Home

Oxid chlorečný vzorec

Oxid chlorečný Obecné Systematický název: Oxid chlorečný: Sumární vzorec: Cl 2 O 5: Vlastnosti Molární hmotnost: 150,903 g/mol Rozpustnost ve vodě: Reaguje na HClO 3: Bezpečnost NFPA 704: Není-li uvedeno jinak, jsou použity jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa). Některá data mohou pocházet z datové položky Dostáváme tedy vzorec Cl 2 O 6. Poměr počtu atomů 2 : 6 lze ješte zkrátit dvěma na poměr 1 : 3 a výsledný vzorec oxidu chlorového je ClO 3 . K určení oxidačních čísel ze vzorce dáváme přednost rovnici (viz další příklad), protože ze vzorce ClO 3 by křížové pravidlo dávalo ox.číslo chloru III, ale ve skutečnosti je VI

Vzorec z názvu Oxid dusnatý natý 1. Vzorec z názvu Oxid dusičitý ičitý 1. Vzorec z názvu Oxid osmičelý ičelý 1. Vzorec z názvu Oxid chlorečný ečný 1. Vzorec z názvu Oxid siřičitý ičitý 1. Vzorec z názvu Oxid olovičitý ičitý 1. Vzorec z názvu Oxid uraničitý ičitý 1. Vzorec z názvu Oxid křemičitý ičitý 1 oxid chloričelý -- ClVIIIO 4 II oxid dusičný - N 2 VO 5 -II oxid zlatitý - Au 2 IIIO 3-II-oxid chlorečný -- -Cl 2 VO 5 II 4. Ke vzorcům oxidů napiš název: Fe 2 IIIO 3 II - oxid železitý Ag 2 O-II - oxid stříbrný OsVIIIO 4-II - oxid osmičelý MgIIO-- oxid hořečnatý Br 2 VO 5-II - oxid bromičný WVIO 3-II - oxid wolframový Mn 2 VII oxid chlorečný - Cl 2 VO 5-II 2. Pojmenuj vzorce sloučenin: Au 2 O 3-II - oxid zlatitý Na I-I - jodid sodný Ag 2 IO-II - oxid stříbrný WVIBr 6-I - bromid wolframový CrVIO 3-II - oxid chromový ZnIICl 2-I - chlorid zinečnatý ClVIIIO 4-II - oxid chloričelý ClVF 5-I - fluorid chlorečný NIIO II - oxid dusnatý I 2 VO 5-II - oxid jodičný Sn V každé tabulce jsou na odpovídajících místech vzorec a název (např. oxid vápenatý - CaO). Každý žák obdrží jednu tabulku. Žák 1 vytváří ve své tabulce buď vzorec k názvu, nebo naopak. oxid vápenatý P2O5 oxid chlorečný N2O3 oxid chromový BaO oxid antimonitý SO3 oxid hořečnatý PbO - oxid dusičný: P 2 O 5 - oxid fosforečný: As 2 O 5 - oxid arzeničný: Sb 2 O 5 - oxid antimoničný: SO 2 - oxid siřičitý: SO 3 - oxid sírový: SeO 2 - oxid seleničitý: SeO 3 - oxid selenový: TeO 2 - oxid telluričitý: TeO 3 - oxid tellurový: Cl 2 O 3 - oxid chloritý: ClO 2 - oxid chloričitý: Cl 2 O 5 - oxid chlorečný: Cl 2 O 7 - oxid chloristý: Br 2 O 5 - oxid bromičný: Br 2 O 7 - oxid bromistý: I 2 O

Oxid fosforečný Strukturní vzorec oxidu fosforečného 3D model oxidu fosforečného Obecné Systematický název: Oxid fosforečný: Anglický název: Phosphorus pentoxide Německý název Phosphorpentoxid Sumární vzorec: P 2 O 5 P 4 O 10 Vzhled Bezbarvá hygroskopická pevná látka Identifikace Registrační číslo CAS: 1314-56- vzorec název 1. SO 2 1⋅ 2⋅ − oxid siřičitý 2. Al 2 O 3 2 3− oxid hlinitý 3. ZnCl 2 1 2− chlorid zinečnatý 4. I 2 O 7 2 7− oxid jodistý 5. AlBr 3 1 3− bromid hlinitý 6. PbO 1⋅ 1⋅ − Sestavte elektronový vzorec pro následující sloučeninu: amoniak fluorid chlorečný fluorid chloritý oxid - tetrafluorid xenonový. název oxidu vzorec oxidu název oxidu vzorec oxidu 1. oxid boritý 1. oxid lithný 2. oxid bromičný 2. oxid manganatý 3. oxid bromistý 3. oxid manganičitý 4. oxid bromný 4. oxid manganistý 5. oxid cínatý 5. oxid manganitý 6. oxid cíničitý 6. oxid manganový 7. oxid draselný 7. oxid měďnatý 8. oxid dusičitý 8. oxid měďný 9. oxid dusičný 9. oxid nikelnat Oxidy VYTVÁŘENÍ názvu ze vzorce 1 2 1. pořadí názvů prvků je obrácené 5. koncovku přídavného jména 4. oxidační číslo prvku 3. Součet oxidačních čísel všech atomů v molekule je roven nule !!! 2. oxid + název prvku oxid křem ičit

A jaký je prosím vzorec na Sulfid telluričitý? Oxid jodistý, a oxid chlorečný, Te02 Van Generator: 30 : 16.04.2018 20:43:48 : Jo jo, staré dobré oxidy a sulfidy před dvěma lety. To jsem míval z chemie jedničky. Teď bereme nějaké naprosto nepochopitelné speciální rovnice s miliony oxidačních čísel a různými. Oxid chloristý Model molekuly oxidu chloristého Obecné Systematický název: oxid chloristý: Latinský název Dichlori heptaoxidum Anglický název: Dichlorine heptoxide Sumární vzorec: Cl 2 O 7: Vzhled bezbarvá olejovitá kapalina Identifikace Registrační číslo CAS: 12057-92-0: PubChem: 123272: SMILES: O=(O=)(O=)MnOMn(=O)(=O)=O: InCh Oxid chloričitý: vzorec aplikace. Působení oxidu chloričitého na těle. Oxid chloričitý, nebo ClO 2 - je anorganická sloučenina chemický prvek Cl (chlor) s chemického prvku O (kyslík). V tomto článku se podíváme na velmi podrobně látky, a zjistit, kde se používá, jak se vyrábí v laboratořích a průmyslu, protože. název oxidu 1. oxid boritý 2. oxid bromičný 3. oxid bromistý 4. oxid bromný 5. oxid cínatý 6. oxid cíničitý 7. oxid draselný 8. oxid dusičitý 9. oxid dusičný 10. oxid dusitý 11. oxid dusnatý 12. oxid dusný 13. oxid fosforečný 14. oxid fosforitý 15. oxid fosforný 16. oxid gallný 17. oxid hlinitý 18. oxid hořečnatý 19. oxid chlorečný 20. oxid chloristý 21. oxid chlorný 22. oxid chromitý 23. oxid chromový 24. oxid jodičný 25. oxid jodný 26. oxid kobaltitý.

název oxidu vzorec oxidu název oxidu vzorec oxidu oxid boritý oxid lithný oxid bromičný oxid manganatý oxid bromistý oxid manganičitý oxid bromný oxid manganistý oxid cínatý oxid manganitý oxid cíničitý oxid manganový oxid draselný oxid měďnatý oxid dusičitý oxid měďný oxid dusičný oxid nikelnatý oxid dusitý oxid niklitý oxid dusnatý oxid olovičitý oxid dusný oxid olovnatý oxid fosforečný oxid osmičelý oxid fosforitý oxid platičitý oxid fosforný. Převeďte název oxidu na vzorec: oxid sírový Tato sloučenina bude obsahovat následující prvky: Oxidační číslo kyslíku je −II, oxidační číslo síry (oxid sír ový ) je Zápis prvků s danými oxidačními čísly bude vypadat takto vzorec název; a: I F 5: fluorid jodičný: Br F 5: fluorid bromičný: Cl F 5: fluorid chlorečný: I Br 5: bromid jodičný: I Cl 5: chlorid jodičný: b: Xe O F 4: oxid - tetrafluorid xenonový: c [Br F 4 O]-anion tetrafluoro-oxobromičnanov vzorec oxid nitridu fosforu: pon: na 3 písmena: OK: oxid rhodnatý: rho: na 3 písmena: OK: oxid olovnatý (vzorec) pbo: na 3 písmena: OK: vzorec oxid-sulfidu thoria: thos: na 4 písmena: OK: oxid tellurnatý: teo: na 3 písmena: OK: oxid uranatý: uo: na 2 písmena: OK: oxid manganičitý: burel: na 5 písmen: OK: vzorec oxidu cínatého: sno: na 3 písmena: O

oxid sirnatý V2O5 oxid chlorečný. IrO4 oxid olovnatý Ga(OH)3 hydroxid olovnatý Be(OH)2 hydroxid cínatý Pt(OH)4 Názvům přiřaď vzorec, vzorcům název: MgCl2 síran draselný Mg(NO3)2 oxid chloristý. Oxidy X m O-II n. Oxidy jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku. Kyslík má v oxidech vždy oxidační číslo -II. Řešíme zde v podstatě dva problémy: Pojmenovat oxid, známe-li jeho vzorec. Vytvořit vzorec z názvu oxidu. Pojmenování oxidu na základě znalosti jeho vzorc II. Oxidy. Název oxiduVzorec oxidu. oxid antimoničnýoxid arseničnýoxid bromistýoxid cíničitýoxid draselnýoxid dusičitýoxid dusitýoxid dusnatýoxid fosforečnýoxid fosforitýoxid hlinitýoxid hořečnatýoxid chlorečnýoxid chlornýoxid chromitýoxid chromovýoxid jodistýoxid křemičitýoxid lithnýoxid. Chemické názvosloví - Anorganika, interaktivní webová aplikace, která umožňuje procvičovat anorganické chemické názvoslov Názvosloví chlorid berylnatý fluorid arseničný bromid antimonitý sulfid hlinitý oxid chlorečný jodovodík kyselina dusitá kyselina trihydrogen boritá kyselina chloristá hydroxid hlinitý kyselina dichromová peroxid barnatý kyanid sodný thiokyanatan hořečnatý hydrid sodný fosfan tellan kyselina sírová kyselina dusičná kyselina uhličitá hydroxid draselný kyselina siřičitá kyselina chlorná kyselina chloristá hydroxid vápenatý kyselina bromičná kyselina.

Nzvoslov oxid a sulfid CH1 Obecn chemie DUM. Slides: 23; Download presentation. Názvosloví oxidů a sulfidů CH-1 Obecná chemie, DUM č. 1 1. ročník čtyřletého studia Mgr. Radovan Sloup Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II. Li2O oxid lithnýI2O oxid jodnýCl2O7 oxid chloristý. SnO2 oxid cíničitýN2O5 oxid dusičnýSnO oxid cínatý. Ga2O oxid galný. Utvoř vzorec sloučeniny. oxid bromný Br2Ooxid lithný Li2Ooxid manganový MnO3. oxid dusnatý NOoxid uhličitý CO2oxid jodistý I2O7. oxid draselný K2Ooxid rtuťný Hg2Ooxid dusitý N2O3. oxid chlorečný Cl2O

Sloučenina, jejíž vzorec je AgBr, se jmenuje. a) bromid stříbřitý Všechny tyto pojmy se hodí k plynu, který má název. a) oxid dusný. b) oxid chlorečný. c) oxid měďnatý. Oxid Chlorečný (Cl 2 O 5) Molární hmotnost. Zadejte molekulární vzorec látky. Vypočítá celkovou hmotnost spolu s elementárním složením a hmotností každého prvku ve sloučenině. Pro první znak v prvku použijte velká písmena a pro druhý znak malá písmena. Příklady: Fe, Au, Co, Br, C, O, N, F

Oxid chlorečný - cs

2. oxid chlorečný 36. Al 2O 3 3. oxid uhličitý 37. MnO 2 4. oxid manganistý 38. CuO 5. oxid fosforitý 39. SO 3 6. oxid zinečnatý 40. MgO 7. oxid dusnatý 41. Ag 2O 8. oxid chlorný 42. CaO 9. oxid olovičitý 43. Au 2O 3 10. oxid lithný 44. Mn 2O 7 11. oxid barnatý 45.. Oxid chloričitý: vzorec, aplikace. Účinky oxidu chloričitého na tělo Oxid chloričitý nebo ClO 2 , Je anorganická chemická sloučeninaprvek Cl (chlor) s chemickým prvkem O (kyslík). V tomto článku se budeme podrobně zabývat touto látkou a zjistit, kde se používá, jak se v laboratořích a průmyslu získává, jak působí.

Oxid chloričitý: vzorec aplikace. Působení oxidu chloričitého na těle. Oxid chloričitý, nebo ClO 2 - je anorganická sloučenina chemický prvek Cl (chlor) s chemického prvku O (kyslík). V tomto článku se podíváme na velmi podrobně látky, a zjistit, kde se používá, jak se vyrábí v laboratořích a průmyslu, protože. Oxid chloristý (Cl2O7): vzorec, vlastnosti, rizika The oxid chloritý, nazývaný také chlor (VII) oxid, chloritanový anhydrid nebo dichlorheptoxid, je anorganická chemická loučenina vzorce Cl2O7. Jeho truktura je uvede Obsah: Fyzikální a chemické vlastnosti oxidu chloritého; Reaktivita a nebezpečí. oxid chlorečný Cl 2 VO 5-II Cl 2 O 5 oxid sírový S 2 VIO 6-II MgO 1 1 . 3 Řešení ze 7. týdne: Cvičení č. 2 Tvorba názvu ze vzorce oxidu vzorec odvození název př. Ag 2 O Ag 2 I O 1-II oxid stříbrný II násobíme * 2-II CuO Cu 1 I. Oxid fosforečný P 2 O 5 Oxid olovnatý PbO Oxid křemičitý SiO 2 Sulfid železitý Fe 2 S 3 Sulfid stříbrný Ag 2 S 2.Názvy OsO 4 oxid osmičelý Cl 2 O 5 oxid chlorečný Fe 2 O 3 oxid železitý HgS sulfid rtuťnatý Cu 2 S sulfid měďn Play this game to review Chemistry. Jaký vzorec má oxid, který vdechujeme a rostlinky z něj tvoří cukry a kyslík? Preview this quiz on Quizizz. Jaký vzorec má oxid, který vdechujeme a rostlinky z něj tvoří cukry a kyslík? Oxidy. DRAFT. 8th - 9th grade. 0 times. Chemistry. 0% average accuracy. an hour ago. hsloupova_53469. 0. Save

Chemie krokem - 2.lekce - mojeskola.c

 1. Olovičitý oxid olovičitý -IÍ +4 -4 IV Sestavení vzorce (do sešitu) Oxid železitý Oxid chlorečný Oxid vápenatý Oxid uhličitý Oxid sírový Určení názvu vzorce Cu2O SiO2 HgO Cl2O3 Br2O7 DÚ z online hodiny Sestav vzorec Oxid manganistý Oxid sodný Oxid dusičitý doplnit všechna oxidační čísla!
 2. Oxid chloričitý: vzorec aplikácie. Pôsobenie oxidu chloričitého na tele. Oxid chloričitý, alebo ClO 2 - je anorganická zlúčenina chemický prvok Cl (chlór) s chemického prvku O (kyslík). V tomto článku sa pozrieme na veľmi podrobne látky, a zistiť, kde sa používa, ako sa vyrába v laboratóriách a priemysle, pretože.
 3. oxid chlorečný Cl 2 VO 5-II Cl 2 O 5 oxid sírový S 2 VIO 6-II MgO 1 1 . Řešení ze 7. týdne: Cvičení č. 2 Tvorba názvu ze vzorce oxidu vzorec odvození název př. Ag 2 O Ag 2 I O 1-II oxid stříbrný II násobíme * 2-II CuO Cu 1 I.
 4. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je David Mánek. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze
 5. Tab. 2 Tabulka koncovek oxidů Oxidační číslo Koncovka Počet prvků / počet kyslíku Příklad Vzorec I -ný 2:1 oxid sodný Na 2 +IO-II II -natý (2:2) 1:1 oxid vápenatý Ca+IIO-II III -itý 2:3 oxid železitý Fe 2 +IIIO 3-II IV -ičitý (2:4) 1:2 oxid křemičitý Si+IVO 2-II V -ečný -ičný 2:5 oxid chlorečný oxid dusičný Cl 2.
 6. Dvojprvkové sloučeninychemické názvoslovíoxidy. Procvičování: napiš chemický vzorec. Oxid uhelnatý. Oxid vápenatý. Oxid hlinitý. Oxid uhličit
 7. 5. oxid chromový 6. oxid železitý 7. oxid chloristý 8. oxid zinečnatý 9. oxid manganatý 10. oxid dusný 11. oxid chlorečný 12. sulfid kademnatý 13. sulfid arseničný 14. MgI 2 15. CaF 2 16. PbI 2 17. CO 18. Al 2 O 3 19. SiO 2 20. CaO 21. SO 2 22. OsO 4 23. Cu 2 O 24. Na 2 S 25. Fe

Snímek 1 - gymvod.c

 1. MnO 2 4. oxid manganistý 38. CuO 5. oxid fosforitý 39. SO 3 6. oxid zinečnatý 40. MgO 7. oxid dusnatý 41. Ag 2 Název oxidu se skládá z podstatného jména oxid a přídavného jména se zakončením podle oxidačního čísla. Oxidy mají obecný vzorec M r O s, kde r je 1,2 a s 1 až 5 a 7.Oxidy jsou binární sloučeniny kyslíku.
 2. a, oxid chlorný b, hydroxid železnatý . c, fluorid sírový d ,sulfid manganitý. e, kyselina seleničitá f, oxid chlorečný. Příklady vypočtěte a pošlete mi je na e-mail děkuji. Úkoly na týden od 18.5. - 22.5. Kyselost a zásaditost vodných roztoků - pH. anionty OH- - způsobují zásaditost vodného roztok
 3. znovu s jinými vzorci. Oxidy jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku s jiným prvkem. Kyslík má v oxidech vždy oxidační číslo -II. zobrazit všechny otázky. Oxid chlorečný ? Cl 2 O 5
 4. vzorec názvy SO 3 Oxid sodný Oxid sírový Oxid siřičitý S E T N 2 O 5 Oxid dusný Oxid dusičitý Oxid dusičný E U M Cl 2 O Oxid chloristý Oxid chlorečný Oxid chlorný.

oxid sírový oxid dusičný oxid chloristý název oxid chlorečný oxid uhličitý značky + ox. číslo Cl VO- IC O- I křížové pravidlo Cl VO - IC O krácení 2 C 2 O 4 vzorec Cl 2 O 5 CO 2 vzorec Fe 2 O 3 CO rozšíření 2 C 2 O 2 ox. číslo + koncovka FeIII I- itý C I-natý název oxid železitý oxid uhelna oxid chlorečný bromid železitý 2. Vytvoř názvy chemických sloučenin: N 2O 5 KOH CaF 2 HClO P 2O 3 Al(OH) 3 H 2SO 4 HClO 3 AlI 3 HNO PbCl 2 Ca(OH) 2 ZnS Al 2S 3 SiO 2 HIO 4 Cu(OH) 2 H 2SiO 3 MgBr 11. oxid vápenatý (pálené vápno) má chemický vzorec 12. dvouprvkové sloučeniny halogenu s dalším prvkem Tajenka. SnO 32. oxid železitý 66. P 2O 3 33. oxid fosforový 67. OsO 4 34. oxid stříbrný 68. Fe 2O 3. 3. U vzorců oxidů doplň oxidační čísla a spoj je s jejich názvy: Cl 2O 3 SO 2 Cl 2O 5 Cl 2O N 2O SO 3 Cl 2O 7 N 2O 3 NO 2 N 2O 5 oxid chlorečný oxid chloristý oxid chloritý oxid sírový. - oxid cíničitý - SnO2 - při zhotovování. 1) Máme zadaný název: oxid hlinitý 2) Podle názvu sestavíme značky prvků do vzorce. a) oxid O. V názvu je slovo oxid na 1. místě, ve vzorci bude značka O na 2. místě. b) hlinitý Al. Hlinitý je v názvu na 2. místě, ve vzorci bude značka Al na 1. místě. Al

Cl2 O5 oxid chlorečný Cl2 O7 oxid chloristý ClO oxid chlornatý HCl kys. chlorovodíková 1. Jaký pozoruješ rozdíl v chuti a ve vzhledu čerstvé a převařené sodovky? 2. Vysvětli, jak se do atmosféry dostává oxid siřičitý. 12 28­17:54 Názvosloví kyslíkatých kyselin VZOREC Z NÁZVU: • vzorec tvoří (zleva): a) chemická značka kationtu (oxidační číslo odpovídá koncovce v názvu) b) chemická značka aniontu (oxid O-II, sulfid S-II) Al 2 O 3 Al 2 +III O 3-II oxid hlinitý Fe 2 +II S FeS 2 sulfid železnatý-II Na 2 S Na 2 +I S 1-II sulfid sodný oxid draselný K 2 +I O 1-II K 2 3 je vzorec. oxid chlorečný. oxid dusitý Oxidy. Součástí páleného vápna je . Jako barvivo v lécích, kosmetice či zubních pastách se používá . Aby byl součet oxidačních čísel v molekule roven 0, kolik musí být přítomno atomů kyslíku? tři dva Vzorec oxidu sírového je.

7) Vzorec oxidu fosforečného je tedy P 2 O 5 4. Vytvořte vzorce oxidů, v názvu vždy vyznačte koncovku, vždy doplňte všechna oxidační čísla: a. vzor: Oxid sodný Na 2 +IO-II b. Oxid sírový c. Oxid boritý d. Oxid chlorečný e. Oxid hlinitý f. Oxid cíničitý g. Oxid vápenatý h. Oxid rtuťný i. Oxid chloristý j. Oxid. Ox. č. Koncovka Příklad Vzorec I - ný oxid draselný K2+IO-II II - natý oxid vápenatý Ca+IIO-II III - itý oxid železitý Fe2+IIIO3-II IV - ičitý oxid křemičitý Si+IVO2-II V - ečný - ičný oxid chlorečný oxid dusičný Cl2+VO5-II N2 +VO5-II VI - ový oxid selenový Se+VIO3-II VII - istý oxid manganistý Mn2+VIIO7-II VIII Play this game to review Chemistry. Jaký vzorec má oxid, který vzdechujeme a rostlinky z něj tvoří cukry a kyslík? Preview this quiz on Quizizz. Jaký vzorec má oxid, který vzdechujeme a rostlinky z něj tvoří cukry a kyslík? Oxidy, kyseliny GYMA. DRAFT. 10th grade. 0 times. Chemistry. 0% average accuracy OPAKOVÁNÍ - OXIDY 1. Spoj, co k sobě patří: Oxid křemičitý SeO 3 Oxid selenový Mn 2 O 7 Oxid hořečnatý MgO Oxid titaničitý Cl 2 O 5 Oxid chlorečný TiO 2 Oxid manganistý SiO 2 2. K názvům oxidů dopiš jejich vzorec: Oxid vápenatý CaO Oxid měďný Cu 2 O Oxid siřičitý SO Oxid chloristý je nejstálejší ze všech pěti oxidů chloru. Oxidační číslo chloru ve sloučenině je sedm. Je to anhydrid kyseliny chloristé. Za normálních podmínek je oxid chloristý relativně stálá, bezbarvá olejovitá kapalina, extrémně nebezpečná při styku s organickými látkami. Při doteku s hořlavými materiály může vzhledem ke svým silným oxidačním.

 1. vzorec název Cl +V O2 ­II Cl 2O 5 5 5 . (­2) + 2 . x = 0 x = + 5 oxid chlorečný PbO 2 Pb +IVO ­II 2 2 . (­2) + 1 . x = 0 x = 4 oxid olovičitý. Bez názvu.notebook 4 April 07, 2012 11 18­23:14 Přiřaďte ke vzorcům názvy sloučenin: P O2 5 AlO2.
 2. Oxid chloristý (Cl 2 O 7) je nejstálejší ze všech pěti oxidů chloru. Oxidační číslo chloru ve sloučenině je sedm. Je to anhydrid kyseliny chloristé. Za normálních podmínek je oxid chloristý relativně stálá, bezbarvá olejovitá kapalina, extrémně nebezpečná při styku s organickými látkami
 3. V tabulce najdete veškerá křížovkářská spojení, která souvisejí s hledaným výrazem vzorec oxidu india. Pokud zde není žádný výsledek, zkontrolujte si prosím, zda máte dotaz správně zapsaný. Nebo se můžete podívat na konci stránky na obdobné otázky, které tu před vám hledali již jiní návštěvníci..

Kyselinotvorné oxidy - příklady - Xantin

oxid chlorečný.. Fotodokumentácia k LP (22.4.2015) Fotografie si skopíruj kliknutím pravého tlačidla myši na obrázok, potom v ponuke zvoľ Uložiť obrázok ako, zvoľ priečinok na uloženie a klikni na Uložiť Na 2 O 2 1− oxid sodný název vzorec 1. oxid rtuťnatý 2∕2 2∕2 − HgO 2. bromid hořečnatý 1 MgBr 2− 2 3. oxid dusný 2 2− N 2 O 4 Seznam cvičen Běžná přípona přídavných jmen -ný se pomocí koncovek při skloňování mění podle pádu, čísla i rodu) VY_32_inovace_15_cheoxidy_09.notebook 2 Strana7 oxid křemičitý oxid měďnatý oxid hlinitý oxid manganistý oxid uhelnatý oxid osmičel vzorec oxidu zlatnatého. Právě si zobrazuješ nalezené výsledky hledaného výrazu vzorec oxidu zlatnatého.Pokud k tomuto spojení nevidíš správný výsledek a znáš ho, pomoz nám obohatit tento slovník a vlož jeho definici díky jednoduchému formuláři. Snažíme se postupně vlastními silami také rozšiřovat slovník, kdyby však každý návštěvník vložil pouhých.

Oxid fosforečný - Wikipedi

vzorec oxidu hlinatého Nacházíte se ve vyhledávání křížovkářského slovníku, který právě zobrazuje veškeré shody, které nalezl pro hledaný výraz vzorec oxidu hlinatého. Pokud zde nevidíte žádnou odpověď, kterou hledáte, zkuste nejdříve překontrolovat, zda jste zadali správně hledanou frázi Oxid fosforečný je anorganický oxid. Je to nejběžnější a nejdůležitější oxid fosforu. Vzniká hořením fosforu na vzduchu a vzhledem připomíná bílý prášek. Je dobře rozpustný v mnoha organických rozpouštědlech a je silně hygroskopický Oxid lithný __ Li + __ O 2− Li + __ O 2 oxid lithný - Lithium oxide. z Wikipedie, otevřené encyklopedie. oxid lithný jména název IUPAC. oxid lithný. Oxidy - urči vzorec dle názvu koncovky oxidu - tes . 10. oxid lithný 44. Mn2O7 11. oxid barnatý 45. CO 12. oxid chloristý 46. Br2O5 13. oxid dusičitý 47. PO3 14. oxid boritý 48 Základy přírodních věd Chemie - názvosloví . Názvosloví anorganických sloučenin Názvosloví dvouprvkových sloučenin Názvosloví oxidů Názvosloví peroxidů Názvosloví bezkyslíkatých kyselin Názvosloví bezkyslíkatých solí Názvosloví hydridů Názvosloví interhalogenových sloučenin Názvosloví víceprvkových sloučenin Názvosloví hydroxidů Názvoslový.

Chtěl bych se zeptat na vzorec oxidu fosforečného (V). Mělo by to být $ \ ce {P4O10} $ nebo $ \ ce {P2O5} $? Co je správné, když musím napsat molekulární vzorec? $ \ endgroup $ 3 $ \ begingroup $ Co je podle vás správné a proč? Přidejte další podrobnosti o tom, co jste se již pokusili při řešení problému. $ \ endgroup Oxid fosforečný ; Strukturní vzorec oxidu fosforečného . 3D model oxidu fosforečného . Obecné ; Systematický název: Oxid fosforečný: Anglický název: Phosphorus pentoxide : Německý název : Phosphorpentoxid : Sumární vzorec: P 2 O 5 P 4 O 10 : Vzhled : Bezbarvá hygroskopická pevná látka : Identifikace ; Registrační. Můžete zkusit prohledat i tyto nabízené alternativy ke křížovkářskému výrazu vzorec oxidu telluru: vzorec oxidu telluru, vzorec oxidu cínatého, vzorec oxidu nikelnatého, vzorec oxidu india, vzorec oxidu uranu, vzorec oxidu palladnatého, vzorec oxidu niklu.. Rozšířená shoda. V rozšířené shodě dochází k prohledávání pro každé slovo z hledaného dotazu zvlášť

Video: Elektronové vzorce - slovní zadán

Otázky - Vzkazy Chemie- Názvosloví oxidů a sulfidů

 1. Koncovka i počet atomů se nemění. Určení vzorce oxidu na základě jeho názvu. Oxid siřičitý. Potřebujeme určit oxidační číslo síry, podle přípony to je IV. Vzorec teda bude vypadat S IVX O -IIY. Uděláme křížové pravidlo (dolní čísla-počet atomů získáme výměnou oxidačních-horních čísel) a dostaneme S IV2 O.
 2. Můžete zkusit prohledat i tyto nabízené alternativy ke křížovkářskému výrazu vzorec oxidu cínu: vzorec oxidu cínu, chem. vzorec sulfidu cínu, vzorec telluridu cínu, vz. oxidu cínu, vzorec oxidu cínatého, vzorec nitridu molybdenu, vzorec nitridu hliníku.. Rozšířená shoda. V rozšířené shodě dochází k prohledávání pro každé slovo z hledaného dotazu zvlášť
 3. 2. oxid chlorečný 36. Al2O3 3. oxid uhličitý 37. MnO2 4. oxid manganistý 38. CuO 5. oxid fosforitý 39. SO3 6. oxid zinečnatý 40. MgO 7. oxid dusnatý 41. Ag2O 8. oxid chlorný 42. CaO 9. oxid olovičitý 43. Au2O3 10. oxid lithný 44. Mn2O7 11. oxid barnatý 45. CO 12. oxid chloristý 46
 4. Ox. č. Koncovka Příklad Vzorec I - ný oxid draselný K2+IO-II II - natý oxid vápenatý Ca+IIO-II III - itý oxid železitý Fe2+IIIO3-II IV - ičitý oxid křemičitý Si+IVO2-II V - ečný - ičný oxid chlorečný oxid dusičný Cl2 +VO 5-II N2 +VO 5-II VI - ový oxid selenový Se+VIO3-I
 5. P ll 1) Vzorec z názvu -l -l I Tabulka - procvičvání přípon dusný vápenatý dusičný sírový železitý uhličitý manganistý osmičelý fosforečný chlorný zinečnatý dusičitý chlorečný siřičitý uhelnatý dusitý železnatý hlinitý křemičitý chloristý sodný podstatné jméno přídavné jméno bezkyslíkatá.
 6. 2) OXIDY - PROCVIČOVÁNÍ NÁZVOSLOVÍ - Vytvořte z názvu → vzorec (!Nezapomeňte doplnit oxidační čísla!) 1. oxid vápenatý 6. oxid zinečnatý 2. oxid chlorečný 7. oxid dusnatý 3. oxid uhličitý 8. oxid chlorný 4. oxid manganistý 9. oxid olovičitý 5. oxid fosforitý 10. oxid lithn
 7. Oxidy a sulfidy Oxidy jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku. Sulfidy jsou dvouprvkové sloučeniny síry, názvy se tvoří stejně jako u oxidů.! Kyslík (síra) má v oxidech (sulfidech) vždy oxidační číslo -II ! Můžou nastat dva případy - hledám název, nebo hledám vzorec 1. Pojmenování oxidu na základě znalosti jeho vzorc

Oxid chloristý - Wikipedi

oxid sírový oxid dusičný oxid chloristý název oxid chlorečný oxid uhličitý značky + ox. číslo Cl VO- IC O- I křížové pravidlo Cl VO - IC O krácení 2 C 2 O 4 vzorec Cl 2 O 5 CO 2 vzorec Fe 2 O 3 CO rozšíření 2 C 2 O 2 ox. číslo + koncovka FeIII I- itý C I-natý název oxid železitý oxid uhelnat ; 1 Ox. č. Koncovka Příklad Vzorec I - ný oxid draselný K2+IO-II II - natý oxid vápenatý Ca+IIO-II III - itý oxid železitý Fe2+IIIO3-II IV - ičitý oxid křemičitý Si+IVO2-II V - ečný - ičný oxid chlorečný oxid dusičný Cl2+VO5-II N2 +VO5-II VI - ový oxid selenový Se+VIO3-II VII - istý oxid manganistý Mn2+VIIO7-II VIII.

Vlastnosti; Výskyt v přírodě; Výroba a využití; Chemické vlastnosti bromu. Chemický prvek brom je červenohnědá kapalina, nepříjemného zápachu. Brom ochotně reaguje s celou řadou prvků, svými chemickými vlastnostmi se značně podobá chloru.S kyslíkem se brom přímo neslučuje, ale nepřímým postupem lze připravit tři nestabilní oxidy bromu, oxid bromný Br 2 O. 8. C - chemie - 13. 4. - 17. 4. 1) Vezmi si červenou tužku (propisku, pastelku) a zkontroluj si a oprav cvičení z třetího týdnu (od 30 Oxid chlorečný Kyselina fluorovodíková Kyselina dusičná Kyselina uhličitá Fosforečnan barnatý Síran lithný.

Peroxid strontnatý SrO 2 se používá jako bělidlo, antiseptikum a zejména jako součást značkovací světelné munice oxid strontnatý. Na této stránce jsou výsledky na dotaz oxid strontnatý v aktuálním křížovkářském slovníku.Slovník se neustále rozrůstá Můžete zkusit prohledat i tyto nabízené alternativy ke křížovkářskému výrazu vzorec oxidu chromu: vzorec oxidu chromu, vzorec oxidu uranu, vzorec oxidu cínatého, vzorec oxidu nikelnatého, vzorec oxidu india, vzorec nitridu uranu, vzorec oxidu palladnatého.. Rozšířená shoda. V rozšířené shodě dochází k prohledávání pro každé slovo z hledaného dotazu zvlášť

Oxid chloričitý: vzorec aplikace

Inovace profesní přípravy budoucích učitelůchemie CZ.1.07/2.2.00/15.0324 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Jejich obecný vzorec je H. x M y O z, kde písmeno M označuje kyselinotvorný prvek. Písmeno x nabývá nejčastěji hodnot 1 - 6, písmeno y většinou hodnot 1-2 a písmeno z zpravidla hodnot 1 - 7. Číslice 1 se ve vzorcích neuvádíOxidační číslo vodíku je I+ Oxid chlorečný vzorec. Volkswagen brouk bazar. Gothic 2 lucia. Sphere card hudy. Kontrola motorové pily. Playfilm. Nba playoffs. Jak zmenšit velikost souboru word. Franz wunsch. Celostatni liga dorostu u17. Kde se točila popelka 1969. Martin freeman family. Výsev fazolí. Skládání látkových plen. Odpočet daně. Kosmetika cien eshop. Start studying Oxidy. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

název oxidu vzorec oxidu název oxidu vzorec oxidu 1

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0324 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky VIII MO4-ičelý oxid osmičelý . 12 Chceme-li odvodit vzorec oxidu, jehož název známe, můžeme se řídit podle valenční koncovky oxidu a zařadit daný oxid do obecného vzorce v TAB. 2. Vzorec můžeme také odvodit, např. pro oxid hlinitý, takto Nařízení vlády č. 41/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení. Vzorec hydridu: řešení. CaH 2 hydrid vápenatý K2O oxid draselný K2O2 peroxid draselný KO 2 hyperoxid draselný KO 3 ozonid draselný K(HO 2) hydrogenperoxid draselný KOH hydroxid draselný Cu(OH)2 hydroxid měďnatý Ce(OH)4 hydroxid ceričitý LiOH ⋅H2O monohydrát hydroxidu lithného . 2 Vzorec ˘ázev Oxid chlorečný. Oxid chlorečný (Cl2O5) je jedním z pěti oxidů chloru, který je v něm přítomen v oxidačním stavu V. Je to anhydrid kyseliny chlorečné a také silné oxidační činidlo. Nový!!: Oxidy a Oxid chlorečný · Vidět víc » Oxid chloričitý. Oxid chloričitý je chemická sloučenina se sumárním vzorcem ClO2. Nový!! Prípona Vzorec Názov. číslo číslo I -ný Na2O Oxid sodný V -ečný P2O5 Oxid fosforečný Cu2O Oxid meďný -ičný V2O5 Oxid vanadičný Cl2O N2O Oxid chlórny Cl2O5 Oxid chlorečný Oxid dusný N2O5.. Radek Petráš zná tajný vzorec pro komunikaci se ženami. 11:1

d) Sklo (oxid sodný, oxid vápenatý a šestinásobek oxidu křemičitého) je leptán nadbytkem kyseliny fluorovodíkové na fluoridy sodný a vápenatý a kyselinu hexafluorokřemičitou Na 2 O.CaO.6SiO 2 + 40HF--› 2NaF + CaF 2 + 6H 2 [SiF 6] + 14H 2 O: 12 Běžná oxidační činidla rozdělujeme do 4 skupin: Elektronegativní nekovy - O 2, F 2, Cl 2, Br 2; Některé kationty přechodných kovů - Au 3+, Ag +, Co 3+, Fe 3+ Anionty kyslíkatých kyselin - MnO 4 -, ClO 3 -, ClO 4 -, NO 3 - (vhodné provádět r. v kys.prostředí 3 NO 2 N 2O 5 oxid chlorečný oxid chloristý oxid chloritý oxid.

Oxidy jsou sloučeniny kyslíku s méně elektronegativními atomy. Oxidy mohou vznikat prudkou oxidací (hořením) za přítomnosti kyslíku, pozvolnou oxidací kyslíkem například atmosférickým, případně kyslíkem obsaženým v některých látkách (oxidačních činidlech) a při dalších chemických reakcích.. Pojmenování oxidů. V českém jazyce se pro pojmenování oxidů. Vzorec sloučeniny Název sloučeniny SbV2O-II5 Oxid antimoničný PbIIBr-I2 Bromid olovnatý HII-I Kyselina jodovodíková KI2O-II Oxid draselný LiI(OH)-I Hydroxid lithný BIII2S-II3 Sulfid boritý MgII(OH)-I2 Hydroxid hořečnatý AsIIII-I3 Jodid arsenitý HI2SVIO-II4 Kyselina sírová PbIIS-II Sulfid olovnat Fosforečnan hořečnatý vzorec. Ještě k tomuto problému - polyfosforečné kyseliny existují jako lineární polymery, jejichž vznik je popsán nahoře, a cyklické polymery, které nejsnáze můžeme popsat vzorcem (HPO3)n Fosforečnan vápenatý Ca 3 (PO 4) 2 je vápenatá sůl kyseliny fosforečné.Tato sůl je součástí nerostů fosforitu a apatitu.Fosforečnan vápenatý se.

hydroxid lithný sulfid železitý oxid uhelnatý oxid sírový sulfid olovnatý chlorid fosforečný kyselina chlorovodíková hydroxid zinečnatý kyselina manganistá hydroxid vápenatý oxid draselný kyselina sulfanová oxid chlorečný bromid železitý 2. Vytvoř názvy chemických sloučenin: N 2 ; Hydroxidy - Tiscali. Hydroxidy Oxid- a hydroxid-soli: počet O2- nebo OH- uvést číslovkou, názvy aniontů jsou odděleny pomlčkou, pořadí abecedně i ve vzorci. Např. BiCl(O), Cu 2 Cl(OH) 3 Sulfid amonny vzorec. Sulfidy. Sulfidy jsou binární (dvouprvkové) sloučeniny síry s nějakým prvkem. Dříve se nazývaly sirníky. Vznikají odtržením 2 atomů vodíku z kyseliny sirovodíkové, sulfanu, H 2 S. Proto mají ve svých sloučeninách vždy oxidační číslo II- Anglický jazyk Domáce úlohy 8. (skupina T. Vrábelová) Týždeň od 20.4 do 24.04.2020 Lekcia 5 Our Environment 5 A Climate change - vová slová zásoba učeb vica s. 56/1a, b píso u ve, s. 56/2a, b - počúvaie Définitions de Oxid arseničný, synonymes, antonymes, dérivés de Oxid arseničný, dictionnaire analogique de Oxid arseničný (tchèque Définitions de Oxid chloristý, synonymes, antonymes, dérivés de Oxid chloristý, dictionnaire analogique de Oxid chloristý (tchèque