Home

Obrazová ochranná známka

Obrazová ochranná známka je tvořena logem, obrázkem nebo jen grafikou. Musí být na trhu užívána přesně tak, jak je zapsána v rejstříku. Proto poskytuje užší rozsah ochrany než slovní známka Slovní ochranná známka sestává z označení tvořeného jedním nebo více slovy v běžném písmu. Obrazová ochranná známka je tvořena výlučně obrazovými prvky, kombinovaná ochranná sestává z kombinace slovních a obrazových prvků typicky v podobě loga. Rozsah ochrany jednotlivých druhů ochranných známe Ochranná známka je právní nástroj ochrany značky, pomocí které firmy identifikují samy sebe, své výrobky a služby a tím se pro zákazníky odlišují od ostatních firem, které na trh přinášejí stejné nebo podobné výrobky a služby Slovní a obrazová ochranná známka - rozdíly a výhody. Návody a informace Kombinovaná ochranná známka je kombinací slovních a obrazových prvků. Kombinované ochranné známky v sobě zahrnují jak slovní označení, tak i obrázek (obrazový prvek), což má za následek výhodu z hlediska působivosti. Oba prvky by měly být kompozičně i obsahově vyvážené, měly by tvořit dokonalý celek

Obrazová ochranná známka. Takovou známku tvoří specifický grafický prvek, fotografie či obrázek. Můžeme sem zařadit například firemní a produktová loga. Pokud ta ale zobrazují i další prvky, jako je například název, řadíme je do kategorie ochranné známky tvořené textem a obrazem. Nejznámějším příkladem je. Ochrannou známkou je jakékoliv označení, tvořené zejména slovy, včetně osobních jmen, barvou, kresbou, písmeny, číslicemi nebo tvarem výrobku či jeho obalu nebo zvuky, pokud je způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby a je schopno být vyjádřeno v rejstříku ochranných známek způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkovi ochranné známky Prostorová ochranná známka je tvořena trojrozměrným tvarem. V praxi to znamená tvar výrobku nebo také jeho obal. Typickým příkladem tvaru výrobku může být tvar láhve Coca-cola nebo tvar baterie Duracell. Specifickým obalem výrobku, který byl zapsán jako ochranná známka je například obal od čokolády Toblerone obrazová ochranná známka - jpeg/gif . prostorová ochranná známka - jpeg/gif . poziční ochranná známka - jpeg/gif . ochranná známka se vzorem - jpeg/gif . Barevná ochranná známka - jpeg/gif . Zvuková ochranná známka - jpeg (notový zápis), nebo mp3 . Multimediální ochranná známka - mp Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Evroé unie obsahující slovní prvky #hello digitalmente - Přihláška č. 12 440 574. EurLex-2. Namítaná ochranná známka nebo označení: španělská obrazová ochranná známka E epco SISTEMAS pro výrobky zařazené do třídy 9. EurLex-2

Obrazová ochranná známka Jindyn

Ochranná známka je pro podnikatele reprezentací a ztělesněním jeho obchodního snažení v nejširším slova smyslu. Může být slovním vyjádřením, obrazovým nebo jiným, pro spotřebitele snadno zapamatovatelným, symbolem, který je v ideálním případě schopný vyvolat u spotřebitelů patřičné emoce a jednoznačnou až podvědomou asociaci s výrobky nebo službami. eSearch plus Ochranné známky, dizajny, majitelia, zástupcovia a vestníky; Obrazová známka. OZEÚ 000000456. OZEÚ 000106948. OZEÚ 005271598. Úrad akceptuje tieto formáty súborov: JPEG Obrazová známka obsahujúca slovné prvky* OZEÚ 009687336. OZEÚ 002009298 obrazová ochranná známka - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č Ochranná známka je tvořena nejčastěji slovy nebo slovními spojeními (včetně písmen a čísel), obrázky nebo i tvarem. Nejčastěji se setkáváme s požadavky klientů na ochranu loga, to bývá nyní chráněno buď jako obrazová ochranná známka nebo jako slovní ochranná známka

Slovní, obrazová a kombinovaná ochranná známk

 1. Obrazová ochranná známka Spojením textu a obrázku mohou vzniknout ještě kombinované ochranné známky, pod nimiž si můžete představit například logo. Výjimkou nejsou ani prostorové ochranné známky, kde mezi typické představitele patří láhev s etiketou. Územní platnost ochranné známk
 2. Check 'obrazová ochranná známka' translations into English. Look through examples of obrazová ochranná známka translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar
 3. Co je ochranná známka. Ochranná známka slouží k rozlišení výrobků, či služeb. Její primární cíl je chránit spotřebitele, před záměnou konkrétního výrobku/služby za jiný konkurenční výrobek/službu. Známka musí mít vždy jasnou rozlišovací schopnost - např. nějaký specifický název, či obrázek
 4. Máte úspěšný projekt nebo firmu a potřebujete se ochránit před konkurenci? Pomůže vám ochranná známka. Kde a jak známku zaregistrovat
 5. Registrace ochranné známky - rešerš, přihláška, odpověď na námitky, zápis ochranné známky. Služby registrace ochranné známky v Česku, EU, USA a v celém světe
 6. Správní poplatek za podání přihlášky ochranné známky je stanoven na 5 000,- Kč do tří tříd výrobků a služeb, za každou další třídu výrobků a služeb se poplatek zvyšuje o 500,- Kč
 7. Zkontrolujte 'obrazová ochranná známka' překlady do angličtina. Prohlédněte si příklady překladu obrazová ochranná známka ve větách, poslouchejte výslovnost a učte se gramatiku
Talking Rex - ochranná známka, majitel OUT FIT 7 LIMITED

Právo průmyslového vlastnictví: obrazová a prostorová ochranná známka k § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách*) (dále jen zákon o ochranných známkách z roku 1995) k § 4 písm Bohemia Patent - zajišťujeme pro Vás patenty a ochranné známky již od roku 1990. Zajistíme Vám kompletní servis a rádi odpovíme na dotazy, které budete mít Pomôžeme Vám pri registrácii Vašej ochrannej známky na Slovensko, ale aj na celom svete už od 350€! Ochranná známka Vám poskytuje ochranu Vášho produktu

Hexalis Middleware - ochranná známka, majitel Agfa

Ochranná známka - Wikipedi

Slovní a obrazová ochranná známka - eTul

Ochranná známka má hodně funkcí - ochrannou, marketingovou a mnoho dalších. Zjednodušené pravidlo, zda přihlásit nebo ne - pokud máte něco životaschopného, co chcete chránit a co generuje výnosy (nebo se o to snažíme), tak je dobré pomyslet na registraci co nejdříve Ochranná známka slovní grafická číslo zápisu: 334273, číslo spisu: O-499834. Platnost známky do 16.11.2022. Kupní smlouva se uzavírá přímo s insolvenčním správcem. Prodej se uskutečňuje nejvyšší nabídce mimo dražbu. Předložená cenová nabídka se ihned po přijetí předkládá insolvenčnímu správci a. Národní ochranná známka vás totiž chrání jen v České republice a kdokoliv jinde ve světě ji tak může používat. Pro nadnárodní registraci máte v podstatě 3 možnosti: podání národní přihlášky do jiných konkrétních států (to je ale dost administrativně a finančně náročné, řízení probíhá v cizím jazyce a.

Musí být také uveden druh ochranné známky (např. slovní, prostorová, obrazová apod.). Kromě těchto obecných náležitostí musí přihláška kolektivní ochranné známky obsahovat také, kdo jsou členové či společníci právnické osoby - přihlašovatele, kteří ji mohou užívat Ochranná známka vám dává garanci toho, že bez vašeho souhlasu nesmí nikdo jiný stejnou nebo zaměnitelnou ochrannou známku pro stejné či podobné výrobky a služby používat. Tip: Něco jiného je to, pokud by ochranná známka byla konkurencí registrována do zcela odlišné třídy Ochranná známka. Ochranná známka je označení sloužící k odlišení výrobků nebo služeb držitele ochranné známky od výrobků nebo služeb jiné osoby. Ochranná známka proto zpravidla chrání užívání daného označení pouze pro výrobky a služby, ke kterým je registrována Ochranná známka nemůže existovat sama o sobě, ale vždy jen ve spojení s konkrétními výrobky, které označuje, nebo s konkrétními službami, které jsou pod touto známkou poskytovány. obrazová, prostorová), údaje o tom, zda je označení tvořené pouze barvou nebo kombinací barev

Registrovaná ochranná známka - 1. díl. 21. 4. 2021. Rešerše v rejstříkové databázi je výchozím bodem pro registraci ochranné známky. Pokud podnikáte, je dobré ochránit si svůj produkt před konkurencí a zajistit, aby ho zákazník dobře rozpoznal. K tomu může pomoci registrovaná ochranná známka. Podívejme se. Bezplatná konzultace, doporučení a posouzení zápisuschopnosti ochranné známky, poradenství při volbě optimální varianty (slovní, obrazová, kombinovaná). 2 Seznam výrobků a služeb dle Mezinárodního třídění, příprava a zaslání příkazní smlouvy, kalkulace nákladů a plné moci Obrazová značka, ochranná známka, písmová značka brož. vazba, obsahuje celou řadu čb. vyobrazení, náklad 2000 ks Rok vydání: 1989 Vydal: Svaz český

44 Ergebnisse zu Obrazová Ochranná Známka: Společenství, Ochranné, Spoločenstva, Starší, Linguee, English, kostenlose Person-Inf Ochranná známka je právní nástroj ochrany značky (v účetnictví je aktivem, respektive majetkem firmy), díky níž identifikuje sama sebe, své výrobky a služby a odlišuje se tak od konkurence. Dle Zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách a jeho novely č. 286/2018 Sb., jí může být po splnění určitých podmínek. Registrace ochranné známky. Českou ochrannou známku může přihlásit právnická, ale i fyzická osoba s bydlištěm či sídlem v České republice, a to pro výrobky nebo služby, které jsou předmětem jeho podnikání (tedy například lze jeho výrobky spojit s činností uvedenou živnostenském listu). Je možné nechat se zastoupit advokátem nebo patentovým zástupcem Zaregistrovat si přitom můžete jedno či více slov (ochranná známka slovní), kombinaci slov a grafického znázornění (ochranná známka kombinovaná), samotné zobrazení (ochranná známka obrazová), trojrozměrné, respektive plastické vyobrazení (ochranná známka prostorová), ale i ochrannou známku tvořenou pomocí barev

Ochranné známky Patent na rozu

Typy ochranných známek a kterou si vybrat? AZ LEGA

 1. Ochranná známka Evroé unie - Námitkové řízení - Přihláška obrazové ochranné známky Evroé unie Ø - Starší mezinárodní obrazová ochranná známka ϕ - Relativní důvod pro zamítnutí - Nebezpečí záměny - Podobnost označení - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/100
 2. Prechádzať: Doma » obrazová známka. Spôsobilosť ochrannej známky pre zápis. 13.9.2018 · by Michal Kačírek · in Základné pojmy a otázky. Prihláška medzinárodné ochranné známky. Plné moci na zastupovanie pred známkovým úradom. Plná moc - SR Plná moc - EUIP
 3. 1. Ochranná známka • Podle Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2017/1001, o ochranné známce Evroé unie Oznaþení, která mohou tvořit ochrannou známku EU • Ochrannou známku EU mohou tvořit jakákoli oznaþení, zejména slova, vetně osobníc
 4. Přihlašovatelka ochranné známky Společenství: Žalobkyně Dotčená ochranná známka Společenství: Obrazová ochranná známka QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA pro výrobky zařazené do třídy 33 — přihláška ochranné známky Společenství č. 7291669 Majitel ochranné známky nebo označení namítaných v námitkové
 5. Ochranné známky Kontrolní otázky. Pro úspěšné absolvování e-learningu musíte mít správně 8 z 10 níže uvedených otázek. Správně je vždy pouze jedna z možných odpovědí. V případě neúspěchu máte libovelné množství opravných pokusů. 1. V přihlášce ochranné známk

Tyto netradiční druhy ochranných známek přinášejí také nové nároky na činnost všech zápisných úřadů. Úřad průmyslového vlastnictví v této souvislosti proto již stanovil přijatelné formáty elektronických souborů pro vyjádření ochranné známky (např. Obrazová ochranná známka - 1 obrázek ve formátu jpeg. Naproti tomu obrazová ochranná známka je určena pro označení, která jsou buď čistě grafická a neobsahují žádný slovní element (symbol, kresba atd.), nebo jsou kombinací grafiky a textu, případně se jedná o text na jehož specifickém grafickém provedení vám však záleží (např. logo). Ochrana obrazové známky je.

Obrazová ochranná známka se slovními prvky* EUTM 009687336. EUTM 002009298. EUTM 011029477. Úřad přijímá tento formát souborů: JPEG Prostorová ochranná známka. EUTM 000146704. EUTM 010532653 . EUTM 012492393. Úřad přijímá tyto formáty souborů: JPEG, OBJ, STL, X3 obrazová známka Bohemia Patent - ochranná známka, ochranné známky, patenty, vynálezy, oceňování, průmyslový vzor, pr Patentová & Známková kancelář - Patent & Trademark Offic Slovní ochranná známka přináší jiný rozsah ochrany než obrazová ochranná známka, obrazová ochranná známka přináší jiný rozsah ochrany než nové druhy ochranných známek atd. Nejširší rozsah ochrany přináší slovní ochranná známka, ale je také nejobtížnější ji získat Obrazová ochranná známka: Dovolená s láskou DELUXEA Ochranné známky, loga a firemní známky uvedené na webových stránkách náležejí firmě DELUXEA a.s. Nic z těchto stránek nebude interpretováno jako udělení jakékoliv licence nebo práva na použití jakékoliv ochranné známky, loga firemní stránky zobrazené na.

Ochranné známky Úřad průmyslového vlastnictv

Na základě smlouvy o poskytnutí práva k užívání zapsané ochranné známky uzavřené s Tělovýchovnou jednotou Dukla Praha, sídlem Podbabská 5 Praha 6 160 00, dále též HC Dukla Jihlava, s.r.o. disponuje právem používání loga dle zápsané ochranné známky: DUKLA (obrazová i slovní) Třídy výrobků a služeb: 4 Obrazová ochranná známka Copernicus uvedená v odstavcích 1 a 2 musí být obklopena prostorem, který nesmí obsahovat žádný text, logo, ochrannou známku ani kresby. Velikost tohoto prostoru se vypočte podle níže uvedeného vzorce (kde hodnota X představuje výšku loga) Ke stažení Free fotobanka : fasáda, signage, symbol, písmo, nápis, přírodní vědy, Universit tsklinik, Universit tsklinikum Ulm, univerzita Ulm, Wordmark.

5.000,- Kč u mezinárodního zápisu ochranné známky (kombinovaná nebo obrazová známka) Cena kontinuální rešeršní služby - ochranná známka Společenství - za 1 rok. 16.000,- Kč u slovní a obrazové ochranné známky - Kasační opravný prostředek - Ochranná známka Společenství - Nařízení (ES) č. 207/2009 - Článek 8 odst. 1 písm. b) - Mezinárodní zápis s uvedením Evroého společenství - Obrazová ochranná známka A s dvěma trojúhelníkovými obrazci - Starší vnitrostátní slovní ochranná známka A - Relativní. cs Odůvodnění návrhu na prohlášení neplatnosti: Národní obrazová ochranná známka obsahující slovní prvek CAMOMILLA pro výrobky třídy 25. EurLex-2. en Grounds for the application for a declaration of invalidity: National figurative mark containing the word element 'CAMOMILLA' for goods in Class 25

Znáte všechny druhy ochranných známek v ČR? Patentoid

Xerox® a Xerox a obrazová značka®jsou ochranné známky společ- nosti Xerox Corporation ve Spojených státech amerických a v dalších zemích. Adobe ® , Adobe PDF logo, Adobe ® Reader ® , Adobe ® Type Manager ® , ATM ™ , Flash , Macromedia ® , Photoshop a Po Namítaná ochranná známka nebo označení: Mezinárodní slovní ochranná známka BUDWEISER pro výrobky zařazené do třídy 32, mezinárodní obrazová ochranná známka Budweiser Budvar pro výrobky zařazené do tříd 31 a 32, jakož i mezinárodní obrazová ochranná známka Budweiser Budvar pro výrobky zařazené. Details of the publicatio Ochranná známka je označení, kterým firmy identifikují sebe, své výrobky a služby. Je to nejjednodušší způsob, jak se rychle a jasně odlišit od konkurence. Při dobré firemní identitě se vaše ochranná známka stává velmi cennou. Druhy ochranné známky. Slovní - slovní označení v běžném písmu. Obrazová.

Video: Kombinované ochranné známky jsou pasé

Grenzgaenger - ochranná známka, majitel SD MotocrossMEKRA LANG - ochranná známka, majitel MEKRA Lang GmbH & Co

obrazová ochranná známka - češtině definice, gramatika

 1. Ochranná známka je druh právní ochrany, která se řídí podle zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách. Tento zákon vymezuje ochrannou známku jako různorodé grafické znázornění slov, jmen, barev, kreseb, tvaru výrobků a obalů, jenž od sebe odlišuje výrobky nebo služby právnických nebo fyzických osob
 2. Obrazová - jde o obrázek se znaky, styly, grafickým prvkem, může jít i o kombinaci slovních a obrazových prvků - tzv. kombinovaná ochranná známka (jedná se o nejčastější druh ochranné známky
 3. ochranné známky: - Ochranná známka obrazová vzor kytkopták (od 21.11.2012) Text český svaz ochránců přírody je nedílnou součástí ochranné známky Podoba schválená ÚVR a doporučená ÚVR ČSOP k používání je uvedena v logomanuálu, který schválila ÚVR a je k dispozici v Kanceláři ÚVR a jehož.
 4. Obrazová (viz. obrázek níže) Kombinovaná (viz. obrázek níže) Přihláška ochranné známky k zápisu do rejstříku k dispozici ZDE. Přihláška musí obsahovat: obchodní firmu (název) či jméno a příjmení a sídlo či bydliště přihlašovatele; znění či vyobrazení přihlašovaného označen
 5. Možná podoba ochranné známky je podstatně širší než jen slovní a obrazová. V praxi je možno využít i další druhy ochranných známek, které sice nejsou natolik typické a známé, ale zato nabízí podstatně širší možnosti využití tohoto druhu ochrany i na výrobky, loga nebo služby, na které by klasická obrazová.
 6. Na této stránce najdete seznam registrovaných ochranných známek Junáka - českého skauta určený pro členy organizace. Seznam má pouze informativní charakter a v souladu s Řádem pro ochranné známky jej spravuje Výkonná rada. (poslední aktualizace tohoto seznamu: 14. 2. 2018

Nové druhy ochranných známek epravo

 1. Ochranná známka môže byť: slovná, obrazová, kombinovaná alebo trojrozmerná a v prípade ochrannej známky Euróej únie môže byť ochrannou známkou aj zvuk (džingel) alebo farba ako taká
 2. ochranná známka Evroé unie (pro všechny státy EU); mezinárodní ochranná známka (ve státech dle Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek). Můžete si zvolit z několika druhů ochranné známky (slovní, obrazová, kombinovaná, slovní grafická, prostorová, tvořená barvou)
 3. Ochranná známka je slovo, fráze, logo, symbol nebo jiné. charakteristické vyobrazení brandu, kterým prezentujete své. nápady vnějšímu světu. Právě prostřednictvím ochranné známky. Vás zákazníci, klienti, investoři nebo jiné osoby identifikují jako. výrobce nebo producenta daného produktu/nápadu. Potřebuji poradit
 4. Známka je tištěna ofsetem, obrazová část známky má velikost obrazu 40 x 23 mm a vytiskla ji Tiskárna Hradištko, s.r.o. na tiskových listech po 50 kusech. Známka má katalogové číslo 1117 a platnost od 21. dubna 2021 do odvolání
 5. Monopol: Ochranná známka dává svému majiteli výlučné právo užívat zapsané označení pro okruh výrobků a služeb, které vymezil v seznamu přihlášky, poskytnout souhlas s jeho užíváním jiné osobě (licenci) a rovněž zabránit komukoliv dalšímu v jeho užívání pro stejné či podobné výrobky a služby. Majitel zapsané ochranné známky je oprávněn užívat u.

Vaším klientem registrovaná ochranná známka je chráněna pouze jako obrazová známka v daném provedení a nelze ji rozšiřovat na jiné slovní a obrazové užití. Post Bellum používá jinou podobu vlčího máku, než má váš klient registrovanou, a rovněž jiné spolky užívající tento symbol pracují s různým vyobrazením. Stále je možno požádat o registraci slovní ochranné známky, prostorové ochranné známky, barevné ochranné známky (tj. OZ tvořené čistě barvou nebo kombinací barev) a obrazové ochranné známky (přičemž pod pojem obrazová ochranná známka nově spadají i ochranné známky slovní grafické a kombinované - dříve. Mezinárodní ochranná známka Ochranné známky zapsané v České republice je možné prostřednictvím ÚPV přihlásit jako tzv. mezinárodní ochranné známky do některých dalších států (cca 85) na základě Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek a na základě Protokolu k této dohodě

Príklady ochranných známo

Historie ochranné známky Třeboňský kapr. Třeboňský kapr (německy Wittingauer Karpfen) byl v bývalém Československu zaregistrován jako obrazová ochranná známka s logem Kapr z Třeboně je chloubou kuchyně již v roce 1939. Od roku 1974 je ochranná známka Třeboňský kapr používána jako české označení původu OCHRANNÁ ZNÁMKA Registrace ochranné známky dává vlastníkům ochranné známky právo bránit třetím osobám v prodeji identických nebo podobných výrobků pod shodnou nebo zaměnitelnou znaþkou. Registrovanou ochrannou známku lze dále využít prostřednictvím licencí. Ochranná známka je navíc cennou majetkovou hodnotou

obrazová ochranná známka - EURLEX-ČR/Judikáty

Ochranné známky Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách . Označení: • slovní • obrazové • prostorová • kombinované Přihlašovatel: fyzická nebo právnická osoba (občanská sdružení, církve, nadace, obce, stát) Ochranná známka Ochranná známka Spoločenstva - Konanie o vyhlásenie neplatnosti - Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačené Euróe spoločenstvo - Obrazová ochranná známka HOT - Absolútne dôvody zamietnutia - Neexistencia opisného charakteru - Rozlišovacia spôsobilosť - Článok 7 ods. 1 písm Byla zaregistrována ochranná známka slona jako pátá nejstarší obrazová známka na světě. 1900. Žlutá grafitová tužka 1500 získala ocenění na Grand Prix v Paříži a stala se nejznámější tužkou na světě. 1914

Ochranné známky. PAPOUCH je zapsaná slovní ochranná známka u Úřadu průmyslového vlastnictví č. 472043/311127. Papouší logo je zapsaná obrazová ochranná známka u Úřadu průmyslového vlastnictví č. 471509/311553. PAPOUCH PAPAGO je zapsaná slovní ochranná známka u Úřadu průmyslového vlastnictví č. 521142/348692 Právní odborné posouzení schopnosti zápisu ochranné známky, poradenství advokáta klientovi při volbě optimální varianty (slovní, obrazová, kombinovaná apod.). Podání přihlášky ochranné známky, komunikace s Úřadem během celého zápisného řízení mezinárodní ochranná známka (pro účely zápisu existující známky do členských zemí tzv. Madridské úmluvy) - 4.000,- Kč + DPH (slovní nebo obrazová); 5.000,- Kč + DPH (kombinovaná) Kontinuální rešerše. Prostředek ochrany zapsané ochranné známky proti přihláškám zaměnitelných označení Poradenství při volbě optimální varianty přihlašovaného označení (slovní, obrazová, kombinovaná ochranná známka apod.) a zatřídění do seznamu výrobků a služeb dle Mezinárodního třídění. Posouzení zápisuschopnosti ochranné známky. Ověření, zda přihlašované nebo podobné označení není již pro stejné či. 6. Ochranná známka musí byť vo forme jedného z týchto typov: slovná / obrazová / priestorová / zvuková známka; 7. Ak je ochranná známka obrazová, resp. priestorová, nemožno si uplatňovať nároky na farbu; 8. Ak je ochranná známka obrazová, priestorová alebo zvuková ochranná známka, musia sa predložiť aj príslušné.

Tato ochranná známka platí 10 let, tedy do 18.3.2023. chráněná obrazová známka. Černobílé provedení této známky znamená, že její ochrana se vztahuje i na veškeré barevné varianty a kombinace. Je chráněn vnější vzhled nejenom zobrazené boty, ale i podobných bot. Je to pravděpodobně jedna z nejdůležitějších a. Ochranné známky, loga a firemní známky uvedené na webových stránkách náležejí firmě DELUXEA a.s.. Ochranná známka je slovní, obrazová, kombinovaná nebo jiná značka zapsaná stanoveným zp ů sobem do rejst ř íku ochranných známek. 6 Tato definice H. Pipkové avšak neplatí v rámci všeobecně známých ochranných známek, které požívaj

Výhody ochranné známky. Ochranná známka zajistí unikátnost a ochranu vůči konkurenci. Určitý název (nebo grafický motiv u obrazové ochranné známky) může také vzbudit pocit nějaké kladné vlastnosti výrobku nebo služby. Vhodně zvolená ochranná známka tak může váš marketing i byznys správně nakopnout Obrazová, kombinovaná nebo slovní grafická ochranná známka je ochranná známka tvořená výlučně obrazovými prvky, kombinacemi slovních a obrazových nebo jiných grafických prvků, slovními prvky napsanými stylizovanými fonty nebo slovními prvky vyobrazenými na více ne - obrazová ochranná známka Společenství č. 5608385, která zahrnuje následující označení: - a obrazová ochranná známka Společenství č. 1358589, která zahrnuje následující označení (dále jen ochranná známka s bezeslovným logem): 11 Rozsudkem vydaným dne 6. října 2010 High Court of Justice (England & Wales. 1.2. Pojem ochranná známka V eském právním řádu se pojem ochranná známka objevil poprvé v zákoně o ochranných známkách a chráněných vzorech, . 8 / 1952 Sb. V právu mezinárodním je pro ochranné známky pouţíván anglický termín trademark. Paříţská unijní úmluva pouţívá místo ochranné známk Sun, Sun Microsystems a Solaris jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Oracle nebo jejích přidružených společností ve Spojených státech amerických a dalších zemích. UNIX® je ochranná známka v USA a dalších zemích, licencovaná výhradně prostřednictvím společnosti X/Open Company Limited

od 10.000,- Kč u mezinárodního zápisu ochranné známky (slovní nebo slovní grafická známka) od 10.000,- Kč u mezinárodního zápisu ochranné známky (kombinovaná nebo obrazová známka) Standardně vždy doporučujeme provedení rešerše před podáním přihlášky, za účelem zjištění starších, potenciálně. DRUHY OCHRANNÝCH ZNÁMEK Ochranná známka tedy může být: slovní - tvořena výlučně textem, název, slogan, heslo obrazová - kresby, loga, značky, atd. kombinovaná - kombinace slovní a obrazové ochranné známky. Zápisem do rejstříku získává vlastník ochranné známky výlučné právo na její užívání Platnost. Seznam výrobků a služeb (ochranná známka je přihlášena pro tyto třídy zboží a služeb -.\ÚPV\OZ\10seznam_trid2015 (14).pdf 9 . P rovedení ochranné známky (konkrétní provedení dané ochranné známky - jak má být chráněna Slovní ochranná známka Obrazová, kombinovaná nebo Ochranná známka tvořená pouze Jiná ochranná slovní grafi cká ochranná známka barvou nebo kombinací barev známka (uveďte jaká) Prostorová ochranná známka Zvuková ochranná známka Uplatňované barvy Výčet barev Popis známky Omezení rozsahu ochran Ochranná známka je právní nástroj ochrany značky, pomocí které firmy identifikují samy sebe, své výrobky a služby a tím se pro zákazníky odlišují od ostatních firem, které na trh přinášejí stejné nebo podobné výrobky a služby.. Ochrannou známkou může být za splnění podmínek stanovených příslušným právním předpisem jakékoli označení schopné.

Registrace ochranné známky - Specializovaná advokátní

 1. Ochranná známka představuje zřejmě ten nejviditelnější atribut, který lze z hlediska průmyslově ochrany zabezpečit. Ochranná známka totiž zajišťuje ochranu u..
 2. Registrace ochranné známky vám zajistí určitou výhodu, usnadňuje totiž důkazní řízení v případě sporu a chrání tudíž vaši společnost lépe, než běžná ustanovení obchodního zákoníku. Pomůže vám při parazitování a napodobování a i v situacích, kdy máte pocit, že dochází k porušování práva a vaše.
 3. Suunto Spartan Ultra, loga a další ochranné známky a názvy značky Suunto jsou registrované nebo neregistrované ochranné známky firmy Suunto Oy.Všechna práva vyhrazena Namítaná ochranná známka nebo označení: Dánská obrazová ochranná známka easycamp - přihláška 199 903 355 pro výrobky zařazené do tříd 18, 20, 22, 24.

Nepodceňujte ochrannou známku společnosti - Jak začít podnika

známka, popisná ochranná - descriptive trademark . zavedená ochranná známka - established trademark . národná ochranná známka - national trade mark . registrovaná ochranná známka - registered trade mark . zapísaná ochranná známka - registered trade mark . slovná ochranná známka - word trademark . obrazová ochranná známka. V přihlášce ochranné známky (dále jen přihláška) přihlašovatel uvede rovněž údaj o tom, zda má být přihlašované označení zapsáno do rejstříku ochranných známek (dále jen rejstřík) jako ochranná známka slovní, ochranná známka slovní grafická, ochranná známka obrazová, ochranná známka kombinovaná. OCHRANNÉ ZNÁMKY. DODATKOVÉ OCHRANNÉ OSVEDČENIA. Druh známky : obrazová (571) Opis (551) Údaje o kolektívnej známke : individuálna (551) Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ : Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ (591) Údaje o uplatňovaných farbách.

ROBBY BUBBLE - ochranná známka, majitel SektkellereiJ'AIME MA ROBE - ochranná známka, majitel Laetitiafelix bühler swiss-design - ochranná známka, majitel FELIXAvic Wellness - ochranná známka, majitel Leder & SchuhDESCENDANTS - ochranná známka, majitel DISNEY ENTERPRISES