Home

Filozofická fakulta UK obory

Evoluce a kreativita | Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Bakalářské programy 2021/2022 Filozofická fakulta

Filozofická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 512/10 771 80 Olomouc IČ: 61989592 V případě studijních záležitostí kontaktujte Studijní oddělení. Telefony vrátnic sekretariát děkana: +420 58 563 3011 dekan.ff@upol.c Filozofická fakulta FF. FF Vyhlášení druhého kola přijímacích zkoušek studijních oborů a programů FF UHK pro akademický rok 2021/2022. FF ∙ Aktuálně ∙ 28. 6. Vyhlášení Ceny děkana Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové za nejlepší závěrečnou práci obhájenou v kalendářním roce 2021 Filozofická fakulta. Univerzita Hradec Králové Víta Nejedlého 573/4 500 03 Hradec Králové 3 Galerie. Další 4 fotografie Přihlášky a přijímačky. Přijímací zkouška se u každého oboru liší. Více informací naleznete na stránkách jednotlivých studjiních oborů. Elektronická přihláška: 500 Kč.

Filozofická fakulta MU usilovně pracuje na zlepšení pracovního prostředí. Potvrzuje to zisk evroé certifikace HR Award . Revizí procházejí fakultní předpisy a personální procesy, vzniká politika genderové rovnosti, rozvíjet se bude také interní komunikace Fakulta filozofická Studium Život na fakultě. Nežijeme v bublině. Užíváme si školu, Plzeň a celý svět. Studium v zahraničí. Studijní programy a obory Univerzity Karlovy. Seznam kontaktů (WhoIS) Studenti pražských univerzit 1882-1939; Studijní přehledy; ALUMNI; Číselníky; Poradna. Studijní programy a obory » Bakalářské studium » Filozofická fakulta. velikost textu. Přehled studijních programů a oborů (akreditační databáze) Bakalářské. Filozofická fakulta Ostravská univerzita Reální 5, 701 03 Ostrava. telefon: +420 597 091 802 +420 553 461 802. e-mail: IČ: 61988987, DIČ: CZ6198898

Filozofická fakulta - Univerzita Karlov

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (FF UK) v Praze, založená jako jedna ze čtyř původních fakult pražské univerzity z roku 1348 (zpočátku označovaná jako fakulta svobodných umění neboli artistická fakulta), je tradičním centrem české vzdělanosti a z hlediska vědeckého výkonu nejvýznamnější humanitní institucí v Česku Bakalářské kombinované studium. Studijní programy uskutečňované Masarykovou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, kontaktujte studijní. Filozofické fakultě byla udělena akreditace habilitačnímu řízení v oboru Románské jazyky. Akreditace byla udělena na dobu 10 let. Poklad z Hrachova. Ve spolupráci Filozofické fakulty Jihočeské univerzity a Hornického muzea Příbram právě vychází kniha o hromadném nálezu mincí z Hrachova. Filozofická fakulta JU.

LS 2020/2021. FF chill&chat. 15. únor 2021 - 31. prosinec 2021. BBB místnosti. pro studenty. E-STUDOVNY. 1. červen 2020 - 1. červen 2020. Knihovník vás neopustil! Jsme tu stále i na dálku Teologická fakulta. Teologická fakulta je moderní fakulta s vlastními vědecko-výzkumnými centry a studijními programy zaměřenými na propojení teorie s praxí. Studovat můžete filosofii, charitativní a sociální práci, pedagogiku volného času, religionistiku a teologické obory Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové (anglický název Philosophical Faculty) byla založena 1. září 2005 jako Fakulta humanitních studií a je jednou z pěti součástí Univerzity Hradec Králové.V současné době nabízí řadu bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů a oborů, některé z nich v rámci ČR i EU jedinečných Řád doktorského studia na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Řád doktorského studia na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - pro studenty od AR 2019/2020. Opatření děkana č. 14/2013, jímž se vydává Řád doktorského studia na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicíc Kde nás najdeš. ff.ujep.cz. +420 475 286 467. studijni.ff@ujep.cz. Filozofická fakulta. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Pasteurova 13. 400 96 Ústí nad Labem

Studijní programy - Univerzita Hradec Králov

 1. Masarykova univerzita. O univerzitě. Fakulty a pracoviště. Filozofická fakulta. Filozofická fakulta. Sídlo: Arna Nováka 1, 602 00 Brno, budova D Korespondenční adresa: Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno : telefon: 549 49 1500: e-mail: IČO: 00216224.
 2. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (FF UP) je co do počtu kateder i studujících největší z osmi fakult této vysoké školy. Přibližně sedmi tisícům studentů poskytuje více než šest set kombinací filologických, humanitních, sociálních a uměnovědných oborů na 21 katedrách a odborných pracovištích
 3. Filosofická fakulta UK patří k 4 tradičním zakládajícím fakultám UK (dříve jako artistická) a je to jedna (společně s FF MU) z nejlepších fild v zemi. Některé obory mají vysokou úroveň, některé nízkou, na některé obory je téměř nemožné se dostat, na jiné se dostanete s menší přípravou bez problémů
 4. ář Základy obecné a anorganické chemie. 2. Diskuze.
 5. Ruská studia. Sdružená uměnovědná studia. Sociální pedagogika a poradenství. Španělský jazyk a literatura. Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury. Teorie interaktivních médií. Tlumočnictví českého znakového jazyka. Ukrajinská studia. Vietnamistika
 6. Naše studijní programy a obory Ostravská univerzita Oficiální internetové stránky Ostravské univerzity. pouze programy/obory, na které lze aktuálně podat přihlášku Fakulta sociálních studií Pedagogická fakulta Fakulta umění Lékařská fakulta Filozofická fakulta Přírodovědecká fakulta
 7. Fakulta filozofická Následující hodnocení ukazuje srovnání fakult v 18 kritériích. Data pro srovnání 130 českých veřejných fakult poskytlo Středisko vzdělávací politiky na Univerzitě Karlově

Studijní programy: Filozofická fakulta U

Kontakt: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. (Sekretariát ústavu českých dějin) Náměstí Jana Palacha 2, 116 38, Praha 1. Email: info@ffabula.cz, vybor@ffabula.cz Detail rozvrhu: Český jazyk a literatura (NMgr. od 2020/2021, dvouobor) Český jazyk a literatura (NMgr. od 2020/2021, dvouobor) (4261) Aktualizace: 20.07.2021 17:1 Vítáme Vás na rozvrhovém portálu FF UK, na němž jsou v uživatelsky vstřícném formátu zveřejňovány rozvrhy jednotlivých oborů a ústavů/kateder FF UK. V případě problémů obsahového charakteru (např. rozvrh zde a v SISu se liší oproti stránkám katedry) se obracejte na katederní rozvrháře Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. Svou prestiž zakládá na bezkonkurenčním počtu oborů, jichž zde lze studovat téměř sedmdesát, na hloubce a náročnosti studia a na svém výběrovém charakteru, což dokládá fakt, že se o studium na této fakultě každoročně uchází tisíce zájemců Filozofická fakulta Ostravské univerzity poskytuje vysokoškolské vzdělání ve všech stupních a v širokém spektru studijních oborů, ve kterých převažují obory jazykové, obory z oblasti společenských a humanitních věd

FF - Univerzita Hradec Králov

Univerzita Karlova. Ovocný trh 560/5. Praha 1, 116 36. Česká republika. Identifikátor datové schránky: piyj9b4. IČO: 00216208 DIČ: CZ0021620 Univerzita Pardubice a Univerzita Hradec Králové vytvořily společný program doktorského studia Aplikovaná informatika. Studijní obor je zaměřen na ovládnutí vědeckých metod výzkumu a vývoje systémů založených na využití informačních technologií na sběr, přenos, uchovávaní a zpracovaní dat, informací a znalostí Filozofická fakulta FF. Lékařská fakulta; Typ oborů: Jednooborov Informační systém Masarykovy univerzity Více o IS MU, provozuje Fakulta informatiky MU. Potřebujete poradit? istech fi muni cz. Nápověda. Klasický IS. 12. 8

PREZENTÁCIA KNIHY O ETNICKEJ HISTÓRII SLOVENSKA. Katedra etnológie a muzeológie FiF UK pozýva na prezentáciu knihy An Ethnic History of Slovakia: Multi-ethnicity, Minorities, and Migrations: 21. jún 2021 o 18.00 h cez MS Teams UNIVERZITA KARLOVA, Filozofická fakulta (UK) KURZY ČEŠTINY PRO CIZINCE (Duben - Srpen) 2021 Večerní kurz online 3. trimestr Večerní kurz online 4. trimestr Letní škola slovanských studií (prezenční) Letní škola slovanských studií (online) Počet VH / týdně (1 VH=45 min) 4 VH 4 VH 20 VH 20 VH Celkový počet VH / kurz 60 [ Západočeská univerzita - Fakulta filozofická . Pro navazující magisterské obory Antropologie populací minulosti Archeologie Blízkovýchodní studia Evroá kulturní studia Fakulta filozofická. Kontakt Úřední deska.

Filozofická fakulta - Univerzita Hradec Králové - Vysoké škol

 1. Naše studijní programy a obory Ostravská univerzita Oficiální internetové stránky Ostravské univerzity. Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím. Filozofická fakulta: doktorské.
 2. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem obhájila držitelství ocenění HR Award, které nejenom na vysoké mezinárodní úrovni dokladuje dobrou práci s lidskými zdroji, ale také činí UJEP atraktivní na poli světového výzkumu
 3. Navazující magisterské studium. Pro bakaláře také z jiných fakult a škol. Přihlášky můžete podávat od 1. srpna. E-přihláška

Záznam z živého streamu FF Brožura FF V Ústeckém kraji jsme jediná humanitní fakulta. Našemu regionu vracíme paměť, učíme ho řeči sousedů a věnujeme se jeho sociálním, kulturním i politickým problémům. Nabízíme unikátní bakalářské a magisterské obory, včetně postgraduálních programů v historických vědách a germanistice, nebo obory zaměřené na. Státní závěrečné zkoušky - NMgr. - leden 2021 - změna termínu konání státní závěrečné zkoušky. 13.11.2020 Nástěnka. Vážení a milí studenti, děkanátem FF UK byl stanoven nový termín pro konání magisterské státní závěrečné zkoušky, a to 29.1.2021. O formě konání státní závěrečné zkoušky Vás.

Informace pro uchazeče o studium na Filozofické fakultě UK

Přehled akreditovaných oborů naleznete zde. Přehled nových oborů pro ak. rok 2014/2015. Jihočeská univerzita nově nabízí: Bakalářský studijní obor Česko-německá areálová studia, forma studia prezenční, který poskytuje Filozofická fakulta Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Rektorát nám. T. G. Masaryka 5555 760 01 Zlín tel.: +420 576 038 120 IČ: 70883521 DIČ: CZ70883521 Datová schránka: ahqj9i Filozofická fakulta; Právnická fakulta; Typ oborů: Jednooborov Teoretická fyzika a astrofyzika. Informační systém Masarykovy univerzity Více o IS MU, provozuje Fakulta informatiky MU. Potřebujete poradit? istech fi muni cz. Nápověda. Klasický IS. 16. 8

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Studentská 84 532 10 Pardubice. Bc. Denisa Bažantová telefon +420 466 036 629 e-mail denisa.bazantova@upce.cz budova G, 8. patro kancelář 08 007 Stavařov 97. Seznam zaměstnanc Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové was live. November 4, 2020 · Záznam panelové diskuze na téma Uplatnitelnost absolventů humanitních a společenskovědních oborů

Zaměření na Univerzitě Pardubice má široký záběr, od technických oborů, přes umělecky zaměřené, až po humanitně orientované. Podívejte se na rozcestník . 97006. 97008. cs. . . . Obecné informace o univerzitě, kontakty a adresy pracovišť Filozofická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/10 771 80 Olomouc IČ: 61989592 V případě studijních záležitostí kontaktujte Studijní oddělení. Telefony vrátnic sekretariát děkana: +420 58 563 3011 dekan.ff@upol.c Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni otevře od příštího akademického roku dva nové bakalářské obory - sociologii a východoevroá studia. Na oba obory je možné se ještě do konce května přihlásit Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta filozofická. Kontakty na fakultu. Jungmannova 153/1, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň Obory Filozofie bakalářský prezenční 3 roky Filozofie: bakalářský prezenční 3 roky Obory Humanitní studia bakalářský prezenčn. Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 10 779 00 Olomouc e-mail: lenka.molnarova@upol.cz tel. sekretariát: +420 585 633 501 tel. vrátnice: +420 585 633 600 Sídlo katedry Katedra psychologie Vodární 6 779 00 Olomou

Doktorské studium filosofie katedry filosofie se zaměřuje především na filosofická témata z oblasti politické filosofie, etiky, filosofie výchovy, filosofické komeniologie, etické aspekty vědy a dějiny filosofie (viz vědecké granty a aktivity katedry a jejích členů). Zobrazit více. Filosofie. Fakulta filozofická Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta. Kontakty na školu. Pasteurova 3571/13, 400 96 Ústí nad Labem. studijni.ff@ujep.cz. 475 286 466 Filozofická fakulta Ostravské univerzity Informace o p řijímacích zkouškách podle studijních program ů 1. Studijní program B6107 Humanitní studia a) Studijní obor : Historie - Dějiny um ění Forma p řijímací zkoušky: písemná b) Studijní obor Historie - Latinský jazyk.

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích byla zřízena k 1. lednu 2006. Jejím krystalizačním jádrem se stal Historický ústav JU, který existoval od roku 2003 jako samostatné vědecké a pedagogické pracoviště v rámci univerzity. K němu se v první fázi přičlenila část Katedry bohemistiky. Aktuální pracovní nabídky pro studenty a absolventy ÚHV - aktualizace 28. 6. 2021 Filozofická fakulta » Akreditační rady programů a oborů » Garanti » Oboroví garanti. Filozofická fakulta » Děkanát » Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací . Místnost: 455, 5NP, Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2.

Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě Členové komise: dr hab. Joanna Czaplińska, prof. UO Wydział Filologiczny, Uniwersytet Opolski Ing. Pavel Janáček, Ph.D. Ústav pro českou literaturu, Akademie věd ČR prof. PhDr. Lubomír Machala, CSc. Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouc Fakulta filozofická je na základě akreditace udělené Akreditační komisí České republiky oprávněna vykonávat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru historické vědy. V habilitačním řízení se ověřuje jak vědecká kvalifikace uchazeče, a to zejména na základě habilitační práce a její obhajoby a dalších vědeckých a odborných prací.

Filozofická fakulta U

 1. Filozofická fakulta Jihočeské univerzity vznikla v roce 2006, jde o jednu z osmi fakult Jihočeské univerzity
 2. Fakulta filozofická otvírá nově akreditovaný bakalářský studijní program Sociální práce. Informace o programu a studijním plánu Sociální práce naleznete ZDE. Podmínky přijímacího řízení na rok 2020/2021: Bakalářské obory
 3. Články na Českobudějovický deník se štítkem Filozofická fakulta Jihočeské univerzity. Chci zprávy do e-mailu. Přihlášení členové Deník Klubu čtou vše bez omezení. Jihočeská univerzita láká na obory pro němčináře Filozofická fakulta Jihočeské univerzity otevře nové obory už letos na podzim. 10.12.201
 4. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra slavistiky a germanistiky Studijní program Filologie Studijní obor Cizí jazyky pro komerční praxi Kombinace angličtina - ruština Bakalářská práce České a ruské frazeologizmy s názvy částí lidského těla Šárka Peclová Vedoucí práce: Mgr. Bohuslava Němcová.
 5. Obory Antropologie; Archeologie; Architektura; Biografie; Biologie; Divadelní věda; Ekologie; Domů Katalog Fakulty Filozofická fakulta 161 Publikací Filozofická fakulta Další digitální knihovny fakulty: Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity . Knihy autorů z Kabinetu informačních studií a knihovnictví.
Třetí republiku je možné interpretovat jako revoluci

Západočeská univerzita vPlzni Fakulta filozofická Katedra filozofie Studijní program Humanitní studia Studijní obor Humanistika Bakalářská práce Operace Anthropoid průběh a následky Kateřina Štýbrová Vedoucí práce: PhDr. Jan Randák, PhD. Filozofická fakulta UK Ústav českých dějin Plzeň 201 JSTOR je digitální knihovna pro vědce, pedagogy a studenty a poskytuje přístup do kolekcí základních vědeckých časopisů v humanitních, společenských a přírodních vědách. Uživatelé mohou prohledávat plné texty, názvy, autorské údaje a abstrakty nebo procházet časopisy podle názvů a oborů. Kolekce dostupné pro celou UK včetně externích registrovaných uživatelů Filozofická fakulta. Další digitální knihovny fakulty: Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Knihy autorů z Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU. Elektronická knihovna Ústavu evroé etnologie FF MU Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava. 3 650 To se mi líbí · Mluví o tom (108) · Byli tady (836). Vysoká škola a univerzit Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno. 14 344 To se mi líbí · Mluví o tom (27) · Byli tady (1 927). Oficiální stránka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Novinky a informace o dění..

Filozofická fakulta M

Magisterské Programy Obory N7503 Učitelství pro základní školy English Language Teacher Education Doktorské Programy Obory P7105 Historické vědy History V roce 2015 pořádala Fakulta filozofická tradiční cyklus přednášek pro veřejnost, známý jako Univerzita volného času (UVČ) Pobočka: Přírodovědecká fakulta - Olomouc, 17. listopadu 1192/12 Pobočka : Právnická fakulta - Olomouc, 17. listopadu 930/8 Pobočka : Vydavatelství Univerzity Palackého - Olomouc, Biskué nám. 842/ Fakulta filozofická ZČU, Plzen, Czech Republic. 2,968 likes · 3 talking about this · 713 were here. Fakulta filozofická je moderní, kreativní fakultou, zahrnující pestrou paletu oborů z oblasti.. O nás Filozofická fakulta (FF) je jednou ze čtyř zakládajících fakult Masarykovy univerzity. Od svého vzniku rozvíjela fakulta zejména tradiční, humanitně zaměřené disciplíny (především historii, filozofii a klasickou filologii, dále potom filologii slovanskou, germánskou a románskou), ale stejně tak obory, které v tehdejším univerzitním prostředí představovaly. Na Lékařské fakultě v Hradci Králové se otevřou hned dva nové bakalářské obory - Porodní asistentka a Všeobecná sestra. Filozofická fakulta připravila bakalářský studijní obor Etnologie se spec. Vietnamistika, Pedagogická fakulta a Fakulta humanitních studií otvírají bakalářské obory Vychovatelství a Gendrová studia

Popis společenství. Lidé studující obor Filologie na Univerzita Karlova v Praze (UK) PRAHA - Filozofická fakulta. Více o společenství ». Archiv Filozofická fakulta » Akreditační rady programů a obor 208, 3NP, Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2. Filozofická fakulta » Akreditační rady programů a oborů » Garanti » Oboroví garanti

Fakulta filozofick

Na UK můžeš studovat politologii na Fakultě sociálních věd a na Filozofické falultě. Na FSV se pro akademický rok 08/09 dělaly testy studijních předpokladů. Na FF se dělaly zkoušky z všeobecného přehledu, bylo tam dost dějepisu, samotné politologie a politologické filozofie.Na tyhle obory je docela nával, ale rozhodně. Digitální kultura a kreativní průmysly . Získejte doktorát v oborech, které stvořila digitální revoluce. Informace pro student

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy - Seznam škol v ČR

filozofická fakulta. S několika novými obory vstoupí Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích do příštího... Drahé a špatné jídlo. Studenti Univerzity Karlovy chystají bojkot menz 5. října 2013 4:29 Ostravsko, Pedagogická fakulta univerzity Karlovy,. 1 FF FILOZOFICKÁ FAKULTA UK Beneš, Milan: Úvod do andragogiky Praha, Karolinum 2003, brož., 132 str., 3. Dotisk vydán&ia..

VYSOKÉ ŠKOLY UZNÁVAJÍCÍ CERTIFIKOVANOU ZKOUŠKU Z ČEŠTINY PRO CIZINCE (CCE) AMU Akademie múzických umění DAMU Lékařská fakulta v Hradci Králové CCE-B1 FAMU a CCE-B1 HAMU technologie CCE-B1* E‒2* * 2 pro obory Hudební teorie, Hudební produkce a Skladba; 1 pro ostatní obory Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni letos připravila dva termíny Dnů otevřených dveří. Návštěvníci středečního Dne otevřených dveří budou moci v přátelské atmosféře diskutovat se zástupci jednotlivých kateder o studiu daných oborů Univerzita Pardubice - Fakulta filozofická - KLKS. Posudek vedoucího/oponenta bakalářské práce - akademický rok 2010/2011 Autor práce: Michaela Vrbová. Studijní obor: Historicko-literární studi Fakulta strojního inženýrství Materiály (3911R038) Materiálové vědy a analýza materiálu (3911T039) Fakulta umění a designu. Fakulta zdravotnických studií. Fakulta životního prostředí. Filozofická fakulta. Pedagogická fakulta. Přírodovědecká fakulta Biologie (1501R001) Biologie - dvouoborové (1501R001) Fyzika (1701T003

Kontakty | Filozofická fakulta Univerzity KarlovyHledáme knihovníka do Knihovny Celetná | FilozofickáStudentské spolky | Filozofická fakulta Univerzity KarlovyKolegium děkana | Filozofická fakulta Univerzity Karlovylogo

U obou typů přihlášek je platbu třeba poukázat na účet Univerzity Pardubice: Komerční banka č. ú. 37030561/0100 variabilní symbol (údaj definovaný fakultou, každá fakulta má jiný variabilní symbol): DFJP 5920 FEI 6920 FES 4920 FF 1920 FChT 3920 FR 2920 FZS 792 Vyber si obor. Proč studovat u nás. Publikační činnost na Fakultě restaurování - prodej knih (Univerzita Pardubice) (Fakulta elektrotechniky a informatiky) Pro uchazeče (Fakulta filozofická) Pro uchazeče (Fakulta chemicko-technologická) Pro uchazeče (Fakulta restaurování) Pro uchazeče (Fakulta zdravotnických studií adresa: sekretariát katedry slavistiky Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Křížkovského 10 779 00 Olomouc tel. (sekretariát): +420 585 63 3373 fax +420 585 633 00