Home

Pergamonský oltář

Pergamonský oltář - Wikiwan

  1. Pergamonský oltář je oltář vybudovaný v helenistické době na terase akropole v Pergamonu . Jeho monumentální rekonstrukce je dnes zlatým hřebem sbírek Pergamonského muzea v Berlíně, kde zabírá celou Halu pergamonského oltáře
  2. Pergamonský oltář (starořečtina : Βωμός τῆς Περγάμου) je monumentální stavba postavená za vládu krále Eumenes II v první polovině 2. století před naším letopočtem na jednu z teras akropole starořeckého města Pergamonu v Malé Asii. Stavba je široká 35,64 metrů a hluboká 33,4 metrů; vytvořte přední schodiště je široké téměř 20 metrů
  3. Pergamonský oltář je oltář vybudovaný v helenistické době na terase akropole v Pergamonu (město v malé Asii ležící naproti ostrovu Lesbos, dnes Bergamo v Turecku). Jeho monumentální rekonstrukce je dnes zlatým hřebem sbírek Pergamonského muzea v Berlíně, kde zabírá celou Halu pergamonského oltáře
  4. Pergamonský oltář (184 před n. l.) ve svém muzeu v Berlíně. Současný stav původního umístěni oltáře v Bergamu. (Převzato z Wikipedie.) Pomyslnou dvojkou berlínských antických sbírek (hned po Altes Museu) je Pergamon Museum. Byl jsem tam párkrát i se studenty, protože to jsou nejbližší velké antické sbírky a.
  5. ant Pergamonu. Nacházelo se na ní množství svatyň různých božstev, divadel, šlechtických paláců a různých zábavných podniků, a byla proto středobodem dění pro místní a návštěvníky města
  6. Pergamonský oltář je oltář vybudovaný v helenistické době na terase akropole v Pergamonu (město v malé Asii ležící naproti ostrovu Lesbos, dnes Bergamo v Turecku). Jeho monumentální rekonstrukce je dnes zlatým hřebem sbírek Pergamonského muzea v Berlíně, kde zabírá celou Halu pergamonského oltáře. Obsah. 1 Historie. 1.

Pergamonský oltář - Pergamon Altar - Wikipedi

Zřejmě nejvýznamnějším artefaktem je Pergamonský oltář. Ten stál původně na terase akropole v Pergamonu (odtud i název celého muzea) a odhaduje se, že je z roku 170 př. n. l. Je na něm znázorněn zápas gigantů a bohů, jenž symbolizoval válku mezi pergamskými Řeky a barbarskými Galaty Pergamonský oltář - Velký oltář vybudovaný na terase akropole v Pergamonu okolo roku 170 př. n. l. Eumenem II. K oltáři patří i vystavené vlysy znázorňující zápas bohů a gigantů (gigantomachie), symbolizující boj mezi pergamskými Řeky a barbarskými Galaty. Oltář byl odkryt pruskou expedicí v průběhu tří sezón. Pergamon (řecky Πέργαμος), případně Pergamum, byla starověká řecká obec na území Mýsie v severozápadní Malé Asii.Toto město, jež se rozkládalo na útesu vypínajícím se na severním břehu řeky Kaikos (dnešní Bakırçay), asi ve vzdálenosti 25 kilometrů od břehů Egejského moře, se stalo centrem mocného a významného helénistického království, kterému.

Pergamonský oltář je oltář vybudovaný v helenistické době na terase akropole v Pergamonu (město v malé Asii ležící naproti ostrovu Lesbos, dnes Bergamo v Turecku). Jeho monumentální rekonstrukce je dnes zlatým hřebem sbírek Pergamonského muzea v Berlíně, kde zabírá celou Halu pergamonského oltáře. The Pergamon Altar (Ancient Greek: Βωμός τῆς Περγάμου) is a monumental construction built during the reign of king Eumenes II in the first half of the 2nd century BC on one of the terraces of the acropolis of the ancient Greek city of Pergamon in Asia Minor.. The structure is 35.64 metres (116' 31/32) wide and 33.4 metres (109' 6 5/8) deep; the front stairway alone is almost. Patří mezi ně i helénistický Pergamonský oltář z 2. století před naším letopočtem, který archeologové objevili u dnešního Bergama na tureckém maloasijském pobřeží koncem 19.století. Sál s tímto oltářem by měl být zavřený až na tři roky Pergamonský oltář byl postaven ve 2. stol. př. n. l. Původní účel stavby není znám. Možná se jednalo skutečně o oltář, kde byly přinášeny obětiny řeckým bohům. Stavba však mohla být i vítězným monumentem bez jakékoliv náboženské funkce. Oltář nebyl nikdy dokončen Muzeum je jako součást Muzejního ostrova od roku 1999 na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO a díky velkolepým vystaveným artefaktům (Trhová brána, Ištařina brána, Pergamonský oltář, mozaiky, atd.) patří k nejnavštěvovanějším muzeím na ostrově

This page was last edited on 6 January 2019, at 11:22. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply Pergamonský oltář a Athéna · Vidět víc » Barbar. kylixu z 5. století př. n. l. Barbar (řec. βαρβαρος, barbaros) je slovo neznámého původu, původně snad onomatopoické slovo, napodobující nesrozumitelnou řeč cizinců, podobně jako české slovo brblat. Nový!!: Pergamonský oltář a Barbar · Vidět víc.

První muzejní budova vznikla v roce 1901, jejím hlavním kusem byl zrekonstruovaný a nově vystavený Pergamonský oltář. Budova na ostrově vydržela pouze několik let, již v roce 1909 plány k expanzi sbírky vedly ke stavbě nové budovy Pergamonské muzeum je jedno z pěti muzejí v Berlíně v Německu, soustředěných na Muzejním ostrově. Vzniklo v roce 1930 jako poslední z muzejních budov a je v něm umístěna část sbírky klasického antického umění, dále v něm sídlí Muzeum starověkého blíz..

Wikizero - Pergamonský oltá

Pergamonský div světa Na řece Sprévě je v centru Berlína unikátní ostrov - Museuminsel. Těch muzeí je tam celkem 5 a z nich bezpochyby nejznámější a nejnavštěvovanější, přes 1 mil. návštěvníků ročně, je Pergamon Museum. Uprostřed zleva amfiteátr a oltář Národní galerie v Praze. KATALOG PORTARO. Auction catalogues Digital library Advanced searc Pergamonský oltář Budova vznikla jako poslední muzejní objekt na ostrově, určený k umístění velkých exponátů, které se do Berlína dostaly díky rozsáhlým vykopávkám a nákupům na Blízkém východě v oblasti Středomoří (začaly v roce 1875) en.wikipedia.or

Pergamonský oltář - KERO

11 vztahy: Apollónův chrám (Delfy), Feidiás, Gigant, Jan Jiří Heermann, Parthenón, Pergamon, Pergamonské muzeum, Pergamonský oltář, Pokladnice Sifnu v Delfách, Rheia, Václav Vavřinec Reiner. Apollónův chrám (Delfy) Ruiny Apollónova chrámu v Delfách Apollónův chrám v Delfách je starověký řecký chrám v Delfách ve Fókidě ve Středním Řecku Hlavními klenoty jsou proslulý Pergamonský oltář a babylónská Ištařina brána z modrých cihel. Stará Národní galerie (Alte Nazionalgalerie) obsahuje převážně umění 19. století, především díla německých umělců, ale také francouzských impresionistů (Manet, Monet, Renoir, Degas i Cézanne) Prodám krásnou medaile Německa : jubilejní medaile z roku 1967 - Pergamonaltar, Staatliche museen Berlin - Pergamonský oltář, berlínská státní muzea . Cu-Ni ,

Pergamonský oltář byl původně postaven v 2. století př. nl ve starověkém řeckém městě Pergamon (dnes Bergamo v Turecku) v severozápadní Anatolii cca 25 km od Egejského moře. Chrám byl zasvěcen bohu Diovi. DIŮV OLTÁŘ V PERGAMON Pergamonský oltář v Pergamon Museum (c) wikimedia / Lestat (Jan Mehlich) Pergamon je jedním z pěti muzeí, které tvoří muzejní ostrov, a je nejnavštěvovanějším muzeem v Německu. Má relikvie a artefakty z celého antického světa, včetně částí starověkých měst, které byly vykopány a převezeny do Berlína Vzorem Zeppelinově tribuně byl Pergamonský oltář, který stojí zrestaurovaný v muzeu v Berlíně. Foto: Zeppelinova tribuna před válkou (nahoře) a dnes Jedná se o areál, na němž se odehrál mimo jiných sjezd NSDAP z roku 1934 zachycený v propagandistickém filmu Leni Riefenstahlové Triumf vůle, dnes slouží jako památník Nejvyhledávanější je tu však pergamonský oltář, dle něj muzeum získalo své jméno. Ten nechal postavit v letech 180 až 160 př. n. l. Eumenes II. na památku vítězství nad Galy. Jeho velikost překvapí i dnešní návštěvníky - jen podstavec, zdobený výjevy boje bohů s giganty, dosahuje délky 120 metrů Pergamonský oltář. Pergamon (Malá Asie) 180 - 160 př. n. l. - oslava vítězství nad Gally. 110 m dlouhý reliéfní vlys, výška postav 2,3 m. Gigantomachie, činy Teléfovy. Tzv. helénistické barok

Exponáty Pergamonský oltář, Ištařina brána, bohyně Taranta. Stará národní galerie (Alte Nationalgalerie, z roku 1876) - sbírka umění z 19. století. Exponáty: Východ měsíce nad mořem (Caspar David Friedrich), Muž a jeho myšlenka (Auguste Rodin) Z muzeí je vůbec nejnavštěvovanější slavný Pergamon, jehož chloubou je Ištařina brána z Babylonu nebo Pergamonský oltář z druhého století před naším letopočtem. Samotný Pergamon vyjde bez slev na rozumných 12 eur, všechna muzea Muzejního ostrova na 18 Jeho expozice jsou tvořeny nálezy z Babylonu, Assuru, Uruku a Sýrie. K zajímavým artefaktům, které zde najdete patří Ištařina brána, brána tržiště v Milétu, Pergamonský oltář nebo jeden ze 7 divů světa starověku - procesní cesta a fasáda trůnního sálu z Babylonu, která byla postavena v první pol. 6. st. př.n.l Pergamonský oltář převezený z Turecka . Části iónských staveb v Pergamonském muzeu Hlavní neantické lákadlo - Ištařina brána (Babylon) Římské sochy (úplně vlevo Gaius Iulius Caesar) Míletská brána Egyptologické muzeum Berlín. Nevelké leč bohaté egyptologické sbírky převážně z amarnské epochy sw slavnou bustou. Muzejní budova je druhá v pořadí postavená pro Pergamonský oltář na muzejním ostrově. Postavena je v historizujícím stylu, zvenčí vypadá jako mezopotámský chrám v pruském stylu s detaily ve stylu pruského neoklasicizmu. Stavba muzea nebyla v podstatě nikdy dokončena

Pergamonský oltář 9 m. Vlysy Pergamonského oltáře ukazují mýtickou nebeskou bitvu o nadvládu nad zemí a nebem. [200-150 př. n. l., umístění: Pergamonmuseum, Berlín]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker Pergamonský oltář, který zrekonstruovali a je teď k vidění v Berlínském muzeu.. Snad je spojuje pergamonský oltář v Berlíně vystavený hned vedle chlouby Babylona, který dost možná býval trůnem satanovým? Nebo jim snad stále ještě je? A čeká na svého nového pána? Snad je propojuje Pergamon coby duchovní most? Jako překladiště duchovní moci mezi Babylonem a Římem, Asií a Evropou, mezi. Zřejmě nejznámější částí muzea je Pergamonský oltář, který je typickým příkladem helénistické architektury z 2. století př. n. l. Mezi další chlouby Pergamonmuzea patří ale i umění z dob Babylonské říše (např. Ištařina brána), islámské umění či rozsáhlé numizmatické sbírky Read Wikipedia in Modernized UI. Login with Gmail. Login with Faceboo

Antická města | Ostatní Antická muzea ve světě

Pergamonský oltář - Pergamon - Total War: Rome II - Royal

Jeho název odkazuje na patrně nejvzácnější exponát: Pergamonský oltář, jehož fragmenty objevil v 19. století v Malé Asii archeolog Carl Humann. Z nich pak seskládal proslulý vlys o délce 120 m, na němž je zobrazený boj olympijských bohů proti gigantům a legenda o Telephovi Pergamonský oltář je v rekonstrukci. K vidění je jeho dokonalý trojrozměrný model a projekce Asisiho. Doprava. klimatizovaným autobusem vybaveným přehravačem DVD, o přestávkách prodej nápojů. Svoz z Brna, Hradce Králové, Pardubic a Plzně, může být zajištěný, veřejnou dopravou. S nutností v Praze přestoupit do. Čím větší, tím lepší, vítá Pergamonský oltář návštěvníky v berlínském stejnojmenném muzeu (které v současné době prochází také kompletní renovací, jež by měla být v plné podobě dokončena nejpozději v roce 2025) První Pergamonské muzeum nechal postavit Fritz Wolff v letech 1897-1899 a otevřelo ho 18. prosince 1901 Kaiser Wilhelm II.Portrét Carla Humann vytvořil by Adolf Brütt byla odhalena.Atrium budovy bývalého muzea již obsahovalo další architekturu z Pergamonu, Priene a Magnesie.. Po demolici prvního Pergamonova muzea v roce 1908 byly sochy Pergamenu umístěny ve východní sloupové.

Pergamonský oltář - cs

Pergamonské muzeum: nejmladší muzeum Muzejního ostrova

Pergamonské muzeum - Wikipedi

Berlín a večerní slavnost světel Německo Berlín | New

Na muzejním ostrově se nachází i Bode Museum představující byzantské umění, Stará národní galerie s uměleckými kousky Clauda Moneta i Edgara Degase a v neposlední řadě i Pergamonmuseum, které skrývá Pergamonský oltář i umění Babylonské říše, které dominuje Ištařina brána Překlad PERGAMON do češtiny a příklady použití PERGAMON. Jak se řekne český pergamon? Co znamená pergamon? Odpověď najdete zde Velký oltář z Perganomu je jedním z nejvýznamnějších monumentů dochovaných z časů řecko-římských. Dnes nalezneme slavný oltář v Pergamonském muzeu v Berlíně (Pergamonmuseum). Památka sem byla odvezena na konci 19. stol. v rámci záchrany zbytků akropole V něm je další monumentální stavba, a to Pergamonský oltář. Jedná se o obrovský Diův oltář, zobrazující souboje bohů s giganty (alegorie k bojům pergamských Řeků s nepřáteli), jenž byl vybudován v maloasijském městě Pergamon ve 2. st. př. Kr. Oltář i s dochovanými vlysy s plastikami byl převezen do Berlína a tam.

Pergamonský oltář, Ištařina brána nebo Komnata z Aleppa, nechte si chutnat! Nechybí sumerské, řecké nebo později také osmanské skvosty. Každoročně sem zavítá přes milion lidí, jde o celosvětově 39. nejnavštěvovanější muzeum. Spréva v Berlíně (Německo My jsme na nakonec nachodili za dva dny 42 kilometrů, protože jsme netrávili tentokrát čas po památkách, které už jsme v minulosti navštívili. Co nám utkvělo v hlavě, bylo Pergamonské muzeum na muzejním ostrově. Ištařina bránu a Pergamonský oltář musíte vidět! Pár zajímavostí. Poslední stojící věž hlídky zdi

Berlín: město, kde se potkávají všechny kultury - TASTE OF

Pergamon - Wikipedi

Fronty do něj se totiž jinak zdají nekonečné, ale vidět Ištařinu bránu anebo Pergamonský oltář za to stojí! V Novém muzeu je pak hlavním artefaktem busta Královny Nefertiti. TIP: Plán na druhý den obsahuje přece jen odlehlejší úseky, půjčte si tedy kolo - nejtypičtější prostředek pro cestování Berlínem Město bylo založeno pergamonským králem Eumenem II. (za jeho vlády byl postaven pergamonský oltář) r.189 př.Kr. Hle, dávám do tvých rukou ty, kdo jsou ze synagógy satanovy; říkají si židé, a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou a padnou ti k nohám; a poznají, že já jsem si tě zamiloval. Zj 3,9 ČE Než bude Pergamonský oltář opět vystaven, doporučuji přečíst si knihu Tajemství skryté v mramoru, v níž autorka Giuliana Morandiniová popisuje příběh jeho vykopání a znovuoživení v berlínském muzeu. Pár kroků vedle stojí Nové muzeum. Nejznámějším exponátem je babylonská Ištařina brána z roku 575 př. n. l. a pergamonský oltář, podle něhož dostalo muzeum své jméno. Berliner Dom (Berlínská katedrála) Největší berlínský kostel slouží jako muzeum a koncertní sál. Budova se nachází v severní části Muzejního ostrova

Pergamonský oltář wiki TheReaderWik

Do začátku války se stačila vykopat jen základová jáma. Naproti se rozkládala (a rozkládá) Zeppelinovo pole, které je na severovýchodní straně zakončená vůdcovskou tribunou. Speerovi se inspirací stal pergamonský oltář, který dobře znal z berlínského muzea (Pergamonmuseum) Postupně jsou budována rozsáhlá muzea, kde jsou dovezené spolie prezentovány, případně jsou s doplněním nosných konstrukcí budovány rekonstrukce celých objektů či jejich částí (Pergamonský oltář v Berlíně, muzeum The Cloisters v New Yorku) Expozici tvoří světoznámé nálezy z Babylonu, Assuru, Uruku a Sýrie. Hlavním lákadlem pro návštěvníky je Ištařina brána, brána tržiště v Milétu, Pergamonský oltář, procesní cesta a fasáda trůnního sálu z Babylonu, která byla jako jeden ze 7 divů světa starověku postavena v první polovině šestého století př.n.l

Pergamon Altar - Wikipedi

Pergamon, místo satanova trůnu Vít Lašťovk Uvnitř můžete obdivovat třeba Ištařinu bránu nebo Pergamonský oltář. Belín teď anebo nikdy! V centru Berlína máte několik možností prohlídky města z ptačí perspektivy: můžete se vydat na vrchol Reichstagu (pozor, je nutné objednat online pár dní předem), Berlínské katedrály, nebo třeba Francouzského Dómu na. Kam se poděl slavný Pergamonský oltář? Ukážeme si místo, kde kdysi stál a každý ho obdivoval. Najdeme boha Asklépia, patrona medicíny a syna Apollóna a navštívíme jeho chrám zvaný Asklepion. V helénistickém období byl významným místem a zde začali kořeny vzniku skutečných nemocnic. Do centra vedle chrámu. Muzeum starověkého blízkého východu a Muzeum islámského umění. seznamu světového kulturního dědictví UNESCO a díky velkolepým vystaveným artefaktům (Trhová brána, Ištařina brána, Pergamonský oltář, mozaiky, atd.) patří k nejnavštěvovanějším muzeí rým vévodí proslulý Pergamonský oltář a Ištařina brána. Marek ZÁGORA Poznámka. Z přebohatých sbírek berlínských muzeí uvádíme vždy jen 1-2 reprodukce, další si musíte objevit sami. Na návště-vu berlínských muzeí doporučujeme 2 dny. Muzejní ostrov Berlí

Muzeum Pergamon se nachází na Ostrově muzeí v Berlíně. Bylo postaveno mezi lety 1910 a 1930 a budovy navrhli Alfred Messel a Ludwig Hoffman. Mezi vystavené exponáty, které stojí za to vidět, patří hlavně v původní velikosti zrekonstruovaný Pergamonský oltář a Milétská brána. Oba exponáty byly do muzea převezeny z Turecka Zřejmě nejznámější částí muzea je Pergamonský oltář, který je typickým příkladem helénistické architektury z 2. století př. n. l. Mezi další chlouby Pergamonmuzea patří ale i umění z dob Babylonské říše (např. Ištařina brána) či rozsáhlé numizmatické sbírky. Doba trvání cca 120-180 min Pergamon ( starověké řecké τό Πέργαμον Das Pergamon , vzácněji ἡ Πέργαμος , die Pergamonu; latina Pergamum, dnes Bergama) byl starověké řecké město v blízkosti západního pobřeží Malé Asie v dnešním Turecku, asi 80 km severně od města Smyrna (dnešní Izmir).Během 3. a 2. století před naším letopočtem BC Pergamon bylo hlavním městem. Známou třídou Unter den Linden jsme došli až k naší další zastávce - Pergamonskému muzeu, kde jsme mimo jiné mohli vidět Pergamonský oltář nebo Ištařinu bránu. Myslím, že za všechny účastníky můžeme říci, že se tato exkurze velice vydařila měli možnost obdivovat Pergamonský oltář, originál babylonské Ištařiny brány a další díla antického umění. V Scheunenviertel jsme navštívili výstavu moderní fotografie a Tacheles, což je opuštěný dům neboli squat, v němž našli azyl alternativní umělci, kteří si zd

Pergamonský oltář, Ištařina brána nebo Komnata z Aleppa, nechte si chutnat! Nechybí sumerské, řecké nebo později také osmanské skvosty Muzeum Bode. Muzeum Bode pojmenované podle svého prvního kurátora Wilhelma von Bode zahrnuje rozsáhlou sbírku exponátů od antiky až do konce 19. století Některá data mohou pocházet z datové položky. Auge (řecky Αύγη nebo starořecky Αὔγη Aúge) je v řecké mytologii dcerou krále Aleose [2] a jeho neteře Neairy. Byla sestrou Kéfea a Lykurga. [2] Prostřednictvím Herakla se stala matkou Telefose. Aleos učinil svou dceru Auge. Najdete tu Staré a Nové muzeum, Národní galerii, Bode-Museum a Pergamonmuseum, které je největším lákadlem, neboť vystavuje vzácný exponát - Pergamonský oltář. Následně projdeme luxusní třídou Unter den Linden a dojdeme až k Braniborské bráně, kde bude společná procházka ukončena Muzeum císaře Fridricha III., od r. 1956 pojmenováno po prvním kurátorovi - Wilhelmu von Bode; sbírky starověkého mimoevroého a byzantského umění), Pergamonmuseum (arch. A. Messel a L. Hoffman, 1912-30, hl. exponáty Pergamonský oltář a Ištařina brána, vynikající sbírka antického umění; aktuálně částečně.

Berlínský Pergamon čeká rozsáhlá rekonstrukce

Najdete tu například slavný antický Pergamonský oltář či babylonskou Ištařinu bránu z modře glazovaných cihel s reliéfy zvířecích motivů. Antické umění můžete vidět i ve Starém muzeu, starověké egyptské umění vyrazte obdivovat do Nového muzea. Stará národní galerie vystavuje umění devatenáctého století od. V poledne nás přivítal monumentální Pergamonský oltář a dechberoucí Ištařina brána v Pergamon muzeu na známém Ostrově muzeí. Závěr dne patřil krásně nasvíceným adventním trhům na třídě Unter den Linden a nákupům vánočních dárků na Alexander Platz a Ku'dammu Velikonoce 2006 v Drážďanech a v Berlíně V rámci každoroní jarní či časně letní odborné exkurze jsme se letos v naší pobočce č rozhodli uspořádat odborně-stavební velikonoční exkurzi za moderní výstavbou Berlína v Pergamonaltar VIAF ID: 203156299 ( Geographic ) Permalink: http://viaf.org/viaf/20315629