Home

Názvy vlastností a dějů

Podstatná jmén

7: Český jazyk: Tvoření slov: Odvozování - názvy vlastností, dějů, vztahů: 01 Podstatná jména, latinsky substantiva, jsou názvy osob (dítě), zvířat (tučňák), věcí (křeslo), dějů (plavání), vlastností (štědrost) a vztahů (láska). Jde o plnovýznamový druh. Ve větě nejčastěji.. NÁZVY DĚJŮ A VZTAHŮ. názvy dějů se odvozují od sloves. názvy vztahů bývají slova odvozená od příslovcí, přídavných jmen nebo sloves (zítřek, hořejšek, kamarádství)-BA. plav-ba, stav-ba, těž-ba-OT. dup-ot, šep-ot, rach-ot-A . zábav-a, námah-a, rozmluv-a-Í. psan-í, volán-í, pokryt-í, bodnut- Kristýna, Michal (vlastní názvy osob), Alík, Mourek (vlastní názvy zvířat), Sněžka, Svratka, Praha (vlastní názvy věcí). PODSTATNÁ JMÉNA ABSTRAKTNÍ A nyní se pro změnu jedná o názvy vlastností, stavů, vztahů a dějů, na které si nemůžeme sáhnout. Například: pečlivost, důslednost, obětavost (název vlastnosti), láska, nenávist (název stavu)

Rozlišujeme podstatná jména: konkrétní - názvy osob, zvířat, věcí; abstraktní - názvy vlastností, dějů, činností, stavů. Podstatná jména obvykle tvoří jednotné i množné číslo. Výjimku tvoří podstatná jména pomnožná, hromadná a látková. Duálové skloňování 1. Podstatná jména - jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. Ukazujeme si na ně slovy ten, ta, to (např. teta, pes, dům, píle, kreslení) Podstatná jména rozdělujeme na konkrétní a abstraktní - konkrétní vidíme, jsou hmatatelné (osoby, zvířata, věci), abstraktní jsou názvy vlastností a dějů (radost, vyznání). Další je rozdělení na pomnožná, hromadná a látková podstatná jména. Pomnožná mají jen tvar množného čísla, i když označují jednu věc (dáváme k nim pak číslovku druhovou) - jedny housle, dvoje housle, ty Krkonoše, ty Pardubice

NÁZVY VLASTNOSTÍ A DĚJŮ - tema

  1. Životnost určijeme pouze u podstatných jmen rodu mužského. rod mužský ŽIVOTNÝ. na více kusů ukážeme zájmenem ti. (zjednodušeně: jsou to názvy osob a zvířat) rod mužský NEŽIVOTNÝ. na více kusů ukážeme zájmenem ty. (zjednodušeně: jsou to názvy věcí, vlastností a dějů) ti býci. ti hlemýždi
  2. Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí a samostatné názvy dějů, vlastností a vztahů. Pády: 1. kdo? co? 2. bez koho? čeho? 3. k/ke komu? čemu? 4. vidíme koho? co? 5. oslovujeme 6. o kom? čem? 7. s kým? čím
  3. 1. PODSTATNÁ JMÉNA Zvíře Osoba Věc Podstatná jména jsou názvy: osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů
  4. Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. Určujeme u nich rod, číslo a pád. Rod. Podstatná jména v obrázcích - urči rod (3 cvičení) Určení rodu podstatných jmen (3 cvičení) Urči rod (5 cvičení) Číslo. Určení čísla podstatných jmen (4 cvičení) Urči číslo (5 cvičení) Pád

Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. Přidejte správné příklady Podst. jména - konkrétní-osob, zvířat, věc . Podstatná jména, latinsky substantiva, jsou názvy osob (dítě), zvířat (tučňák), věcí (křeslo), dějů (plavání), vlastností (štědrost) a vztahů (láska).Jde o plnovýznamový druh. Ve větě nejčastěji plní roli podmětu nebo předmětu

názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. Autor Marcela Kunartová (Autor) Jazyk čeština Očekávaný výstup Poznat a určit slovní druhy. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova podstatné jméno, osoba, zvíře, věc, vlastnost, děj Druh učebního materiálu pracovní list Druh interaktivity aktivit Podstatná jména abstraktní. Jsou to názvy vlastností, dějů a vztahů (skromnost, plavání, přátelství).Označují vlastně to, co smysly vnímat nemůžeme. Některá podstatná jména mají v určité souvislosti význam konkrétní, v jiné abstraktní (psaní = dopis x činnost, vláda = politici x činnost) Přečti slova, rozhodni, do jaké skupiny patří a podle zadání vybarvi. Materiál obsahuje 3 pracovní listy k procvičení učiva PODSTATNÁ JMÉNA - rozdělení slov podle názvů osob, zvířat, věcí, vlastností a jevů. Děti si přečtou slova, rozhodnou, do které skupiny patří a podle zadání vybarví příslušnou barvou názvy osob: Karel, otec, ředitel, učitelka, hlasatel, Němec, koumák: názvy zvířat: lev, pes, Azor, Amina: názvy věcí: stůl, pero, penál, lopata, strojírna, slévárna: názvy vlastností: dobrota, chytrost, mládí, jistota, tajnůstkářství: názvy dějů: kopání, stoupání, hraní, orba, plavba, dusot, mekot: názvy vzah Zopakovat značky a názvy prvků: kde se zapojují do chemických dějů vyvolaných UV-zářením nebo kosmickým zářením a o jejichž podstatě a. jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. Určujeme u nich rod, číslo a pád. Rod. mužský (m.) ženský (ž.) střední (s.) (ten, ti, ty) (ta, ty) (to, ta, ty) ten muž ta žena to kotě. ti muži ty ženy ta koťata. ty stoly ty děti. Číslo. jednotné (č. j.) množné (č. mn.

Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. Podstatná jména podtrhávej modře. Napovím, že jich je 14. 3. Pracovní sešit - Procvičujeme slovní druhy: str. 3 cv. 3 Plň úkol podle zadání v PS Matematika: 1.Pracovní sešit: str. 35 cv. 1 Piš pouze příklady a odpovědi 2. Pracovní sešit: str. 35. VY_32_INOVACE_023. 1. Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. Roztřiď následující. 2. Podstatná jména dělíme na obecná a vlastní. Rozděl uvedená. 3. Rozděl tato podstatná jména podle rodu kondice ž podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha). Yes, he is in good shape because he runs and goes to the gym. Ano, je v dobré kondici, protože běhá a chodí do posilovny smrt ž podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha). The body looked peaceful in death. Jeho tělo po smrti vypadalo pokojně. Death n noun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (symbol carrying scythe) (personifikace Podstatná jména určují názvy osob, zvířat, věcí, dějů, vlastností a vztahů. Dělíme je na: Podstatná jména konkrétní . označují vše co je hmotné, tedy názvy osob zvířat a věcí. Podstatná jména konkrétní ještě dělíme na obecná a vlastní. Vlastní označují právě jednu určitou věc, osobu či zvíře

Názvy vlastností, vztahů a dějů - Poradte

Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. Určujeme u nich rod, číslo a pád. Rod. mužský (m.) ženský (ž.) střední (s.) (ten, ti, ty) (ta, ty) (to, ta, ty) ten muž ta žena to kotě. ti muži ty ženy ta koťata. ty stoly ty děti jsou názvy osob, zvířat, věcí; vlastností, dějů a vztahů rozlišujeme: konkrétní x abstraktní; obecná x vlastní 1. Podstatná jména konkrétní a abstraktní osob konkrétní - jsou názvy zvířat, rostlin (Můžeme na ně sáhnout.) věcí vlastností abstraktní - jsou názvy činností, dějů Jste-li s popisovaným předmětem seznámeni, pomozte doložit uvedená tvrzení doplněním referencí na věrohodné zdroje. Podstatné jméno (též substantivum) je ohebný slovní druh, který označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů a vztahů. Je hlavním (i když ne jediným) slovním druhem, který ve větě.

Podstatné jméno - Wikipedi

24.05.2011 22:02 PODSTATNÁ JMÉNA (ke stažení ZDE). Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. Určujeme u nich rod, číslo a pád Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, dějů, stavů a vlastností. Určujeme u nich: Pád (1. - 7. pád) Číslo (jednotné: chlapec, stůl.

můžeme dále dělit na jména abstraktní (názvy dějů, stavů, vlastností, okolností, ) a konkrétní (názvy nositelů vlastností a účastníků dějů). Funkční tvarosloví - slovní druhy. ADJEKTIVA: rozeznáváme podle významu v zásadě dvojí: jakostní (kvalitativní) a vztahová (relační) jsou názvy osob, zvířat, věcí (konkrétní) a vlastností, dějů, vztahů (abstraktní) Určování čísla u podstných jmen: Číslo Podstatná jména jsou názvy osob (žena), zvířat (kočka), věcí (stůl) a samostatné názvy dějů (běhání), vlastností (ochota) a vztahů (láska). Jde o plnovýznamový slovní druh. Ve větě plní nejčastěji funkci podmětu nebo předmětu. 1. a) konkrétní -názvy osob, zvířat, věcí (matka, kuře, stan) 2. a) obecná.

- názvy osob, zvířat, věcí, dějů, vlastností a stavů. Určujeme u nich pád, číslo a rod. Skloňují se podle vzorů. Pád: 1) kdo, co 2) koho, čeho 3) komu, čemu 4) koho, co 5)oslovujeme 6)(o)kom, (o) čem 7) kým, čím. Číslo - většina podstatných jmen má jednotné číslo a množné číslo, např.: pes x psi. Výjimky Podstatná jména abstraktní. Jsou to názvy vlastností, dějů a vztahů (skromnost, plavání, přátelství).Označují vlastně to, co smysly vnímat nemůžeme. Některá podstatná jména mají v určité souvislosti význam konkrétní, v jiné abstraktní (psaní = dopis x činnost, vláda = politici x činnost) Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat a věcí, vlastností a dějů. Můžeme si na ně ukázat - ten chlapec, ta Micka, to oko, ta hloupost, ten běh. U podstatných jmen určujeme tzv. jmenné kategorie - pád, číslo, rod a vzor. 2) Ze cvičení 18-19/2a) udělejte do školního sešitu písemně 6 podstatných jme vlastnostÍ a dĚjŮ: autorka prezentace: mgr. m.schallenbergerová vĚcÍ koČka stolek martin radost krÁsa pracovitost zpÍvÁnÍ sestra trÁva krÁva okno mÁma tuŽka klikni na nÁzvy vlastnostÍ a dĚjŮ koČka stolek martin radost krÁsa pracovitost zpÍvÁnÍ sestra trÁva krÁva okno mÁma ÚspĚch jak se ti daŘil

Podstatná jména - Gramatika - Referáty Odmaturu

Podstatná jména (též substantiva) jsou ohebný slovní druh, který označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. Jsou hlavním (i když ne jediným) slovním druhem, který ve větě vystupuje jako argument slovesa.Obsah [skrýt] 1 Rozdělení podstatných jmen 2 Mluvnické kategorie podstatných jmen 2.1 Pád (causus Jsou to názvy vlastností, dějů a vztahů (skromnost, plavání, přátelství). Některá podstatná jména mají v určité souvislosti význam konkrétní, v jiné abstraktní (psaní = dopis x činnost, vláda = politici x činnost) názvy dějů - odvozují se od sloves, např. plavba, šepot, lov, zábava, psaní, 9) názvy vlastností - odvozují se od přídavných jmen, např. rychlost, čistota, bohatství, stáří, 10) názvy přechýlené - odvozují se od podstatných jmen rodu mužského a označují osoby ženské, např

Podstatná jména - matur

Jsou to názvy . OSOB, ZVÍŘAT, VĚCÍ, VLASTNOSTÍ. a . DĚJŮ. Podstatná jména pokaždé jinak. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Cemerková Golová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR Přídavné jméno - Označují vlastnosti pod. jmen. Ptáme se na ně JAKÝ? KTERÝ? ČÍ?, Podstatné jméno - Názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů., Citoslovce - Vyjadřují zvuky, hlasy, pohyby., Příslovce - Odpovídáme jimi na otázky KDE Slova v češtině dělíme do 10 skupin, které nazýváme slovní druhy: 1. podstatná jména (názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů), 2. přídavná jména (vlastnosti osob, zvířat, věcí, dějů, jevů), 3. zájmena (zastupují podstatná a přídavná jména nebo na ně odkazují), 4. číslovky (označují počet.

Materiál obsahuje 3 pracovní listy k procvičení učiva PODSTATNÁ JMÉNA - rozdělení slov podle názvů osob, zvířat, věcí, vlastností a jevů. Děti si přečtou slova, rozhodnou, do které skupiny patří a podle zadání vybarví příslušnou barvou. Správnost si mohou zkontrolovat podle obrázků v řešení Nejcharakterističtějším významem je označení názvů dějů a stavů, výsledků dějů (maskulina a feminina) a názvů vlastností (feminina). Substantiva rodu mužského životného (A) Ke vzoru s tvrdým zakončením náleží názvy (1) původce děje odvozené ze sloves: špeh , expresivní bloud (pošetilec), s významovým. Attlová-Tykalová, M. Substantivní názvy vlastností. SaS 33, 1972, 216-222. Buzássyová, K. Názvy deja a názvy vlastnosti v transpozičnej a nominačnej funkcii. JČ 33, 1982, 21-35. Buzássyová, K. Vzaimootnošenije meždu slovoobrazovatel'nym i leksičeskim značenijami transpozicionnych proizvodnych - označují vlastnost osob, zvířat, věcí, dějů a vlastností označených podstatnými jmény - zastupují podstatná jména nebo přídavná jména nebo na osoby, zvířata, věci apod. ukazují - jsou slova významu číselného, označující počet, pořadí apod

Seznam cvičen

Podstatná jména - SLOVNÍ DRUH

Názvy dějů a stavů (0) Názvy konvertované (0) Názvy vlastností a stavů (4) (4) Zdrobněliny a zveličelá (21) (21) Názvy přechýlené (18) (18) Názvy mláďat (2) (2) Hromadná a jednotliviny (0) Pomnožná (0) Jiné (8). Podstatná jména Názvy osob,zvířat,věcí, vlastností,vztahů,vlastností a dějů Pomnožná - mají pouze množné číslo, nelze utvořit jednotné, patří sem jména měst a obcí na -e,-y,-any (Ivančice, Čechy, Oslavany)+ např. dveře,kalhoty podstatná jména - konkrétní, abstraktní; počitatelná, nepočitatelná (látková. Abstraktní pojmy jsou ty názvy činností, vlastností a dějů, na které si nemůžeme nijak sáhnout, protože nemají žádnou hmotnou podstatu Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro Z Pracovní list - podstatná jména. DUM číslo 37779. Nová Jak se ptáme na slovní druhy. DRUHY SLOV 1. PODSTATNÁ JMÉNA - názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů a vztahů - mají jeden ze tří rodů (TEN, TA, TO) Např. král, lev, tykev. Jak zatočit se slovními druhy jednou provždy

V roli n.v.d. se podle kontextu vyskytují i ↗názvy dějů: Stavba je dnes chloubou města; Toto vyšívání nese stopy cizího vlivu. Viz také ↗verbální substantivum, ↗dějové substantivum. Přejatá jména jsou obvykle tvořena sufixem ‑át (kastrát) názvy osob, zvířat, věcí (lze si na ně sáhnout) názvy vlastností, dějů, vztahů např.: otec, pes, boty např.: láska, nenávist, přátelství Některá podstatná jména mohou být konkrétní i abstraktní: a) Věnoval se psaní románu. (abstraktní podstatné jméno) b) Dostal psaní (dopis) z Paříže Jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. Konkrétní - obecná (dům) a vlastní (Kateřina) Abstraktní - názvy vlastností, činností a dějů: smutek, myšlení, růst Hromadná: lidstvo Pomnožná: dveře Látková: voda, med Gramatické kategorie podstatná jména můžeme dělit na konkrétní (názvy osob, zvířat a věcí) a abstraktní (názvy vlastností, dějů a stavů). Konkrétní můžeme dále ještě dělit na obecná (například pes, muž) a osobní (Alík, Karel). Dále existují například podstatná jména hromadná (listí) a pomnožná (kalhoty

Názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. 2. PŘÍDAVNÁ JMÉNA Oznaují vlastnosti podstatných jmen. Ptáme se na ně otázkami JAKÝ? KTERÝ? þÍ? 3. ZÁJMENA Zastupují názvy osob, zvířat a věcí nebo na ně ukazují. 4. ČÍSLOVKY Vyjadřují poet nebo pořadí. 5 • podstatná jména abstraktní - názvy vlastností, dějů, činností, stavů a vztahů; označují to, co smysly vnímat nemůžeme Podstatná jména konkrétní dělíme na: - obecná - ta, která svým věcným významem charakterizují osobu, zvíře nebo věc obecně (např Názvy osob, zvířat a věcí jsou podstatná jména konkrétní (máma, Vašek, pes, strom, talíř). Samostatné názvy vlastností a dějů jsou podstatná jména abstraktní (čin, zvědavost, mytí, krása). (V. Styblík a kol., Český jazyk pro 6. ročník základní školy, upraveno) max. 2 bod Podstatná jména jsou prvním slovním druhem z deseti. Jsou to názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. Patří mezi ohebné slovní druhy, a skloňují se. Určuje se u nich

Podstatná jména (Substantiva)= Názvy osob, zvířat a věcí, vlastností a dějů. Přídavná jména (Adjektiva)= Vlastnosti přídavných jmen (JAKÝ, KTERÝ, ČÍ?). Zájmena (Pronomina)= Zastupují názvy osob, zvířat a věcí, nebo na ně poukazují. Číslovky (Numeralia)= Vyjadřují počet nebo pořadí Slovní druhy. Co vyjadřují. Příklady. 1. PODSTATNÁ JMÉNA. Názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. žák, kočka, auto, pýcha, lyžován Konkrétní podstatná jména jsou názvy osob (Franta, ředitel), zvířat (kos, Alík) a věcí (stůl, chleba).. Abstratktní podstatná jména jsou názvy vlastností (velikost, teplota) a dějů (běh, čtení) Podstatné jméno (též substantivum) je ohebný slovní druh, který označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů a vztahů.Je hlavním (i když ne jediným) slovním druhem, který ve větě vystupuje jako argument sloves

Sabra mk 3 tank — the sabra (hebrew: סברה ‎, prickly pear) is

DRUHY SLOV 1. PODSTATNÁ JMÉNA - názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů a vztahů - mají jeden ze tří rodů (TEN, TA, TO) Např. král, lev, tykev. Postatná jména jsou ohebným slovním druhem. Označují názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. U podstatných jmen určujeme pád, číslo, rod a vzor. Podstatná jména můžeme rozdělit podle různých kritérií do několika kategorií

Slovní druhy .cz » 1. Podstatná jména / Substantiva. 1. Podstatná jména / Substantiva - Leden 19th, 2009. Podstatná jména latinsky Substantiva jsou názvy osob, zvířat, věcí, dějů, vlastností a vztahů a určujeme u nich SLOVO A VZTAHY MEZI SLOVY. 23.05.2020. Slova jsou pojmenování předmětů, jevů, dějů, vlastností, okolností a vztahů, které existují ve skutečnosti nás obklopující a námi vytvářené, dále vyjadřují náš poměr ke skutečnosti, naše pocity a vůli. SOUSLOVÍ = spojení dvou a více slov (nejčastěji přídavné jméno.

Úkoly pro 3. třídu - do pátku 27. 3. ČJ - PS 8 Papír na slovní druhy - naučit se poučky PS 9 - podst. jm. jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů Názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. přídavná jména. Odpovídají na otázky: jaký, který, čí? zájmena. Zastupují jména a můžeme je použít, pokud nechceme nějaké slovo neustále opakovat, slouží také k ukazování na předměty, zvířata a lidi PODSTATNÁ JMÉNA PODSTATNÁ JMÉNA JSOU: názvy a jména osob (tatínek, Anička, instalatér, baba Jaga) názvy a jména zvířat a rostlin (pes, husa, Azor, kopretina) názvy věcí (tužka, letadlo, hrnek, sešit, lyže) názvy vlastností (pravdomluvnost, odvaha, odvážnost) názvy činností, dějů (plavání, psaní, spaní.

Ve vyšších ročnících si pak k tomu přiučíte, že jsou to i názvy vlastností a dějů, ale tím si teď nemotejte hlavičku. Procvičím si podstatná jména: ZDE - zopakuji si násobilku 2: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 a 20. a vezmu si M-PS na str.36 a udělám si cv.1 a 2 a na str.37, cv.1 a Pravidla českého pravopisu můžeme rozdělit na pravopis lexikální, tvaroslovný a syntaktický. Pojem tvaroslovný se týká vývoje jazyka a jeho změn v průběhu staletí až po dnešní dobu. Tvaroslovný pravopis (nebo také morfologický) se zabývá psaním tvarů jmen a sloves - skloňováním a časováním jednotlivých slovních druhů Podstatné jméno (též substantivum) je ohebný slovní druh, který označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. Je hlavním (i když ne jediným) slovním druhem, který ve větě vystupuje jako argument slovesa Např. PODSTATNÁ JMÉNA vyjadřují názvy osob - otec, kuchařka, dítě zvířat - kuře, kapr, žížala věcí - dům, lžíce, kolo vlastností - lenost, píle dějů - plavání, čtení Slovní druhy Co vyjadřují Příklady 1. dějů. PODSTATNÁ JMÉNA Názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a čeština: ·názvy vlastností v nejširším slova smyslu[2] radost podobnost rychlost opilost· děje projevující tyto vlastnosti[2] pobožnost výtržnost· nositele těchto dějů[2] společnost písemnost slavnost místnost·přípona názvu vlastností polština: -ość ž přípona názvu dějů přípona názvu nositelů dějů

PODSTATNÁ JMÉNA - vyjadřují názvy osob, zvířat, věci, vlastností, dějů a vztahů. Ukazujeme na ně - ten, ta, to, ti, ty, ta. Např.: květina Jsou názvy osob, zvířat a věcí, označují i názvy vlastností a dějů. Patří mezi ohebné slovní druhy- můžeme je skloňovat. Vyjadřují různými tvary 7.pádů Rozlišujeme dvojí číslo- jednotné a množné. Rozlišujeme trojí rod - mužský, ženský a střední

Mgr

Podstatná jména, latinsky substantiva, jsou názvy osob (dítě), zvířat (tučňák), věcí (křeslo), dějů (plavání), vlastností (štědrost) a vztahů (láska).Jde o plnovýznamový druh. Ve větě nejčastěji plní roli podmětu nebo předmětu 1.PODSTATNÁ JMÉNA. jsou názvy osob, zvířat, věcí a samostatné názvy dějů, vlastností a vztahů. Praha , pes, stroj, svoboda, lenost, láska, kalhoty. 7: Český jazyk: Tvoření slov: Odvozování - podstatná jména - názvy osob: 01

Podstatná jména konkrétní, abstraktní, obecná a vlastn

názvy vlastností; názvy dějů; Vyhledej a podtrhni podstatná jména: Sluneční park ležel na východním okraji Slunečního města a skládal se z několika částí neboli koutků: ze sportovního koutku, kde se pořádaly závody a soutěže, z vodního koutku s plaveckými bazény, skokanskými věžemi a přístavišti loděk, z. -názvy předmětů - kamna, sáně, kalhoty, kleště -názvy orgánů a nemocí - játra, ústa, spalničky -svátky, jubilea - Vánoce, Hromnice, prázdniny -zeměpisné - Beskydy, Velvary, Karlovy Vary • ve spojení s druhovou číslovkou -dvoje šaty (počet kusů) X dvojí šaty (2 druhy šatů PODSTATNÁ JMÉNA VYJADŘUJÍ: lyžařka. kosmonaut. názvy osob. učitelka, žák. chlapec. lidé. mimino. muž, žena. dět

Slovesa a podstatná jména, podstatná jména, slovesa

Podstatná jména skolaposkole

Jmenné kategorie. Definice: Podstatná jména jsou názvy osob (žena), zvířat (kočka), věcí (stůl) a samostatné názvy dějů (běhání), vlastností (ochota) a vztahů (láska) Charakteristickým významem jsou činitelská jména všech rodů, feminina označující názvy dějů a jejich výsledků (obojí tvořeno ze sloves) a názvy nositelů vlastností mužského i ženského rodu tvořené z adjektiv. (A) Substantiva rodu mužského SLOVNÍ DRUHY Slovní druhy 1.Podstatná jména 2.Přídavná jména 3.Zájmena 4.Číslovky 5.Slovesa 6.Příslovce 7.Předložky 8.Spojky 9.Částice 10.Citoslovce Podstatná jména Názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů tanečník tanec metr měření jahoda list Přídavná jména Vyjadřují vlastnosti osob,zvířat a věcí Jaký Dobré ráno, dnešní UčíTelka procvičuje násobení 5. Český jazyk - Podstatná jména a přídavná jména. Včera jste si zopakovali na UčíTelce podstatná jména, tak dnes si dáme ještě jedno cvičení na počítači.. V televizi také mluvili o tom, že podstatná jména jsou názvy vlastností a dějů (činnost budeme řadit do dějů) Číslo hodiny Podstatná jména 2.listopadu. názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. určujeme u nich - pád, číslo, rod, vzor. dělení.

Slovní druhy - Publi

čeština: ·slovní druh, který vyjadřuje bližší okolnosti dějů a vlastností Příslovce jsou slova jako například kde, kam, kdy a jak.··slovní druh, vyjadřující bližší okolnosti dějů a vlastností amharština: ተውሳክ፡ግሥ angličtina: adverb arabština: ظَرْف finština: adverbi francouzština: adverbe m hebrejština. Nejvtipnější názvy měst, vesnic a dalších míst. Uložit Sdílet. Zavřít. Sdílí Matěj Halouska. Vytvořit složku Importovat GPX. Smazat Přesunout do složky. Kozodírky Část obce. Vojetín Část obce. Štěrbina Část obce. Šukačka Místní název. Vajglov Část obce. Mrtník Obec. Nahý Újezdec Část obce. Onen Svět.

PPT - Tvarosloví – slovní druhy PowerPoint PresentationWord joiner, сombine and merge multiple word files (docxPPT - Podstatná jména Český jazyk VY_32_INOVACE_069 - 4