Home

Příjmení jméno titul

Jméno, příjmení nebo titul? by Kenneth Beare; Share on Facebook Share on Twitter. Existují různé způsoby, jak oslovit lidi v závislosti na vztahu i na situaci. Zde jsou základy používání příjmení a příjmení, stejně jako názvy v mluvené angličtině Rovněž tituly za jménem se obvykle píšou v takovém pořadí, v jakém byly získány, tj. u jména je titul, který byl získán dřív. Pokud prof. Novák získá také titul doctor honoris causa, píše tituly za jménem v tomto pořadí: prof. JUDr. Ing. Jan Novák, Ph.D., dr. h. c. (za jménem píšeme čárku i mezi tituly) Jména, příjmení a tituly. Služba řeší zpracování křestních jmen a příjmení. Služba je dostupná jen přes Web Service, podrobný popis najdete v programátorské dokumentaci. Validace křestního jména a příjmení. Zkontroluje, zda se křestní jméno a příjmení vyskytuje v seznamu všech jmen používaných v ČR

Jméno, příjmení nebo titul

 1. titul a příjmení Text dotazu. Dobrý den, omlouvám se, že obtěžuji, ale mám na Vás dotaz. Mohu napsat osobu s titulem takovou formou, že prvně uvedu titul, který se běžně užívá před jménem, a poté příjmení a pak jméno, např. Bc. Novák Pavel
 2. Před jménem, za jménem: Jak se vyznat v titulech a nikoho neurazit. 2. 2. 2018. Někdo si na nich zakládá a píše si je i na visačku kufru, jiný je spíš tají, aby nevypadal, že dělá ramena, a v akademické obci jsou nepostradatelné. S tituly před nebo za jménem se setkáváme dnes a denně
 3. Title: Titul, jméno, příjmení Author: Petra Vlčková Last modified by: b2882 Created Date: 2/13/2015 7:25:00 AM Company: FNB Other titles: Titul, jméno, příjmen
 4. Jméno a příjmení: Titul: Datum narození: _____ II. Zdroj příjmů uchazeče (žadatele) - označte křížkem jsem zaměstnanec jsem OSVČ jsem veden v evidenci uchazečů o zaměstnání úřadu prác
 5. Zadejte jméno, příjmení, titul Monika Michálková, Ing.; Bc. Vzdělání v oboru Slovenská polnohospodářská univerzita v Nitře, Fakulta evroých studií a regionálního rozvoje, program Veřejná správa a regionální rozvoj; Ing. Masarykova univerzita v rně - Právnická fakulta, právní specializace Veřejná správa; c
 6. Title: Titul, jméno, příjmení Author: Petra Vlčková Last modified by: b724 Created Date: 10/16/2020 11:02:00 AM Company: FNB Other titles: Titul, jméno, příjmení Souhlas se zpracováním osobních úDajů Já níže podepsaný souhlasím se zpracováním svých osobních údajů Správcem v rozsa Souhlas je poskytnut za účelem: Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů.

Internetová jazyková příručka: Pořadí titul

 1. Uchaze Spoluautor 5 Spoluautor 6 Spoluautor 7 Spoluautor 8 Spoluautor 9 Spoluautor 10 Spoluautor 4 Spoluautor 3 Spoluautor 2 Spoluautor 1 Spoluauto i uchaz
 2. Stránka 1 z 2 DENTAL SPA dentální hygiena, Mariánská 216/2, Česká Lípa, + 420 608 508 324 www.dentalspa.cz Příjmení.
 3. Příjmení, jméno, titul: Vodička Zdeněk, MUDr. Vzdělání: 1985 ukončil vysokoškolské vzdělání Fakulta všeobecného lékařství UK Plzeň 1989 Atestace I st v oboru ortopedie 1994 atestace II st v oboru ortopedie Specializace: chirurgie ruky,předloktí a loketního kloub
 4. Bibliometrickýprofil Publikačníaktivita Ukazujesouhrnněpublikačníaktivituautora/ky. Celkem prací Počet citovaných prací Počet necitovanýc
 5. Příjmení, jméno, titul: MUDr. David Musil, Ph.D. Vzdělání: Univerzita: Lékařská fakulta UK - Plzeň 1991-1997 Obor: všeobecné lékařství 18.7.199
Moderní rodinný dům Tachov | Studie | Projekty domů cz

Jak uspořádat jména se všemi tituly, mají-li začínat

Jiným způsobem se zkracují tituly jako Ing. arch., akad. arch., ak. mal., ak. soch. aj. Zkratky vědecko-pedagogické hodnosti profesor a docent se píšou s počátečním písmenem malým (prof., doc.). Má-li oficiální podoba zkratky velké písmeno, pak podoba s malým písmenem platí za neoficiální. Použijeme ji tehdy. Provozní titul příjmení jméno email Brhelová Kateřina Daněčková Helena Darmovzalová Jaroslava Halačková Marie Hlahůlek Jan Hlahůlková Alena Houšťová Monika Janská Marie janska.m(zavináč)sosbzenec.cz Jurčová Antonie Jurník Michal jurikova.marcela(zavináč)sosbzenec.czJuříková Marcela Kalivoda Václav Kanitrová Pavla. Příjmení, jméno a titul Tel. č. E-mail Kancelář; Podžorská Blanka, Mgr. 596 764 888 724 094 474: blanka.podzorska@vitkovickastredni.cz: B 103: Neníčková Taťána (pouze odborný výcvik)596 764 82 Šablona:Citace monografie. S touto šablonou lze experimentovat pomocí připraveného pískoviště a testovacích případů. Tato šablona je velmi často použita ( i dalšími šablonami ). Každá změna se tak projeví na mnoha místech. Editujte ji s maximální obezřetností, jen pokud víte jistě, co děláte Příjmení, jméno, titul, podpis: / Svobodný/á: Ženatý/vdaná: Rozvedený/á: Ovdovělý/á: není je veden v naší evidenci jako dlužník . Obec HRADIŠTKO Ve Dvoře 1, PSČ 252 09 Příslušníci domácnosti úastníka VŘ, kteří se spolu s ním nastěhují do pronajatého bytu 3 Příjmení, jméno, titul:.

Citace elektronické monografie. Šablona umožňuje generování citací elektronických monografií dle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. Tato šablona upřednostňuje parametry formátované v bloku. Příjmení autora. Křestní jméno autora. Parametr pro užití atypického jména autora Title: Jméno, příjmení, titul: Author: Office Last modified by: Diana Francková Created Date: 3/21/2005 1:19:00 PM Company: Glossa s.r.o. Other title Supervisor: titul, příjmení, jméno zaměstnavatel/-é . České Budějovice 20xx . This thesis should be cited as: jméno a příjmení. This thesis originated from a partnership of Faculty of Science, University of South Bohemia, and Institute of Soil Biology, Biology Centre of the ASCR,. www.natur.cuni.cz titul. Jméno Příjmení, titul název pozice případně katedry apod. E: jmeno.prijmeni@natur.cuni.cz M: 123 456 789 T: 123 456 78

Jméno a příjmení, titul Budova Pracovna Telefon E-mail Ředitel ústavu Doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc. 05 02043 1491, 4498 kubicek@geogr.muni.cz Profesoři Prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc. 05 02008 3167 brazdil@sci.muni.cz Prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc. 05 02007 3536 dobro@sci.muni.c Titul, jméno a příjmení statutárního zástupce. Funkce. POVĚŘENÍ. Pověřuji tímto titul, jméno a příjmení, funkce, číslo služebního průkazu, rolí statutárního zástupce název žadatele pro účel schválení a realizaci projektu název projektu předloženého v rámci výzvy č PŘÍJMENÍ JMÉNO TITUL MĚSTO OBOR Bednář Ivan Praha 2 MA Bednář Petr Frýdlant nad Ostravicí MA Bedrna Josef Potštejn 333 IN Běhula Bohuslav Černošice MA Bejčková Ki-Sun-Li ak.mal. Písek MA Bejlovec Radim Mgr. Ostrava-Výškovice MA KR GR Bejvl Jaroslav Česká Kamenice REM 2003 SK SO ME Bejvl Jaroslav Kamenický Šenov DE S

- v nejobecnější rovině je problematika jména upravena v § 77/1 občanského zákoníku, dle něhož platí, že jméno člověka je jeho osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která mu podle zákona náležejí; každý člověk má právo užívat své jméno v právním styku, stejně jako. Title: Titul, jméno, příjmení Ročník Author: brigadasis Last modified b Jméno a příjmení navrhovatele: Navrhovatelem může být pouze příkazce operace, tj. osoba s podpisovým oprávněním k dané účetní zakázce. podpis navrhovatel Prosím o radu, jak zapsat jméno zaměstnance, který má titul Ing. Jiří Kočár, Ph.D. do firemních seznamů, na něž je požadavek přehlednosti a možnosti rychlého filtrování - tedy požadavek příjmení na prvním místě, jména a pak teprve titulů. Jsme firma, kde je 90% zaměstnanců s titulem Příjmení, jméno, titul. Datum narození Adresa bydliště (kontaktní adresa) Kraj: Telefon E-mail Účast v zahraniční misi (rok / mise) Odchod do zálohy. rok / dosažená hodnost V současné době jsem: (Zaškrtněte odpovídající) zaměstnán, nejméně rok neplánuji změnu. samostatně podnikám, nejméně rok neplánuji změn

Moderní rodinný dům s pultovou střechou | Studie

Titul Jméno Příjmení NÁZZ EEVV AAKKCCE Datum a místo konání POŘŘ AADDATTEELL AAKKCCEE PŘI IDDĚĚLLEENNÝÝ EPPOOČČEETT KKRREDITTŮŮ:: Vydáno dne Evidenční číslo, pod kterým je akce vedena v Centrálním registru akcí Odborný garan TITUL PŘÍJMENÍ JMÉNO TŘÍDNICTVÍ E-MAILOVÁ ADRESA ZKRATKA Mgr. Zedníková Anna ředitelka školy zednikova@trivis.cz ZA Bejó Lukáš kancelář školy prostejov@trivis.cz Mgr. Malíšková Hana zástupce ředitele h.maliskova@trivis.c Jméno, příjmení, titul: Kontaktní adresa: E-mail: Telefon: Obor doktorského studia/školitel: Žádost (pouze pro doktorské studium) přerušení studia změna formy studia uznání zkoušek jiné . Odůvodnění žádosti.

Jméno, Příjmení, Titul Pracoviště/Firma - adresa E- mail Telefon Výzkumné/odborné zaměření pracoviště (Řešené projekty) Tento dokument slouží pouze pro vyhledávání partnerů. Důvěrnost dat bude zachována Jméno, příjmení, titul: Helena Daněčková, Ing. Dosavadní funkce v SÚKL: ředitelka Odboru posuzování farmaceutické dokumentace, Sekce registrací Služební kontakt: helena.daneckova@sukl.cz; tel.: +420 272 185 805 Vystudovala Gymnázium Jana Keplera a Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, fakultu chemické technologie Zadejte jméno, příjmení, titul Taťana Minárechová, Mgr. Ředitelka celního úřadu, Celní úřad pro Karlovarský kraj Vzdělání v oboru Evroá studia a veřejná správa magistr Praxe ve veřejné správě 2005 - dosud Celní správa ČR ředitelka celního úřadu 2000- 2005 Celní správa ČR vedoucí oddělení celního a.

Video: Jména, příjmení a tituly Vlastnosti Smartform

titul a příjmení — PSK - Ptejte se knihovn

Žadatel: Příjmení a jméno, tituly: _____Datum narození: _____ Korespondenční adresa: (včetně PSČ ) ____ Příjmení jméno titul Místní Linka Adámek Jiří Ing. 5151 Andělová Stanislava Ing. 5653 Argalášová Michaela Mgr.Ing. 5187 Baláţiková Zorica JUDr. 5243 Baňař Tomáš Ing. 5291 Bargelová Marcela Ing. 5873 Bártek Zdeněk Ing. 5682 Bartheldi Marek Ing. 5270 Bártů Kamila Mgr. 5733 Bauer Václav Ing. 5734 Bäumelt Petr Ing. 561 Příjmení, jméno, titul Oddělení Pracovní pozice Tel. kontakt E-mail Bečvářová, Michaela OHS uklízečka 371 522 208 Bočanová, Radka, Ing. OHS vedoucí Odd. hospodářsko-správního, účetní - rozpočtářka - referentka majetkové správy 371 522 208, 770 122 361 bocanova@muzeum-blovice.c Ivan Šedivý Strukturovaný životopis Příjmení, jméno, titul: Šedivý Ivan, prof., PhDr., CSc. Bydlišt: Mazurská 520/9, 181 00 Praha 8 - Troj Address E- mail Phone Research area (Experience in international co-operation and partnership) Registration for

má informace je taková, že na diplomu bude vždy příjmení, které jsi měla v době, kdy jsi titul získala. Kamarádka toto řešila tento rok, protože státnice udělala v červnu, v srpnu se vdala a v listopadu měla promoce a na diplom jí napsali dívčí jméno s tím, že to je takto dle zákona...takže předpokládám, že to tak opravdu plat Soudní exekur (titul, jméno, příjmení)JUDr.ilaSuchánek Exetorskýřad v Praze 9 adresa: Pod Pekárnami/,Prahawww.execepraha.cz tel.: 9 e-mail:netolicka@execepraha.cz datová schráa: qjzg82q internetové stránky: www.execepraha.cz č. j.085 EX 3734/18-23 EXEKUČNÍ PŘÍKAZ K PROVEDENÍ EXEKUCPROM NEMOVITÝCVĚCÍ Pinn zastoupený: 2 příjmení nebo název jméno titul před titul za datum narození / IČ *) ulice č.p. / č.e.*) č.orient. část obce (v Praze název katastrálního území) PSČ obec městský obvod v případě statutárního města stát e-mail, telefon 2

Před jménem, za jménem: Jak se vyznat v titulech a nikoho

Změna jména a příjmení Kdo a za jakých podmínek. Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení (popřípadě více příjmení), která je fyzická osoba povinna užívat, lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, případně žádosti jejích zákonných zástupů Žádám o vystavení tohoto potvrzení pro účely jednání o poskytnutí úvěru. Souhlasím se sdělením údajů v něm uvedených České spořitelně, a.s. (dále jen Banka'') nebo Stavební spořitelně České spořitelny, a.s. (dále jen SSČS'') pro účely řízení JMÉNO A PŘÍJMENÍ, TITUL DAT. NAROZENÍ NEBO R.Č. ALERGIE NEMOCI OD KDY ? LÉKY - NÁZEV DÁVKA DÁVKOVÁNÍ POŘADÍ JMÉNO A PŘÍJMENÍ MĚSTO VZTAH TELEFON 1 2 3 JMÉNO A KONTAKT NA PRAKTICKÉHO LÉKAŘE www.seniorivkrajich.mpsv.cz Projekt: Implementace politiky stárnutí 2019 Zabezpeč te se ! www.zabezpectese.cz Kontakt na osoby. Příjmení, jméno, titul/obchodní firma. Datum narození/IČ. Odběrné místo. Ulice č. popisné/parc. č. orientační Obec/část obce PSČ Číslo smluvního účtu Číslo plynoměru* Příjmení, jméno, titul/obchodní firma. Datum narození/IČ. Trvalé bydliště. Ulice č. popisné/parc. č. orientační Obec/část obce PSČ.

Žadatel předáním žádosti o státní dotaci na rok 2017 z Programu podpory NNO působících v oblasti zdravotnictví vč. paliativní hospicové péče vyslovuje souhlas se zveřejněním žádosti a dalších rozhodných dokumentů po dobu 10 let, dle novely zákona č. 218/2000 Sb. rozpočtová pravidla, resp. § 18a, který tuto povinnost ukládá Rodné číslo Příjmení Jméno Titul Státní příslušnost Název právnické osoby IČO Ulice a číslo popisné PSČ Místo Stát sídla Telefon Bankovní spojení, č. účtu Specifický symbol Plátce DPH *) ano ne Poškozený (vyplnit jen při hlášení škodní události z pojištění odpovědnosti

SocS Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko VC S 15 Žádost o příspěvek na péči A. Žadatel: Příjmení: Jméno1): Rodné číslo v ČR2): Rodné příjmení3): Titul před: za: Státní příslušnost: Trvalý pobyt: Obec: Část obce Rodné číslo Příjmení Jméno Titul Vztah k pojištěnému E-mail Ulice a číslo popisné/orientační PSČ Obec Telefon Osoba pověřená projednáním škodní události Osoba shodná s pojištěným *) Pokud je osoba shodná s pojištěným, není nutné znovu vyplňovat identifikační údaje Jméno . Tituly před. Příjmení. Tituly za . Rodné číslo. 3 E-mailová adresa Telefon . Zasílat 4 / nezasílat 4. pověřené osobě informace o zneplatněných certifikátech e-mailem. 5. Jméno . Tituly před. Příjmení Tituly za . Rodné číslo. 3 E-mailová adresa . Telefon . Zasílat příjmení nebo název jméno titul před titul za datum narození / IČ *) ulice č.p. / č.e.*) č.orient. část obce (v Praze název katastrálního území) PSČ obec městský obvod v případě statutárního města stát e-mail, telefon 2. příjmení nebo název jméno titul před titul za datum narození / IČ *).

FrankenmarktPlotové tvarovky Best - Roka | Řezáč stavebniny

ŽÁDOST o vydání mezinárodního řidičského průkazu Příjmení: Jméno: Titul: Rodné číslo: Datum narození: Místo narození: Adresa trvalého pobytu {{Citace sborníku | příjmení = Price | jméno = Derek de Solla | titul = A generl theory of biibliometrics and other cumulative processes | příjmení sestavitele = Griffith | jméno sestavitele = Belver C. | sborník = Key papers in information science | vydavatel = Knowledge Industry Publications | místo = New York | rok vydání = 1980. Příjmení, jméno, titul/obchodní firma Datum narození/IČ Trvalé bydliště/sídlo (místo podnikání) Ulice č. popisné/parc. č. orientační Obec/část obce PSČ Příjmení, jméno, titul/obchodní firma Datum narození/IČ Trvalé bydliště/sídlo (místo podnikání) Ulice č. popisné/parc. č. orientační Obec/část obce PS ZPRÁVA LÉKAŘE Rodné číslo1) Příjmení Jméno Titul Pokud ano, uveďte promile alkoholu ‰ Uveďte hladinu a způsob měření návykové látky: Název poskyt ovatele zdravotních služeb nebo jméno lékaře 2 Hodnocení trvalých následků úrazu - lékař potvrzuje, že u pojištěného zjistil trvalé následky tohoto druhu a rozsahu Příjmení* Jméno* Titul za jménem. Datum narození* Číslo popisné / orientační* PSČ* Telefon Titul před jménem Kontaktní informace Ulice* Město* Tímto se přihlašuji ke členství v politické straně Volný blok. Prohlašuji, že je mi více než 18 let, jsem občanem České republiky , nejsem členem jiné politické strany.

Martin Konečný | Czech Sport Guru

Příjmení. Titul za jménem. Přidat titul před jméno Přidat titul za jméno. E-mail. Zašleme Vám na něj odkaz pro návrat do formuláře. Mobil. Zašleme Vám na něj SMS s kódem pro ověření. Seznámil/a jsem se s Podmínkami zpracování osobních údaj. 3) Kolonku Rodné příjmení vyplňte pouze v případě, že se liší od příjmení. 4) Pokud je místo čísla popisného přiděleno číslo evidenční, uveďte před číslem písmeno E. 5) Nevyplňujte, pokud je adresa shodná s trvalým pobytem 2 Tučně vyznačené položky jsou povinné. V případě vyřazení pověřené osoby stačí vyplnit jméno, příjmení a RČ (datum narození) 3 Pokud nebylo rodné číslo přiděleno v ČR, vyplňte datum narození, pohlaví a státní příslušnost. 4 Označte křížkem příslušné políčko 2 / 2 Mobilní telefon ALIGATOR S4040 DUO - D000066427 poř. č. titul, příjmení, jméno nabízená kupní cena 1. Reimer Jan 120,00 Kč Mobilní telefon ALIGATOR S4040 DUO - D000066447 poř. č. titul, příjmení, jméno nabízená kupní cen Příjmení: Jméno, titul: Zákl. Dg.: Rodné číslo: Ost. Dg.: Pojišťovna: 1301 1901 / Š TÍTEK Místo pro štítek laboratoře (nevpisovat) Biochemická a hematologická laboratoř AXIS-CZ tř. E. Beneše 1549, Hradec Králové tel/fax: 420 495 260 374,+420 606 36 023 ,e-mail:info@axis-cz.cz 8.10.13 12:34 statim statim statim stati

Dlažba Fineza Brick Europe sunset BRICKEU36SNS | Řezáč

1 Jméno, příjmení, titul Otázky k přijímacím zkouškám u magisterského navazujícího studia VSSP na akademický rok 2013/ A.. Jméno Příjmení Tituly Specializační obory nelékařských zdravotnických povolání 1. Vlastimil Král RNDr., CSc. 2. Ivo Lochman RNDr., CSc. 3 Jméno a příjmení, titul Author: Richard Created Date: 9/4/2018 11:34:26 AM.

Příjmení: Jméno: Titul: A

Title: titul Jméno Příjmení Author: Michal Last modified by: Filípková Vendula Created Date: 10/11/2017 6:49:00 AM Other titles: titul Jméno Příjmení Titul Příjmení Jméno Titul 2 Km. prac. doc. PhDr. Augustová Zuzana Ph.D. 33120 Mgr. Balcarová Markéta Ph.D. 33120 doc. Dr. Baumann Winfried 33120 Baumanová. Jméno Příjmení Titul (nepo vin.) Datum narození Obec Část obce Č. p. Ulice Č. or. pís m. Psč Místo výkonu práce 1 Prac. úvaz ek*1 Pracovní pozice Pracovní poměr od Věk 54+ (A/N)2 2 Uveďte A (ano) či N (ne) ve vztahu k prvnímu dni vzdělávací aktivity

Internetová jazyková příručka: Podpis

Titul Příjmení Jméno Fakulta/ Pracoviště Ing. Ambrožová Nela FMMI Ing. Šlachta Jiří FEI Ing. KAUFMAN Tomáš FS Ing. DITTRICH Radim FS Ing. MLČOCH Jiří FS Ing. Kawulok Rostislav FMMI Ing. Radkovský Filip FMMI Ing. Opěla Petr FMMI Ing. GREPL Jan FS Ing. Šihor Marcel FMMI Ing. Kroupová Ivana FMMI Ing. Pavluš Ján HGF Ing. Trvalý pobyt: Adresa zaměstnavatele: Telefon: E-mail: Datum: Prohlašuji tímto, že mám zájem o účast v kursu Vzdělávání pro ŠMP s absolvovaným a ukončeným specializačním studiem v termínec Jméno, příjmení, titul: Telefon: Rodné jméno: Narozen: Bydliště: Rodinný stav: Rodné číslo: Státní příslušnost: Zdravotní pojišťovna: Kontakt na osoby blízké Jméno a příjmení Vztah k žadateli Adresa Telefonní číslo Pokud zájemce není schopen ze zdravotních důvodů jednat sám, žádá, ab Titul Jméno Příjmení Ulice PSČ Město Popis medu Medaile 2039 Miroslava Abrlová Košíky č Traplice medovicový zlato . Protokol č. Titul Jméno Příjmení Ulice PSČ Město Popis medu Medaile 1585 Michal Andrejco Kepky Prostějov květový stříbro . FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.

Jméno, příjmení, titul (y): Pozice/oddělení/úsek: Pracovní zařazení E-mail: Telefon: Název společnosti: Adresa: Název kurzu: Dvoudenní odborný kurz rozboru udržitelného rozvoje území a jeho využití pro prostorové plánování. Termín konání kurzu: 26.3 - 27. 3. 2012 Fakturační údaje: Kurzovné bude uhrazeno Příjmení: Jméno: Titul: Výpověď a převod Souhlas TRVALÉ BYDLIŠTĚ: KONTAKTNÍ ADRESA: (Nevyplňuje se v případě, že je shodná s trvalým bydlištěm.) Ulice, číslo: Ulice, číslo: Místo: Místo: Úředně ověřený podpis účastníka *V02802* ** PSČ: Kód země: (Nevyplněním se automaticky použije kód CZE.) PSČ: Kód. Jméno, příjmení, titul . a podpis řešitele projektu/příkazce operace : _____ Vyjádření Oddělení administrativy vědy a výzkumu/Studijní oddělení: STUDUJE / PŘERUŠENÉ STUDIUM / UKONČENÉ STUDIUM. Celkový LIMIT ČÁSTKY pro stipendium dle ustanovení čl. 6 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v platném znění NENÍ.

Pravidla českého pravopisu - Pravidla

Příjmení a jméno doktoranda: MUDr. Filip Růžička Název disertační práce: Neuroanatomical aspects oj nonGmotor ejfects oj deep brain stimulation Jazyk disertační práce: angličtina Příjmení, jméno, tituly a pracoviště školitele: Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., Neurologická klinika 1. LF UK a VF JMÉNO: TITUL: HODNOST: RODNÉ ČÍSLO: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že proti mé osobě není ke dni propuštění ze služebního poměru vojáka z povolání vedeno trestní řízení pro úmyslný trestný čin Potvrzení vystavil: příjmení, jméno, titul Zaměstnavatel: IČO: Sídlo: ulice, č.p., obec, PSČ Mzda je: vyplácena v hotovosti/ zasílána na účet* Číslo účtu, ze kterého je mzda zasílána zaměstnanci: / Kontaktní telefon: E-mail/ webová adresa: V(e) Dne: Razítko a podpis zaměstnavatel MKCHA Příjmení, jméno, titul Adresa bydliště PSČ telefon mobil e-mail KCHA SKA ÖWV 004. SLAVÍČEK Miroslav Moravské Budějovice, Husova 884 676 02 568 421 655 724 400 430 59 005. Č.čl. MAŇÁSEK Zdeněk Uherské Hradiště, V Teničkách 608 686 01 572 553 847 006 Příjmení. Zadejte příjmení. Titul. Vyberte titul. Přihlašovací jméno. Zadejte přihlašovací jméno. Heslo Heslo musí být 5-20 znaků dlouhé, musí obsahovat alespoň 1 číslo a 1 velké pismeno nebo speciální znak. Zadejte správné heslo. Email uživatele. Zadejte email. Heslo pro kontrolu. Zadejte správné heslo.

Jméno, příjmení, titul: Jitka Vokrouhlická, MUDr. Dosavadní funkce v SÚKL: ředitelka Odboru koordinace a regulace, Sekce registrací Služební kontakt: jitka.vokrouhlicka@sukl.cz; tel.: +420 272 185 788 Vystudovala 1. lékařskou fakultu UK v Praze, pracovala na III. interní klinice Všeobecné fakultn (titul, jméno, příjmení) a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče/příjemce jako statutární zástupce Řešitel uchazeče/příjemce Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis řešitele uchazeče/příjemce Ostatní řešitelé uchazcče/příjemcegchyba! Záložka není delínována.: Jméno (titul, jméno, příjmení) a p h. Titul, jméno a příjmení statutárního zástupce. Funkce. POVĚŘENÍ. Pověřuji tímto . titul, jméno a příjmení, funkce, číslo služebního průkazu, rolí statutárního zástupce . název žadatele. pro účel schválení a realizaci projektu . název . projektu. předloženého v rámci výzvy č. D9 - Efektivní veřejná. číslo příjmení jméno, příp. jména titul před titul za rodné číslo (nebylo-li přiděleno, datum narození) číslo EČI**) dokladu navrhovatele (byl-li vydán) typ EČI**) dokladu Adresa místa trvalého pobytu (není-li povolen, adresa bydliště Jméno, příjmení, titul Rodné/předchozí příjmení Datum a místo narození Rodné číslo Místo narození Stát Obec Státní občanství Trvalý nebo jiný pobyt Pohlaví Muž Žena Jiné Kontakty Telefon E-mai

Interiérové Dveře Hörmann Concepto | Dům podlah Plzeň

Jméno, příjmení, titul Otázky k přijímacím zkouškám u magisterského navazujícího studia VSSP rok 2018/2019 - 2. kolo 1. V sociální práci během 20. století vykrystalizovaly tři odlišné přístupy, které definoval MISTO INSTITUCE KRAJ PŘÍJMENÍ JMÉNO TITUL 1 TITUL 2 TELEFON E_MAIL OBOR celkem 253 14 Bechyně Městské muzeum Bechyně Jihočeský kraj Hájková Irena +420 723 461 447 hajkova.irena@centrum.cz České Budějovice Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích Jihočeský kraj Török Jan +420 387 316 118 torok@muzeumcb.cz konzervace kovů České Budějovice Jihočeské muzeum v. Příjmení Titul Odběr provedl Jméno Pohlaví (ž/m) Diagnóza Adresa pacienta Hradí samoplátce (částka) Počet požad. vyš. Jméno lékaře Razítko (vč. IČZ), podpis Telefon Příjem materiálu: 277 004 451 Statim 20 x IgG (IgG4) Arašídy Banán Brambory Jablko Jahoda Kiwi Krab Kravské mléko Kreveta Kukuřice Mrkev Pomeranč. Jméno, příjmení, titul: Bytem: Rodné číslo: Kontaktní e-mail: Kontaktní telefon/mobil: Firmu: Jméno a příjmení zástupce firmy: Obchodní jméno (uveďte název firmy dle obchodního rejstříku): Se sídlem: IČO: Kontaktní e-mail: Kontaktní telefon/mobil: (dále jen Zmocněnec

Příjmení, jméno, titul Rodné příjmení Místo narození Datum narození Číslo OP Adresa trvalého bydliště včetně PSČ Telefon Kontaktní adresa bydliště včetně PSČ Telefon E-mailová adresa Mobilní telefon Vzdělání a kvalifikace Druh školy Obor Základní Střední - odborné - úplné - úplné odborné Vyšší. Příjmení a jméno, tituly: . RČ: Korespondenční adresa: (včetně PS

Titul, příjmení, jméno * Vyplňte titul, příjmení, jméno. Členské číslo ČLK ID * *v případě, že jste účastník-lékař mimo ČR nebo nelékařský účastník konference, uveďte prosím do kolonky 1111111111. Vyplňte ČLK ID členské číslodatum plac.+ přijetí Kč Titul Jméno Příjmení GDPR různé členství r 2020 2375 28.4.2021 350 Milan Adamec Ano 2242 8.1.2021 350 Zdeněk Adamec Ano členství r 2021 1389 26.4.2021 350 Lenka Ajmová Ano Pozdni platba r 2021 2310 7.7.2020 350 Iva Albertova Ano 1550 15.12.2020 300 Lucie Andrysíková An tituly, jméno, příjmení ] otisk pečeti Vzor překladatelské / tlumočnické doložky pro částečný překlad / tlumočení ( bez přibrání konzultanta , zadavatelem není orgán veřejné moci )

Jméno: Příjmení: Titul: Žadatel byt užívá od: Druh práva užívání bytu: (např. nájemní smlouva, podnájemní smlouva, smlouva o ubytování, vlastnictví bytu, členství v bytovém družstvu, u rodičů apod.) Jsem vlastník nebo spoluvlastník nemovitého majetku určeného k bydlení Jméno, příjmení, titul / firma / název Datum narození / IČ Adresa trvalého bydliště / sídla firmy. Ulice, číslo popisné / orientační / evidenční, část obce, obec, PSČ, název pošty. Telefon E-mail . Žádám o ukončení smlouvy o dodávce vody / o odvádění odpadních vod ke dni Chcete se účastnit elektronických dražeb na portálu www.portaldrazeb.cz? Zaregistrujte se. Zvolte si variantu dražitele, který se v případě vydražení stane vlastníkem předmětu dražby

Dlažba Peronda FS Etna blue FSETNABL | Řezáč stavebniny

Kontakty - VM

ATELIÉR TITUL PŘED PŘÍJMENÍ JMÉNO TITUL ZA MAL ADAM Richard SOCH akad. soch. ADAMEC Vojtěch SOCH prof. akad. soch. AMBRŮZ Jan MAL, KRES prof. akad. mal. BALABÁN Daniel RŮZNÉ MgA. BALADRÁN Zbyněk MAL Mgr. akad. mal. BALCAR Karel RŮZNÉ prof. PhDr. BARTLOVÁ Milena PhD. CSc. GRA PhDr. BENDOVÁ Eva PhD Titul: Jméno: Příjmení: Rok narození: Titul: Jméno: Příjmení: Rok narození: Pronajaté nádoby: Počet nádob 120l: Počet nádob 240l: Požaduji doručit známky na svoji adresu: Počet nádob 120l: Počet nádob 240l: Poznámka: Cena: Poplatky jsou vybírány na základě vyhlášek platných na správním území obce Title: DOVOLENKA Author: Ing. Juraj Weszter Last modified by: Jan Černota Created Date: 5/17/2011 7:14:00 AM Company: SOU spolocneho stravovania Horny Smokove Title: DOVOLENKA Author: Ing. Juraj Weszter Last modified by: tosovmag Created Date: 11/8/2011 9:49:00 AM Company: SOU spolocneho stravovania Horny Smokove jmÉno a pŘÍjmenÍ titul telefon mobil e-mail adresa pro zaslÁnÍ vyjÁdŘenÍ k ŽÁdosti (vyplnit pouze při odlišnosti od adresy Žadatele) zaŠktnĚte v pŘÍpadĚ, Že poŽadujete na tuto adresu zasÍlat veŠkerou korespondenci spojenou s touto ŽÁdostÍ jmÉno, pŘÍjmenÍ, titul / obchodnÍ firma / nÁzev ulice Č. p. / Č. o. ps

Napsat profesní životopis | PROFESIA

Šablona:Citace monografie - Wikipedi

příjmení nebo název jméno titul před titul za datum narození / IČ *) ulice č.p. /č.orient. část obce (v Praze název katastrálního území) .e.*) PSČ obec městský obvod v případě statutárního města stát e-mail, telefon 2. příjmení nebo název jméno titul před titul za datum narození / IČ * Příjmení, jméno, titul: Kontakt: Pracovní pozice/Funkce Školitele: název pracovní pozice dle smlouvy Druh práce Školitele/rámec pracovní náplně ATELIÉR TITUL PŘED PŘÍJMENÍ JMÉNO TITUL ZA MAL JUDr. ADAM Richard SOCH akad. soch. ADAMEC Vojtěch SOCH prof. akad. soch. AMBRŮZ Jan MAL, KRES prof. akad. mal. BALABÁN Daniel RŮZNÉ MgA. BALADRÁN Zbyněk MAL Mgr. akad. mal. BALCAR Karel RŮZNÉ prof. PhDr. BARTLOVÁ Milena PhD. CSc. GRA PhDr. BENDOVÁ Eva PhD. MAL Mgr. BENDOVÁ Helena. Příjmení Jméno, tituly E-mail Telefon Odbor Oddělení (úsek) Adresa (Ulice), Mapa Dveře Funkce Popis; Vopršal Jiří, Ing. Jiri.Voprsal@mmp.cz +420466859307 QR kód: Stavební úřad Stavební úřad Štrossova 44 mapa S212 Vedoucí odbor

Šablona:Citace elektronické monografie - Wikipedi

Šablona umožňuje generování citací kvalifikačních prací dle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. Tato šablona upřednostňuje parametry formátované v bloku. typ práce - možnými hodnotami jsou např. Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce atp Otec: Příjmení, jméno, titul: Telefon / e-mail: Matka: Příjmení, jméno, titul: Telefon / e-mail: 3. Posouzení zdravotního stavu dítěte podle zákona 258/2000 Sb. § 9 Potvrzuji, že zdravotní stav dítěte umožňuje účast na zájmovém týdnu WK Dítě pravidelně užívá léky: Dítě je v lékařské péči na onemocnění. Příjmení, jméno, titul Rodné příjmení Místo narození Foto (není nutné) Datum narození Číslo OP Adresa trvalého bydliště včetně PSČ Telefon Kontaktní adresa bydliště včetně PSČ E-mailová adresa Mobilní telefon Vzdělání a kvalifikace Druh školy Obor Rok ukončení Druh zkoušky Základní Střední - odborné.

titul. Jméno Příjmení, titul - cuni.c

a) titul b) jméno c) příjmení d) titul e) datum narození f) rodné číslo 06 Statutární orgán nebo þlen statutárního orgánu 03 Předm t podnikání (u živnosti volné vyznaþte þísla oborů þinnosti na seznamu) - ve smyslu § 45 resp. § 50 živnostenského zákona ohlašuji živnost resp. žádám o koncesi pořadové číslo 1 Seznam pedagogů a pracovníků školy od 1.9.2020 Vedení školy Funkce Jméno a příjmení e-mail Telefon Ředitelka školy Mgr. Milada Bulirschová reditelka@mazurska.cz 233 554 280 Statutární zástupce ředitelky Mgr. Kamila Peterková zastupkyne@mazurska.cz 233 554 280 Zástupce ředitelky Mgr. Lukáš Vachuta zastupce@mazurska.cz 233 554 280 Sekretariát a další kontakty Funkce.