Home

Přečerpávací elektrárny v Evropě

Dalešice Skupina ČEZ - O Společnost

Přečerpávací vodní elektrárna - Wikipedi

 1. Zatím jsou v Evropě největším zásobníkem pro přebytečnou elektřinu přečerpávací vodní elektrárny, které představují přes 90 procent instalovaného výkonu velkých úložišť. Česko má takové elektrárny čtyři
 2. V tomto desetiletí se očekává nárůst počtu velkokapacitních baterií. V Evropě jich zatím funguje nebo vzniká přes 500, a nejvíc ve Velké Británii. Mezi zeměmi EU je v rozvoji bateriových úložišť nejsilnější Německo, v Česku tomu brání legislativa a jako úložiště tu fungují hlavně přečerpávací elektrárny
 3. Přečerpávací vodní elektrárny (PVE) plní velmi důležitou roli v zajištění spolehlivosti dodávek elektrické energie. Jejich význam navíc značně stoupá s rostoucím podílem výroby z obnovitelných zdrojů energie, především solárních a větrných elektráren. Tato skutečnost je patrná především z rekordní výroby českých PVE v posledních letech (viz níže)

V Evropě aktuálně funguje nebo vzniká přes 500 bateriových úložišť. Více než 230 z nich v Británii, mezi členskými zeměmi EU je na prvním místě Německo se 115 zařízeními nebo projekty. V Česku rozvoji brání legislativa a jako úložiště zde fungují hlavně přečerpávací elektrárny. Upozornoil na to portál Evropa v datech Přečerpávací elektrárny v České republice jsou v kurzu. Historické výrobní maximum z roku 2015 odolávalo pět let, ale těsně před koncem roku přeci jen padlo. Laťka ve výšce 1 292 678 MWh byla překonána přesně 24. prosince mezi 18. a 19. hodinou na soustrojích TG1 elektrárny Dlouhé stráně a TG2 elektrárny Dalešice Mezi zeměmi EU je v rozvoji bateriových úložišť nejsilnější Německo, v Česku tomu brání legislativa a jako úložiště tu fungují hlavně přečerpávací elektrárny. Do roku 2050 má ale význam baterií překonat vodík. Největší plány s ukládáním elektřiny zatím v Evropě představila Velká Británie Přečerpávací elektrárny budou napojeny soustavou tunelů a Oderským kanálem na Severní a Baltské moře. Předpokládá se, že v létě bude probíhat akumulace energie díky vysokému výkonu solárních elektráren v celé Evropě; v zimním období bude naopak elektřina generována a tím budou solární elektrárny kryty

V Evropě jich zatím funguje nebo vzniká přes 500, nejvíc ve Velké Británii, vyplývá z analýzy projektu Evropa v datech. Mezi zeměmi EU je v rozvoji bateriových úložišť nejsilnější Německo, v Česku tomu brání legislativa a jako úložiště tu fungují hlavně přečerpávací elektrárny Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně je přečerpávací vodní elektrárna společnosti ČEZ vybudovaná v Hrubém Jeseníku v katastrálním území Rejhotice obce Loučná nad Desnou v okrese Šumperk, uvnitř CHKO Jeseníky.Jedná se o nejvýkonnější vodní elektrárnu v Česku - její instalovaný výkon je 650 MW a kapacita 3,243 GWh (tento parametr vyjadřuje.

Třetí největší přečerpávací elektrárna na světě, nejsilnější vodní turbína v Evropě, nejvyšší výkon u nás. Jednoznačně první se sedmi divů Česka. Rozhodně patří na seznam toho, co musíte vidět. Dlouhé stráně mají na svém kontě mnoho nej a své si zde najdou jak milovníci vysokohorské přírody, tak. 3x NEJ vodní přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně: 1. Největší reverzní vodní turbína v Evropě - 325 MW. 2. Elektrárna s největším spádem v České republice - 510,7 metrů. 3. Největší instalovaný výkon v ČR - 2 x 325 MW Praha - Přečerpávací elektrárny patří k nejsložitějším vodním dílům sloužícím k energetickým účelům. Zřejmě nejznámějším zařízením tohoto druhu v ČR je elektrárna Dlouhé Stráně na Šumpersku. Stavba, jež se může pochlubit hned několika technickými nej, byla uvedena do provozu před 20 lety, 20. června 1996 Nejvyšší hráz má vodní přečerpávací elektrárna Dalešice na řece Jihlavě, která byla dokončena v roce 1987. Těleso hráze je, se 100 m, nejvyšší v České republice, a druhou nejvyšší sypanou hrází v Evropě. Nádrž Dalešice je též využívána k rekreačním účelům chovu ryb, tlumení povodní a nadlepšování.. Je vybavena největší reverzní vodní turbínou v Evropě o instalovaném výkonu 325 MW. Je elektrárnou s největším spádem v České republice - 510 metrů. Je vodní elektrárnou s největším celkovým instalovaným výkonem v ČR: dvakrát 325 MW. Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně zahájila provoz před 25 lety

Jeseníky - V podzemí přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně najdete největší reverzní vodní turbínu Evropy. Z její horní nádrže zase můžete sjet nejdelším koloběžkovým sjezdem u nás - sedmnáct kilometrů dlouhou trasou do areálu Kouty. To vše v jednom na zážitky bohatém dni. Elektrárna Dlouhé stráně v Jeseníkách je vlastně supervýkonné soustrojí. Přes 10 milionů MWh energie. Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně se může pochlubit několika nej: má největší reverzní vodní turbínu v Evropě - 325 MW, jde o vodní elektrárnu s největším spádem v České republice - 510,7 metrů, a největším instalovaný

Vzkříšení přečerpávacích vodních elektráre

Evropu potichu plní bzučící zařízení

 1. Zatímco v 1. čtvrtletí roku 2019 přečerpávací elektrárny startovaly celkem v 1652 případech, za letošní první tři měsíce to bylo už 1674 najetí. Vzhledem k nejvyššímu počtu soustrojí připadl nejvyšší počet startů opět na dalešickou elektrárnu. Počty najetí přečerpávacích vodních elektráren ČEZ
 2. Elektrárna se může pochlubit největší reverzní vodní turbínou v Evropě - 325 MW Jde o elektrárnu s největším spádem v České republice - 510,7 m Od roku 2010 je horní nádrž přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně přístupná 6 sedačkovou lanovkou ( jedinou v ČR ) z blízkého lyžařského areálu Kout
 3. pracují soustrojí v opačné roli,turbínyv roli čerpadel. • Soustrojí plní horní nádrž přečerpávací elektrárny vodou z dolní nádrže, systém spotřebovává el. energii z elektrorozvodné sítě. • Pokud je naopak tzv. energetická špička, pracují naopak turbíny a alternátory v normálním režimu

Vodní přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně má tři nej: největší reverzní vodní turbínu v Evropě: 325 MW, největší spád v České republice: 510,7 metrů, a největší instalovaný výkon mezi vodními elektrárnami v ČR: 2 x 325 MW Vodní elektrárny: Věděli jste, že? Datum: 13.08.2020. • 1. přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně disponuje největší reverzní vodní turbínou v Evropě - o instalovaném výkonu 325 MW? horní nádrž PVE Dlouhé Stráně leží v nadmořské výšce 1350 metrů a má celkový objem 2,72 milionu kubíků vody.

Zásobárny elektřiny Evropa v datec

1996 - zahájila provoz přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně, největší současná vodní elektrárna v ČR s výkonem 650 MW. 1997 - česká přenosová soustava byla trvale připojena k západoevroé soustavě UCTE, česká energetika jako první odvětví vstoupila plně do Evrop V současnosti je jediná taková elektrárna na japonském ostrově Okinawa, i když dnes už se komerčně neprovozuje. Horní nádrž přečerpávací elektrárny Okinawa Yanbaru je ve výšce 150 m nad hladinou moře. První přečerpávací elektrárny se objevily v devadesátých letech devatenáctého století v Itálii a Švýcarsku Mezi tři největší přečerpávací elektrárny světa patří Bath County v USA s výkonem 3000 MW, Hizhou a Guangdong v Číně s kapacitou 2400 MW. Ve výstavbě je čínská přečerpávací elektrárna Fengning s výkonem 3600 MW, jejíž zprovoznění je v plánu na rok 2019

Video: Přečerpávací vodní elektrárny v České republic

V Evropě jsou stovky úložišť energie, v Česku jednotky

 1. Jeseníky - Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně v Jeseníkách slaví dvacet let od uvedení do provozu. Za tu dobu vyrobila tolik elektřiny, že by to stačilo třem milionům domácností na celý rok. Od prvních plánů do uvedení do provozu ale uběhla dlouhá dvě desetiletí. Stavba začala už v květnu 1978, od.
 2. Unikátní Dlouhé stráně dodávají elektřinu už dvacet let. Kouty nad Desnou - Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně v Jeseníkách slaví dvacet let od uvedení do provozu. Za tu dobu vyrobila tolik elektřiny, že by to stačilo třem milionům domácností na celý rok
 3. Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně má tři nej: největší soustrojí s reverzní turbínou v Evropě (325 MW), největší vodní spád v Evropě (510 m) a je vodní elektrárnou s největším celkovým instalovaným výkonem v České republice - 650 MW. Právem ji lidé v anketě zvolili za největší div České republiky
 4. Elektrárna má hned několik nej. Nejen, že má největší reverzní vodní turbínu v Evropě, ale je to i elektrárna s největším spádem v České republice (510,7 m) a s největším instalovaným výkonem v ČR. Od roku 2010 je horní nádrž přístupná šesti sedačkovou lanovou dráhou z blízkého lyžařského areálu Kouty
 5. V samotném údolí vodní nádrž Mohelno, která slouží jako přečerpávací nádrž pro výše proti proudu řeky položené Dalešice, a nahoře obrovské chladící věže jaderné elektrárny Dukovany. Když se nabažíte přehrady, zkuste navštívit třeba právě elektrárnu

Přečerpávací elektrárny mají rekord za 10 let zvedly

Vodní přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně má tři nej: největší reverzní vodní turbínu v Evropě - 325 MW, elektrárnu s největším spádem v České republice - 510,7 m a největší instalovaný výkon v ČR - 2 x 325 MW Největší přečerpávací vodní elektrárna na našem území je elektrárna Dlouhé Stráně. Nachází se v okrese Šumperk na Moravě. V roce 1996 byla uvedena do provozu. Tato elektrárna se skládá z největší reverzní vodní turbíny v Evropě-325 MW. Má také největší spádový rozdí Sedmý div České republiky - Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně byla postavena v katastru obce Loučná nad Desnou v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Její horní nádrž je v nadmořské výšce 1350 m, na hoře Dlouhé stráně. Stavba má hned několik českých i evroých ?nej?. Je vybavena největší reverzní vodní turbinou v Evropě o instalovaném. A shrnuje: Díky obrovskému potenciálu se dá instalovat i na velmi nízkých průtocích. Franz Zotlöterer tvrdí, že by se v Evropě dalo vystavět na 5 miliónů takových vodních elektráren. Perspektivní je i příznivá pořizovací cena elektrárny a stálost výroby elektřiny Vodní přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně má tři nej: největší reverzní vodní turbínu v Evropě: 325 MW, největší spád v České republice: 510,7 metrů, a největší instalovaný výkon mezi vodními elektrárnami v ČR: 2 x 325 MW. V Třípólu jsme o ní psali již několikrát

Evropa v datech: Česko má jen čtyři bateriová úložiště

 1. Mapa vodní elektráren (100+ MW) Hydroenergetika v Evropě. Evroé země s největší podílem hydroenergetiky na výrobě elektrické energie. 3. Island. 71,4%. 4. Rakousko. 65,9 %
 2. V době přebytku elektrřiny v síti (především v noci, ale v posledních letech stále častěji i v průběhu dne) se voda čerpá z dolní nádrže přečerpávací elektrárny do horní a ve špičkách, v době nedostatku elektřiny, se v turbínovém režimu naopak vyrábí elektrická energie
 3. Sedm divů Olomouckého kraje: 1. Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně. se nachází na říčce Divoká Desná v Jeseníkách. Začala se stavět v roce 1978, ale funguje až od roku 1996. Patří mezi 7 divů České republiky. Ročně ji navštíví téměř padesát tisíc návštěvníků. Technický unikát a rozsáhlé vodní.

Česká přehrada - úvo

 1. Bakalářská práce České vysoké učení technické v Praze F3 Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky Význam přečerpávacích vodních elektráren.
 2. Výstavba elektrárny byla zahájena v květnu 1978. Na počátku 80. let však byla pozastavena. V roce 1985 byl modernizován projekt, rozhodnutí elektrárnu dokončit padlo až po roce 1989. Do provozu byla uvedena roku 1996. Součástí přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně je vyrovnávací elektrárna v dolní nádrži
 3. V Norsku je ale toto číslo faktem - zhruba 99 % elektrické energie tu totiž vyrábí vodní elektrárny. Jejich využití nahrává především obrovské množství prudkých horských řek, jezer a vodopádů. Vodní elektrárny tu v roce 2008 vyrobily celkem asi 122,7 TWh. Přehrada Reinsfors, Nordland, Norsko
 4. Impozantní technickou stavbou v krásné přírodě je přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně na Šumpersku, uvedená do provozu před čtvrtstoletím, 20. června 1996. Její komplex je z ekologických důvodů celý, kromě vodních ploch, schovaný uvnitř hory Mravenečník, nachází se totiž na území Chráněné krajinné oblasti Jeseníky
 5. Větrná elektrárna Mravenečník. Tohle je to místo, kde najdete zmíněnou přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně. V nadmořské výšce 1 350 metrů na hoře Mravenečník. Okolo jsou už ale i větrníky, větrná farma elektrárny Mravenečník (220 kW, 315 kW a 630 kW)
 6. přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně - jeden z divů České republiky - disponuje největší reverzní vodní turbínou v Evropě - o instalovaném výkonu 325 MW? horní nádrž PVE Dlouhé Stráně leží v nadm. výšce 1 350 m a má celkový objem 2,72 mil. metrů krychlových

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně. Třetí největší přečerpávací elektrárna na světě, nejsilnější vodní turbína v Evropě, nejvyšší výkon u nás. Jednoznačně první se sedmi divů Česka. Rozhodně patří na seznam toho, co musíte vidět Přečerpávací elektrárny v České republice jsou v kurzu. Historické výrobní maximum z roku 2015 odolávalo pět let, ale těsně před koncem roku přeci jen padlo. Stále stoupá i počet uskutečněných startů, za poslední dekádu se zatím zvedl o více než 70 %

Vodní elektrárny v současnosti v Severní Americe a Evropě více zanikají než vznikají. PŘEČERPÁVACÍ VODNÍ ELEKTRÁRNY • Jelikož se elektrická energie nedá nijak skladovat, proto se používá potenciální 510,7 m a největší reverzní Francisovy turbíny v Evropě (325 MW) přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně disponuje největší reverzní vodní turbínou v Evropě - o instalovaném výkonu 325 MW? horní nádrž PVE Dlouhé Stráně leží v nadmořské výšce 1350 metrů a má celkový objem 2,72 milionu kubíků vody? dalešickou přečerpávací vodní elektrárnou z roku 1978 protekla za 35 let jejího provozu voda o objemu 60 nádrží.

Česko má jen čtyři bateriová úložiště elektřiny, Velká

Přečerpávací vodní elektrárny plní v elektrizační soustavě funkci statickou, dynamickou a kompenzační. Statická funkce - v době přebytku elektrické energie v síti (především v noci) se voda čerpá z dolní nádrže do horní a ve špičkách, v době nedostatku elektřiny, se v turbínovém režimu vyrábí elektrická energie Přečerpávací elektrárny míří k sedmé miliardě v řadě. foto: ČEZ. Jde o téměř 29 % celé loňské produkce a zároveň slušný základ k dalšímu pokoření hranice jedné miliardy kWh vyrobené elektřiny. Současně se také o 1,3 % zvýšil počet uskutečněných startů. Ve srovnání s rokem 2009 se loni objem výroby v.

Británie má stovky bateriových úložišť energie

V současné době jsou v ČR v provozu 3 velké přečerpávací elektrárny - Dlouhé Stráně, Dalešice a Štěchovice. Všechny patří společnosti ČEZ, která však výstavbu dalších takových elektráren neplánuje. Realizace nových projektů proto nyní závisí na tom, zda se najdou soukromí investoři, kteří budou stavbu. V rámci jednoho přečerpávacího cyklu dokáží všechny tři dohromady napumpovat do české energetické sítě až 5,9 milionu kWh. Není přitom bez zajímavosti, že přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně disponuje největší reverzní vodní turbínou v Evropě - její instalovaný výkon činí 325 MW Nebouchla by přečerpávací elektrárna, ale k uložení takového objemu energie by bylo zapotřebí cca 6000 Dlouhých strání. Kde bychom na ně našli místo? A to jsem pominul fakt, že dekarbonizace = přechod lidí na topení elektřinou = vyšší spotřeba v zimě (a počítal jsem jen denní spotřebu průměrnou)

V Okolí - Penzion Sen

V Evropě aktuálně funguje nebo vzniká přes 500 bateriových úložišť. Více než 230 z nich v Británii, mezi členskými zeměmi EU je na prvním místě Německo se 115 zařízeními nebo projekty. V Česku rozvoji brání legislativa a jako úložiště zde fungují hlavně přečerpávací elektrárny Mezi firmami ta zakázka vzbudila velký zájem, protože úspěch na Orlíku by mohl vést k podobným zakázkám i jinde v Evropě, říká Saturka. Cena přečerpávačky na Orlíku by měla být o desítky procent nižší než eventuální stavba nové přečerpávací elektrárny na zelené louce Vodní přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně má tři nej: největší reverzní vodní turbínu v Evropě - 325 MW, elektrárnu s největším spádem v České republice - 510,7 m a největší instalovaný výkon v ČR - 2 x 325 MW. Psali jsme Tato vodní elektrárna má hned tři nej. Je vybavena největší vodní turbínou v Evropě o výkonu 325MW, je elektrárnou s největším spádem v ČR - 510,7m a je vodní elektrárnou s největším celkovým výkonem v ČR a to 650MW. Její výstavba začala v roce 1978 a uvedená do provozu byla až v roce 1996

V bavorském městě Wunsiedel, zhruba 20 kilometrů od hranic s Českem, chce společnost Siemens postavit jedno z nejvýkonnějších bateriových úložišť v Evropě. České zastoupení firmy o tom dnes informovalo ČTK. Úložiště o výkonu 100 megawattů (MW) a kapacitě 200 megawatthodin (MWh) by podle společnosti mělo sloužit k akumulaci energie z obnovitelných zdrojů a. Vodní přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně bude od 9. července do 10. září mimo provoz. ČEZ na léto připravil modernizaci a opravy, do kterých investuje více než 200 milionů korun. Jedná se o druhou největší investici v historii elektrárny, která byla zprovozněna v roce 1996 a jen loni ji navštívilo takřka 100 tisíc lidí Nejvýše položená fotovoltaická elektrárna v Česku. Datum 01.04.2018. Společnost ČEZ Solární ze skupiny ČEZ ESCO vybudovala u horní nádrže vodní přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně nejvýše položenou fotovoltaickou elektrárnu v České republice. Horní nádrž se nachází v nadmořské výšce 1350 metrů. Dlouhé stráně, 15. dubna 2015 - Největší hydroenergetický zdroj v České republice - přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně - vyrobila v období od ledna do března 2015 rekordních 222 milionů kWh, a má tak letos zaděláno na další překonání rekordu v celkové roční produkci Elektrárna Dlouhé stráně patří mezi 7 největších divů České republiky. Přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně najdete v Koutech nad Desnou kousek od Šumperku uprostřed přírody jesenických hor. Je to unikátní stavba, která se pyšní třemi nej: . 1/ má největší reverzní vodní turbínu v Evropě o instalovaném výkonu 325 M

Největší hydroenergetický zdroj v České republice - přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně - vyrobila v období od ledna do března 2015 rekordních 222 milionů kWh, a má tak letos zaděláno na další překonání rekordu v celkové roční produkci Je oblíbeným cestovatelským cílem v Olomouckém kraji. Největší přečerpávací vodní elektrárna ve střední Evropě Dlouhé stráně je rovněž třetí největší na světě. Obvod horní nádrže je 1742 metrů, pro představu je to plocha zhruba patnácti fotbalových hřišť. Podívejte se na ni z ptačí perspektivy V podzemí bývalého černouhelného Dolu Jeremenko v Ostravě začala fungovat přečerpávací vodní elektrárna. Její vybudování stálo 79 milionů korun. Elektrárna má výkon 650 kilowattů, sloužit bude hlavně k výzkumu. Provoz elektrárny dnes v hloubce téměř 600 metrů pod zemí zahájil ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD)

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně - slevy

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně - Wikipedi

Vodní elektrárna Dlouhé stráně (650 MW) Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně, která patří společnosti ČEZ, je vybudována na Moravě (v katastru obce Loučná nad Desnou, v okrese Šumperk) na řece Divoká Desná uvnitř chráněné krajinné oblasti Jeseníky.Celý provoz proto z ekologických důvodů funguje v podzemí Vodní elektrárna Štěchovice je vodní dílo na řece Vltavě.Elektrárna byla vybudována po vodní elektrárně Vrané nad Vltavou jako druhá na Vltavské kaskádě vodních děl. Vodní elektrárna pracuje v průtočném režimu jako středotlaká elektrárna Štěchovice I a přečerpávací elektrárna Štěchovice II.Horní pracovní hladinu středotlaké elektrárny zajišťuje. Dlouhé Stráně - Rekordem v množství vyrobené elektřiny i obří návštěvností se může v těchto dnech pochlubit přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně. Už to nebude dlouho trvat a unikátní technické dílo si prohlédne miliontý návštěvník

Stále větší význam elektrárny rovněž spočívá ve vykrývání nestabilních dodávek z obnovitelných zdrojů elektřiny. Největší přečerpávací vodní elektrárna ve střední Evropě je zároveň nejpopulárnějším cílem turistů v Jeseníkách, v květnu přivítala miliontého návštěvníka Kouty nad Desnou - Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně v Jeseníkách slaví dvacet let od uvedení do provozu. Za tu dobu vyrobila tolik elektřiny, že by to stačilo třem milionům domácností na celý rok. Od prvních plánů do uvedení do provozu ale uběhla dlouhá dvě desetiletí. Stavba začala už v květnu 1978. Elektrárna na území CHKO Jeseníky má většinu provozních objektů schovaných pod zemí. Je tam i 50 metrů vysoký sál s dvojicí Francisových turbín, které jsou podle společnosti ČEZ nejvýkonnějšími reverzními turbínami v Evropě a po elektrárně na brazilské řece Paraná druhé nejvýkonnější na světě Navíc přečerpávací elektrárny mají dobu náběhu menší než 1 minutu pokud tedy dojde k výpadku např. bloku jaderné nebo teplené elektrárny jsou vodní a přečerpávací el. v podstatě jediné zdroje , které jsou schopny na tento výpadek zareagovat bez nich by se rozpadla síť

Přečerpávací vodní elektrárny v České republice

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně - slevy

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně je vybudována v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky na severu Moravy. Mnohé její objekty byly umístěny do podzemí a objekty na povrchu jsou ohleduplně začleněny do okolní přírody. Elektrárna byla uvedena do provozu v roce 1996 Za celý loňský rok vyprodukovaly přečerpávací vodní elektrárny více než 1,17 miliardy kWh, jen za prvních šest letošních měsíců tak už mají vyrobeno přes 55 procent tohoto objemu. Nárůst využívání těchto zdrojů je vidět v dlouhodobějším srovnání: oproti roku 2009 se loni výroba v přečerpávacích. Dále se možná v následujících letech v ČR budou budovat nové přečerpávací vodní elektrárny. Pro stavbu bylo vytipováno celkem 6 vhodných lokalit. Realizace nových projektů kromě jiného závisí na tom, zda se najdou soukromí investoři, kteří budou stavbu platit Technicky unikátní dílo nádrže přečerpávací elektrárny ve vrcholu hory Mravenečník stavěné od roku 1978 a spuštěné v roce 1996. Nádrž o objemu tři miliony kubických metrů v nadmořské výšce 1350 m s plochou 15 ha vodní plochy je největší v Evropě

Okolí Habermannovy vily je bohaté na památkyPřílivové elektrárny v evropě, fungující elektrárnyVirtuální prohlídka ČEZ - vodní elektrárny Štěchovice