Home

Moderní literární směry

Literární směr (30.-60. let 20. století),vychází z filosofie existencialismu; Chápe člověka jako tvora nedobrovolně vrženého do lidského světa, osamoceného, odloučeného jedince,izolovaného od lidské společnosti, který si uvědomuje nevyhnutelnost smrti a dočasnost své existence V díle generace České moderny se objevují moderní literární směry jako symbolismus, dekadence a impresionismus, reagující na rozsáhlé společenské změny, dynamický rozvoj vědy a techniky v druhé polovině 19. století a s nimi spojené hromadné pocity promarněných nadějí a nejistoty z nového způsobu života (později. menu. Úvod pod2 - cjl pod1 - cjl miez3 - cjl dv1 - cj Moderní umělecké směry konce 19. až počátku 20. století. Období konce 80. let a 90. let 19. století. Je to významný předěl ve vývoji české literatury (nastupuje nová gene-race básníků a spisovatelů). Snaží se dostat z vlivu (měšťácké) politiky. Mladá generace je nespokojená s politikou staro/mladočechů

Moderní umělecké směry na začátku 20.st. Od poč. 20.st., zejména pak pod vlivem 1.sv. války, říjnové revoluce v Rusku a následného rozvoje levicového hnutí, vznikají moderní umělecké směry (např. futurismus, expresionismus, kubismus, dadaismus, funkcionalismus, konstruktivismus a jiné). FUTURISMUS - vznikl už před 1.sv.válkou v Itálii; jeho program destrukce. Umělecké směry. do české literatury postupně pronikají moderní proudy evroého umění, prohlubují se spory mezi zastánci společenské odpovědnosti literatury a stoupenci moderních směrů, kteří žádají tvůrčí svobodu. česká literatura je v 90. letech velmi různorodá, souběžně publikuje několik generací. Moderní umělecké směry přelomu 19. a 20. století Ke konci 19. století dochází ve společnosti k prudké změně, zrychluje se životní tempo, roste napětí, neshody a kritická pozornost ke každodenní realitě. Toto vše se samozřejmě odráží i v literatuře. Spisovatelé vyjadřují svůj odpor ke společnosti

Moderní literární směry - 31.1.2017 známka 1 známka 2 známka 3 známka 4 známka 5 4 žáci Řezníček 2 Musilová Máchátová Hudecová 6 žáků Blaha Chylíková Štěpánek Pelikán Flochová Jurán 10 žáků Liederman Karmasinová Vítek Lingerová Borkovcová Pešková Řepa Vaculík Vaculíková Pekárek žáci 1 žá MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ Latinská čtvrť, kde vznikalo stále více nočních podniků novinkou byly kabarety - k nejslavnějším patřil literární kabaret Černá kočka (Le Chat Noire) a Moulin Rouge, kde se tančil odvážný kankán. Nesmrtelnost jim zajistili hlavně malíři, kteří na svých. FF:CJBC605 Moderní směry literární hermeneutiky . Soubory Dokumenty Úřední deska Studijní materiály. Více. Soubory; Dokumenty; Úřední deska; Studijní materiál

Literární proudy 20

Literární epochy, směry, proudy a hnutí Black Blo

 1. Moderní literární směry, prokletí básníci. Uplatňování národních jazyků ve středověké literatuře, vznik česky psané literatury a její rozvoj ve 14. století Evroá hrdinská epika a dvorská lyrika. Česká veršovaná epika. Literatura doby Karlovy - staročeské drama, světská lyrika, sociální satira.
 2. LIT - Literatura - Moderní básnické směry a charakter literatury v závěru 19. století ve světě LIT - Literatura - Predstavitele moderni prozy 20 stoleti - svetova literatura CJ - Český jazyk - Umělecké zobrazovací prostředk
 3. Vliv uměleckých směrů 1. pol. 20. stol. na literaturu Počátek 20. století znamená zvrat v (Umělecké směry 1. poloviny 20. století, Literatura referát

Moderní umělecké směry 20. století Kubismus vznik kolem roku 1907 malíři předmět rozbíjeli na kousky a pak ho znovu poskládali předmět zobrazen z mnoha úhlů současně představitelé: Pablo Picasso Georges Braque Guillaume Apollinaire (1880-1918) propagátor moderních uměleckých směrů (především kubismu) vystřídal. Z dekadence vyrůstaly samostatné umělecké a literární směry konce 19. stol. - symbolismus, impresionismus, expresionismus, novoromantismus, prerafaelismus, lartpourlartismus. impresionismus, umělecký směr vzniklý ve francouzském malířství v 70. letech 19. stol. Usiloval o zachycení okamžitých smyslových vjemů, dojmů. HISTORICKÉ EPOCHY A LITERÁRNÍ SMĚRY - STRUČNÝ PŘEHLED ANTIKA Označení pro řecký a římský starověk. Obvykle se vymezuje jako období od Homéra (8. nebo 7. století př. n. l.) do pádu Západořímské říše (5. století n. l.), ačkoliv hranice samozřejmě nejsou nějak jasné nebo ostré. STŘEDOVĚ Moderní literární směry a prokletí básníci - maturitní otázka: 437x: 6. Realismus v české literatuře v 19. století - maturitní otázka: 324x: 7. Buřiči - maturitní otázka: 298x: 8. Cestovní kancelář Andy Tours s.r.o., podnikatelský projekt - absolventská práce: 210x: 9. Cukr, med a sušené ovoce: 203x: 10. Maturitní. Literární směry Umělecké směry počátku 20. st. vitalismus - z lat. vita =život. směr v české literatuře: reakce na válku, vyjádření radosti z nejprostších maličkostí, z pouhé existence; jednoduchost, prostý a srozumitelný obraz - F. Šrámek, K. Čapek, J. Wolker civilismu

Umění 20. století se vyznačuje nejen širokou pestrostí stylů a proudů, ale také proměnou přístupu a vnímání umění jako takového. Zatímco secese se od minulosti odkláněla ponejvíce novou dekorativností, moderna se již snaží zcela oprostit od tradice a umění postavit na nové základy. Výtvarné dílo nezobrazuje vnější skutečnost, ale stává se samostatným. Kategorie: Maturitní otázky z literatury Typ práce: Ostatní Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Jedná se o vypracovanou maturitní otázku obsahující moderní literární směry impresionismus, symbolismus, dekadence a jejich znaky.Dále pak představuje prokleté francouzské básníky. U všech uvedených spisovatelů je stručný souhrn jejich života a také. v 80. a 90. letech 20. století. Texty, jež jsou zde publikovány, odrážejí vývoj moderní čínské literatury a repre-zentují nejvýznamnější literární směry konce 20. století, tedy literaturu jizev, reformní literaturu, literatur Moderní umělecké směry ve světové a české lit. na počátku 20. století -vytvořil moderní pohádky - nevystupují v ní pohádkové bytosti, ale hrdinové si pomohou většinou sami. Poetizmus-literární směr, vznikl ve 20.letech 20. století. Moderní směry ve světové a české poezii Přehled světové literatury 20. století - Prokop, Vladimír ; Moderní umělecké směry (kubismus, futurismus, expresionismus, dadaismus, surrealismus), počátky. Umělecké směry na začátku století. Český expresionismus, kubismus ve výtvarném umění a v literatuře, filozofický a literární pragmatismus. Ztracená generace

Česká moderna - Wikipedi

 1. Krátké shrnutí třech nových směrů vzniklých na přelomu 19. a 20. století: impresionismu, symbolismu a dekadence.Autoři zmínění ve videu:prokletí básníci - Ch..
 2. Zařazení: Literární směry. Přidal(a): verymacik. Více. Rubriky Umělecký směr. Realismus a jeho podoby v literatuře 20. století.
 3. Společenské, myšlenkové a estetické proudy moderní španělské literaturay (próza, poezie, divadelní tvorba a představitelé) v kontextu románského, euroafrického a euroamerického světa. 1138. v Literární vědy a lingvistika Práce obsahuje stručně charakterizované s shrnuté literární epochy, směry, proudy, hnutí a.
 4. 50Kč. Moderní básnické směry | Vítězslav Nezval | Mnoho podobných knih skladem! Vydal Československý spisovatel 1984| Doprava jen za 80K
 5. Literární epochy, směry, proudy a hnutí moderní umění a moderní směry nové vynálezy, neduhy kapitalistické společnosti -> silná dělnická hnutí, velké sociální r ozdíly strach z konce století -> soustředí se na vlastní nitro Znaky: odpor k měšťáctví;.

Lekce 12 - Moderní směry poezie 1. poloviny 20. století Maturitní otázky z českého jazyka a literatury. Následující článek Ztracená generace. Aktivity (4) Komentáře. Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové Literární moderna Nové umělecké směry konce 19. století 1) impresionismus 2) symbolismus 3) dekadence Impresionismus z lat. impressio = dojem malířství: Claude Monet, Auguste Renoir, ad. hudba: Debussy lit. znaky: sdělení subjektivních dojmů, nálady, hodně citové, žádný rozum, téma často příroda představitelé: P. Verlaine, A. Sova, K. Hlaváček, F. Šrámek http. Literární směry přelomu 19. a 20. století - realismus, naturalismus, symbolismus, dekadence, impresionismus, expresionismus, civilismus, vitalismus. info@icestina.cz. Čeští stoupenci dekadence se sdružovali kolem časo­pisu Moderní revue (1894-1925). Literární a umělecké směry přelomu 19. a 20. století Na přelomu století válka změnila život - smrt byla tu a lidé žijí rychleji, katastrofy, chaos a desorientace. Nový životní pocit souvisí i s vlnou spiritualismu. • růst napětí, neshody a kritická pozornost k realitě => odmítnutí hodnot měšťan

Literární

Umělecké směry a literární hnutí; Slovník literárních pojmů; Další; Literární hnutí Prokletí básníci: (přelom 19. a 20. století) - skupina francouzských básníků, kteří tvořili v krčmách vykřičených francouzských čtvrtí a holdovali absintu a nezávaznému život MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY Kunsthistorik Gombrich charakterizuje 19. století jako dobu permanentní revoluce a hledání nových měřítek v umění. K nejslavnějším patřil literární kabaret Černá kočka (Le Chat Noire) a Moulin Rouge, kde se tančil odvážný kankán. Nesmrtelnost jim zajistili hlavně malíři. Moderní směry a klasická vyprávění ve světové literatuře Kapitoly zaměřené na literaturu světovou představují spíše určité literární směry, proudy či typy literární tvorby, které jsou pro celkové pochopení literárního vývoje podstatné. Tak např. kapitolám o České moderně a meziválečné avantgardě. Zaměříme se v něm na moderní směry světové literatury na konci 19. a počátku 20. století. Seznámíme se s tvorbou tzv. prokletých básníků, mezi které se řadili například Charles Baudelaire, Paul Verlaine nebo Arthur Rimbaud. Dále se budeme věnovat anglickému představiteli dekadence Oscaru Wildeovi Moderní umělecké směry první poloviny 20. stol. a) charakteristika moderních uměleckých směrů Literární a umělecký směr, který se zrodil před válkou v Itálii a jehož zakladatelem je italský básník F.T. Marinetti. Futurismus se postavil ostře proti veškeré básnické a umělecké minulosti a tradici, proti všem.

Literární směry - přehled :: Materiály-M

BRANDTOVÁ, Olga. Literární moderna ve světové literatuře. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 16. 08. 2011, [cit. 2021-08-04] Dílo Moderní básnické směry vykládá o tvůrčím úsilí moderních básníků a je zároveň skvělou anthologií novodobé poesie. Nezval uskutečnil staré přání velké literární obce, sestavil přesný výklad a rozbor nových básnických směrů, básnický návod, jak básně číst a vnímat, a zároveň důkaz, že. 20. století - Moderní směry. Toto video patří do placené části kurzu. Kupte si kurz za 590 Kč Závěr druhého dílu literatury : Délka lekce: 1:10 | Spolupracujte s námi | FAQ | Partneři | Ochrana soukromí. Nové směry výtvarného umění - pracovní list (18.12.2014) Jan Zábrana o roli spisovatelů, literatury a umění v socialistickém státě (4.8.2014) Čemu nás učí umění sovětských mistrů (1951) (15.3.2014) Jindřich Chalupecký - Smysl moderního umění (11.3.2014) Československé umění 1946-1989 - II. část (30.11.2013

- literární kritiku považují za samostatný a rovnocenný literární žánr, kritici - Šalda, Krejčí, Vilém Mrštík - útoky proti lumírovcům a realistům - navazovali na Havlíčka a Nerudu - Časopis Moderní revue - založen v roce 1894 - Arnošt Procházka a Jiří Karásek z Lvovi Literární moderna ve světové a české literatuře. a) 90.léta 19.-počátek 20.století. období politických změn - sjednocování Německa a Itálie. revoluce na východě, počátek 1.světové války. dělení kolonií -> boje o kolonie. moderní umění a moderní směry. nové vynálezy, neduhy kapitalistické společnosti. 50Kč. Moderní básnické směry | Vítězslav Nezval | Mnoho podobných knih skladem! Vydal Československý spisovatel 1984| Doprava jen za 80K Tento literární test bude odlišný od našich běžných, nezaměřuje se totiž na období ani konkrétního autora, ale jeho obsah je jednoduchý - na základě indícií máte uhodnout autora. Pokračovat. Moderní básnické směry přelomu 19. a 20. století. LITERÁRNÍ SMĚRY přelomu 19. a 20. stol. 29.05.2015 08:46. Umělecké směry na přelomu 19. a 20.století. V 80. letech 19. století vzniká ve Francii symbolismus.. Tento směr vzniká jako reakce na popisnost naturalismu, usiloval o vytvoření umění, které by pronikalo k podstatě skutečnosti, a to soustředěným vnímáním celé umělcovy bytosti, všemi smysly

Moderní umělecké směry konce 19

Moderní světová literatura 1. pol. 20. stol Česká literatura 2. poloviny 19. století Český realismus 80. let 19. století Literární moderna Česká literární moderna Česká literatura přelomu 19. a 20. století Umělecké směry počátku 20. století Česká poezie 1. poloviny 20. století Česká próza 1. poloviny 20. století. Moderní básnické směry, autor: Vítězslav Nezval, rok vydání: 1989 Antikvariát s více než 35 422 položkami +420 775 281 837 v pracovní dny 8:00 - 15:0 Zobrazuji výsledky 1 - 1 z 1 pro vyhledávání 'literatura světová literatura moderní literatura směry literární směry skupiny literární slovníky slovníky odborné slovníky oborové slovníky', doba hledání: 0,18 s Moderní umění 1900-1930 (II.část) Druhá část výukové prezentace chronologicky navazuje na první díl. Začíná definicí abstraktního umění, zahrnuje umělecké směry jako dadaismus, konstruktivismus a končí obdobím surrealismu. Podrobně se věnuje osobnosti M. Duchampa a dílu Vladimíra Tatlina. Prezentaci můžete.

Světová literatura 1

 1. Z dekadence vyrůstaly samostatné umělecké a literární směry konce 19. stol. - symbolismus, impresionismus, expresionismus, novoromantismus, prerafaelismus, lartpourlartismus. Dekadenti vystupovali proti tehdejšímu světu a společnosti, které chtěli radikálně změnit
 2. Zobrazuji výsledky 1 - 1 z 1 pro vyhledávání 'literatura světová literatura moderní literatura směry literární směry skupiny literární slovníky slovníky odborné slovníky oborové slovníky výkladové slovníky pojmy výklady', doba hledání: 0,22 s
 3. Moderní umělecké směry a jejich odraz v literární tvorbě přelomu 19. a 20.století 1) parnasismus nevyjadřovali se k soudobým událostem a problémů. Po první světové válce se u mladé básnické generace projevila touha po porozumění, sblížení, citu a sbratření

Umělecké směry - Ostatní - Maturitní otázk

Humanismus (lat. humanus = lidský) - myšlenkový směr související s renesancí, hlásící se k odkazům antiky - 14. - 16. století. Obrací pozornost k pozemskému životu člověka Literatura na konci 19. století ,moderní básnické směry - impresionismus, symbolismus, dekadence společensko-historické pozadí, charakteristika literatury, směrů (u impresionismu včetně malířství) / Baudelaire - život, dílo / Rimbaud - Opilý koráb, / Verlaine - Umění básnické / Wilde - pohádky (Slaví Měl vztah s.

FF:CJBC605 Moderní směry literární hermeneutik

Chov sovy | chov sovANTIKVARIÁTY

Moderní literární směry, prokletí básníci - Materiály do škol

Moderní umělecké směry konce 19. až počátku 20. století. MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY KONCE 19. AŽ POČÁTKU 20. STOLETÍ ČESKÁ LITERÁRNÍ MODERNA. Česká literární moderna Období konce 80. let a 90. let 19. století. Je to významný předěl ve vývoji české literatury (nastupuje nová gene-race básníků a spisovatelů) SMĚRY 1. POLOVINA 20. literatury, již házíme do starého železa, poezie nedělních odpůldní, výletů, zářících kaváren, opojných alkoholů, oživených bulvárů a lázeňských promenád i poezii ticha, noci, klidu a míru V díle generace České moderny se objevují moderní literární směry jako symbolismus, dekadence a impresionismus, reagující na rozsáhlé společenské změny, dynamický rozvoj vědy a techniky v druhé polovině 19. století a s nimi spojené hromadné pocity promarněných nadějí a nejistoty z nového způsobu života (později souhrnně nazývané termínem fin de siècle. a typŧm literární textŧ, zvláště k poezii, se někteří badatelé podrobně věnují. Tento text se zaměřuje Podobně i moderní umělecké směry z počátku 20. století kritizovaly vše, co bylo spjato s tradicí, co bylo fixováno, a naopak zdŧraznily rys autentičnosti. Rovněţ tato skutečnos Moderní umělecké směry konec 19. století - proměny vnímání světa, krize racionálního optimismu: vývoj lidského poznání nejde tak rychle nové filosofické koncepce: Friedrich Nietzsche - zastánce nihilismu - odmítání pozivitních hodnot, nic nemá smysl, vše skonč

Moderni umelecke smery, LIT - Literatura - - unium

 1. Na přebalu druhého vydání Nezvalovy antologie Moderní básnické směry (první vydání vyšlo 1937, druhé 1964) vyznalo se sedm mladších a mladých básníků, co pro ně a pro jejich vstup do poezie ta kniha (dočkala se i zatracování jako příliš jednostranná) znamenala; zde aspoň pár úryvků: . Jiří Šotola: Už je ta knížka bůhvíkde, ale ať je kde je, vděčím.
 2. Anotace LITERÁRNÍ MODERNA -Moderni světová literatura Žáci se seznámí snovými uměleckými směry na přelomu 19. století a spředstaviteli moderní světové literatury ve Francii Autor Mgr.Petra Popelková,3. května 2013 Jazyk Čeština Očekávaný výstup uvádí základní literární směry a jejich významn
 3. Moderní umělecké směry literární umělecké směry přelomu 19.-20.století ID: 1716670 Language: Czech School subject: Český jazyk Grade/level: 8-9 Age: 13-18 Main content: Literární směry Other contents:.
 4. LITERÁRNÍ DĚJINY. Opakování literatury - velmi stručné pro DT. Řecké divadlo. Řecké divadlo. Řecko divadlo 2. Auerbach - Mimesis. Dante Alighieri Božská komedie. 19. století Moderní básnické směry. Německá literatura - prezentace
Světová literatura 2Expresionismus, expresionismus byl ()evroý, především

Umělecké směry 1

9 . února 2013 VY_32_INOVACE_090215_Moderni_umelecke_smery_DUM. Moderní umělecké směry. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Pave literÁrnÍ smĚry 1. pol. 20. stoletÍ pŘehle Přehled světové literatury 20. století - Prokop, Vladimír ; Moderní umělecké směry (kubismus, futurismus, expresionismus, dadaismus, surrealismus), počátky. test Moderní básnické směry ve světě (nezveřejněné) Autor: shodny (17vlož. 171vyzk. +8% ø)... vloženo 13.9.2012. Upozornění Česká literární moderna Literatura ø 54.9% / 1518 × vyzkoušeno; LITERATURA- Známá díla českých spisovatelů 2 Literatur Ne nadpřirozeno, ale lidské zlo. Literární typ detektiva-amatéra (Dupin). - Havran (1845) - báseň balada, nevermore. - Jáma a kyvadlo, Vraždy v ulici Morgue (márnice) - povídky literatury. hrůzy či detektivní. Walt Whitman (1819-1892) Jeho volný verš základ moderní poezie

Směry (literární, výtvarné, filosofické) - Wik

HISTORICKÉ EPOCHY A LITERÁRNÍ SMĚRY ANTIKA - Označení pro řecký a římský starověk. Obvykle se vymezuje jako období od Homra (8. nebo 7. století př. n. l.) do pádu Západořímsk říše (5. století n. l.), ačkoliv hranice samozřejmě nejsou nějak jasn nebo ostr Přehled světové literatury 20. století. Vladimír Prokop. Moderní umělecké směry (kubismus, futurismus, expresionismus, dadaismus, surrealismus), počátky. Literární směr: je tvořen literárním texty s podobnou poetikou. Lepší podmínky pro sdružování autorů (almanachy, časopisy) a vnitřní diferenciace literatury - paralelní směry. Od 19. století (romantismus)

Moderní literární směry a prokletí básníci - maturitní

Historicko-společenský kontext:- jedná se o tzv. meziválečnou avantgardu, tj. moderní umělecké směry mezi první a druhou světovou válkou - tj. dvacátá a třicátá léta 20. století- 1. světová válka: 1914-1918- 28. října 1918 - vznik samostatného československého státu- 20. léta - rozvoj demokracie, kultury, ekonomik Start studying Literární směry, autoři, pojmy - opakování, 4. ročník. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Maturita z ČJ - přehled autorů a jejich děl, literární směry - [14.8. 2020] Smazat/ Upravit/ Topovat. Nabízím k prodeji zpracovaný materiál s přehledem autorů a jejich děl a literárních směrů. Vše je vzato z výuky od mé profesorky z gymnázia. Ukázky naleznete na úvodních fotkác Knihu Moderní básnické směry z roku 1984 si můžete vyzvednout ve výdejně v Praze - Holešovicích, nebo ji pošleme přímo k vám

1. polovina 20. stol. SMĚRY :: Baťá

literární směry, zpravidla začleňované do obecnějších kulturních slohů. Někdy se také vymezují jednotlivé tvůrþí skupiny. Ve 20. století se významným činitelem ovlivňujícím podobu i vývoj beletrie stala média. Odborným zkoumáním umělecké literatury se zabývá literární věda. S ní souvisí i literární Výsledky 1 - 5 z 5 pro vyhledávání 'literární směry 19.-20. století', doba hledání: 0,12 s. Upřesnit hledán

Umění 20. století - Wikipedi

Start studying Literární epochy, směry, proudy, hnutí a skupiny. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Příklad: Moderní sMěry v české literatuře ³ manifest České moderny (1895 do české literatury postupně pronikají moderní proudy evroého umění, prohlubují se spory mezi zastánci společenské odpovědnosti literatury a stoupenci moderních směrů, kteří žádají tvůrčí svobodu. česká literatura je v 90. letech velmi.

Moderní umělecké směry v české literatuře, baroko v české

Moderní směry fantasy a sci-fi. Náš fantastický rybníček se rozrůstá, není tedy na škodu se v něm orientovat. Každý má rád něco jiného, takže pokud máte náladu na rytíře a čaroděje, nesáhnete přece po knížce s jaguárodlaky. Internet se hemží cizími slovy, takže si tu ukážeme, jak je mezi sebou rozeznat Po druhé světové válce se spisovatelé snaží reflektovat jak moderní literární směry, tak i současnou situaci ve své rychle se rozvíjející zemi a kultuře. V roce 1946 byla Arturem Caflischem a Jonem Guidonem založena unie rétorománských spisovatelů,. Jak na Moderní revue představují směry a díla literární a výtvarné dekadence, symbolismu, novoroman-tismu, novoklasicismu, secese a estetismu v evroé a české literatuře a v umění. Stewart se v této poměrně rozlehlé a různorodé literatuře předmětu spolehliv

Umělecké směry 20

Moderní umělecké směry ve světové literatuře na přelomu 1 Moderní umělecké směry 20. století - charakter uměleckých směrů : nový pohled na svět, negace měšťanských, reakce na válku, nálady internacionalismu - v umění se objevují nové směry jako Avangardn Podobné jednotky. Moderní básnické směry. Autor: Nezval, Vítězslav, 1900-1958 Vydáno: (1937) ; Moderní básnické směry Literární historie Moderní směry na přelomu 19./20. století v české i světové literatuře Literární historie_česká literatura_moderní směry 19./20. století_02 a ík a. Téma Subtéma Popis testu a Literární histori

Moderní básnické směry. 1969 · Československý spisovatel Arial Calibri Výchozí návrh Snímek 1 Literatura a ostatní druhy umění v učivu 4. ročníku Literární věda a kritika Josef Jungmann Literární kritika Karel Havlíček Borovský 50. léta = májovci Kritik Josef Durdík Literární časopisy a noviny = základ kritiky. Významný výtvarný a literární časopis Volné směry začal vycházet už roku 1896 a brzy se stal vůdčí revuí o současném umění. Časopis vedlo družstvo ustanovené spolkem Mánes. Publikace rozebírá typografickou podobu časopisu (obálky, písmo)i část obsahovou (diskuse, studie, kritika) Přehled světové literatury 20. století - Prokop Vladimír . Kniha - autor Vladimír Prokop, 70 stran, česky, brožovaná bez přebalu matná Moderní umělecké směry (kubismus, futurismus, expresionismus, dadaismus, surrealismus), počátky moderní prózy 20. stoletíExistencialismus, neorealismus, beatnici, nový román, absurdní literatura, magický realismus, postmodernismus atd.