Home

Jak citovat strategický dokument

Dobrý den, měla bych dotaz jak mám do své práce citovat dokument, který jsem si stáhla z internetové stránky. Dokument se mi otevře ve wordu. Dokumenty. 2015. Caslavsko.com: Strategický rozvojový dokument Mikroregionu Čáslavska [online] JISKRA, Jan. Poslední změna 2016 [cit. 2020-09-16]. Jak citovat strategický dokument. Databáze strategií - celostátní evidenční systém strategických a koncepčních dokumentů. Je knihovnou národních dokumentů, které propojuje též s dokumenty na regionální a místní úrovni. Databáze slouží k přehlednému zobrazení dokumentů, jejich vazeb, indikátorů a odpovědností Jak citovat dokument stažený z internetu? Jeden z nejčastějších dotazů a nejobecnějších dotazů je Jak citovat dokument stažený z internetu? Tento dotaz nemám osobně pro jeho obecnost moc ráda, protože odpovědí je neskutečně mnoho a ve výsledku bez dalších informací o dokumentu uživateli nijak nepomůžu Bibliografické citace a odkazy podle nové normy ČSN ISO 690 z března 2011. Návod jak citovat literaturu

Strategický rámec ČR 2030 včetně příloh (zip) Strategický rámec Česká republika 2030. Příloha 1: Indikátory ke specifickým cílům Tipy jak žít udržitelně každý den pro obce, firmy i jednotlivce, Další dokumenty Strategického rámce Česká republika 2030 Jak citovat webovou stránku Všimněte si, že autor této citace webové stránky uvádí i název podstránky a to dokonce dvojitě. Pokud chcete tento název podstránky webu uvádět také takto explicitně jako autor, tak využívejte H1 stránky nebo její titulek bez koncovky (lze nahlédnout do zdrojového kódu stránky) Jak vyhledat kvalitní dokumenty a správně je citovat Bc. Radmila Kouřilová Obsah semináře • Rešerše • Elektronické informační zdroje - Portál EIZ MU - Vyhledávací služby • Citac Ocitujte knihu, článek, web a další dle nové normy ČSN ISO 690. Zadejte údaje o dokumentu a systém za vás vytvoří správnou citaci. Citace si uložte a vyexportujte pro Word nebo v PDF

Jak právně citovat a odkazovat na citace v textu Při psaní odborného textu jakéhokoliv typu se vyžaduje uvedení odkazů na zdroje, z nichž jste při psaní textu čerpali. Uvádění bibliografických citací je povinné a je zakotveno jak v zásadách informační etiky, tak v autorském zákoně Jedná se o vrcholový strategický dokument stanovující vizi, základní cíle a směry vývoje v dané oblasti ve střednědobém až dlouhodobém horizontu. Na politiku navazují další strategické dokumenty, např. strategie, strategické plány apod., které její cíle upřesňují a stanovují opatření k jejich realizaci. Koncepc Strategický rozvojový dokument vybraného města nebo obce. Anotace: Obsahem diplomové práce bylo vytvořit návrh střednědobého rozvojového dokumentu pro MAS Vladař s přihlédnutím ke sdruženému financování. Hodnocením funkčnosti aktuálního střednědobého rozvojového dokumentu MAS a nově realizovanou socioekonomickou. Databáze strategií - celostátní evidenční systém strategických a koncepčních dokumentů. Je knihovnou národních dokumentů, které propojuje též s dokumenty na regionální a místní úrovni. Databáze slouží k přehlednému zobrazení dokumentů, jejich vazeb, indikátorů a odpovědností. Je využívána pro jako nástroj pro kohezní politiku pro období 201

Jak citovat tento článek / How to Cite this Article. Mičánek, F., Procházka, Bylo nutné navázat na základní strategické a koncepční dokumenty ze září 2012 (Obrannou strategii ČR, navazující na Bezpečnostní strategii ČR schválenou vládou v roce 2011 a Strukturu a počty rezortu obrany v letech 2013-15) a předložit. Strategický plán definuje základní problémy, ale neříká, jak se mají řešit, vysvětluje tajemník boskovického úřadu David Škvařil. Když se v zámeckém skleníku konalo veřejné projednání strategického plánu, ukázalo se, že ne všichni přesně rozumíme tomu, co má tento dokument obsahovat a k čemu má sloužit Etika psaní odborného textu a jak citovat Při psaní své práce vycházíte pochopitelně z dokumentů (tj. knih, článků atd.) jiných autorů. Dbejte však vždy na to, aby bylo jasné, kdy se jedná o váš vlastní text a kdy o převzatý tj. abyste vždy použité dílo řádně uvedli ve formě bibliografické citace

diskusních fór a elektronických zpráv, a to jak pro elektronické publikace na příslušných nosičích (CD ROM, disk), tak i pro online dokumenty, u nichž je třeba ještě uvést dostupnost v počítačové síti. V normě jsou stanovena: Obsah citační normy ČSN ISO 69 Strategie 2030+ je klíčový dokument pro rozvoj vzdělávací soustavy České republiky v dekádě 2020 - 2030+. Cílem je modernizovat vzdělávací systém Česka v oblasti regionálního školství, zájmového a neformálního vzdělávání a celoživotního učení, připravit ho na nové výzvy a zároveň řešit problémy, které v českém školství přetrvávaj Strategický plán rozvoje je jeden ze základních dokumentů územního celku (města, obce či mikroregionu) vyjadřující předpokládaný vývoj daného celku v dlouhodobějším časovém horizontu.Strategický plán je koncepční a rozvojový dokument vytvářený městským nebo obecním úřadem, jenž vychází ze současného stavu veřejných a soukromých aktivit demografického. Ústřední knihovna ČVUT. Chci půjčit z jiné knihovny. Knihy - MVS ; Články - ED Knihovna PF UK je v pátek 30. dubna 2021 uzavřena. 27. 04. 2021. Kluwer Intellectual Property Law + Kluwer International Tax Law - zkušební přístup do 8.5.2021. 19. 04. 2021. Provoz knihovny od 26. dubna 2021

Strategie slouží jako d ůležité východisko p ři p říprav ě programového období 2014-2020, proto je posílena reflexe relevantních vazeb s dokumenty Evroé unie. St ěžejní je Evropa 2020 Strategie pro inteligentní a udržitelný r ůst podporující za člen ění . Strategie Evropa 2020 se zam ěřuje na t ř Jak citovat strategický dokument. Verdon canyon. Getelementsbytagname. Al káida - turecko. Tekutina v puchyri. Zájezdy 2020. Egyptská libra bankovky. 2 ch 00 cháron. Máta mojito pěstování. Pyruvát. Nezamykají zadní dveře octavia. Mudr těšíková brno. Platí svatba v las vegas. Hc krkonoše. Axor gservis. Jak spočítat. Jak citovat Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Jiný totiž bude vzor bibliografické citace pro nezveřejněnou prezentaci a jiný pro prezentace vystavené jako soubor ke stažení či jako vložený objekt na webové stránce. jak má bibliografická citace prezentace vypadat. Pokud takový popis v citačním stylu nalezneme, dodržíme.

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030. pdf, 1777 kB. Koncepce přípravy občanů k obraně státu. pdf, 169 kB. Pandemický plán České republiky. pdf, 413 kB. Instrukce pro vyhlašování jednotlivých stupňů bezpečnostní ochrany důležitých objektů. pdf, 105 kB. Bezpečnostní strategie České. Marketingová strategie je pojem používaný jak v korporátní, neziskové, tak i politické oblasti. Obecně je marketingová strategie taktický proces, který se soustředí na co nejefektivnější rozložení (alokaci) zdrojů. V politice je tato strategie součástí volební strategie strany či kandidáta. Volební strategie je soubor metod, technik a rozhodovacích procedur, které.

Abstract: This work deals with a strategic management from the viewpoint of andragogy. It is conceived in the style of an overview study, the main focus of which is the systemization and subsequent integration of the findings from the areas of strategic thinking, strategic management and especially the education for strategic management and strategic thinking Destinační společnost je organizace, která má za úkol zajišťovat koordinaci a kooperaci poskytovatelů služeb cestovního ruchu na daném území (destinaci) za účelem efektivnějšího řízení turismu v regionu. Snaží se zajistit udržitelný rozvoj území, konkurenceschopnost na trhu, ucelenou nabídku aktivit a spolupráci jednotlivých subjektů ZAKONČENÍ: osvědčení o absolvování kurzu po splnění podmínek: min. 75 % účast, hodnocení min. 75 bodů za každý úkol. Kurzy se otevírají na žádost fakult. Kontakt: michaela.moryskova@cvut.cz , tel. 22435 9938. Zájemci o e-learningovou formu kurzu se mohou přihlásit zde. Obsah kurzu

Citace PDF dokumentu — PSK - Ptejte se knihovn

Příklady, jak citovat podle Chicago style: 1. Kniha. 1. způsob. Odkaz (do textu vkládáme poznámku pod čarou): Petr Fiala and Markéta Pitrová, Evroá unie (Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009), 35. (plná verze) Fiala and Pitrová, Evroá unie, 84-7. (zkrácená verze pro opětovné citování téhož zdroje. diskusních fór a elektronických zpráv, a to jak pro elektronické publikace na příslušných nosičích (CD ROM, disk), tak i pro online dokumenty, u nichž je třeba ještě uvést dostupnost v počítačové síti. V normě jsou stanovena: Obsah citační normy ČSN ISO 69

 1. dokumenty, ze kterých jste při své práci vycházeli - citace konkrétní vybrané pasáže (autorské právo) nebo využití autorových myšlenek jako základ pro vlastní argumentaci, vlastní závěry. Pro citování byla ustanovena i tzv. citační etika. 2.1 CITAČNÍ ETIKA Uvedeme si ï základní důvody, proč citovat: 1
 2. ráda bych se zeptala, jak mám citovat citaci ve vědeckém článku (článek napsal jeden autor ale v článku jsou citováni jiní autoři ze kterých čerpal). Tak jestli mám ve své práci uvést citaci, kterou uvedl autor a pak až v seznamu použitých zdrojů uvést samotného autora celého článku
 3. Jak správně citovat elektronické zdroje1 Úvod O tom, jak citovat elektronické zdroje nás poučuje norma ČSN ISO 6902 z roku 2011, která nahrazuje normu ČSN ISO 690 z roku 1996 a na elektronické dokumenty zaměřenou normu ČSN ISO 690-2 z roku 2000. Nová norma se tedy zabývá jak citováním tištěnýc
 4. Pracovní dokumenty představují nejnovější výzkum, takže víte, že váš příspěvek bude aktuální, ale jak jej citovat? Obecně citujete pracovní dokument takovým způsobem, aby vaši čtenáři pochopili, že dosud nebyl zveřejněn

Lze citovat téměř všechny informace, včetně knih, časopisů, článků, elektronických knih, přednášek a interních dokumentů, které jsou čteny pouze kanceláří nebo oprávněným personálem. Citujte interní dokumenty v textu nebo v bibliografii. V textu Krok 1. Použijte příjmení autora Diskuzní fórum • Zobrazit téma - Jak citovat RVP ZV. Předškolní vzdělávání. Základní vzdělávání. Základní umělecké vzdělávání. Speciální vzdělávání. Gymnaziální vzdělávání. Odborné vzdělávání. Jazykové vzdělávání. Neformální vzdělávání

Jak spávně vytvořit bibliografickou citaci včetně příkladů najdete v Manuálu pro tvorbu bibliografických odkazů a citaci dokumentů dle ČSN ISO 690. Citační styl = způsob odkazování na použité zdroje, nejčastěji se používají tyto styly: Harvardský styl (tzv. jméno-datum) příklad 1: text text text (Novák, 2017, s. 74) JAK CITOVAT. PROČ CITUJEME? UKLÁDÁ TO ZÁKON Č. 121/2000 SB., AUTORSKÝ ZÁKON PROTOŽE CITAČNÍ ANALÝZOU LZE ZKOUMAT DĚJINY A ROZVOJ VĚDY • v citačním grafu lze sledovat vazby mezi jednotlivýmiautory -kdy a kdo koho citoval problém nalézt původní dokument

(PDF) Jak citovat

7. Jak citovat z internetu, pokud není uvedeno, kdy a ve kterém časopise, novinách nebo knize je daný např. rozhovor publikován, a často není uveden ani autor příspěvku? Vaším úkolem je dohledat pokud možno všechny informace. Pokud to možné není, pak zaznamenejte vše co víte. 8 Citační etika nám ukládá povinnost uvádět ve své práci zdroje. Hlavní zásady: - uvést všechny zdroje - neuvádět zdroje, které jsme v práci nepoužili - citovat tak, abychom z uvedených údajů zjistili informace o Podl Tento strategický dokument popisuje několik způsobů, jak je možné svou digitální gramotnost zvyšovat. vytvořit audiovizuální dokument, umět ho editovat, formálně upravit i zdroje správně citovat, prezentovat a sdílet. vycházel i dokument Strategie digitálního vzdělávání do roku î ì î ì, bude dokument.

Proč citovat a jak citovat Jak citovat - normy Citace v textu Co je to ta rešerše? výzkumech, Kde budu hledat? Vhodné startovací body Jak mohu hledat (rešeršní strategie) Příklad přípravy na rešerši I. Příklad přípravy na rešerši II. Vyhledáváme: Vyhledáváme - další tipy: Tipy a rady - když se nedaří. Čtenářské strategie - 22. díl - Hodnocení 1. Ladislava Whitcroft, 22. 9. (2011), Čtenářská gramotnost - Čtenářské strategie , 7 722 zobrazení , Zkuste se zamyslet nad tím, kolikrát během dne musíte něco rychle zhodnotit. Například při nakupování se musíte většinou rychle rozhodnout, co si nakonec odnesete z obchodu Workshop: Jak správně citovat - Klub knihovny na Žižkově úterý 3. 12. 2019 v 18:00 h Při psaní každé práce je potřeba důsledně citovat všechny použité zdroje. Nevíte si rady, jak ocitovat vybraný konkrétní informační zdroj? Nejste si jistí, kde správně umístit odkaz na použitý zdroj v textu? Naučíme vás, kde najít potřebné údaje pro správnou citaci, jak.

Jak citovat dokument stažený z internetu

Naučíme vás, jak si vytvořit účet v Citace PRO a jak vytvářet citace dokumentů z katalogu knihovny a z portálu informačních zdrojů XERXES. Sada tří videonávodů obsahuje postup, jak si vytvořit vlastní účet v Citace PRO a jak ho jednoduše obsluhovat (vytvářet citace, volit citační styl, exportovat záznamy), jak vytvořit citaci záznamu dokumentu z katalogu [ Jak, kdy a proč citovat Citace v textu mají několik různých účelů. V první řadě sdělují, kdo na uváděnou informaci přišel (primární zdroj údajů) nebo kde hledat více informací (odkazy na přehledné články), dále je pak používáte pro podporu svých vlastních závěrů a úvah jak citovat elektronické dokumenty, zákony, statistická data atd. Citování vyzkoušíme i prakticky s využitím citačního programu Zotero, a to podle ISO 690 i APA. Po skončení semináře jsou možné individuální konzultace, poradíme vám i s nastavením počítače

příklady citování - Nová citační norma ČSN ISO 690:2011

 1. VysokeSkoly.com - nejpodrobnější adresář vysokých škol a univerzit, navíc vše k přijímacím zkouškám, maturitě: kurzy, učebnice, vysoké školy.
 2. doucího práce, jak citovat (ideální je zeptat se e-mailem a získat tak odpověď písemně, aby v případě výtek oponentů k citování bylo možno se hájit pokynem vedoucího práce)
 3. Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28) Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů (dále jen žák) ve školách a školských zařízeních.
 4. Strategie stavebních kamenů. Vymezení jednotlivých klíčových pojmů (stavebních kamenů), které skládáme k sobě. Využíváme synonyma, nadřazené a podřazené výrazy, pravopisné formy. Dílčí formulace skládáme ve finální soubor pomocí booleovského operátoru AN
 5. Jak číst historický dokument. 12. 12. 2005. Příspěvek je zaměřen na popis aktivit, při kterých se žáci učí pracovat s historickým dokumentem, prakticky poznávají postup historika, který dokumenty zkoumá. Učí se klást otázky, na které si pak prostřednictvím práce s historickým dokumentem odpovídají. Tato dějepisná.
 6. 3 1 VSTUPNÍ METODICKÉ POZNÁMKY Ambicí Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (dále jen SRR) je stanovit hlavní cíle regionálního rozvoje v horizontu 7 let, resp. definovat v souladu se zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje (dále jen zákon o podpoře regionálního rozvoje) hlavní cíle regionální politik

Dokumenty ke stažení - ČR 2030 Strategi

 1. 8. Jak citovat. autorská etika a plagiátorství, autorský zákon a licence Creative Commons; příručka Jak psát vysokoškolské závěrečné práce; pokyny k psaní závěrečných prací na ČVUT; citační styly, způsoby citování a generátory citací, citační manažer
 2. Výsledky naznačují, jaké způsoby práce s texty učitelé od žáků vyžadovali a jaké čtenářské strategie žáci na konci prvního stupně používali. This article focuses on reading with comprehension - an activity of the reader which is seen as an interaction between the author and the recipient
 3. Obrana a strategie. Pro získání musíte mít účet v Citace PRO. Anotace: Recenzovaný časopis Obrana a strategie (založen v roce 2001), je vydáván Univerzitou obrany, státní vojenskou vysokou školou s mnohaletou tradicí vědeckého bádání na poli obrany a bezpečnosti, a ve spolupráci s partnery z civilních univerzit a.
 4. Konkrétně budou jednotlivá témata kurzu zaměřená na design experimentu (jak získat relevantní originální data), získávání a třídění dostupných informací (kde najít, jak uspořádat, jak citovat, citační manažery), scientometrii a hodnocení vědy, principy psaní vědeckých článků (jak napsat vědecký článek a.
 5. strategický dokument popisuje několik způsobů, jak je možné svou digitální gramotnost zvyšovat. K rozvoji digitální gramotnosti vedou tři základní cesty: informální učení na individuální úrovni (např. metodou pokus - omyl), učení prostřednictvím neformálních komunit (skupina přátel, rodina, zájmový klub
 6. Ujasníme si informační potřebu - rozebereme téma a definujeme klíčová slova. Představíme si vybrané informační zdroje pro efektivní vyhledávání relevantních informací.Projdeme si vyhledávací techniky a strategie.Ukážeme si metodu pro psaní výpisků, probereme tipy, jak informace kriticky hodnotit a na závěr nezapomeneme na generátor citací a citační manažery

7 Tipů: Jak na citace internetových zdrojů správně

Jak vyhledat kvalitn dokumenty a sprvn je citova

Jak citovat film — jak citovat filmJak citovat správně a jednoduše 19 11_2015

Vytvořte si citaci Generátor Citace

 1. Moravská zemská knihovna v Brně organizuje školení na téma Jak citovat?, kde se kromě citačních metod seznámíte i s obecnými pravidly pro tvorbu citací dle normy ČSN ISO 690
 2. istr vnitra představili finální text Auditu národní bezpečnosti 30. 11. 201
 3. Diskuze na webu www.penize.cz se vždy věnují pouze tématu, k němuž se vztahují. Rozhodně nesuplují funkci Poradny. Máte-li proto jakýkoliv dotaz, obraťte se prosím přímo na naše odborníky, kteří vám rádi pomohou.Na dotazy vložené do Poradny standardně odpovídáme do čtyř pracovních dnů, obvykle se ale dočkáte reakce mnohem dříve
 4. Gilad ; [z anglického originálu přeložila Irena Grusová] Vedlejší záhlaví - osobní jméno: Grusová, Irena: Mezinárodní standardní číslo knihy: 978-80-7261-216-1 (váz.) Údaje o vydání: Vyd. 1
 5. Jak správně citovat obrázky z webových stránek Obrazový materiál je možné čerpat bez omezení z webových stránek označených licencí Creative Commons, Public domain a Royalty free apod., které zaručují, že můžete obsah využít bez omezení. Je nutné si předem prostudovat všechny podmínky využití vztahující s
 6. Jak správně citovat. úterý 5. března 2013 · Štítky: zajímavé tipy. - Vyberte si citační normu a dodržujte ji v celém textu STRATEGIE 2020 (9) školský management (123) školství v regionech (51) školství v zahrani.
Jak citovat

Vojenské rozhledy - Dokumenty strategického řízení obran

Kritéria hodnocení relevance ve vyhledávacích strojích (VS) jsou tím hlavním, co ovlivňuje jejich kvalitu. Relevanci lze definovat několika způsoby. Uveďme pro představu dva. První je převzat z literatury [Pok] a platí pro klasické vyhledávací systémy (tedy i pro VS), jejichž uživateli jsou především profesionálové Asociace měst, obcí a regionů - kvalita života, zdraví a udržitelný rozvoj v praxi. Inspirace v tématech zapojování veřejnosti, strategické řízení, energetika, doprava ad

Strategický rozvojový dokument vybraného města nebo obce

Jak citovat literaturu . Jak správně citovat? Jak citovat v. Norma ISO 690 doporučuje, jak citovat i další typy dokumentů. Např. sborník, příspěvek ve sborníku, výzkumná zpráva, patent, norma, firemní literatura. 4.1.2 Praktické příklady citování - elektronické dokumenty Specifické údaje, které se citují u. Ujasníme si informační potřebu - rozebereme téma a definujeme klíčová slova. Představíme si vybrané informační zdroje pro efektivní vyhledávání relevantních informací.Projdeme si vyhledávací techniky a strategie.Ukážeme si metodu pro psaní výpisků, probereme tipy, jak informace kriticky hodnotit a na závěr nezapomeneme na generátor citací a citační manažery V dnešním článku si krátce připomeneme historii protokolu HTTP a HTTPS - kde vznikl a za jakým účelem. Řekneme si také 5 důvodů, proč by váš web měl na protokolu HTTPS běžet, vyjmenujeme si jeho výhody oproti běžnému protokolu HTTP a na závěr si povíme, co je třeba pro přechod na zabezpečený protokol HTTPS udělat Seminární práce patří k základním textům, které student na vysoké škole zpracovává. Student se s nimi v průběhu svého studia setká, a proto je vhodné napsat si několik praktických rad o tom, jak psát a správně napsat seminární práci. Předně je nutné uvědomit, že seminární práce se musí řídit nějakými formálními pravidly, které jsou buď dány vysokou..

Bibliograficke citace

Strategické dokumenty Databáze strategií - portál pro

Jak citovat tabulku z knihy základním pravidlem literaturu tak, aby bylo čtenáři jasné, jakou myšlenku a odkud převzali. jsme zpracovali sami na základě převzatých dat odjinud, popisu. 5 pod tabulku graf - název, případně popis. 8 2 citovat.1 Citace periodika jako celku 3.2 11 Nový exkluzivní dokument o princezně Dianě, který vznikl u příležitosti 20. výročí její smrti, se jmenuje Diana, Our Mother: Her Life and Legacy. Princové William a Harry v něm prozrazují, jaká byla Diana matka, přemítají, jaká by byla babička, a také litují, že ji v posledním telefonátu odbyli (jak už to u rodičovských hovorů bývá) Citační databáze a citační analýza (Lenka Hrdličková) - 10. 11. 2020 Sociální sítě pro vědce (Ilona Trtíková) - 18. 11. 2020 Jak na kvalitní konferenční příspěvek (Michal Černý) - 24. 11. 2020 Grafika konferenčního posteru (Dagmar Chytková) - 26. 11. 202 Přednáška doc. PhDr. Kateřiny Jančaříkové, Ph.D. se věnuje teoretickým aspektům EVVO v předškolním vzdělávání. Obsahuje cíle EVVO, didaktické zásady a prostředky její realizace. Bude představeno několik osvědčených aktivit pro rozvíjení environmentální senzitivity. Jak video citovat: Jančaříková K. (2020) 2) strategie zpracování učiva - souvisejí s vytvářením vazeb mezi tím, co vím a novými poznatky - např. říci vlastními slovy, shrnout, stručně zopakovat, vytvářet analogie, tvorba komentářů, odpovídání na otázky v textu nebo otázky vlastní, popis toho, jak se vztahuje informace nová k již existujícím znalostem

Vojenské rozhledy - Koncepční rozvoj AČR - přístupy a

Korpus SYN2015 je synchronní reprezentativní a referenční korpus současné psané češtiny, obsahující 100 milionů textových slov, tedy včetně interpunkce ( tokenů ). Navazuje na předchozí korpusy řady SYN ( SYN2000, SYN2005 a SYN2010 ), vydávané v pětiletých intervalech, a pokrývá spolu s nimi časové období od roku 1989 Jak napsat vědecký článek. 4. 1. 2017, 12:30 - 14:15. V přednášce se dozvíte, jaké jsou typy studií, jaké jsou části odborného článku, jak správně citovat literaturu a jak si vybrat vhodný časopis k publikování. Přednáška je součástí cyklu Strategie práce s informacemi s důrazem na vědecké lékařské informace. Jak citovat tento článek: ŠTĚPÁNKOVÁ, Kateřina. 2013. Jak zabít tvořivost ve výtvarné výchově. Kultura, umění a výchova, 1(1) [cit. 2013-10-03].ISSN 2336-1824 Dalo by se to vyjádřit následovně: Jak jsem v patnácti vyhledávačích našel 15 dokumentů (což však neznamená, že máte ke každému vyhledávači uvést jeden nalezený dokument).. Jak jsem zpracovával rešerši, Esej o zpracování rešerše aneb jak jsem využíval informační zdroje či Kritická diskuze informačních zdrojů Jak zvýšit viditelnost a dopad vašeho výzkumu. Tipy a osvědčené postupy, jak zlepšit šance autora na zveřejnění. Co hledají redaktoři a recenzenti v příspěvcích. Běžné důvody, proč jsou příspěvky zamítnuty. Výběr správné publikace pro váš článek

„Strategický plán definuje základní problémy, ale neříká

Stejně tak je nutné citovat zdroje obrázků. Používáním trpného slovesného rodu (auto bylo umyto, výsledky byly naměřeny, dokument je natáčen) se vyznačuje mnoho odborných článků. Zatímco v jiných stylistických útvarech zní trpný rod nedynamicky a chladně, u odborných článků jej někteří používají záměrně Soubor indikátorů procesu rozvoje informační gramotnosti 1/17 Soubor indikátorů procesu rozvoje informační gramotnosti Indikátory průběhu směřují k určitému popisu vzdělávacích strategií (metod, postupů, prostředků), které volí učitel s ohledem na zvolené cíle, jichž mají dosáhnout jeho žáci (jso Opatření děkana č. 18/2015. 15. 5. 2015. PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. Správné citování a uvádění veškerých použitých zdrojů včetně údajů o informacích převzatých z jakýchkoliv zdrojů (včetně Internetu a jiných elektronických médií) je nejen předpokladem pro dodržování autorských práv a autorského zákona.

Já mám menší problém: Jsem Mage lvl 56 a mám dvě zbraně: 191 - 305 (248) + výdrž 216 a pak mám 225 - 251 (238) + 192 Inteligence (Hlavní atribut) a s první zbraní mám poškození 21621 - 34256 a Inteligenci mám 1122 a Výdrž 734, ale s druhou zbraní mám poškození 29190 - 33232 a životy mám 59052 má Inteligence s touto zbraní je 1314, ale výdrž mám 518 E-maily, cookies, remarketing: Jak vyřešit GDPR na webových stránkách? 4. říjen 2017 Jan Potůček komentáře (0) 2750 objevných slov /AKTUALIZOVÁNO 24.5.2018/ 4 písmena, která poslední půlrok nedávala mnohým podnikatelům spát a díky poměrně masivní mediální kampani asi hodně lidem lezla (a stále leze) krkem Pojem rešerše pochází z francouzského termínu recherche, který znamená vyhledávání, pátrání, vyšetřování, zkoumání, bádání nebo výzkum [6]. Český termín rešerše má dva významy. První výklad výrazu symbolizuje samotný akt vyhledávání informací. Druhý výklad je potom názvem pro konečný produkt. Šestidenní válka aneb jak po šest dní, obklopen nepřáteli, stál Izrael úplně sám a změnil historii. či přepravující strategický materiál. Dokument obsahuje výpovědi přímých účastníků boju a rekonstrukce bojových operací, aby divák lépe pochopil události jara roku 1967.. Dokument Plán udržitelné městské mobility pro město Brno slouží jako podklad pro další směřování veřejné městské a příměstské dopravy a individuální dopravy - cyklisté, auta a chodci. A to jak dopravy osobní, tak i nákladní. Přečtěte si víc