Home

Průměrná délka slunečního svitu

Sluneční svit - Meteocentrum

Sluneční svit a jeho měření In-počas

  1. Průměrná délka slunečního svitu v září byla 166 hodin. To představuje 108 procent normálu z let 1981 až 2010. Měsíc, který meteorologové vyhodnotili jako teplotně průměrný, zažilo Česko naposledy v červenci. Srpen byl naopak s průměrnou teplotou 18,9 stupně pátý nejteplejší od začátku sledování měsíčních.
  2. Průměrná délka slunečního svitu byla pro tento měsíc 202 hodin, což činí 100 % normálu 1961-1990. Průměrná měsíční teplota 13,4 oC byla o 1,1 oC vyšší než normál. Na území Čech byla průměrná měsíční teplota vzduchu 13,3 oC, na území Moravy a Slezska 13,7 oC. Teplota vzduchu v květnu značně kolísala
  3. imální teplota vzduchu. počty dní s hraniční hodnotou maximální nebo
  4. Průměrná délka slunečního svitu byla pro tento měsíc 199 hodin, což činí 93 % normálu 1981-2010. Květen 2020 byl na území ČR teplotně silně podnormální, průměrná měsíční teplota vzduchu 10,9 °C byla o 2,1 °C nižší než normál 1981-2010

Roční délka slunečního svitu (tj. celková doba, kdy dopadá sluneční záření na zemský povrch bez zakrytí oblačností) je průměrně 1400 až 1800 hodin, v nížinách až 2000 hodin. WikiMatri Průměrná délka slunečního svitu byla pro tento měsíc 290 hodin, což činí 165 % normálu 1981-2010. Duben na území ČR byl teplotně nadnormální, průměrná měsíční teplota vzduchu 9,2 °C byla o 1,3 °C vyšší než normál 1981-2010 Průměrné teploty Malaga Španělsko, teploty vody a vzduchu po celý rok v tabulce Délka slunečního svitu; Tunisko je již subtropickou zemí a nemá nijak výrazné hory, proto zde vládne poměrně příjemné klima po celý rok. Zejména na jihu je sezóna po celý rok. V zimě dosahují měsíční srážky okolo 70 mm, v létě jsou téměř nulové Březen 2020 na území ČR hodnotíme jako teplotně a srážkově normální. Průměrná délka slunečního svitu byla pro tento měsíc 174 hodin, což činí 152 % normálu 1981-2010. Březen 2020 byl na území ČR teplotně normální, průměrná měsíční teplota vzduchu 3,9 °C byla o 1,0 °C vyšší než 1981-2010

Za prosinec se průměrná délka slunečního svitu pohybovala jen na 22 hodinách, což je 55 % dlouhodobého normálu. Vůbec nejméně slunce svítilo na Lysé hoře - pouhých 10,2 hodiny, v Liberci a v Chebu 12,3 hodiny. O něco málo lépe na tom byla Praha, kde nasvítilo 31 hodin a Brno s 37 hodinami Délka slunečního svitu během dne: 11 hod; Počet deštivých dní: 2 >>> Vůbec nejstabilnější počasí panuje v září na Krétě. Teplota moře. Jak bylo řečeno, průměrná teplota moře se tu v září pohybuje okolo 25 °C, i ona však s přibývajícími dny klesá, ačkoli pozvolněji než teplota vzduchu

průměrná délka slunečního svitu: 11 hodin *upřímně se zdá mi divné, že by v Monastiru bylo chladněji než v Tabarce , vycházím, ale z dlouhodobě měřených hodnot. Vždy si raději zkontrolujte aktuální předpověď počasí v daném letovisku, předpověď počasí najdete pro každé letovisko v detailu vybrané destinace. Je velmi slunečný a průměrná délka slunečního svitu je 2 700 hodin ročně. Celé území ostrova je tvořeno vápenci a v podstatě je krasovou oblastí. Nejznámějšími krasovými jevy je Dračí jeskyně u obce Murvica a jeskyně Kopačina jižně od Supetaru

Nejste ještě rozhodnutí, ve kterém měsíci na dovolenou v Thajsku vyrazíte? Nebo jste jen zvědaví? Pokud jste na některou z otázek odpověděli ano, určitě pro Vás bude přínosem naše tabulka průměrných teplot vody a vzduchu a také průměrné délky slunečního svitu či srážkových dnů Má-li být při pěstování rajčat dosaženo správného vývoje rostlin a jednotného zbarvení plodů, důležitými faktory jsou intenzita slunečního záření a délka slunečního svitu, která by měla dosahovat 8-16 hodin denně Soutěž byla ukončena a výherci kontaktováni. V červenci 2021 byla průměrná délka slunečního svitu v ČR 227 hodin, což je tedy správná odpověď na druhou soutěžní otázku. Děkujeme za přízeň! Pravidla soutěže

Überprüfen Sie die Übersetzungen von 'délka záření slunečního' ins Deutsch. Schauen Sie sich Beispiele für délka záření slunečního-Übersetzungen in Sätzen an, hören Sie sich die Aussprache an und lernen Sie die Grammatik

Nejdelší průměrná délka slunečního svitu. 440 h (91 % astronomicky možné doby) Yuma, Arizona, 1951 - 1978. Nejkratší průměrná délka slunečního svitu. 478 h (11 % astronomicky možné doby) na jižních ostrovech Orknejí (severní výběžek Skotska), 1903 - 1950, 1978 - 199 Délka slunečního svitu. Celoroční doba slunečního svitu se v posledních letech (1696 hodin) nelišila od třicetiletého průměru (1692 h). Statisticky průkazné zkrácení doby slunečního svitu bylo pozorováno v říjnu (120 h oproti 49 h, P = 2,1%) Průměrná maximální rychlost větru. Jedná se v daném dni o nejvyšší zaznamenanou průměrnou rychlost větru změřenou za 10 minut. Sluneční svit. Délka trvání slunečního svitu označuje dobu, kdy dopadal sluneční svit kolmo na zem s intenzitou minimálně 120 W na m 2. Měří se s přesností na hodiny na 0,1 hodiny Délka slunečního svitu udává počet hodin za den, měsíc nebo rok, po které přímé sluneční záření dosahovalo zemského povrchu. Trvání slunečního svitu záleží na délce dne, na výskytu oblačnosti a mlh a na překážkách v okolí místa pozorování

Průměrná délka slunečního svitu se v severním přímoří pohybuje od 5,8 do 6,8 hod. denně, nejvyšší je ve středním přímoří (7,4 až 7,5 hod.), jen o málo kratší je v jižním přímoří. Nejvyšší počet hodin slunečního svitu je v létě Průměrná délka slunečního svitu se v letních měsících pohybuje v rozmezí 8 až 11 hodin denně, ročně se můžeme těšit až na 300 slunečních dnů, což je v průměru 3 000 slunečních hodin. Do Monaka přijíždí největší procento turistů za hazardními hrami, tudíž jejich pobyt není omezen počasím a jejich. průměrná roční teplota je + 6,4°C; průměrná délka slunečního svitu činí 1 670 hodin ročně. Průměrná roční teplota je zde vyšší než by odpovídalo nadmořské výšce, je zde delší i skutečná délka slunečního svitu. Častý je výskyt vydatných srážek v letním období. Častý je výskyt vydatných srážek v letním období

Jaká je doba slunečního svitu v České Republice

Na ostrově je průměrná délka slunečního svitu 2 700 hodin ročně. Teplota moře dosahuje v letních měsících 24 -26 stupňů, počasí ovlivňují i větry - severní bora, teplé jugo a v letních měsících mistrál. Jen tak pro zajímavost - víte, že Brač má ve znaku dva vzpínající se kozly? Uvádí se, že tento motiv. Pamatujte: v zimních měsících je průměrná délka slunečního svitu v ČR pouze 20-40 hodin/měsíc oproti létu, kdy dosahuje 180-250 hodin. Příklad: pro dobíjení baterie 85 Ah, ke které je připojený menší bateriový zdroj s výstupní energií 1,5 J a spotřebou proudu 0,2 A, bude v letních slunečných dnech stačit.

Průměrná délka slunečního svitu byla 52 hodin, což je o 30 procent víc, než je obvyklé. Zvětšit obrázek Zmenšit obrázek Zvětšit obrázek na celou obrazovku. Průměrná denní teplota na území ČR v prosinci 2019 ve srovnání s normálem 1981-2010 Dlouhodobá průměrná délka slunečního svitu činila 209 h. Ranní teploty se v červnu pohybují obvykle v rozmezí 9 až 13 °C, denní teploty naopak stoupají na 26 - 30 °C, mohou se objevit i dny s tropickými teplotami nad 30 °C. Dlouhodobý teplotní normál činí 18,1 °C Roční průměrná teplota je 9,42 °C, průměr ročních srážek je 510 mm a průměrná roční délka slunečního svitu je 2244 hodin podle 78letého průměru zjištěného v Šlechtitelské stanici vinařské ve Velkých Pavlovicích. Na jižní Moravě je 80 % ročníků s dobrou, výbornou a vynikající jakostí vína Průměrná délka slunečního svitu byla 157 hodin, což představuje 137 procent normálu z let 1981 až 2010. Na většině stanic byla letos v říjnu zaznamenána nejvyšší hodnota úhrnu slunečního svitu v období posledních 10 let, hodnoty na některých stanicích přesahovaly i hranici 180 hodin, uvedli meteorologové • Průměrná délka slunečního svitu je u nás, jak jsem uvedl výše, i výrazně vyšší než uváděných cca 1000 hodin. Je to cca 1300-1900 hodin, podle lokality. • Pro konkrétní případy a roky nelze vycházet jen z dlouhodobých průměr.

Klimatické prvky-1.průměrná roční teplota vzduchu 2.průměrné roční srážky 3.průměrná roční doba trvání sněhové přikrývky 4.průměrná roční vlhkost vzduchu 5.průměrná roční délka slunečního svitu Světlo-1.Ultrafialové 2.Světelné 3.Infračerven Průměrná délka slunečního svitu byla v říjnu 67 hodin, což představuje 58 procent obvyklého množství. Nejméně si sluníčka užili lidé v Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji, kde byla průměrná měsíční hodnota slunečního svitu nižší než 60 hodin. Naopak deště si Česko v říjnu užilo hodně

Průměrná délka slunečního svitu byla tento měsíc 227 hodin, což činí 99% normálu 1981-2010 Čechy zasáhnou silné bouřky, v nárazech vítr může dosáhnout až 90 km/h 07.08.2021 | 17:37 Z přehledu délky slunečního svitu od roku 2007 do současnosti je patrné, že průměrná doba sluneční aktivity za prvé tři měsíce roku se pohybovala mezi 98 až 190 hodinami. Výjimku činí rok 2007 (přes 200 hod. slunečního svitu) a rok 2012 (přes 335 hod. sluneční aktivity)

Duben 2021 v Ústeckém a Libereckém kraji

Český hydrometeorologický ústav - facebook

Naopak většina Itálie či Chorvatsko už tolik neexcelují. Úplně nejvyšší (průměrné!) hodnoty mírně překračují úroveň 3000 hodin slunečního svitu za rok - to je téměř dvojnásobek toho, co si užijeme v Praze nebo v Brně. Pádný důvod vydat se aspoň na pár dní na jih Nejkratší průměrná délka slunečního svitu. 478 h (11 % astronomicky možné doby) na jižních ostrovech Orknejí (severní výběžek Skotska), 1903 - 1950, 1978 - 199 . Průměrná délka slunečního svitu byla v říjnu 67 hodin, což představuje 58 procent obvyklého množství Průměrná teplota je -5°C až +5°C v zimě a + 25/+30°C v letě. Průměrná délka slunečního svitu činí 1 670 hodin ročně. ZIMNÍ SPORTY A AKTIVITY. Jedno z nejznámějších západočeských měst, Mariánské Lázně, jsou už tradičně spojování s minerálními vodami, v poslední době i s golfem.. Průměrné teploty i délka denního slunečního svitu jsou v závislostí na geografické poloze a přírodních podmínkách jednotlivých lokalit velmi různorodé. Obecně lze říci, že nejvyšší teploty dosahují v srpnu průměrně 30°C a až 12- ti hodinový denní sluneční svit je typický pro červenec Průměrná délka slunečního svitu byla v listopadu 55 hodin. To podle ČHMÚ představuje 103 procent dlouhodobého normálu. Také teplotně byl letošní listopad standardní. Průměrná měsíční teplota vzduchu 3,8 stupně Celsia byla o 0,9 stupně více, než je dlouhodobý normál. Mírně tepleji bylo na východě České republiky

Průměrná délka slunečního svitu na našem území pro tento měsíc byla 157 hodin, což činí 137 % normálu 1981-2010. V říjnu 2018 panovaly v porovnání s dlouhodobým průměrem 2007-2017 zlepšené rozptylové podmínky (obr. 1). V celorepublikovém průměru se dobré rozptylové podmínky vyskytovaly v 80,7 Průměrná délka slunečního svitu byla 132 hodin, což činí 115 procent normálu. Sdílet článek Facebook Twitter počasí Aktuálně.cz domácí slunce horko teplota březen sníh déšť reklama. Právě se děje. Aktualizováno před 4 minutami Muchovou nezastavil ani déšť, Vondroušová nezvládla ani reprízu olympijského. Průměrná délka slunečního svitu v hodinách; Přímoří Horské oblasti; Leden: 116.1: 83.5: Únor: 119.2: 95.7: Březen: 164.8: 136.5: Duben: 194.3: 158.6. Průměrná délka slunečního svitu byla v červnu 169 hodin, což představovalo 82 procent normálu let 1981-2010. Dlouhodobou předpověď najdete na Počasí od Seznamu . yknivoNumanzeSaNyknal

Pokud jde o jižní země, je obzvláště obtížné z dlouhodobého hlediska plnit cílové úrovně ozónu, vzhledem k větší délce slunečního svitu, většímu slunečnímu záření a větší průměrné teplotě, což jsou faktory, které podporují vytváření troposférického ozónu Průměrné měsíční teploty v dekádách 1988-2019. Průměrné měsíční srážky v dekádách 1988-2019. Počet dni se sněhem a výška sněhové pokrývky 1988-2019. Průměrné denní chody teplot a vlhkosti vzduchu 2001-2019. Průměrná délka slunečního svitu 2001-2019

Průměrná délka slunečního svitu na našem území pro tento měsíc byla 40 hodin, což činí 75 % normálu 1981-2010. 10 V listopadu 2018 panovaly v porovnání s dlouhodobým průměrem 2007-2017 zlepšené rozptylové podmínky (Obr. 1). V celorepublikovém průměru se dobré rozptylové podmínky vyskytovaly v 80 % případů. Průměrná délka slunečního svitu se v létě pohybuje od severu na jih od 8 do 12 hodin denně, kdy je nejvyšší ve středním přímoří. Slunce nejvíc svítí na ostrově Hvar, za rok je to až 2 745 hodin, což je průměrně za rok 7,5 hodiny denně

Podrobné údaje o slunečním zářen

Sluneční svit Měření slunečního svitu: Na meteorologických stanicích, které nejsou určené k speciálnímu monitorování parametrů slunečního svitu se standardně monitoruje délka doby slunečního svitu. Za tímto účelem jsou meteorologické stanice vybaveny klasickým nebo elektronickým heliografem Délka doby trvání Březen podle ní bude teplotně průměrný (průměrná březnová teplota vzduchu je 2,5 °C), srážkově nadprůměrný (průměrný březnový srážkový úhrn bývá 40 mm) a z pohledu délky slunečního svitu podprůměrný (průměrná délka slunečního svitu bývá 113 hodin) Průměrná délka slunečního svitu: 10 hodin. Kaé město v lednu je něco, co byste neměli nechat ujít. Je to skvělý čas na volbu outdoorových aktivit, jako je parašutismus, surfování na vlnách a tak dále. A ano, nenechte si ujít nádherný výhled na toto úžasné místo, které zahrnuje Stolovou horu, ostrov Robben a mnoho.

Září se letos v Česku nevymykalo průměru teplotami ani

Průměrná denní teplota se zde pohybuje okolo 23-25 °C, nicméně není výjimkou, že vystoupá až ke 30 °C. Šance na zamračené počasí nebo přeháňky jsou zde však o něco málo větší, nicméně stále relativně minimální. Průměrná délka slunečního svitu je zde 11 hodin a teplota vody v moři cca 23 - 25 °C. Gra Duben očekáváme teplotně průměrný - průměrná teplota pro toto období je 7,3 °C. Srážkově bude nadprůměrný - obvyklý průměr je 47 mm, odhadla meteoroložka společnosti Meteopress Dagmar Honsová. Průměrná délka slunečního svitu je v dubnu pohybuje na 156 hodinách Například březen 2006 přinesl nejvíce dnů se sněhovou pokrývkou v nížinách z celé zimy a v nížinách byl nejbohatší na sníh za posledních 60 let. Na druhou stranu, během března narůstá průměrná délka slunečního svitu, která se pohybuje na 113 hodinách Průměrná roční teplota na Seychellách se pohybuje kolem 26ºC, teploměr se zřídkakdy vyšplhá nad 32ºC. Příjemnější a sušší počasí zde panuje od května do října, v té době je ovlivněno občas i silnými jihovýchodními monzumy. Od prosince do března panuje teplejší a vlhčí počasí, kdy jsou ostrovyovlivněny severozápadními monzumy

Průměrná roční teplota moře je 22°C. Ostrovy jsou rozmanité - jsou zde vysoké hory, ale i pouště, a přímořské podnebí Průměrná teplota vzduchu a moř Počasí Alanya. Dovolená v Alanya je velice oblíbená, ostatně letovisko patří k těm nejvyhledávanějším tureckým destinacím vůbec.Jednak kvůli svým nádherným plážím, velkému výběru hotelů a dominantního hradu, který se vypíná nad městem, ale díky místnímu počasí

Portál ČHMÚ : Historická data : Počasí : Měsíční data

Průměrná délka slunečního svitu byla pro tento měsíc 157 hodin, což činí 137 procent normálu 1981-2010, vypočítali meteorologové. Celorepublikové statistiky odpovídají i těm z pražského Klementina, kde měří teplotu již od 18. století e) průměrná délka slunečního svitu je nejméně 1500 hodin v roce, při orografickém zaclonění horizontu není menší než 1300 hodin v roce. § 10 (1) Přírodní léčebné lázně využívající klimatické podmínky příznivé k léčení (dále jen klimatické lázně) musí vykazovat tyto klimatické faktory průměrná délka slunečního svitu ve vegetačním období (duben - září) činí: 209 hod, 17 min/rok vegetační doba (nad 10 °C) činí: 146 dní (OPRL, 1998) 3.5 Jsou to průměrná roční teplota vzduchu, průměrný roční srážkový úhrn, průměrná délka sněhové pokrývky, průměrná délka trvání slunečního svitu a další. Je nutné si uvědomit, že klima nezůstává stále stejné, ale prodělává změny, které jsou v historii pozorovatelné

Květen 2020 v ČR Počasí v Jihomoravském kraj

b) Měsíční délka slunečního svitu. Průměrná chyba v měření délky svitu za období jednoho měsíce dosahuje sice jen +/- 2 % skutečné délky svitu, ale při velké standardní směrodatné odchylce +/- 5,5 může tedy dosáhnout i k +/- 8 %. c) Roční délka slunečního svitu Jakmile ale porovnáme statistiky délky slunečního svitu, odhalíme docela znepokojující fakta. Z dřívějších údajů totiž jednoznačně vyplývá, že průměrná délka slunečního svitu v lednových měsících, se pohybuje okolo 50 hodin, zatímco letos tato hodnota nepřekročila ani 15 hodin, což podstatně mění všechny. Doba slunečního svitu nebo hodiny slunečního svitu je klimatologický indikátor, který měří dobu slunečního svitu v daném období (obvykle den nebo rok) pro dané místo na Zemi, obvykle vyjádřeno jako průměrná hodnota za několik let.Je to obecný indikátor oblačnosti místa, a tím se liší od slunečního záření, které měří celkovou energii dodávanou slunečním.

FaroBřezen 2017 v Ústeckém a Libereckém krajiV noci ze soboty na neděli se opět mění čas z letního naIschiaU Mělníka vyhlásili extrémní stupeň ohrožení, městoMadeiraFunchal

Z obr. 1 je vidět, že délka slunečního svitu v Hurbanovu a průměrná mohut­ nost skupin skvrn mají v podstatě shodný průběh, tj. že v maximu 801eté pe­ riody je maximum slunečního svitu a v minimu 801eté periody minimum slu­ nečního svitu - průměrná délka slunečního svitu o Povrchové vody Tento předpoklad výrazně ovlivňuje intenzitu rekreace v létě, důležitý je však i v souvislosti s celkovou estetikou krajiny: - podíl vodních ploch na celkovém území (z toho tekoucí a stojaté). Délka slunečního svitu výrazně ovlivňuje lidskou psychiku, v severských zemích jsou například mnohem častější takzvané zimní deprese. Lidem citlivým na nedostatek slunečního světla odborníci doporučují pořídit si speciální lampu s intenzivním bílým světlem, normální žárovka nestačí, nebo vyjet za sluncem do. Délka dne ROVNÍK 30° = Kanárské ostrovy 49,5° = ČR a. trvání slunečního svitu b. průměrná oblačnost + maximální a minimální teplota c. maximální a minimální teplota + úhrn srážek d. maximální a minimální teplota. Náhradní způsoby určení globálníh