Home

Bleskosvod hromosvod

Hromosvod / bleskosvod - ochrana před bleskem. Hlavní a nejúčinnější ochranné opatření před hmotnými škodami tvoří systém ochrany před bleskem (LPS). Je obvykle složen ze dvou systémů: vnějšího a vnitřního systému ochrany před bleskem Pokud je hromosvod poškozen nebo není funkční, může blesk udeřit do vašeho domu a způsobit značné škody na majetku či zdraví. >> více. Aktivní hromosvody se skládají z hlavice, která je aktivována atmosférickou elektřinou a tím zvyšuje schopnost svést el. výboj právě ve vhodném bodě. Tyto hromosvody mají. Bouřky u nás nejsou nic výjimečného, a proto bychom se měli zamyslet nad ochranou svého majetku proti úderu blesku. Základní ochranu může tvořit hromosvod neboli bleskosvod, který vytvoří umělou vodivou cestu k přijetí a svedení blesku do země Hromosvod (přesné pojmenování je řídce užívané slovo bleskosvod) je zařízení, které vytváří umělou, vodivou cestu k přijetí a svedení bleskového výboje. Hromosvod se zřizuje zejména na objektech, kde by mohl výboj blesku: ohrozit zdraví nebo životy osob (bytové domy, nemocnice, školy Hromosvod nebo bleskosvod, jak je to správně? Zvyk je železná košile, říkávala babička. Ovšem výrazy elektrotechnik a by neměly pramenit z pouhého zvyku, aniž by tušil, zda je vyslovovaný termín ten správný pro vsazení do myšlenkového sdělení. Mezi odborníky se často setkáváme s nesprávným výběrem nebo vyslovováním odborných výrazů

Hromosvod / bleskosvod - ochrana před bleskem - EZ

  1. Hromosvod, správně se nazývá bleskosvod, je zařízení, které vytváří umělou vodivou cestu k přijetí a svedení bleskového výboje do země. Používá se jakožto ochrana budov a dalších objektů před poškozením tepelnými a mechanickými účinky blesku, tj. před jejich požárem nebo mechanickým poškozením
  2. V našich zeměpisných šířkách sice nehrozí sopky, tornáda ani zemětřesení, ale i na první pohled obyčejná bouřka dokáže napáchat velké škody. Jako základní ochrana před ničivou silou blesků, které mají sílu ničit majetek v interiéru domu, ale i zranit osoby či domácí zvířata, slouží hromosvod (občas používaný název bleskosvod je nesprávnou variantou)
  3. Montáž hromosvodu pro rodinné domy, chaty, novostavby, atd. Zde si můžete sami propočítat kompletní cenu za hromosvod rozdělenou do jednotlivých částí které spolu souvisí. Hromosvod se skládá z jímacího vedení které blesk svádí do uzemňovací soustavy pomocí jednotlivých svodů
  4. Metoda ochranného úhlu - tyčový hromosvod Jímací soustava vytvořená pomocí tyčového hromosvodu by měla být umístě-na tak, aby prostory, které vytvoří, zcela pokryly chráněnou stavbu. Pro určení ochranných prostor musí být vzaty jen skutečné hmotné rozměry jímací soustavy a třída LPS
  5. Hromosvod, vzácněji nazývaný bleskosvod, je zařízení, které vytváří umělou vodivou cestu k přijetí a svedení bleskového výboje do země. Používá se jakožto ochrana budov a dalších objektů před poškozením tepelnými a mechanickými účinky blesku, tj. před jejich požárem nebo mechanickým poškozením
  6. Hromosvod, vzácněji nazývaný bleskosvod, je zařízení, které vytváří umělou vodivou cestu k přijetí a svedení bleskového výboje do země.Používá se jakožto ochrana budov a dalších objektů před poškozením tepelnými a mechanickými účinky blesku, tj. před jejich požárem nebo mechanickým poškozením.. Podle souboru norem ČSN EN 62305 - Ochrana před bleskem.

DRUHY HROMOSVODU - bleskosvod

Jak správně provést instalaci uzemnění hromosvodu. Kolega v RD provádí opravu chodníku kolem domu (zámkovou dlažbu). Původní hromosvod : jímač na střeše a od něj po fasádě lano dolů až k přechodu do země. Asi 2m nad zemí je spoj mezi dolní a horní části. Když jsme odkryli místo kolem lana nestačil jsem se divit Bleskosvod (zlidověle častěji označovaný jako hromosvod) je zařízení určené k ochraně objektů, budov a živých bytostí v nich před ničivými účinky blesku (silného elektrického výboje způsobeného bouří). Bleskosvod je uměle vytvořenou vodivou cestou přijímající a svádějící blesk do země. Bleskosvod je vlastně ochranný štít, který zachytí převážnou. Hromosvod, bleskosvod. zařízení k ochraně budov, objektů a živých bytostí v nich před nebezpečnými účinky blesku; vytváří umělou vodivou cestu k přijetí a svedení bleskového výboje do země. Bleskosvod Franklinova typu. Nejrozšířenější způsob ochrany před přímým úderem blesku spočívá zjednodušeně ve.

Hromosvod (vlastně bleskosvod) má dva svody na protilehlých stranách, sveden je i po šítu na garáž. Materiál hromosvodu je slitina AlMgSi - legovaný hliník ČSN 42 4401 v provedení 8mm drát (hliník, mangan, hořčík). Hlavní je, že to nerezne a pěkně to vypadá :) a nekrade se jako měď. Svody se uzemnily do zemnících drátů, které se dělaly dopředu při lití. Kromě prevence před škodami způsobenými bouřkou, tedy odpojení všech spotřebičů a anténních přípojek od elektrické sítě, je důležité mít i hromosvod nebo přesněji bleskosvod, který svede blesky bezpečně do země tak, aby nepoškodily jak konstrukci, tak rozvody objektu Hromosvod, neboli bleskosvod je základem ochrany před bleskem. U nově stavěných objektů je jeho zřízení povinné a je vyžadováno stavebním zákonem 183/2006 Sb., prováděcími vyhláškami a řídí se souborem norem ČSN EN 62305 - 1 až 4 ed.2 Proto nečekejte na úder blesku a chraňte sebe a svůj majetek Bleskosvod, někdy nazývaný také hromosvod, se používá prakticky na jakýkoliv stavební objekt, který chcete ochránit před úderem blesku. Bleskosvod neposkytuje úplnou ochranu před bleskem, ale jeho přítomnost výrazným způsobem eliminuje možné škody napáchané bleskem. Jeho primární úlohou je, pochopitelně, chránit. změřit funkčnost hromosvodu, opravit hromosvod, vypracovat projekt hromosvodu, zajistit revizní zprávu na hromosvod. Jednoduše uděláme vše na klíč - od A do Z. Pracujeme v Brně a okolí do vzdálenosti 100 km. Mimochodem, víte, že správné, leč méně používané pojmenování hromosvodu je bleskosvod

Hromosvod vynalezl v polovině 18. století v Evropě premonstrát Prokop Diviš, který ve své farní zahradě v Příměticích blízko Znojma umístil v roce 1754 první hromosvod. Ve světě platí za vynálezce hromosvodu také americký vědec a politik Benjamin Franklin, který kolem roku 1750 prováděl odpovídající experimenty Svorka pro hromosvod. Dostupnost: Nic není vybráno. Kdekoliv (47) Centrála - Hradec Králové (43) Elektram Brno (6) Elektram České Budějovice (6) Elektram Děčín (6) Elektram Jablonec (4 Hromosvod, nebo chcete-li bleskosvod, je dnes velice důležitou součástí našich domovů. Chrání nás a náš majetek před úderem blesku do budovy, z hlediska funkčnosti a bezpečnosti stavebního díla je proto naprosto nepostradatelný. Jeho první použití v našich zemích se datuje od roku 1775 kdy byl poprvé použit měděný. Aktivní hromosvod získává energii pro vytvoření vysokonapěťových signálů z elektromagnetického pole, které se při bouřkách vytváří automaticky (mezi 10 a 20kV/m). Velikost a návrh aktivního jímače řeší příslušné elektrotechnické normy a na každou soustavu hromosvodu je pak vystavena revizní zpráva, která.

Jsou hromosvody povinné? Kdy je potřeba mít ochranu proti

Hromosvod, nebo bleskosvod? Hromosvod je správný technický výraz, který vychází ze slovanského základu. Ještě před necelým stoletím se důsledně rozlišovalo mezi bleskem, který se blýská mezi mraky, a hromem, který udeří do objektu, stromu, či člověka Hromosvod (přesnější, ale jen řídce užívané slovo bleskosvod) je zařízení, které vytváří umělou vodivou cestu k přijetí a svedení bleskového výboje. Zřizuje se zejména z důvodů ochrany objektů, kde by výboj blesku mohl ohrozit zdraví a způsobit škody na majetku. Připomeňme si, že v souvislosti s povinností bezpečnostního zajištění objektu platí od 1. První blesky dokázal zkrotit Prokop Diviš, který vynalezl bleskosvod a poprvé ho nainstaloval kolem roku 1754. My se sice montáží hromosvodů zabýváme až od roku 1998, ale věřte, že během této dlouhé doby jsme nasbírali mnoho zkušeností. Provádíme montáže hromosvodů nejen na rodinných domech, ale i na jiných objektech

Jak funguje hromosvod GN Hromosvod

Dobrý den. Netušíte náhodou někdo, vy kdo jste opravovali nebo stavěli rodinný dům, kolik stojí instalace hromosvodu? Máme starý baráček, který jsme koupili před 2 roky a není na něm vůbec hromosvod. Sousedi mají dům o trošku vyšší, tak asi by blesk uhodil do nich, ale to člověk nikdy neví. Neradi bychom, aby nám kvůli tomu, že nemáme hromosvod zhořela střecha. Hromosvod, občas nazývaný bleskosvod,je zařízení, které vytváří umělou vodivou cestu k přijetí a svedení bleskového výboje.Hromosvod vynalezl v polovině 18. století v Americe Benjamin Franklin a poté v Evropě Prokop Diviš. První hromosvod v Česku umístěný na stavbě byl instalován na zámku v Měšicích roku 1775 Bleskosvod vynalezl premonstrát Prokop Diviš, který je považován za prvního vynálezce bleskosvodu (hromosvodu) v Evropě. Ve své farní zahradě v Příměticích blízko Znojma umístil první hromosvod v roce 1754 Bleskosvod Bleskosvod, nesprávně, ale častěji nazývaný hromosvod, je zařízení, které vy - tváří umělou vodivou cestu k přijetí a svedení atmosférického výboje do země. Používá se jako ochrana budov a dalších objektů před poškozením tepelným

Hromosvod nebo bleskosvod, jak je to správně

Skrytý bleskosvod ve fasádě domu. Dobrý den, Dobrý den, tuto možnost jsem taky zjišťoval, nakonec jsem stejně zvolil řešení hromosvod až po zateplení, vedený po svodu, hlavní přesvědčení bylo, pokud do toho opravdu práskne a skrytý svod bude špatně ve zdi upevněn, udělá to prý pěknou paseku - vytrhne se ze zdi. Bleskosvod tvoří umělou vodivou cestu na objektech, do kterých tento výboj udeří. Výboj tak přes jímací zařízení, svod a zemění dorazí až do země. Vadný hromosvod je horší než žádný! Nevyhovující jímací soustava je z hlediska rizika vzniku škod prokazatelně horší než když bleskosvod není nainstalován vůbec. Hromosvod je lidový název pro bleskosvod, tedy zařízení určené k ochraně domů, lidí a zvířat před ničivými účinky blesku (silného elektrického výboje způsobeného bouří). Je to uměle vytvořená přímá cesta, která přijímá a svádí blesk do země, kde se vybije Na střeše vyšehradské zbrojnice byl 7. prosince 1776 instalován první hromosvod v Praze. Nebyl to ale první hromosvod, či správněji bleskosvod, v českých zemích. Za první je možné považovat ten, který v roce 1775 umístil na zámku hrabat Nosticů v Měšicích u Prahy profesor pražské univerzity Josef Klinkoš Jak se bránit? Nejlepším řešením je instalovat na dům hromosvod, správně bleskosvod. Pro montáž hromosvodu je rozhodující poloha elektrických rozvodů ve zdech a přívodního vedení, od něj je třeba se s hromosvodem držet dál. Hromosvod jako takový je potom třeba uzemnit u novostavby k vyvedenému zemnícímu pásu, u.

HISTORIE HROMOSVODU - Historie hromosvodu. Polovina 18. století zastihla Evropu v čilém experimentování s elektrickými jevy. Guerickova a zejména pak Nolletova třecí elektrika začala dávat silný elektrický náboj. K této problematice se v českých zemích dostává premonstrátský kněz Prokop Diviš, absolvent významného. Když jsem byl malý kluk, tak jsme měli na domě hromosvod. Když jsem chodil na střední, ejhle, už to byl bleskosvod. A když se s kýmkoliv bavím o té tyči na střeše, tak jí každý říká hromosvod. A já se vracím do dětských let. A mě je totálně šumafuk, jestli je to hromosvod, nebo bleskosvod, nebo Dům bez hromosvodu. Ahoj, nebyl by tu někdo, kdo se vyzná v problematice bleskosvodů? Už léta řeším otázku, na kterou mi nikdo neodpověděl - tchán nemá na domě bleskosvod a tvrdí mi, že není potřeba, protože dům se nachází blízko stožárů vysokého napětí, dle mého odhadu zhruba 100 metrů, možná víc. Podle mě.

Izolace kovových předmětů od hromosvodu normy ČSN 34 1390. V řadě norem ČSN EN 62305-4 je toto řešeno v části 3, konkrétně v bodě 6.3 Elektrická izolace vnějšího LP S. s = (k i × k c × l)/k Historie hromosvodu Polovina 18. století zastihla Evropu v čilém experimentování s elektrickými jevy. Guerickova a zejména pak Nolletova třecí elektrika začala dávat silný elektrický náboj. K této problematice se v českých zemích dostává premonstrátský kněz Prokop Diviš, absolvent významného učiliště kláštera v. Ten jako první postavil hromosvod s pevným uzemněním. Od této doby se vývojem dospělo k dnešnímu řešení ochrany před bleskem. K zajištění účelné a účinné ochrany vznikly předpisy - normy, které stanovují podmínky správného řešení hromosvodu a jeho součástí. V ČR vznikla první norma v r. 1934. Tato norma byla. Bleskosvod. Prokop Diviš se začal roku 1750 zabývat myšlenkou sestrojit zařízení, které by odnímalo z bouřkových mraků blesky (bleskosvod Diviš pojmenoval pojmem stroj meteorologický). Prokop Diviš sestrojil roku 1754 první uzemněný bleskosvod na světě. Bleskosvod byl vztyčen 15. června 1754 na zahradě v Příměticích u.

Hromosvod hromosvodové svorky e-sho

Doufáme, že zde najdete informace související s hromosvod povinnost užitečný. Děkujeme za prohlížení tohoto obsahu Blesk bleskosvod blesků bouřka Bouřky Česká televize hromosvod hromosvody Jan Šenkýř Jiří Nebeský Jolana Ackermannová Marek Vích Nejnovější nepovinné odsouhlasení pojišťovna Pojišťovny poškození. Uzemnění a ochrana před bleskem Funkce uzemnění hromosvodu - pošlete poptávku - Rozsah činnosti - Revize hromosvodů- revize elektrospotřebičů- revize elektroinstalace - Důležitost uzemnění hromosvodu. UZEMNĚNÍ HROMOSVODU- je nejdůležitější částí hromosvodní soustvy, na dobrém uzemnění záleží zda svede do země zaachcený výboj bez dalších případných. Pulsar, Bleskosvod vysoce pulsující napětí se systémem předstihu. Na základě svých vědeckých zkušeností v oblasti přímého zásahu bleskem od roku 1932 vytvořila v roce 1984 ionuzující bleskosvod PULSAR HELITA (ESE), jehož princip fungování spočívá v řízení spontánního koronového efektu při aplikaci vysokonapěťových impulsů na hrot Pulsaru. Účinnost tohoto. Bleskosvody, Praha. popis zakázky. Poptávám instalaci bleskosvodu-hromosvodu na rodinný dům v obci Libčice nad Vltavou. Uzemění již je. Obvod domu je cca 54 metrů, má 2 podlaží, krytina střechy je pálená taška, sklon cca 45 stupňů. Včetně revize

Je hromosvod na domě povinný Náš dů

Ceník - Hromosvody :: ELEKTROMONTÁŽE ŠUB

tremis drŽÁk oddÁl hromosvodu doht-2 na trubku 3/4in. moc s dph: 82,11 czk/ks kód: 70992575 skladem: ano. tremis drŽÁk oddÁl hromosvodu doht-8 na trubku 3in. moc s dph: 101,06 czk/ks kód: 60997610 skladem: ano. tremis drŽÁk t oddÁl hromosvodu dohsk s kloubem. Podpořte portál tím, že na svoji stránku umístíte odkaz na náš web - více informací. Chcete-li nám pomoci (napsáním článku, nápadem apod.), kontaktujte nás. Portál společenství vlastníků jednotek (SVJ, SVBJ) - články, legislativa, diskuse,

Hromosvod se jinými slovy nazývá bleskosvod a využívá se jako ochrana budov před poškozením blesku, který může zapříčinit požár nebo mechanické poškození.Pracuje na principu vytváření umělé vodivé cesty k přijetí a svedení bleskového výboje do země Drát hromosvodu Zn 8mm. Hromosvodový pozinkovaný drát o průměru 8 mm. 1 m váží přibližně 0,4 kg. 701203 Kód produktu. kg Měrná jednotka (MJ) 11343 Jakost. 1,00 kg Váha MJ. Základní cena za MJ.

Hromosvod, bleskosvo

Dne 15. června 1754 postavil Prokop Diviš první bleskosvod nedaleko fary v Příměticích u Znojma na Moravě, kdežto první bleskosvod podle návrhu B. Franklina, který se obyčejně vůbec za jeho vynálezce považuje, postaven byl v Bostoně r. 1760, o celých 6 let později, napsal časopis Zlatá Praha v roce 1896 Hromosvod,vzácněji nazývaný bleskosvod, je zařízení, které vytváří umělou vodivou cestu k přijetí a svedení bleskového výboje do země. Používá se jakožto ochrana budov a dalších objektů před poškozením tepelnými amechanickými účinky blesku, tj. před jejich požárem nebo mechanickým poškozením

Bleskosvod. Bleskosvod (hromosvod) je zařízení, které vytváří umělou, vodivou cestu k přijetí a svedení bleskového výboje. Bleskosvod se zřizuje zejména na objektech, kde by mohl výboj blesku: ohrozit zdraví nebo životy osob (bytové domy, nemocnice, školy) způsobit poruchu (elektrárny, plynárny, vodárny, nádraží Bleskosvod (Hromosvod) «Vlast . Bleskosvod chybí. Vnitřní vybavení v koupelně umyvadlo, vana, WC splachovací, vše v současné době nefunkční. Objekt je delší dobu bez údržby, bez omítek, větší část okapů chybí, vnitřní prostor je značně zdevastovaný Chci pohladit slovem a nebo rukou

Hromosvod - Wikipedi

Přeji hezký den. Hromosvod a rodinný dům. Kdy musí být? Na tuto otázku odpovídá stavební zákon 183/2006 Sb. a prováděcí vyhláška 268/2009 Sb. § 36. Dle této vyhlášky musí mít hromosvod každý objekt, kde může dojít k ohrožení života nebo majetku a toto kritérium splňuje i Váš rodinný dům Hromosvod, bleskosvod. zařízení k ochraně budov, objektů a živých bytostí v nich před nebezpečnými účinky blesku; vytváří umělou vodivou cestu k přijetí a svedení bleskového výboje do země. Je pravda, že pořizovací cena hromosvodu zhotoveného z těchto materiálů je o něco vyšší než u pozinkované oceli, ale 'hromosvod' přeloženo ve vícejazyčném online slovníku. Překlady z češtiny do angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, italštiny, ruštiny. Rovníková Guinea - v popisu následuje katalogové číslo MICHEL Rovníková Guinea je přímořský stát ve Střední Africe. Leží asi 200 km severně od rovní Hromosvod (respektive bleskosvod) je zařízení, které se využívá jako ochrana budov před škodlivými účinky blesku. Brání, aby blesk objekt mechanicky poškodil, případně zapálil. | Stačí málo a zvládnete t

Jak funguje hromosvod. Účelem hromosvodu (nebo chcete-li bleskosvodu) je, jak už sám název napovídá, svést blesk bezpečně po plášti budovy do země, aniž by na samotné budově napáchal jakékoli škody. Bleskosvod je vyroben z vysoce vodivých materiálů, které přitáhnou blesk jako magnet. Jeho úder do budovy je tak řízený Montáž hromosvodu. Před užíváním domu je nutné myslet na ochranu proti bleskům. Tuto skutečnost si moc dobře uvědomoval již v roce 1750 český kněz Prokop Diviš, který sestrojil první bleskosvod, chcete-li hromosvod, odborně pak vnější LPS (Lightning Protection System čili systém ochrany před bleskem). Ten se dělí na.

Jak správně provést uzemnění hromosvodu

Přesnější označení bleskosvod se neujal, a tak i odborníci mluví o zařízení, které vytváří umělou vodivou cestu k přijetí a svedení bleskového výboje do země, podle historického názvosloví jako o hromosvodu, přestože hrom je pouze doprovodným zvukovým efektem Hromosvod (jinak též bleskosvod) je tvořen jímačem, svodem a uzemněním. Pozn.: jen pro informaci - hromosvod vynalezl Čech Prokop Diviš v půlce 18. století. Kde všude se hromosvody musí instalovat? Na stavbách a zařízeních, kde by mohl blesk ohrozit zdraví nebo život lidí, anebo materiální škody. Kvalitní provedení. Hromosvod. Bleskosvod Provádíme instalace bleskosvodu rodinných domů, průmyslových hal a další. Instalace hromosvodu stojí peníze i čas, obzvlášť na starší stavbě. Přesto se jedná o jednoduchý způsob, jak ochránit svůj majetek i zdraví, který není radno podceňovat. Na co se ptáte: Proč říkáme hromosvod a ne bleskosvod? Vždyť to nedává smysl! Poslední dobou se v češtině rozmáhá užití slova bleskosvod Blesko-Hromosvod je bez revize a udržuji ho svépomocí v dobrém stavu Blesko-Hromosvod je instalován ale neřeším ho Blesko-Hromosvod nemám ale budu jej instalovat Nemám potřebu instalovat Blesko-Hromosvod Hromo-Bleskosvod se stará družstvo,společné části bytových jednote

Hromosvod - je to povinnost? Stavíme bungalov do 150m2 a zatím mi nikdo nedokázal objektivne říct, zda je potřeba ke kolaudaci hromosvod (bleskosvod). Jak to tedy je u novostavby?? Povinná instalace hromosvodu platí pro objekty, kde může blesk ohrozit více lidí nebo napáchat velké hospodářské škody, nebo kde by mohl způsobit. Hromosvod s vodičem HVI. Vodič s vysokonapěťovou izolací HVI pro zajištění dostatečné vzdálenosti vůči elektricky vodivým částem. Vodič HVI light. Vodič s vysokonapěťovou izolací pro zajištění dostatečné vzdálenosti vůči elektricky vodivým částem. Použití až do ekvivalentu dostatečné vzdálenosti s ≤ 45 cm. Analýza rizika pro vnější systém ochrany před bleskem (hromosvod) Je povinná instalace hromosvodu nebo není? Každý stavebník musí respektovat stavební zákon č. 183/2006 Sb., v PZ a jeho prováděcí vyhlášku č. 268/2009 Sb Nefunkční a zanedbaný hromosvod nejenže nechrání před bleskem, ale majitel domu může přijít v případě škody o náhradu od pojišťovny. To, že je nefunkční, se mnohdy zjistí jedině proměřením revizním technikem

Hromosvod, bleskosvod - zařízení k ochraně budov, objektů a živých bytostí v nich před nebezpečnými účinky blesku; vytváří umělou vodivou cestu k přijetí a svedení bleskového výboje do země.Hromosvod má tři části: a) jímací zařízení, zachycující blesk (vodiče, tyče, mříže); b) svody, které tvoří vodivé spojení od jímacího zařízení k uzemnění. Bleskosvod je tvořen třemi částmi - jímačem, který zajišťuje zachycení blesku, svodem sloužícím jako spojení jímače s uzemněním a uzemnění hromosvodu, uložené v zemi nebo v základovém betonu ve formě zemnících tyčí, desek, drátů, nebo pásků

Historia de la Música Electrónica: Pre 1800s | Nano

Zkušební svorka pro hromosvod Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte Hromosvod nebo také bleskosvod je zařízení, které chrání objekt před úderem blesku, tedy před tepelnými a mechanickými účinky blesku. Funguje tak, že vytváří vodivou cestu k svedení výboje do země, tzv. uzemnění. Má v podstatě tři části, první částí je jímací tyč, druhá část j Bleskosvod hromosvod bazar - Bazoš.cz. Zobrazeno 1-2 inzerátů z 2. Cena. Lokalita. Zobrazeno. Nové inzeráty e-mailem. Hromosvody/bleskosvody - 50% SLEVA - [13.6. 2021] Prodám nepoužité podpěry, svorky, držáky, dráty atd. pro instalaci hromosvod ů/ bleskosvod ů - viz seznam: Podpěry: PV 01 do zdiva = 150ks = 10Kč/ks PV 02 do. Aby hromosvod (bleskosvod) sloužil svému účelu: ochraně majetku - budov, objektů a především lidských životů před účinky blesků, musí na nich být prováděna revize a pravidelné kontroly. Je tedy nezbytné dodržovat termíny kontrolních revizí a udržovat systém hromosvodů v bezvadném stavu, aby hromosvod.. Svod hromosvodu po dřevu Jak je to vlastně s umísťováním svodů na hořlavý materiál, konkrétně dřevo? Lidé mají většinou spojené blesky s plameny a velkou teplotou a tak se občas vyskytnou obavy, zda není nebezpečné hromosvodní drát táhnout po hořlavém povrchu, jakým bezesporu dřevo je