Home

Dělitele čísla 36

Kalkulačka na výpočet množiny všech dělitelů zadaného přirozeného čísla. Dělitelem čísla se myslí přirozených číslo, které dělí dané číslo beze zbytku součet celých čísel od 1 do 36 dává výsledek 666 (číslo šelmy) Míry. v Británii je barel piva roven 36 UK galonům (asi 163,7 litrů) počet palců v yardu; Chemie. 36 je atomové číslo kryptonu; Náboženství. Podle starověké astrologie vládne zvěrokruhu 36 děkanů Vypočítej největšího společného dělitele a nejmenší společný násobek čísel. a)16 a 18 b) 24 a 22 c) 45 a 60 d )36 a 30 MO Z8-I-3 - 2017 - Adélka Adélka měla na papíře napsána dvě čísla

Zde se naučíme nalézt společný dělitel dvou a více čísel. Znamená to, že hledáme taková čísla, kterými lze beze zbytku vydělit všechna zadaná čísla. Pozn.: Při hledání využíváme znaků dělitelnosti čísel. Vzorový příklad 1. Najděte společné dělitele čísel 12 a 36. Hledáme všechna čísla, kterými. Dělitelnost přirozených čísel 1 2. Dělitelnost přirozených čísel 36 * 6 2.2 Znaky dělitelnosti 2.2.1. Dělitelnost dvěmi Číslo je dělitelné dvěmi, jestliže na řádu jednotek je číslice, 0, 2, 4, 6, 8. Příklad : Určete všechny dělitele čísla 200 Řešení: 200 1 2 100 4 50 5 40 8 25 10 20 Komentář : při. U větších čísel si můžeme pomoci rozkladem. Urči největšího společného dělitele čísel 36 a 40: D (32,40) =? - rozložíme čísla na součin prvočísel 36 = 2 . 2 . 3 . 3 40 = 2 . 2 . 2 . 5 - to, co najdeme v obou rozkladech společné, je největší společný dělitel D (36,40) = 2 . 2 =

Postup při hledání největšího společného dělitele. Najdi největšího společného dělitele čísel 36 a 84. Obě čísla rozložíme na součin prvočísel. 36 = 2 . 18 = 2 . 2 . 9 = 2 . 2 . 3 . 3. 84 = 2 . 42 = 2 . 2 . 21 = 2 . 2 . 3 .7. 2. Největším společným dělitelem bude součin stejných prvočísel z obou rozkladů. D. Dělitelé čísla 36 jsou 1,2,3,4,6,9,12,18, 36. Jedno štěně nebereme v úvahu, protože v zadání se uvádí množné číslo štěňat. Abychom mohli hledat největšího společného dělitele, je třeba mít převedené jednotky tak, abychom měli celá čísla. Takže 550 cm a 165 cm. Pak hledáme největšího společného dělitele

Najděte největšího společného dělitele čísel 36 a 84. 1. Rozložíme obě čísla na součiny prvočísel. 36 = 2 x 2 x 3 x 3. 84 = 2 x 2 x 3 x 7. 2. Nalezneme část rozkladu 2 x 2 x 3 vyskytující se v obou číslech. 3. Součin 2 x 2 x 3 = 12 je společným dělitelem čísel 36 a 84. 36 = 12 x 3. 84 = 12 x 7. 4 1. Najdi všechny dělitele čísla 36. 2. Napiš pět násobků čísla 12. 3. Jsou dána čísla: 115, 164, 210, 255, 396, 729, 1024, 2752 Vypiš ta, pro která platí: a) jsou dělitelná deseti b) jsou dělitelná třemi c) jsou dělitelná pěti, ale nejsou dělitelná deseti d) jsou dělitelná dvěma, ale nejsou dělitelná pět Nesoudělná čísla jsou v matematice taková celá čísla, která mají pouze jednoho kladného společného dělitele - číslo 1.Ke zjištění nesoudělnosti lze využít například Euklidova algoritmu nebo faktorizaci.. Např. čísla 15 a 16 dělitelé čísla 15: 1, 3, 5, 15 dělitelé čísla 16: 1, 2, 4, 8, 16 NSD(15,16) = 1; (čísla 15 a 16 mají největšího společného. dělitele. (např. čísla 12 a 15 - mají společného dělitele 3) Nesoudělná čísla jsou čísla, která mají pouze jednoho společného dělitele, a to číslo 1. (např. čísla 27 a 32) Př. Urči společné dělitele čísel 48 a 64. Řešení: Určíme všechny dělitele obou čísel a z nich vybereme všechny společné dělitele Společný dělitel dvou nebo více přirozených čísel je každé přirozené číslo, jímž jsou všechna daná čísla dělitelná. Daná přirozená čísla mají vždy aspoň jednoho společného dělitele. Je jím číslo 1. Například číslo 3 je společným dělitelem čísel 18 a 30, číslo 5 jejich společným dělitelem není

Množina, která obsahuje všechny dělitele čísla \ {18} = \frac {18 + 12} {216} = \frac {30} {216} = \frac {5} {36}\) Nejmenší společný násobek čísel můžeme najít tak, že si vypíšeme několik prvních násobků každého čísla a mezi nimi vybereme nejmenší společný. Společný dělitel čísel je to číslo, kterým se dají všechna tato čísla dělit beze zbytku. Př. 15 : 3 = 5 72 : 3 = 24 114 : 3 = 38 Při výpočtech často potřebujeme největšího společného dělitele.. Př Prvočísla jsou ta čísla, která již nemají žádného dalšího dělitele. (jsou na konci stopiček od třešinek a za nimi už není další šipka). 36 = 2.2.3.3 48 = 2.2.2.2.3 60 = 2.2.3.5 Určíme největšího dělitele tak, že vypíšeme prvočísla, která jsou u všech třech zadaných čísel. 36 = 2 . 2 . 3 . 3 48 = 2 B 1. Zjisti a zapiš ta z čísel 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , která jsou děliteli čísla 378. 2. Vypiš všechny dělitele čísla: 28 1

Výpočet dělitelů čísl

např .: urči společné dělitele čísel: a) 24 a 35 - společný dělitel je pouze číslo 1 jsou to čísla nesoudělná a D(24, 35) = 1 b) 55 a 35 - společní dělitelé jsou čísla 1 a 5 jsou to čísla soudělná a D(55, 35) = Cvičné příklady : 2) Určete největšího společného dělitele čísel: a) 27, 36 b) 16, 24 c) 8, 12, 20 3. Nejmenší společný násobek - značí se písmenem n. Řešený příklad: Určete nejmenší společný násobek čísel 8 a 12. Urči všechny dělitele čísla 36. 4. Vyber prvočísla: 9, 11, 13, 15, 17, 19. 5. Rozlož na součin prvočísel: a) 96 b) 28 6. Jsou dána čísla 20, 28, 32. a) urči aspoň tři jejich společné dělitele b) urči právě dva společné násobky čísel 20 a 32. Řešte v oboru celých čísel x5 +x4 −5x3 −9x2 −24x−36 = 0. Dělitelé čísla 36 jsou ±1, ±2, ±3, ±4, ±6, ±9, ±12, ±18 a ±36. 1 1 −5 −9 −24.

3) Určete největší společný dělitel čísel a) g) Při hledání největšího společného dělitele větších čísel lze postupovat 2 způsoby Např. D(54,36,90) = 1. způsob-nalezením všech dělitelů 2. způsob-rozkladem na součin prvočísel 54 D(54,36,90) = 18 D(54,36,90) = 2 . 3 . 3 = 1 Prvočíslo je přirozené číslo větší než 1, které je dělitelné pouze jedničkou a sebou samým.. Složené číslo je přirozená čísla větší než 1, které není prvočíslem, tj. má i jiného dělitele než jedničku a sebe samého.. Příklady: 6 je složené číslo, protože je dělitelné například číslem 2. 7 je prvočíslo, protože je dělitelné pouze čísly 1 a 7 •Hledáme největšího společného dělitele čísel a : D, ð ô •Obě čísla rozložíme na součiny prvočísel: 36 = 2 . 2 . 3 . 3 48 = 2 . 2 . 2 . 2 . 3 •Najdeme tu část rozkladu, kterou mají obě čísla společná: 2 . 2 . 3 •Součin . . = í î •Tzn., že číslo je největší společný dělitel těchto čísel: D(36. Číslům, která mají i většího společného dělitele, než číslo 1, říkáme . čísla soudělná. D(24, 36, 60) = 12. Největší společný dělitel čísel 24, 36 a 60 je číslo 12. DO SEŠITU

Př: Určete všechny dělitele čísla 24, 36, 45 6│ 6 dělitele 6 počítám jen jednou --- číslo 36 má devět dělitelů 45. složené číslo: přirozené číslo, která má alespoň tři různé dělitele; Číslo 1 se nepovažuje ani za prvočíslo, ani za složené číslo. Čísla soudělná a nesoudělná. nesoudělná čísla: mají pouze jednoho společného dělitele - číslo 1. soudělná čísla: mají společného dělitele většího než číslo 1 př. Najdi největšího společného dělitele čísel 24 a 36 všichni dělitelé čísla 24: 1,2,3,4,6,8,12,24 všichni dělitelé čísla 36: 1,2,3,4,6,9,12,18,36 společní dělitelé čísel 24 a 36: 1,2,3,4,6,12 největší společný dělitel čísel 24 a 36 je číslo 12 → ZAPISUJEME: D(24,36)=12 → pracovní sešit str.61/

36 (číslo) - Wikipedi

Výpočet největšího společného dělitele - NSD kalkulačka 36

  1. Kompletní stránku, další videa, řešené příklady a materiály z matematiky najdete na: http://www.isibalo.com/ Pokud budete chtít, můžete nám dát like na.
  2. Najděte všechny dělitele čísla 18. 18. 18 . 1. Rozložíme číslo na všechny možné kombinace součinu dvou čísel. 9 . 2. 6 . 3. Číslo 18 má 6 dělitelů: 1, 2, 3, 6, 9 a 18. Číslo 18 je dělitelné všemi děliteli. Dělitel. Najděte všechny dělitele čísel 36, 60 a 71
  3. 62 10. V prvním obrázku do modrých koleček doplňuj největší společné dělitele pro dvě sousedící čísla.Druhý obrázek doplň podobně.Do fi alových koleček doplň nejmenší možná dvojciferná čísla tak, aby platilo stejné pravidlo jako u prvního obrázku. 18 15 14 27 16 25 2 4 1 9. Do zadání dopiš nejmenší dvojciferné číslo tak, aby platil zápis
  4. Číslo 3 je dělitelem čísla 24 a současně je dělitelem čísla 36. Můžeme proto říci, že číslo 3 je společným dělitelem čísel 24 a 36. Mějme čísla 24 a 36. 24 : 3 = 0 8 36 : 3 = 06 0 12 Obdobně to platí pro jakýkoliv počet přirozených čísel. Mějme čísla 24, 36 a 60
  5. 3 . 5 Tím jsou myšlena ta čísla, která tvoří zcela zaplněné sloupečky. D = 2 . 3 = 6 Postup hledání největšího společného dělitele Příklad č. 2: Najděte největšího společného dělitele čísel 24, 36 a 60. D(24, 36, 60) = 12 Největší společný dělitel čísel 24, 36 a 60 je číslo 12. 24 = 2 . 2 . 2 . 3 36 = 2 . 2

Vyber největšího společného dělitele čísel 210 a 196: 8, 12, 14 V rozkladu čísla 270 na prvočinitele je kromě čísel 2 a 3 ještě číslo: 5, 7, 13 Ústně si udělejte cvičení 3 a 4 na straně 36. Nápověda ke cvičení číslo 3: prospěšný- komu, čem 10 Čísla soudělná ­ čísla, která mají alespoň jednoho společného dělitele většího než 1 ­ např. 12 a 18 Číslo 105 je dělitelné třemi: 105 = 3 x 35. Najdi teď nejmenší prvočíslo, které je dělitelem čísla 35. 105 = 3 x 5 x 7. Číslo 105 jsme rozložili na Součin prvočísel. Prostuduj pokusy třech spolužáků v př. E v modrém políčku str. 6 Dělitelnost je vlastnost celých čísel.Celé číslo p je dělitelné nenulovým celým číslem q (číslo q dělí p) právě tehdy, když p je celočíselným násobkem q, tj. jestliže existuje takové celé číslo k, pro které platí, že . p = kq.. Např. číslo 27 je dělitelné třemi, neboť 27 = 9 · 3. Jiná definice: p je dělitelné q, jestliže zbytek po dělení / je nula

Vyhledej všechny dělitele čísla . Zahrada je dlouhá 56 m a široká 36 metrů. Jaká vzdálenost musí být mezi tyčkami plotu, má-li být v celých metrech a co největší? Kolik tyček budeme potřebovat? D ( 56, 36) = 4. Největší vzdálenost mezi tyčkami je 4 m Dělitelnost a) Násobek 1 . 3 = 3 jednonásobek čísla 3 1 . 6 = 6 jednonásobek čísla 6 2 . 3 = 6 dvojnásobek čísla 3 2 . 6 = 12 dvojnásobek čísla 6 3 . 3 = 9 trojnásobek čísla 3 3 . 6 = 18 trojnásobek čísla 6 4 . 3 = 12 čtyřnásobek čísla 3 4 . 6 = 24 čtyřnásobek čísla 6 9 . 3 = 27 devítinásobek čísla 3 9 . 6 = 54 devítinásobek čísla Urči všechny dělitele čísla. 30 = 4. Urči všechny společné dělitele čísel. 84 = 70 = Dělitelnost přirozených čísel a písemné dělení desetinných čísel A . 1. Určete, která z čísel 40, 45, 54, 75, 80, 90, 115 jsou současně dělitelná třemi i pěti. 2. Rozložte čísla 36, 90, 144 na součin prvočísel. 3 Číslo 36 dělím postupně prvočísly 2 ,3, 5, 7.. 36 : 2. je 18 - zapíšu o řádek níže do sloupce vlevo. 18 : 2. je 9. 9 : 3. jsou 3 (9 není dělitelné dvěmi, tak pokračuji trojkou dělitele. Je jím číslo 1. Největším společným dělitelem čísel 24 a 36 je číslo. 12. Číslo 12 je dělitelné všemi ostatními společnými děliteli. Čísla 24 a 36 mají 6 společných dělitelů

V tomto případě číslo q nazýváme podílem, číslo a násobkem čísla b a číslo b dělitelem čísla a. Dělitele b nazveme vlastním dělitelem čísla a, jestliže b a b 1. Dělitele, který není vlastní nazýváme nevlastním dělitelem. Věta 1.1.1 Relace dělitelnosti | má následující vlastnosti: a) a Z SODWt 1|a, b 1) Určete největší společný dělitel čísel a) c) Při hledání největšího společného dělitele větších čísel lze postupovat 2 způsoby Např. D(54,36,90) = 1. způsob-nalezením všech dělitelů 2. způsob-rozkladem na součin prvočísel 54 obou rozkladech D(54,36,90) = 18 D(54,36,90) = 2 . 3 1. Vypiš všechny dělitele čísel (do tabulky): 3, 8, 12, 15, 36, 57, 42, 60, 84, 120, 144, 256 2. Jako sponzorský dar dostali žáci jedné třídy 72 balení oplatek. Ve třídě je více než 20 a méně než 30 žáků. Kolik žáků je ve třídě, když každý dostal stejný počet oplatek? 3. Ve stolní hře je 36 hracích žetonů Společní dělitelé čísel 24, 36 a 16 jsou: 1, 2, 4. Největší společný dělitel čísel 24, 36 a 16 je číslo 4. Zapisujeme D(24, 36, 16) = 4 Příklady k procvičování z učebnice: 150/2, 3 Zápis: Čísla, která mají největšího společného dělitele 1, se nazývají čísla nesoudělná. Čísla, která mají největšího. test-delitelnost01 - Příklady z matematiky. 1) Doplň uvedené tvrzení tak, aby bylo správné. Prvočíslem se nazývá celé kladné číslo, které: je dělitelné pouze číslem 1. je dělitelné pouze samo sebou. je dělitelné pouze samo sebou a číslem 1. je liché

Cvičné příklady : 2) Určete největšího společného dělitele čísel: a) 27, 36 b) 16, 24 c) 8, 12, 20 . Nejmenší společný násobek - značí se písmenem n; Řešený příklad: Určete nejmenší společný násobek čísel 8 a 1 Nalezněte největšího společného dělitele čísel 300 a 816. 816 = 2 300+216 300 = 1 216+84 216 = 2 84+48 84 = 1 48+36 48 = 1 36+12 36 = 3 12+0 Největším společným dělitelem čísel 300 a 816 je poslední nenulový zbytek v Euklidově algoritmu. To jest, gcd(300;816) = 12 3 12 = 2 . 2 Nejmenší násobek čísla 63 a 147; Nsd a nsn Vypočítej největšího společného dělitele a nejmenší společný násobek čísel. a)16 a 18 b) 24 a 22 c) 45 a 60 d )36 a 30; NSN a NSD Rozlož na prvočísla a najdi nejmenší společní násobek n (16,20) a největšího společného dělitele D u dvojice čísel (140,100. 2) Vypiš VŠECHNY dělitele čísel 90 a 210 a společné dělitele zakroužkuj. 90 210 3) Urči největšího společného dělitele čísel rozlož čísla na součin prvočísel a urči D . a) 36 a 84 b) 126 a 105 4) Urči nejmenší společný násobek čísel rozlož na součin prvočísel a urči n . a) 27 a 18 b) 34 a 4

Výpočet největšího společného dělitele - NSD kalkulačka 36, 5

Př. 1: Určete společné dělitele čísel 24 a 36. Jeden ze způsobů určení společných dělitelů čísel - určíme si všechny dělitele obou čísel (např. pomocí téčka) Číslo je dělitelné třemi, když ciferný číselný součet je dělitelný 9 Co je prvočíslo? Prvočíslo je číslo, které má právě dva dělitelejedničku a sebe sama

9. Urči největšího společného dělitele čísel 42, 48, 60 10. Urči největšího společného dělitele čísel 16, 36, 44 11. Urči nejmenší společný násobek čísel 12, 20, 75, 50 12. Urči nejmenší společný násobek čísel 15, 9, 45, 60 13. Jsou dána čísla 20, 28, 32 Které číslo v 1. řádku má dělitele číslo 4? 24 * 38 27 24 69 44 33 30 75 36 25 22 67 57 46 43 88 7. Urči součet sudých čísel ve 3. řádku. 58 * 38 27 24 69 44 33 30 75 36 25 22 67 57 46 43 88 8. Které číslo lze rozložit na součin dvou stejných čísel Arial Calibri Wingdings 3 Wingdings Výchozí návrh Editor rovnic 3.0 Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0827 Autor: Mgr. František Plaček Název: 5.1.16 Prvočísla a složená čísla, největší společný dělitel, nejmenší společný násobek Prvočísla a složená čísla, největší společný dělitel, nejmenší společný.

Společný dělitel matika-fyzik

Výpočet největšího společného dělitele - NSD kalkulačka 36, 1

2.6. Společný násobek a dělitel procvičování 1. Najdi tři společné násobky čísel: 5 a 7 10 a 9 12 a 3 21 a 7 15 a 20 18 a 4 Co je HCF 24 16 a 36? Prime faktory 16 = 2,2,2,2. Prime faktory 24 = 2,2,2,3. Prime faktory 36 = 2,2,3,3. Společné primární faktory = 2 * 2. Takže HCF 16,24 a 36 je 4. Jak najdu GCD dvou čísel v aplikaci Excel? Největšího společného dělitele (GCD) dvou čísel najdete v aplikaci Excel pomocí funkce GCD Chceme najít největšího společného dělitele čísel 120 a 64 Zápis: D(120;42) = 2 . 3 = 6 Abychom nemuseli vyhledávat všechny dělitele u obou čísel, potom hledat ty společné a potom najít největšího společného dělitele, uděláme to rovnou. 1) Rozložíme každé z čísel na součin prvočísel 120 = 2 . 2 . 2 . 3 1) Označ všechny dvojice čísel, v nichž mají čísla společného dělitele 9: a) 45 a 18 b) 27 a 45 c) 15 a 36 d) 81 a 54 2) Urči nejmenší trojciferné číslo dělitelné třemi a největší čtyřciferné číslo děliteln Jedinou možností v tom případě je, že čísla ef a df jsou v nějakém pořadí čísla 16 a 36. Nakonec by číslo de muselo být 13 nebo 31, ani jedno však do množiny M nepatří. Žádné číslo jsme tedy nemohli započítat třikrát. Hledaný počet čísel je 174 12 6 = 156. Jiné řešení

Precizní kalkulačka - ihned zdarma ke stažení - Slunečnice

Výpočet největšího společného dělitele - NSD kalkulačka 36,

Matematika 3

Matematika 6. ročník - ZŠ a MŠ Mysločovic

Dělitelnost - Tes

všechny dělitele každého čísla a pak vyberte společné dělitele pro obě čísla); cv. 3/150 vzorový postup: najděte největšího společného dělitele čísel 24 a 36; 3 a 4 D (24, 36) = 2 . 2 . 3 = 12 D (3, 4) = 1 24 = 2 . 3 . 2. 2. Najdi největšího společného dělitele dané dvojice čísel: D(60, 90) Postup: Čísla rozložíme na součin prvočísel. Zakroužkujeme ta prvočísla, která se vyskytují v obou rozkladech. Největší společný dělitel dané dvojice čísel jsou zakroužkovaná čísla v jednom rozkladu. 60 = 6 . 10 = 2 . 3 . 2 . 5 90 = 9 . 10 = 3. - 23 - li. DĚLITELNOST PŘIROZENÝCH ČÍSEL . 6 . l o h . y . 52 Zapište všechna . přirozená čísla_!, pro která platí 105 ::: x < 126 a . zárove

12893045607Ot5 2 131 Rozhodni, zda platí následující tvrzení. Piš ano/ne. Odpovědi zdůvodni. a) Číslo 45 je dělitelné číslem 5.ANO b) Číslo 20 je dělitelné číslem 4.ANO c) Číslo 27 je dělitelné číslem 9.ANO d) Číslo 73 je dělitelné číslem 5.NE e) Číslo 36 je dělitelné číslem 6.ANO f) Číslo 42 je dělitelné číslem 12 Číslo je dělitelné 2, jestliže na místě jednotek jsou číslice 0,2,4,6,8. Nazývá se sudé. Př. 48, 692. Číslo je dělitelné 3, je-li jeho ciferný součet dělitelný 3. Př. 174 1 + 7 + 4 = 12. Číslo je dělitelné 4, je-li jeho poslední dvojčíslí dělitelné 4. Př. 12 236. Číslo je dělitelné 5, má-li na místě jednotek 0 nebo 5 Pro které číslice a, b je číslo 545 793 ab4 dělitelné 36-ti? [ab je 62, 44, 26, 08] 8.12 a) Najděte všechny dělitele čísla 210. b) Najděte všechny společné dělitele čísel 135 a 315. c) Najděte největší společný dělitel čísel 504 a 540. d) Z čísel 1 623, 2 348, 3 456, 6 972 vyberte ta, která jsou dělitelná dvěma. Najděte všechny dělitele čísla 336. 2. Určete dvě různé číslice x, y tak, aby pěticiferné číslo xyyyx bylo dělitelné dvanácti. Najděte největší možné a nejmenší možné takové číslo. 3. Rozložte na prvočinitele číslo 5280. 4. Určete n( 6, 36, 72,4, 144, 16, 48). 5. Náměstím projíždějí tramvaje linky č.

Video: Nesoudělná čísla - Wikipedi

Základní poznatky z matematiky - cuni

Úkol č.4: Čísla 840, 5 742 a 980 001 jsou čísla složená. Vypiš u každého z nich alespoň tři dělitele. Viz příklad Př: 36 096 má tyto dělitele: 2, 6, 12 a dalš Práce na malou jedničku: 224 95 8139 135 200 2217 53 44 495 238 9 380 Vypiš ze seznamu ta čísla, pro která platí: 1) Jsou dělitelná deseti. 2) Jsou násobky čísla 50. 3) Jsou lichá. 4) Jsou dělitelná třemi. 5) Jsou dělitelná devíti. 6) Jsou dělitelná pěti, ale nejsou dělitelná deseti. 7) Jsou dělitelná dvěma, ale nejsou dělitelná pěti

Společný násobek čísel - ucivozs

Rozlož čísla na součin prvočísel. 15 = 24= 144= 315= 1870= Jsou dána čísla 24 a 36. Urči všechny dělitele čísel: Urči společné dělitele: Urči největšího společného dělitele: Najdi největšího společného dělitele čísel 72 a 108, správně zapiš. Urči nejmenší společný násobek čísel 72 a 48, správně zapi 4. Takže sdružené dělitele pro 8 jsou: 1, 8, 2, 4. Př.: Pojďme najít sdružené dělitele čísla 64. Nezapomeň, hledáme dvě celá čísla, jejichž součin je 64. Začneme s číslem 1, protože víme, že 1 je dělitel každého čísla. Sdruženým dělitelem je číslo 64, protože každé číslo je dělitelem sebe sama Najdi a zapiš největšího společného dělitele čísel: a) D(36, 48) b) D(35, 56) c) D(84, 126) d) D(60, 75) e) D(9, 18, 21) f) D(8, 12, 15) g) D(12, 18, 36) h) D(15, 25, 45) 2) Doplň čísla místo hvězdičky (všechny možnosti), tak aby bylo číslo dělitelné: a) dvěma: 77 41* c) pěti: 8 93* b) třemi: 2 1*4 d) deseti: 276 91*. Příklad - odmocniny Výpočet odmocniny čísla x babylónskou metodou, tj. pomocí rekurentně zadané posloupnosti an+1 = (x + an 2) / (2·a n) x = 5 # číslo, jehož odmocninu počítáme N = 15 # počet iterací při výpočtu odmocniny (pro větší přesnost je potřeba více iterací) a = x # první člen posloupnosti for i in range(1, N+1): a = (x + a*a) / (2*a) # výpočet n. 136 poslední dvojčíslí je 36, číslo 36 je dělitelné čtyřmi → číslo 136 je dělitelné čtyřmi Napiš všechny dělitele čísel. 24 50 36 2. Napiš prvních 6 násobků čísla 15. 3. Napiš všechny násobky čísla 70, které jsou menší než 500. 4

Dělitelé a násobky, největší společný dělitel a nejmenší

Příklad 15: Najdi největšího společného dělitele pro čísla 36, 48, 60 a pro čísla 140, 168, 210. Příklad 16: Jednou z částí slavnostního zahájení olympijských her je společná skladba na hudbu. V průběhu skladby cvičenci vystupují ve skupinách po 18 a 24. Urči nejmenší možný poče a) Součet čísel 275 321 a 126 479 zvětši o 3 649: b) Rozdíl čísel 86 546 a 25 982 zmenši o 12 666: c) Menšenec je 36 856, menšitel je o 39 menší než menšenec. Urči rozdíl: d) Od součinu čísel 263 a 25 odečti 2 456. e) Činitel je pět, součin je 95. Urči druhého činitele. f) Podíl je 8, dělenec je 768. Urči dělitele D(12, 36) = 2 . 2 . 3. 3 = 36 Tedy je to úplně stejné jako u největšího společného dělitele..z každé dvojice stejných čísel vezmu po jednoma přidám zbylá čísla, která nemajíkamarád U větších čísel - čísla rozložíme na součin prvočísel Součin těchto prvočísel je nejmenší společný násobek Jeden z rozkladů doplníme prvočísly, která jsou navíc v druhém rozkladu 72 2 36 2 18 2 9 3 3 3 1 60 2 30 2 15 3 5 5 1 n(72,60) = 2

Dělitelnost přirozených čísel - společný násobek, dělitel

Dělitelnost Př: Rozlož číslo 108 na sou čin prvo čísel a ur či všechny jeho d ělitele: 108 = 2 · 2 · 3 · 3 · 3 po čet d ělitel ů: 3 · 4 = 1 Největším společným dělitelem (nsd, greatest common divisor (zkratka: gcd)) přirozených čísel je číslo, které dělí každé z těchto čísel, a je maximální.Výpočet Rozklad na prvočísla. Nejjednodušším způsobem výpočtu největšího společného dělitele je rozložit jednotlivá zkoumaná čísla na prvočísla a z nich vybrat prvočinitele v nejmenší společné.

Čísla, která mají největšího společného dělitele číslo 1, se nazývají nesoudělná. Čísla, která mají D číslo různé od 1, se nazývají čísla soudělná. Tato metoda lze opět použít u malých čísel. U čísel větších je třeba čísla rozložit na součin prvočíse Prvočísla jsou čísla, která mají právě dva dělitele, a to číslo jedna a samo sebe, např. 3, 7, 19. Složená čísla mají více než dva dělitele, např. 4, 6, 9, 14, 18. Číslo 1 má pouze jednoho dělitele, není tedy ani prvočíslo ani složené číslo 2. Které číslice můžeš doplnit do čísla 94*3 na místo *, aby bylo toto číslo dělitelné třemi (všechny možnosrti). 3. Napiš všechny dělitele čísla 45. 4. Odpovídej ano - ne : a) Číslo 36 je násobkem čísla 9. b) Číslo 155 je dělitelné 15. c) Číslo 12 je dělitelem čísla 4. d) Číslo 4 je dělitelem čísla 12. 5

Dělitelnost - Procvičování online - Umíme matik

- dělitel určitého čísla je číslo, kterým se dá určité číslo beze zbytku dělit Například: 12 : 3 = 4 12 : 2 = 6 12 : 4 = 3 12 : 12 = b) 203°25´- 120°36´= 4. Zjisti, která z čísel 156, 405, 596, 3 654, 5 980, 8132 jsou dělitelná: a) čtyřmi: b) šesti: 5. Vypiš alespoň čtyři násobky a všechny dělitele čísla 12: a) násobky: b) dělitelé: 6. Kolik os souměrnostimají následující útvary? Narýsuj tyto osy souměrnosti. 7 1. Rozložte daná čísla na součin prvočísel: 48 = 80 = 124 = 110 = 2. Určete nejmenší společný násobek daných čísel: n (24, 60) = = n (81, 36) = = n (120, 300) = = n (150, 210) = = 3. Určete největšíhospolečného dělitele daných číse Složená čísla jsou čísla, která mají více než dva dělitele. Např.: 4,6,8,9,10 105 = 3.5.7 Číslo 105 jsme rozložili na součin prvočísel. Příklady: 1. Urči nejmenší společný násobek čísel 16, 14. (102) 2. Urči největšího společného dělitele čísel 675, 225. (225) 3