obcí, jejichž vodovodní sít je provozována Vodohospodářskou společností Benešov, s.r.o. naleznete základní informace k dodávané pitné vodě (zdroj, úpravna, tvrdost). Podrobné informace o kvalitě dodávané vody jsou k dispozici v laboratoři pitných vod Vodohospodářské společnosti Benešov, s.r.o. Interaktivní mapa

Diagnostika vodovodní sítě - Pražské vodovody a kanalizace

Inženýrské sítě - Šumperk. Mapová aplikace zobrazuje jednotlivé inženýrské sítě ve městě - kanalizace, vodovodní síť, telekomunikace, plyn a dále polohopis vybraných objektů převzatý z dostupných geometrických plánů. Aplikace také umožňuje vyhledávání adres a parcel města a jejich zobrazení ve vybrané on-line. Veřejná vodovodní síť v Praze a příslušející úpravny pitné vody jsou ve správě akciové společnosti Pražská vodohospodářská společnost, hlavními zdroji pitné vody jsou v současnosti úpravna vody Želivka, vodárna v Káraném a jako rezervní zdroj vodárna Podolí Kopie katastrální mapy v PDF formátu lze vytvořit pouze v katastrálním území kde existuje platná digitální katastrální mapa (DKM). Toto lze zjistit v Nahlížení do KN v poli Mapový List kde musí být uvedeno DKM Na základě provozní smlouvy se společností Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., která je vlastníkem vodárenské infrastruktury provozuje od roku 2006 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. více než 880 km vodovodního potrubí ve více než 200 místních částech obcí a měst.. Výrobu pitné vody zajišťuje 5 hlavních úpraven vody (ÚV) a mnoho menších zdrojů pitné vody

úsek vodovodní sítě pro předvedení praktické zkoušky nástroje pro manipulaci na vodovodní síti přístroje pro diagnostiku vyhledávání míst výskytů poruch na vodovodních sítích: např.: korelátor, příložný mobilní ultrazvuk, průtokoměr, půdní mikrofo § 1. Předmět úpravy. Tato vyhláška upravuje. a) strukturu a obsah digitální technické mapy kraje (dále jen digitální technická mapa) včetně rozdělení údajů na veřejné a neveřejné, b) charakteristiky přesnosti údajů o poloze a výšce objektů a zařízení, které tvoří obsah digitální technické mapy, c) zjednodušený způsob vedení údajů digitální. Vyvěšeno: 12.08.2021. Sejmuto: Nikdy. Zveřejnil (zodpovídá): Lukáš Kornfeld Zpátky. Obec Solenice tel.: 601 165 565 e-mail: info@obecsolenice.czinfo. Mapa pokrytí 5G internetem / mapa 5G vysílačů Pokrytí České republiky 5G sítí společnosti Vodafone. Zdroj: Vodafone Pokrytí České republiky 5G sítí společnosti O2. Zdroj: O2. Telefony 5G. K tomu, abyste mohli využívat síť 5G, je potřeba mít kompatibilní 5G smartphone, který navíc musí váš operátor podporovat.