Home

Liberalismus vs demokracie

Liberalismus a demokracie - reOpe

Ve skutečnosti tento druhý balíček svobod - který můžeme nazvat ústavním liberalismem - je teoreticky a historicky odlišný od demokracie. (zvýraznění v originále) Zakaria uvádí: Demokracie [je]proces vybírání vlády. [] Ústavní liberalismus, na druhé straně, nepopisuje proceduru výběru vlády, nýbrž cíle vlády, a v průběhu celého článku dává spoustu příkladů zemí, které jsou sice demokratické, avšak jsou to demokratické tyranie V demokracii je to teoreticky a prakticky možné a tedy neplatí, že demokracie je vláda většiny. Dále nesouhlasím s tím, že demokracie je podmíněna svobodou. V tom případě nevím o zemi, kde by skutečná demokracie fungovala Tato nesourodá směsice politických názorů také tvořila identitu Československé národní demokracie, která vznikla v roce 1919 sloučením Mladočechů s některými menšími stranami. Liberalismus není, jak se dnes často mylně v Česku argumentuje, jednoznačně pravicová ideologie Liberalismus je považován za jednu ze tří hlavních politických ideologií. Společně s ním se v politických kruzích hovoří o konzervatismu, který byl považován spíše za protichůdnou politickou ideologii, a socialismu, který souvisí až s industrializací společnosti a je tedy časově nejmladší. Kořeny liberalismu b

Měli bychom si přiznat, že demokracii je třeba od základů

Liberalismus je neslučitelný s demokracií Outsider Medi

Jako vse co ma v nazvu slova a atributy jako lidovy, demokracie, svoboda, liberalismus, je jenom klamnym pokusem rezimu se za tyto atributy v praxi schovat. Ne je naplnovat a splnovat. Pouha slova se stala pouhou nalepkou rezimu a politickych tanecku. DDR byla prikladem. Zadny svobodomyslny clovek nemuze liberalismus podporovat Přílišný optimismus a víra v pokrok znamená podle něho často odklon od tvůrčí práce a tvořivého myšlení. Tolerance může degenerovat v lhostejnost a neodpovědnost. Předmětem kritiky se staly rovněž představy l. o možnostech svobody člověka, vyhraněný individualismus nedoceňující jednotlivcovu potřebu participace v soc. skupinách Obráceně: demokracie může být charakterizována (Mouffeová) jako agonistická veřejná sféra. Tedy: konflikt třídních či skupinových zájmů, který nikdy nezmizí, má v liberální demokracii mít formu ne antagonismu (nepřítel, lze ho zničit), ale agonismu (legitimní protivník, musí s ním hrát) Liberalismus stojí na dvou hlavních pilířích: v politice na ideji demokracie a v ekonomice na ideji kapitalismu a soukromého vlastnictví. Odmítá privilegia na základě původu jedince a přihlíží spíše k úspěšnosti jednice na trhu. Čtěte tak V současné době vyplývá nedůvěra k demokracii z obavy, že nebude schopna dostát utopickým cílům liberální agendy. Kritici takzvané neliberální demokracie se nestrachují o vládu lidu, ale naopak se bojí skutečné vlády lidu. Liberalismus se zrodil na přelomu sedmnáctého a osmnáctého století jako program neustálého osvobozování člověka od autority tradice a předsudků, které spoutávaly jeho rozum a tvůrčí síly

Liberalismus - Wikipedi

  1. V moderní historii to povětšinou nebyla demokracie, ale právě konstituční liberalismus, co charakterizovalo vlády v Evropě a v Severní Americe a odlišovalo je od vlád jinde na světě. Západní model je nejlépe symbolizován nikoli masovým plebiscitem, ale nestranným soudcem
  2. Eroze demokracie probíhá nenápadně, po malých krůčcích. Každý z nich je zdánlivě nevýznamný - nezdá se, že by demokracii mohl ohrozit. Činy vlády, které demokracii podvracejí, se velmi často dějí pod fasádou legality: jsou schváleny parlamentem, případně je nejvyšší soud označí za ústavní
  3. Politici zastupují už jen sebe, ne lid. Kapitalismus může skončit, volá francouzský filozof. Západní demokracie je v krizi. Politici zastupují už jen sebe. Obyčejné lidi ne. Liberalismus a demokracie nejdou moc dohromady. Spíš naopak. Demokracie se musí změnit. Kapitalismus na věčné časy? Ale kdeže. Francouzský filozof Alain de Benoist se s tím nepáral

Povrchně viděno, měli klasičtí liberálové minimálně pravdu v tom, že dosud v žádné demokracii ještě nedošlo ke vzpouře. Pokud je demokratická vláda otázkou toho, aby se vždy prosadila vůle většiny, musí se zajisté objevit pochybnosti přinejmenším v případě parlamentní demokracie Liberalismus v Evropě znamená ekonomiku volného trhu a je na konzervativní straně politického spektra. Američané a Evropané často nemohou vést smysluplnou diskusi o liberalismu kvůli tomuto podivnému rozdílu, který ani definice nemá univerzální přijetí. Liberální demokracie je to, co je zakotveno v americké ústavě. V demokratických režimech je navíc moc obvykle rozdělena do 3 odvětví - legislativní, výkonná a soudní. Toto schéma vylučuje koncentraci převládajícího množství autority v rukou - jako je tomu v případě autoritářství a totalitarismu, které jsou tradičně proti demokracii. na obsah ↑ Co je liberalismus?

Proč jsem liberálním demokratem - Liberální institu

My v Liberálním institutu prosazujeme liberalismus v ekonomice i v sociální sféře, stejně tak jsme velkými zastánci liberální demokracie - avšak nikoliv demokracie bezbřehé, ale k tomu, zda má firma mít liberální nebo přísný režim se nevyjadřujeme Prostá parlamentní demokracie se poměrně snadno a rychle zvrhla v diktaturu v Německu 1933, v Rusku po uchopení moci Putinem a naposledy v Erdoganově Turecku nebo Orbánově Maďarsku. A vždy to začíná útokem na liberální demokracii, svobodný tisk, média, na organizace nezávislé na státu apod Už v té době bylo zřejmé, že liberalismus v čisté podobě to nebude mít v českých zemích lehké. Liberální ideje se často mísily s konzervativními postoji, a zejména pak s různými formami národnictví. Tato nesourodá směsice politických názorů také tvořila identitu Československé národní demokracie, která. Demokracie a liberalismus nejsou už synonymní Termín liberální galvanizuje levicové a pravicové, americký politický liberál je odrůdou rudého bolševika, španělský liberál je konzervativní, liberální Němka Merkelová je směšný termín, komunističtí komentátoři v Rudém Právu a v televizi chápali termín jako zaměnitelný s užitečným idiotem, dnešní.

V osobách Klause a Havla se střetly dva základní koncepty demokracie - liberalismus a komunitarismus. Jde o spor, který ovlivňuje naše chápání svobody, a tedy i demokracie. V hodnoceních domácích politických výkonů Václava Havla zůstává poněkud stranou zájmu jeho zásadní příspěvek do diskuse o povaze demokracie Proč liberalismus popírá prioritu kolektivního vlastnictví. První otázkou, na niž se zde zaměřím, je, proč a jak liberalismus tento princip popírá. Historickým východiskem liberalismu byl lockovský mýtus o původu společnosti a státu. Podle něj žili lidé nejprve v přirozeném stavu, kdy měli právo na svobodu, na život.

Byli to právě čeští liberálové, kdo ještě donedávna ztotožňoval starost o sociální práva s gulagy. Liberalismus přitom není to samé, co liberální demokracie, a základy evroé demokracie stály hlavně na sociální politice Britské listy; Přihlásit Aktuální vydání. čtvrtek 24. 6. 2021. 24. 6. 2021 / Andrew Stroehlein, Human Rights Watch dále silně medializuje skandál zabití Stanislava Tomáše v Teplicích 23. 6. 2021 / Rozhovor Britských listů 401. Smrt Stanislava Tomáše: Policie donutila Tepličany mlče Definice. Liberalismus je politická ideologie postavená na základech svobody a rovnosti. Klasický liberalismus věří v důležitost svobody, zatímco sociální liberalismus klade větší důraz na rovnost. Liberálové obecně podporují svobodu projevu, volné trhy, rovnost žen a mužů, mezinárodní spolupráci, demokracii, svobodu náboženského vyznání a občanská práva.

28. 5. 2021 / USA odeberou výjimku firmě těžící ropu v Kurdy kontrolované Sýrii; 28. 5. 2021 / Trumpovi poradci se kvůli procesu na Manhattanu změnili v klubíčka nervů 18. 4. 2017 / Bohumil Kartous Zprovozňujeme diskuse na Britských listech; 28. 5. 2021 / Klíčový výbor přijal rezoluci proti Babišovi. Teď už nic. Ten termín falešný začal v české politice kdysi razit Václav Klaus a nálepkoval jím své ideové a politické oponenty a názory jemu nevyhovující. To adjek..

Spory o liberalismus; Demokratická teorie; Publikace Monografie. Demokracie v postliberální konstelaci, M. Znoj, J. Bíba, J. Vargovčíková, Karolinum, Praha. Legenda světové levice Slavoj Žižek: Proč liberální demokracie vyrobila Orbána s Kaczynským 03.08.2021 16:14 Dnešní úspěch krajní pravice je podle světově proslulého levicového filozofa slovinského původu Slavoje Žižeka důsledkem toho, co se po roce 1989 pokazilo na liberalismu Rozdíly: anglický liberalismus Vs francouzský liberalismus Ideál: omezení pravomocí vlády neomezená pravomoc většiny b) Rozdíly liberalismu a demokracie Liberalismus a demokracie, ačkoliv jsou slučitelné, nejsou totéž. První se týká rozsahu vlády, druhá toho, kdo tuto moc má Proč nemají intelektuálové v oblibě liberalismus. Rozumová síla liberalismu, jeho politická důležitost, jeho hospodářská efektivnost i jeho historický význam jsou dostatečně známy. Z toho, že je mezi intelektuály tak málo oblíben, můžeme být proto poněkud rozladěni. Touto otázkou se zabývala řada autorů a.

V současné době je ale představa liberální demokracie opouštěna i jako ideál. Na debatě mezi Ahmarim a Frenchem je zajímavé to, že v ní tato skutečnost jasně vyplouvá na povrch a že to účastníky nutí svoje stanoviska formulovat zřetelněji. Foto: Z dějin boje za liberalismus. Antonio Gisbert: Poprava generála Torrijose. Lidé v public relations průmyslu to nedělají pro zábavu. Tvrdě pracují. Snaží se vštěpovat lidem správné hodnoty. Mají dokonce koncepci toho, jaká by měla být demokracie: měl by to být systém, v němž je třída odborníků školena, aby pracovala ve službách pánů, lidí, kteří vlastní společnost Neboť liberalismus je pohled na svět, který stojí a padá s respektem k realitě. Kdo se uchyluje k emotivnímu rozdmychávání náhradních problémů, není v jádře liberálem. Ohlíží se vlastně po pokušeních aktivistické politiky, byť by formálně respektoval konvence parlamentní demokracie

Demokracie versus kapitalismus - K zamyšlen

113 Demokracie s rezervou: deliberace jako elitářský podnik? 115 Sociální ukotvení deliberace 118 Diskursivní ukotvení deliberace 124 Deliberace v podmínkách masové demokracie 133 KAPITOLA ČTVRTÁ Postliberální demokracie: liberalismus a demokracie podle C. B. Macphersona a Norberta Bobbia (Jan Bíba) 136 Tři tradice emancipac Podle Kurlandera se v roce 1945 stal vítězem naumannovský sociální liberalismus - ten samý, který v roce 1933 selhal. Liberalismus je však podle něj stále křehkým zbožím, které může snadno podléhat iracionálním a autoritářským tendencím, zvláště pokud čelí vnitřním krizím a vnějším hrozbám 26. 5. 2021 / Columbine v Kazani, čili amerikanizace Ruské federace; 26. 5. 2021 / Češi stáhnou žalobu proti dolu Turów 26. 5. 2021 / Maďarsko: Experti odsuzují vládní plán vystoupit z evroého systému zajišťování vakcín; 25. 5 Deneen nepatří k těm kteří by toužili, na rozdíl od některých jiných, destruovat demokracii, jen upozorňují na rizika boje za svobodu všech , který může skončit novou diktaturou. Věci, které já osobně hodnotím v rámci vývoje pozitivně, vidí on v negativním světle. Což bylo pro mne při čtení opravdu přínosem

Anglosaský konzervatismus a liberalismus se v lecčem přibližují, protože anglosaský liberalismus vychází ze zkušenosti, což se nemusí vylučovat s konzervativními tradicemi. Anglosaský konzervatismus je více svobodomyslný než kontinentální, více důvěřoval kapitalismu, který se zde rozvinul dříve Dělba moci, pluralitní demokracie. 08.04.2020 13:55. Dělba moci, pluralitní demokracie. Pojem moci - obvykle je chápána jako možnost uskutečňovat v sociálním životě nějaké cíle, moc má prostředky donucení a) fyzické b) ekonomické c) politické (jsou v moderních společnostech uznávané Již nějakou dobu se v různých článcích a diskuzích na netu setkávám s hanlivým postojem k existenci liberální demokracie. Není mně tak úplně jasné, proč tomu tak je, neboť jako klasický liberál a zastánce svobody individua považuji spojení oněch dvou pojmů v jeden jediný za žádoucí a docela přesné. Sloučení pojmu liberalismus, neboli učení

Má liberalismus v České republice šanci? — Jiří Peh

Jak obnovit demokracii na základě bratrství. Francouzský myslitel Alain de Benoist se ve své knize Contre le libéralisme: La société n'est pas un marché věnuje liberalismu. Ten je dle něho zodpovědný za změnu světa v jeden trh a důsledkem protestní hnutí. F rancouzský myslitel Alain de Benoist má dar předvídat témata. Je liberalismus v krizi? Vůbec ne. Lze se jím řídit, i když je úloha státu nyní důležitá. Koronavirus sjednotil za normálních okolností hašteřivé politické špičky. Vedou-li se na půdě politických institucí . Proč je Kellner jako pán TV NOVA riziko? Obchody s Čínou nejsou jediný problém

Tvrdí, že liberální demokracie naší společnosti škodí, jelikož dává příliš velký prostor menšinám, které podporují například klimatický aktivismus, neziskovky, migraci, feminismus a gender, ohrožují tradiční rodinu a tradiční hodnoty atd. atd. Liberalismus podle nich demokracii jako takovou ohrožuje, protože naslouchá menšinovým názorům na úkor těch. Negativní liberalismus. Patočkův rozbor figury Sokrata v 70. letech byl ukončen ve stati Negativní platonismus, kde pochopil rozdíl mezi svobodným milovníkem pravdy a ideologií platonismu. Tato Platonova ideologie či přesněji řečeno akademická filosofie redukovala Sokratovu jedinečnou a neopakovatelnou osobní.

Michail Chazin: Liberalismus je neslučitelný s demokracií. Události v Kyrgyzii začínají svádět k myšlenkám na to, že naši zemi se pokoušejí podpálit po obvodu ze všech stran. Ačkoli Kyrgyzie není Běloruskem, v němž se odehrála čistá manipulace prostým obyvatelstvem (to, kdo zavinil, že se projevilo přinejmenším. V MF DNES z 2.11.2018 vysvětluje ekonomka Hana Lipovská, proč není liberálem. Problém je v tom, že liberálem je a svůj liberalismus prodává pod hlavičkou demokracie bez přívlastku.. Toto má být blog o všem možném, co se týká nedávno zaniklého světa křesťanské civilizace

Americký liberalismus je dnes synonymem pro levici; je reprezentován De­mo­kra­tic­kou stranou. V evroém kontextu bychom ji chápali jako sociální demokracii. Naopak, ve Fran­ci­i je liberál synonymem pro dosti extrémní pravici, což je však historicky dáno posunem celého fran­couz­ské­ho politického spektra značně. Ta předcházela rozšíření volebního práva na masovou demokracii, jak ji známe dnes a nepochybně v tomto dlouhém vývoji sehrál liberalismus osvícenství důležitou roli. Ještě ke konci 19. století vládla v Británii oligarchie a všeobecných voleb se účastnil nepatrný počet občanů (výlučně vlastníků půdy), nikdo. Britské listy; Přihlásit Aktuální vydání. čtvrtek 24. 6. 2021. 24. 6. 2021 / Andrew Stroehlein, Human Rights Watch dále silně medializuje skandál zabití Stanislava Tomáše v Teplicích 23. 6. 2021 / Rozhovor Britských listů 401. Smrt Stanislava Tomáše: Policie donutila Tepličany mlče Liberalismus, a tedy i liberální demokracie, v dnešní Evropě jsou v mnoha zemích stejně prázdným pojmem, jako byly svého času lidové demokracie, které byly diktaturami komunismu. Dnes se mnohé země staly systémy diktatury multikulturalismu, v jehož systému dogmatické ideologie boj proti třídě kapitalistů nahradil boj. demokracie je zakotvena v ústavě liberalismus - svoboda jedince, individualita, otevřená možnost pro všechny požaduje práva a svobody, svobodný trh bez zásahu státu, ochrana soukromého majetku a podnikání.

1 24 Deliberace v podmínkách masové demokracie 133 KAPITOLA ČTVRTÁ Postliberální demokracie: liberalismus a demokracie podle C. B. Macphersona a Norberta Bobbia (Jan Bíba) 136 Tři tradice emancipace 140 Humanistická demokracie C. B. Macphersona a kreativní individualismus 142 Co je demokracie? 145 Liberální demokracie Demokracie. Liberalismus vychází z doktríny, že spravedlivá moc vlády se odvozuje od souhlasu ovládaných. Toto pojetí je ovšem nesmyslné. Ve skutečnosti je spravedlivá vláda takový výkon vládní autority, který je z morálního hlediska závazný a morálka vychází z Přirozeného zákona. Souhlas ovládaných znamená. Klasičtí filosofové liberalismus nemluvili o demokracii, protože ji naopak považovali za protiklad liberalismu. I dnešní poctiví liberálové tvrdí, že v liberální demokracii je skryto napětí mezi demokracií, čili vládou lidu a samotným liberalismem, což je podle nich vláda zákona

Liberální demokracie - Wikipedi

Kde vidíte v systému demokracie nějakou potřebu liberalismu? Jde nám (nebo mělo by jít) o demokracii především. Liberalismus je už politický program a nikoliv způsob vlády. Měl by být prosazován v politickém boji a nikoliv jako zamlčený předpoklad. Je to program, který svobodu jednotlivce klade nade všechny ostatní hodnoty Kdo lamentuje, že česká demokracie selhává, přehlédl toto: česká demokracie nikdy nevznikla, protože si od samého začátku pletla liberalismus a konzervatismus v domnění, že jsou oba pravicové. I ta nejpravicovější ODS si říkala a stále říká liberálně-konzervativní, což znamená v praxi liberální Odd len demokracie jako metody a stavn ho liberalismu jako obsahu v sob skr v dal nebezpe . stavn liberalismus coby obsah nad azen form (demokracii) m e snadno degenerovat v podobu neust l ho zav d n dal ch a dal ch opat en , pr v a v jimek, kter nakonec z vaznost volebn ho aktu relativizuj a t m po kozuj celou demokracii Z toho důvodu je liberalismus nejpokrytečtější ideologie současné společnosti. Tohle se učí ve škole. Proto nemlčme a postavme se proti tomuto ostudnému farizejsví. Postavme se za skutečnou pravdu, postavme se opravdovou svobodu a postavme se za nezměnitelnou, spravedlivou a ctěnou demokracii! autor: Prokop Zapleta Liberalismus je neslučitelný s demokracií. Michail Chazin 15.10.2020 Články 8 . Události v Kyrgyzii začínají svádět k myšlenkám na to, že naši zemi se pokoušejí podpálit po obvodu ze všech stran

Liberalismus proti demokracii :: Zemědělská společnost

Negativní versus negativistická liberální demokracie. Autor: Václav Umlauf - Zveřejněno 12.08.2017 16:40 - (8601 Návštěv) Profesionální liberálové svět takto vidět nemohou, protože jej vidí skrze své parciální, čili idiotské zájmy, za které jsou placeni. A o tom to je: Liberální demokrat je svobodný, proto není idiot Liberalismus stojí na dvou hlavních pilířích: v politice na ideji demokracie a v ekonomice na ideji kapitalismu a soukromého vlastnictví. Prvky, na které klade liberalismus důraz, se týkají svobody myšlení a přesvědčení, priority jedince, víry v pokrok, tolerance, práva na svobodné vyjadřování, práva na soukromé. Liberalismus a demokracie. Alain de Benoist _12. 03. 2021 | text. Proč liberalismus selhává. Ilona Švihlíková _16. 02. 2021 | video. Nacionalismus a politické identity v současné Evropě. Mýtus demokracie bez přívlastku 27. ledna 2019 @ číslo 3 V MF DNES z 2.11.2018 vysvětluje ekonomka Hana Lipovská, proč není liberálem. Problém je v tom, že liberálem je a svůj liberalismus prodává pod hlavičkou demokracie bez přívlastku Demokracie je celkem jasná, ale ti, co kritizují Orbána či PiS a Trumpa, zpravidla demokracii v podstatě nesnášejí. Nechtějí žádná referenda o důležitých věcech a elitářsky provádějí podivné kroky např. v migrační politice v nesouladu s názorem většiny (i v Německu). Toto ale tzv. lib.dem. nekritizují

Demokracii je třeba od základů přestavět EpShark

Liberalismus tehdejší doby zdůrazňoval individualismus, ale katolická sociální nauka podtrhovala myšlenku jedinečnosti lidské osoby, hlásila se vlastně k principu personalismu. Na příkladu hnutí Trikolora vidíme, jak se prolínají zastánci populismu a neliberální demokracie. Podobně pozorujeme v Rusku, v Maďarsku, v. Dále se zaměřím na Politický liberalismus. V Politickém liberalismu se Rawls zabývá zajištěním lidských a občanských práv v moderních pluralitních demokraciích. Přichází zde s konceptem překrývajícího se konsensu. Ten by měl zajistit stabilitu systému. V Právu národů převádí svou teorii na mezinárodní úroveň

Liberalismus - Wikisofi

V tomto spojení bohužel nejde ani o liberalismus, ani o demokracii. Jde o obhajobu manipulace, poučování, ponižování, vysmívání se. Je o nás známo, že dlouhodobě protestujeme proti adjektivům, která následující substantiva - jak se často ukázalo - znevažují a diskreditují Demokracie je založená na lidských právech, dialogu a úctě k názorům druhých, zatímco autoritativní systém je direktivní, nevede dialog, nemá úctu k názorům druhého a porušuje lidská práva. A to jednoduše není pravda. Demokracie není v principu odlišná od jiných forem vlády (aristokracie, monarchie). Demokracie je.

Nová republika: Liberalismus je neslučitelný s demokraci

Zakarie dále zdůrazňuje, že je nutné rozlišovat mezi demokracií a ústavním liberalismem už proto, že ústavní liberalismus vede k demokracii, leč demokracie sama nevede k ústavnímu liberalismu. V mých očích dokonalé matení pojmů, které má jediný cíl. Manipulovat veřejným vědomím Liberalismus v tomto ohledu konzervativce oslabuje, podněcuje radikalismus, aniž by sám měl účinnou zbraň, jíž mu čelit. Liberálové tak vždy končí tím, že před radikály skládají zbraně. Podle Tocquevilla je liberalismus pluralismem idejí, schopností akceptovat ty, kdo s námi nesouhlasí Petr Pithart rozlišoval liberalismus v politickém a v ekonomickém smyslu, jako kdyby politický liberalismus byl něčím, na čem se shodneme, ale kontroverze a neshody přinášel ekonomický liberalismus, respektive to, o čem se hovoří jako o neoliberalismu. Myslím, že to je trochu nedorozumění Tak nějak zní starý bonmot, pocházející už někdy z antiky, vyjadřující v kostce civilizační cyklus vzniku, vzestupu, zlenivění a pádu. Bída a chaos jsou výzvy, které lidi posilují, budí v nich touhu po zlepšení a dodávají jim tvořivou energii. Z té se rodí prosperita a vynálezy usnadňující život Neliberální demokracie a nedemokratický liberalismus. že jeho hrobaři slaví vítězství již v hluboké krizi... 19. 11. 2020. Pandemie spojila EU a oslabila nacionalisty a populisty, říká politolog Krastev. která může smést zastupitelskou demokracii v tradiční podobě.

Liberalismus - Sociologická encyklopedi

Věděl, že ani poslanci nerozuměli politickému vývoji v Evropě, včetně pojmů moderní politiky. Proto vysvětloval desítky moderních politických pojmů a jejich záludnosti v různém kontextu - obec, ústavnost, konstituce, demokracie, liberalismus, radikalismus, atd. Tím jeho články byly důkladnou školou moderního. Podle Navalného liberalismus v žádné krizi není. Lidem se nelíbí někteří liberálové Ruský právník a politický opoziční aktivista Alexej Navalnyj se zúčastnil debaty s americkým politologem Francisem Pro demokracii v životném, nikoliv pouze technickém slova smyslu, se parlament spjatý s liberálním myšlením jeví jako nadbytečnost, zatímco diktátorské metody nejen že lze podepřít lidovou aklamací, ale dají se dokonce vykládat jako přímé vyjádření podstaty demokracie