Home

In situ význam

Opakem in situ je ex situ, tedy mimo původní místo výskytu, resp. zkoumání něčeho mimo původní místo. Může to být například in vitro, in farm, in garden, atd. V odborných textech je tradice psát in situ kurzívou tak, aby došlo k odlišení a zvýraznění textu. Setkáme se s tím nejenom v českých, ale i anglických odborných textech Co je in situ. na původním místě, ve své poloze. ( biologie) studium biologických dějů in situ - tam, kde v živém organizmu probíhají. ( odborně) analýza in situ - pozorování, měření a rozbor v terénu, v přirozené situaci, přímo na daném místě a v reálném čase in situ. Výraz (slovo) in situ čteme jako [in sitú] má tento význam: na původním místě, ve své poloze

Význam in-situ význam. Co v angličtině znamená in-situ? in-situ — přídavné jméno being in the original position; not having been moved the archeologists could date the vase because it was in-situ an in-situ investigator Východiskem je latinské in situ 'na (svém (přirozeném)) místě'. Tento výraz, odedávna užívaný např. v archeologii, se nyní vyskytuje na statisících webových stránek, [2] většinou [161]revidovaných ne déle než před rokem - tedy čerstvých In situ v medicíně. V medicíně in situ doslovně znamená na svém vlastním místě. V tomto smyslu například když mluvíme o a karcinom in situTo znamená, že se jedná o rakovinu, která nemetastázovala, a proto nenapadla okolní tkáně.. In situ v paleontologii. V rámci paleontologie výraz in situ Používá se k označení polohy fosílie, která je ve stratigrafické. Která slova mají v angličtině podobný význam jako in situ? in situ angličtina » angličtina. in place on site original position on the spot in the normal place in loco. Doporučujeme Fotbalová angličtina a němčina pro budoucí hvězdy Koupit booktook.cz. Význam slova in situ - na pôvodnom mieste, vo svojej polohe in situ - význam cudzieho slova - Slovnik.sk Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies

乳腺小叶原位癌

Význam těchto nálezů v histologickém nálezu při perkutánní biopsii a jejich management je značně kontroversní. Termín lobulární karcinom in situ (LCIS) zavedl v r. 1941 Foote a Steward. Již od této doby trvají nesnáze v jeho vymezení oproti atypické lobulární hyperplazii In situ v původním místě ex situ znamená mimo původní místo. Význam. In situ jsou prováděny na místě, například ve volné přírodě ex situ metody jsou prováděny mimo pracoviště, například v laboratoři, botanické zahrad Choriokarcinom (vychází z trofoblastu, často je součástí smíšených nádorů). Mezoteliom (vychází z mezotelu; postihuje pleuru, perikard, peritoneum a tunica vaginalis testis). Podle WHO klasifikace patolog každému nádoru přiřadí osmimístný číselný kód, který je lomený číslem 1-3 (1 označuje nádor benigní, 2. Hľadaný výraz in situ v Slovníku cudzích slov nájdený 1 výsledok (1 strana

Význam slova in situ Na mie te je lokácia latin kého pôvodu, čo znamená Na mie te, na mie te, na mie te.Zvyčajne a používa na označenie niečoho, čo je pozorované, čo a nachádza ale Obsah: Čo je to in situ: Na mieste Y. ex situ; Na mieste v. autora je možné rozlišit tři hlavní významy/využití studia paleozoických spor in situ. První je využití pro klasifikaci jak spor, tak jejich mateřských rostlin, včetně vlivu na diagnosy disperzních sporových taxonů a určení přirozené variability spor. Druhý je význam pro ekologické rekonstrukc Některá související slova. talent v otázkách a odpovědích, Výkonnost a kariéra, osobnost a jeji poznavani, poznávání dificilit, osobnost zvýšeně senzitivní a intropunitivní, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, emoční poruchy, pomoc psychicky traumatizovaným oosbám, sebepoznání a sebeřízení, závady a poruchy pohybu, Famile a persona,. Druhý význam studia spor in situ se týká vlivu na rekonstrukce ekologických podmínek a paleoprostředí. Na základě fosilizačního potenciálu spor obecně lze provést kvalitativní i kvantitativní rekonstrukce přesněji než na základě makropaleobotanického záznamu

In situ - Wikipedi

  1. Centrum výzkumu globální změny - CzechGlobe Význam in-situ dat pro monitoring vegetace pomocí DPZ Ústavvýzkumuglobálnízměny Petr Lukeš1,3, Lucie Homolová1, Růžena Janoutová1, Zbyněk Malenovský2, Radim Strejček3 1) Ústav výzkumu globální změny, Akademie věd České republiky, Česká republik
  2. význam 5. situace 6. povrchní 7. problém 8. další 9. možnost 10. věrnost 11. informace 12. zlatíčko 13. relevantní 14. ukázat 15. uvést 16. významný 17. opak 18. poskytovat 19. část 20. následující 21. výsledek 22. důležitý 23. použít 24. synonymie 25. postup » dalš
  3. In situ je na mieste, na tvári miesta. In statu nascendi je v stave zrodu, vo chvíli tvorenia. Inter vivos je latinský výraz znamenajúci medzi živými, teda od jednej žijúcej osoby k druhej. Ipso facto je závažnosťou faktu, samým faktom. In vino veritas je latinský výraz, ktorý znamená Vo víne je pravda.
  4. In vivo je latinský termín ( in v, vivus živý) užívaný v biologii a medicíně. Znamená doslovně v živém, míněno: v živém organismu, lidském nebo zvířecím; může se týkat jak pokusu, tak skutečného průběhu určitého děje nebo nemoci
  5. ogenu typu 1 (PAI-1) Inhibitor aktivÆtoru plaz
  6. ÚVOD. S rozvojem screeningového mamografického programu vzrůstá počet zachycených neinvazivních forem duktálního karcinomu. DCIS je maligní transformace epiteliální výstelky duktu s intaktní bazální membránou, bez známek invaze do okolí. Jedná se o heterogenní skupinu nádorů s různým biologickým chováním. U části DCIS lze při velmi podrobném.

Význam studia paleozoických spor in situ Title: Význam studia paleozoických spor in situ Creator: Jiří Bek Identifier: https://cdk.lib.cas.cz/client/handle/uuid. VÝZNAM INTERFÁZICKÉ FLUORESCENČNÍ IN SITUHYBRIDIZACE (I-FISH) PRO VYŠETŘENÍ NEMOCNÝCHS CHRONICKOU LYMFATICKOU LEUKÉMIÍ (CLL) English info Significance of Interphase Fluorescence in situ Hybridization (I-FISH)on Examination of Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL) Background. Trisomy 12 was found to be the most frequent. 10. Význam E-cadherin pozitivity v LCIS. E-cadherin je typicky pozitivní v duktálních karcinomech a negativní v karcinomech lobulárních. Uvedené platí i pro in situ léze, a proto může E-cadherin pomoci při dif. dg. LCIS versus DCIS Grading lobulárního neinvazivního (in situ) karcinomu prsu (LCIS) Význam klasifikace LCIS je zatím nejistý. Existují dvě koncepce: navržená 3-stupňová klasifikace podle Tavassoliové a kol (1) - tato klasifikace rozlišuje LIN1 - LIN2 - LIN3 (lobular intraepithelial neoplasia S in situ - v Somálsku, význam, synonyma, antonyms, příklady. Česko - Somálský překladač

in dubio mitius, in merito, in natura, in personam, inflagranti, in flagranti, in perpetuam memoriam, in utero, in situ, in extenso, in effigie, analýza in situ, in folio, in petto, in dorso, in partibus infidelium, rooming in, in bianco, in nuce, in silico, quod non est in actis, non est in mundo, in dubio pro reo, in rem, circulus in. In situ znamená na svojom mieste, zatiaľ čo ex situ znamená mimo svojho miesta. Napríklad vo vedeckej oblasti možno tieto pojmy uplatniť na rozlíšenie metód alebo techník, ktorých pozorovania sa robia na mieste, kde sa nachádza predmet štúdia, v jeho prírodných podmienkach ( in situ ) alebo mimo neho ( ex situ. In situ - v Češtině, význam, synonyma, antonyms, příklady. Álbánsko - Český překladač

Překlad slov a slovíček z angličtiny do češtiny zdarma. Anglický slovník (anglicko-český slovník) Pro anglický výraz in-situ concrete bylo nalezeno překladů: 2 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 1) Ak navštevujete našu Neanglickú verziu a chcete vidieť anglickú verziu Laboratoria in Situ, posuňte sa nadol na koniec a uvidíte význam Laboratoria in Situ v anglickom jazyku. Majte na pamäti, že skratka LIS je široko používaná v odvetviach ako bankovníctvo, výpočtová technika, vzdelávanie, financie, vládne a zdravotníctvo

In situ - Slovník cizích slov online infoz

Možnosti detekce a klinický význam in situ karcinomu mammy se v posledním desetiletí radikálně změnily. Především díky mammografii stoupl počet zjištěných nepalpovatelných lézí mammy, a jestliže duktální in situ karcinom představoval na počátku 80. let pouze méně než 5% malignit prsu, v současné době jde o 15-20% Fluorescenční in-situ hybridizace (FISH) Fluorescenční in situ hybridizace (FISH) je molekulárně genetická metoda umožňující lokalizaci a identifikaci specifických úseků DNA. Nádorové mutace totiž nemusejí být pouze na úrovni záměny jednotlivých bazí, ale může také docházet k přeskupení, ztrátě, anebo zmnožení větších úseků DNA, č Melanom in situ - Maminky a tatínkové diskutují na webu Rodina.cz. Přidejte do diskuze své rady a zkušenosti Význam půdy: obživa obyvatelstva (např. rýže), životní prostor a zdroj živin a potravy pro rostliny a živočichy, zdroj surovin (např. cihly) Přírodní katastrofy: eroze = narušování půd za pomocí vnějších činitelů (voda, vítr, člověk, teplota), požáry (úmyslné i nehody či blesk), záplavy, sesuvy půd Kanylace žil, které jsou průsvitem tak tenké, že je nelze vůbec technicky zakanylovat (nenechat se zmást zdánlivě dobrou tloušťkou žíly při jejím napětí). Situace, kdy vedu vpich a kůže není dobře napnutá nebo lumen žíly není dobře patrné je vůbec nejčastější příčinou neúspěchu

aktinické keRatózy a význam fotopRotekce Aktinické keratózy a význam fotoprotekce MUDr. Patrícia Bakšiová Kožní oddělení nemocnice Teplice Aktinická keratóza je velmi častý epiteliální tumor, ze kterého se může vyvinout spinocelulární karcinom, proto je považován někdy za spinocelulární karcinom in situ Význam . Melanom in situ znamená, že melanom je na původním místě nebo na místě . To se nerozšířil a byl chycen s dostatečným předstihem , aby se považuje za stupeň nula . V této fázi , zásah způsobuje téměř 95 procent vyléčení . Poté, co byl léčen pro melanom in situ , je důležité pokračovat v procesu obnovy. -buďex situ, tj. mimo prostor přirozenýpro životdruhů,nebo in situ, tj. přímove volnépříroděv původnímmístějeho výskytu8. 6 REES, Paul A. An introduction to zoo biology and management. Chichester , West Sussex UK: Wiley-Blackwell, 2011. ISBN 978-1-4051-9350-4. 7 ROUDNÁ, Milena. Botanické a zoologické zahrady, jejich. Homogenita zeminy má principiální význam prakticky u všech in-situ technologií, které jsou závislé na podpovrchovém toku tekutin jako je venting, sanační čerpání, promývání, extrakce a bioremediace. V homogenním materiálu můžeme předpokládat stejnoměrný průchod vzduchu nebo podzemní vody v celém sanovaném objemu Jak to říct In situ Anglický? Výslovnost In situ s 1 výslovnost audio, 1 význam, 4 překlady, 2 věty a více In situ

Co znamená in situ Slovník cizích slo

Zoologické a botanické zahrady Zoologické zahrady. Pro zachování biologické rozmanitosti je nejvýznamnější ochrana přírodního prostředí a jeho složek v místě původního výskytu druhů (ochrana in situ).Neustále ale narůstá také význam ochrany mimo tato přirozená místa výskytu (ochrana ex situ), a to zejména s ohledem na měnící se podmínky, ztrátu. Co znamená vysoce kvalitní duktální karcinom in situ? A: Vysoký stupeň duktálního karcinomu in situ, také zkrácený pro HGDCIS, je jedním ze tří stupňů duktálního karcinomu in situ (DCIS). Než pochopíte, co znamená HGDCIS, měli byste znát význam DCIS. DCIS je časná forma rakoviny prsu

Dobrý slovník angličtina in-sit

Hlavní rozdíl mezi in situ a ex situ je v tom, že in situ se vztahuje k původnímu umístění, zatímco ex situ se týká mimo lokalitu. Metody in situ jsou levnější a méně zvládnutelné, zatímco metody ex situ jsou drahé a zvládnutelné Seznam nejpoužívanějších lékařských zkratek. Zveřejněno uživatelem Pavlína Jiráková | 28. 01. 2014. Jistě se vám někdy stalo, že jste při čtení článku z lékařského prostředí narazili na nějakou tu zkratku, pod kterou jste si neuměli nic představit a nevěděli jste, co znamená. V tomto článku se budeme snažit. In-situ projektů a aktivit je mnoho, jmenovat můžeme namátkou například Aspinall Foundation (ZOO Howletts a Port Lympne v Anglii), která se může pochlubit různými in-situ projekty zaměřenými na primáty (v Kongu, Gabunu, na Madagaskaru, Jávě atd.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. Léka řská fakulta Ústav biologie a léka řské genetiky Molekulárn ě-cytogenetická detekce mozaik pomocí fluorescen ční in-situ hybridizace Bakalá řská práce Praha 201 summum ius, intentio recta, ipsissima verba, tyrannos, in merito, in natura, in personam, inflagranti, in flagranti, in perpetuam memoriam, in utero, in situ, in extenso, in effigie, analýza in situ, in folio, made in, in petto, in dorso, in partibus infidelium, rooming in, in bianco, in nuce, in silico, quod non est in actis, non est in mundo.

V laboratoři molekulární patologie jsou k dispozici techniky zahrnující sekvenování (Sangerovo a NGS), qPCR, in situ hybridizaci a další. Základní směry výzkumu představují: * identifikace nových diagnostických markerů (Němejcová et al., International Journal of Surgical Pathology 2017) In-situ - kostely Instalace realizované v letech 2012 - 2015. 2012. DSC_0852.JPG. DSC_0035.JPG. 297351_217298115004497_447229432_n.jpg. DSC_0852.JPG. 1/3. Význam vztyčeného kamene nás však nemusí odkazovat jen ke křesťanství, souvisí obecně s posvátnem i v jiných starobylých kulturách. Jako by si dolmeny v kruhovém zástupu. Mezinárodní in situ projekty > Záchranné projekty. Pomáhejme přírodě! I malé činy každého z nás mohou mít velký význam! nevytvářejme zbytečný odpad. vzniklý odpad třiďme. nepřetápějme místnosti

Naše řeč - Insitní, in sit

dě - charakter a význam Prvorepubliková archeologie středověku nám zanechala unikátní odkaz v podobě nejstar-ších archeologických areálů in situ. Vznikly v souvislosti se záchrannými výzkumy na Pražském hradě (III. nádvoří 1925-1929 - K. Guth, J. Pasternak a kol.) a Vyšehradě (areál s bazilikou sv

prostředí a jeho složek v místě původního výskytu (ochrana in situ), narůstá neustále význam ochrany mimo tato přirozená místa výskytu - ex situ, a to vzhledem k měnícím se podmínkám, ztrátě přírodních stanovišť a následnému ohrožení druhů na původních stanovištích E0106992 - Význam detekce premaligních lézí prsu a klasifikace in situ karcinomu prsu. Základy molekulárně-genetické klasifikace karcinomu prsu - Lékařská fakulta Plzeň, UK Reference vyučujících tohoto předmětu jsou přístupné pouze přihlášeným uživatelům Porovnání standardních prognostických faktorů u pacientů s mnohočetným myelomem s delecí 13q14 stanovenou metodou interfázní fluorescenční in situ hybridizace na separovaných a neseparovaných buňkách kostní dřeně. Časopis lékařů českých. 2005, roč. 144, č. 7, s. 483-488. ISSN 0008-7335 Analyzátory in situ a analyzátory procesního plynu, zařízení pro měření hmotnostního toku a ostatní procesní řešení monitorují a kontrolují procesy za účelem optimalizace a řízení. Tím optimalizují např. přívod vzduchu do topenišť nebo účinnost katalyzátorů a mnoho dalšího

Význam in Situ - Encyklopedi

Dobrý slovník angličtina in sit

Překlad CARCINOMA do češtiny a příklady použití CARCINOMA. Jak se řekne český carcinoma? Co znamená carcinoma? Odpověď najdete zde Němec P.: Význam zisku chromozomální oblasti 1q21 u pacientů s mnohočetným myelomem, OGMB, ÚEB, Přírodovědecká fakulta MU, Brno, 2013. 2012 Hladílková E.: Využití techniky MLPA (multiplex ligation probe amplification) při studiu geneticky podmíněných onemocnění u člověka, OGMB, ÚEB, Přírodovědecká fakulta MU, Brno. vÝznam interfÁzickÉ fluorescenČnÍ in situhybridizace (i-fish) pro vyŠetŘenÍ nemocnÝchs chronickou lymfatickou leukÉmiÍ (cll) Východisko. Klasickým cytogenetickým vyšetřením buněk kostní dřeně nebo periferních B-lymfocytů bylozjištěno, že nejčastější změnou chromozómů u chronické lymfatické leukémie je.

F2i : Fournitures Industrielles Ibériques

in situ - význam cudzieho slova - Slovnik

8. Fluorescenční in situ hybridizace - základní princip, typy DNA sond, modifikace FISH, indikace k vyšetření. 9. Mikročipové technologie - základní princip, hodnocení a klasifikace nálezů, indikace k vyšetření. 10. Imprinting a uniparentální disomie, mechanismus vzniku, metody průkazu a klinický význam. 11 Levá hlavní trhlina odděluje levý horní lalok a dolní lalok., Segmentální anatomie má malý význam v prosté rentgenografii hrudníku. Poloha různých laloků na čelním CXR je znázorněna níže. čísla ilustrují CXR vzhled konsolidace různých laloků.,a1c> Pacient je intubován a má plicní tepny katetr in situ in situ 1. se vztahem k původnímu umístění 2. v původním umístění Příklad: karcinom in situ = rakovinný nádor nacházející se např. ve sliznici a neprorůstající do okolí. Tento článek byl naposledy přezkoumán dne 10. říjen 2008 význam. In situ metódy sa vykonávajú na mieste, ako napríklad vo voľnej prírode, zatiaľ čo ex situ metódy sa vykonávajú mimo pracoviska, napríklad v laboratóriu, botanickej záhrade, zoologickej záhrade alebo akváriu. Preto je to hlavný rozdiel medzi in situ a ex situ

Management lobulárního karcinomu in situ a atypické

K sutuře kůže se používají atraumatická vlákna (tj. zatavená do konce jehly, která tak plynule pokračuje přímo ve vlákno), používá se tzv. kožní jehla (3/8 kruhu, se špicí trojúhelníkovitého průřezu - řezací). Možno použít i kovové svorky. Typy stehů: jednouzlové - jednoduché, matracové, intradermální. UK in situ Papilární UK high-grade Papilární UK low-grade Papilární uroteliální neoplazie nízkého maligního potenciálu (PUNLMP) Uroteliální papilom Invertovaný papilom STAGE Staging je u uroteliálních lézí poměrně dob-ře stanovitelný. Toto však platí pro materiál, který je dostatečně odebrán a bez význam Historie a význam genových základen lesních d cenných populací lesních dřevin in situ zahrnovala v § 14, kde bylo mj. uvedeno, že porosty na území GZ je možné vyhlásit za les zvláštního určení (odkaz na § 8 odst. 2 písm. f) zákon Význam aktivace aminokyselin pro čtení genetického kódu. Základní typy mutací, rozdíl mezi spontánní a vyvolanou mutací. Základní charakteristika virů a jejich genetické informace. Problémy bioremediace in-situ. Základní znalosti: Vymezení perzistentních polutantů. Obecné charakteristiky degradačních drah a jejich.

Rozdíl mezi in situ a ex situ - Rozdíl Mezi - 202

SSJČ uvádí tři jeho významy a ilustruje je doklady z autorů nejen 20., ale též 19. stol.: 1. ‚dát něčemu tělesnou, hmotnou, zjevnou podobu, ztělesnit', např. vtělit něčí podobu do kamene, přeneseně vtělit dobrou vůli ve skutek, vtělit požadavky v čin, vtělit něco do slov apod. použití peroxidu vodíku jako zdroje pro in situ produkci ROS. Prezentovány jsou chemicko-analytické postupy a praktické výsledky testování kolektorových matric v laboratoři i výsledky terénních pilotních testů. Zaměření práce má význam v tom, ž Význam hydraulických parametrů zemin pro určení obtížně sanovatelných lokalit ve vztahu k in situ technologiím Jiří Slouka, Petr Beneš EKOSYSTEM, spol. s r.o., Praha VŠCHT Praha, Ústav chemie ochrany prostřed význam v klinické praxi. Materiál a metody V letech 1/2004-9/2010 bylo na I. chirurgické kovány jako karcinom in situ, je pravděpodobné, že u pacientů s adenokarcinomem slinivky je v ponechaném zbytku slinivky relativně velké množství těchto ložisek de význam cytogenetických vyšetření i v budoucnu stále větší. Podklady pro tento článek byly získány při řešení grantu MZ ČR č.NR 8183/4 a VZ MSM002162245 Literatura 1. Ahman G, Jalal S, Juneau A et al. A no-vel three-color, clone specific fluorescen-ce in situ hybridization procedure for monoclonal gammapathies. Cancer Ge

Epithelial ingrowth following laser in situ keratomileusisUpdate on Front-Line Therapy of CML With Imatinib andSingle molecule fluorescent in situ hybridization (smFISHPrognostic Factors and Survival Rates for Ductal CarcinomaPPT - MISIJNÁ A CHARITATÍVNA PRÁCA PowerPoint Presentation

Pur zkratka. Význam zkratky PÚR z kategorie Státní správa. Na zkratky.cz v kategorii Státní správa jsou aktuálně významy 333 zkrate PUR 7: Portoriko: Olympijská zkratka kódu země Portoriko (dříve PRI (1960), PRO (1968)) Dále následuje výpis nalezených zkratek v rozšířené shodě.To znamená nejen ve zkratce, ale i jejím znění a významu. zkratka Co znamená PUR v. Význam slova situ v lekárskom slovníku. Praktický online slovník pre každého, kto príde do kontaktu s lekárskymi pojmami Význam moderních vyšetřovacích metod v patologii doc. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. Ústav patologie 1. LF UK v Praze a VFN Abstrakt Tématem přednášky je význam moderních vyšetřovacích metod v patologii, zejména metod imunohistochemických (IHC), in situ hybridizace (ISH) a PCR. Přesto, že základy některých z těcht Pre lobulárny karcinóm in situ (LCIS) z chirurgických techník do úvahy pripadá len obojstranná mastektómia; samotné vyrezanie ložiska nemá žiaden liečebný význam, väčšinou sa však pacientka len pozorne sleduje, prípadne sa sledovanie kombinuje s podávaním tamoxifenu, ktorý znižuje riziko vzniku invazivity približne o 50.