Home

Laboratorní asistent dálkové studium

Laboratorní asistent . Vzdělávací obor Laboratorní asistent si klade za cíl připravit žáky nejen na úspěšné pracovní uplatnění ve zdravotnických zařízeních, ale i ke vzdělávání na vyšších odborných školách, vysokých školách a univerzitách Obor Laboratorní asistent (53-43-M/01) Kód. 53-43-M/01. Název oboru. Laboratorní asistent. Typ studia. SeznamŠkol.eu je největší, uchazeči o studium stále oblíbenější, online databází škol v České republice. Návštěvníci zde najdou informace o všech typech škol - od mateřských po vysoké..

FarmacieKombinovaná forma vzdělávání (dříve dálkové studium) v oboru Diplomovaný farmaceutický asistent (53-43-N/1.) je realizována dle vzdělávacího programu pro kombinovanou formu vzdělávání akreditovaného MŠMT a MZ ČR.. Délka studia: je 3 roky, školní rok je rozdělen na období zimní a letní, každé období je zakončeno obdobím k získání hodnocení. Proč si zvolit studijní program Radiologická asistence. tříletý bakalářský studijní program Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví (LDZ)#ldz (dálkové) formě studia. Detailní text o studijním programu zde, studijní plán (rozložení předmětů) pro prezenční formu studia) zde a pro kombinovanou formu studia zde

Diplomovaný zdravotní laborant 53-43-N/2 - Diplomovaný zdravotní laborant (denní, dálková) Charakteristika oboru. Cílem oboru je kvalifikovaný pracovník, určený pro samostatnou práci v klinických laboratořích, který vykonává svoji práci na vysoké profesionální úrovni. obsah vzdělání je zaměřen zvládnutí analýz biologického materiálu za použití. Obory vzdělávání. Střední zdravotnická škola: Zdravotnický asistent | Laboratorní asistent | Zdravotnické lyceum | Dálkové studium oboru Zdravotnický asistent | Praktická sestra (denní i dálková ) Vyšší odborná škola zdravotnická: Diplomovaný farmaceutický asistent | Diplomovaná dětská sestr 53-43-M/01 Laboratorní asistent - denní čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou; Absolvent studijního oboru laboratorní asistent je připraven pro práci v laboratořích zdravotnických zařízení státního a soukromého sektoru. 53-44-M/03 Asistent zubního technika - denní čtyřleté studium ukončené maturitní. Pětileté dálkové studium pro absolventy základních škol ukončené maturitní zkouškou. Studium oboru praktická sestra (PS) vede k získání vědomostí, dovedností a návyků potřebných k výkonu profese a současně poskytuje i širší všeobecné vzdělání nutné pro další vzdělávání a uplatnění na trhu práce

Laboratorní asistent Studium nabízí Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové. Chci požádat o informace Chci se přihlásit on-line. Studium nabízí. Seznam oborů studia podle druhu studia. Obory podle názvu Skupiny oborů. Zobrazit jen obory, které jsou nabízeny alespoň jednou školou. Střední vzdělání bez výučního listu a maturity. Střední vzdělání s výučním listem. Střední vzdělání s maturitou. Nástavbové studium. Vyšší odborné vzdělání. Vyšší. První konzultace školního roku 2021/2022 - dálkové studium: 3. PSD: 3. 9. 2021 od 8:10 hodin 5. ZAD: 10. 9. 2021 od 8:10 hodin Category Aktuality, Krátké aktualit Ve školním roce 2019/2020 otevíráme tyto studijní obory: » Praktická sestra - denní čtyřleté studium » Laboratorní asistent - denní čtyřleté studium » Praktická sestra - dálkové pětileté studium Všechny studijní obory jsou zakončeny maturitní zkouškou. Přihlášky je nutné podat do 1

Zdravotní laborant. Město. Všechna města Brno (1) České Budějovice (1) Hradec Králové (1) Kladno (1) Pardubice (1) Ústí nad Labem (1) Typ studia. Všechny typy Bakalářské (5) Magisterské navazující (1) Forma studia. Všechny formy Prezenční (6) Kombinované (3) Typ školy. Všechny školy Veřejné a státní (6 Toto vyšší odborné vzdělání Vám nabídne hlubší proniknutí do všech laboratorních metod spojených s diagnostikou. Zvládnete to, co laboratorní asistent, a navíc si prohloubíte vědomosti v jednotlivých oblastech mikrobiologie, hematologie, biochemie, histologie, cytologie, toxikologie, molekulární biologie a genetiky Diplomovaný zdravotní laborant 53-43-N/2.- tříleté denní studium po střední škole zakončené absolutoriem Maximálně 35 studentů v ročníku Podmínky pro přijetí ke studiu ukončené středoškolské vzdělání maturitní zkouškou bodové ohodnocení na základě výsledků vysvědčení za 1. pololetí 4. ročníku a maturitní zkoušky - prospěchový průměr.

Laboratorní asistent - SZŠ a VOŠZ Ostrav

Obor Laboratorní asistent - Seznam škol v Č

  1. Je distanční nebo dálkové studium SŠ umožněno člověku s dokončenou ZŠ, který není plnoletý? Dobrý den, ráda bych začala studovat dálkově nebo distančně SŠ. Denní studium u mě není z os. důvodů možné. Základní školu mám úspěšně za sebou. Je zde někdo, kdo má s tímhle zkušenosti? Vezmou mě, i když mi.
  2. Dálkové studium Vyšší odborná škola zdravotnická . Střední škola zdravotnická, Vyšší odborná škola zdravotnická, vzdělávání, zdravotnictví. Informace pro uchazeče o studium. Kontakty. Vzdělávání absolventů základních a středních škol. Otevírané obory. Asistent zubního technika, Laboratorní asistent
  3. Popis firmy. Střední odborná škola zajišťuje výuku čtyřletých oborů zdravotnické lyceum, asistent a kosmetické služby. Pro dospělé pořádáme kurz v oboru všeobecný sanitář a dále organizujeme dálkové studium v oboru zdravotnický asistent
  4. Obory SŠZ: asistent zubního technika, laboratorní asistent, zdravotnické lyceum, zdravotnický asistent, masér sportovní a rekondiční a ošetřovatel (tříletý). szsvzs.cz 474 778 110 4 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad 1 pobočk
  5. Dálkové studium - celá Česká republika. Zobrazuji 373 oborů studia. Jihočeský kraj (32) Jihomoravský kraj (28) Karlovarský kraj (7) Královéhradecký kraj (12) Liberecký kraj (6) Moravskoslezský kraj (47) Olomoucký kraj (21
  6. Laboratorní asistent (53-43-M/01) Vzdělávací program připravuje žáky pro činnosti středních zdravotnických pracovníků ve zdravotnictví. Absolventi mají široké uplatnění v nemocničních nebo soukromých laboratořích
  7. Na střední škole jde o obory zdravotnický asistent, nutriční asistent, laboratorní asistent a asistent zubního technika, na vyšší škole pak o obory diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaný farmaceutický asistent a diplomovaný zdravotnický záchranář

Diplomovaný farmaceutický asistent - farmeko

4 leté dálkové studium: EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ LABORATORNÍ ASISTENT - tříleté vyšší odborné vzdělávání pro absolventy SŠ DIPLOMOVANÝ FARMACEUTICKÝ ASISTENT - rekvalifikační kurzy kosmetiky KOSMETICKÉ SLUŽBY. Znojemská 76,. Kód oboru: 53- 41-M/01 Délka a forma studia: 5 roky - večerní - dálková Určeno: absolventům základních škol Způsob ukončení: maturitní zkouška Charakterisktika oboru . V průběhu vzdělávacího programu žáci získávají potřebné vědomosti z oborů lékařských věd, ošetřovatelství, ale i ostatních oborů, potřebné pro zdravý životní styl, ochranu.

Aktuální nabídka vysokých škol z kategorie ostatní zdravotnické obory. Výběr podle lokality, typu a formy studia vám umožní rychle najít tu správnou státní nebo soukromou vysokou školu Denní (prezenční) studium » Denní studium - přehled všech oborů; Studenti do 26 let mají nárok na status studenta a s tím související výhody (levnější jízdné na hromadnou dopravu, slevy na vstupném apod.) Výuka v denním studiu zahrnuje přednášky, semináře, cvičení, laboratorní práce nebo povinné praxe Laboratorní asistent; Masér sportovní a rekondiční Studium je organizováno jako dvouleté denní. Součástí studia je praktická výuka předmětů, technologické postupy a odborná praxe, kterou žáci vykonávají v odborných učebnách školy a na stomatologických pracovištích pod odborným vedením učitele.. Laboratorní asistent - denní Zdravotnické lyceum - čtyřleté, denní, ukončené maturitou Zdravotnický asistent - čtyřletý denní studijní obor zakončený maturitou, denní i dálkové studium Laboratorní asistent Platnost od 1. 9. 2017 7 odborným dohledem a jsou nepostradatelnými členy zdravotnického týmu. Uplatnění absolventů na trhu práce je velmi dobré. Laboratorní asistent Původní studijní obor Zdravotní laborant byl na Střední zdravotnické škole v Ostravě vyučován od roku 1951

Bakalářské a magisterské studium Fakulta biomedicínského

Dějepis - 1. ročník oboru praktická sestra (1. PS) a 2. ročník oboru laboratorní asistent (2. LA) Kurz je určen pro potřeby distanční výuky 1. ročníku oboru praktická sestra (1. PS) a 2. ročníku oboru laboratorní asistent (2. LA). Dálkové studium. Škola AGEL Český Těšín Zdravotnický asistent, kód oboru 53-41-M/01 (dobíhající studijní obor) Další studium Na vysokých školách a vyšších odborných školách přírodovědného, humanitního, sociálního zaměření; na technických školách se zaměřením na medicínskou techniku a laboratorní činnosti. Fotografie k oboru

Výsledky 2. kola přijímacího řízeníMasér ve zdravotnictví - 2. kolo 2021Nutriční asistent - 2. kolo 2021Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístkuVýsledky 1.kola přijímacích zkoušek po náhradním termínuPraktická sestraAsistent zubního technika2. kolo přijímacího řízení na SŠtermín 21. 6. - přihlášky do 14. 6. 2021OborKód PočetMasér. Ve školním roce 2017/2018 bude AGEL Střední zdravotnická škola vzdělávat žáky v denní formě studia v oborech praktická sestra (dříve zdravotnický asistent), laboratorní asistent a zdravotnické lyceum. V dálkové formě studia se rovněž otevřela jedna třída praktických sester Střední školy v ČR. Nalezeno 1294 škol. Hl.m. Praha 191 Jihočeský kraj 90 Jihomoravský kraj 128 Karlovarský kraj 32 Královéhradecký kraj 74 Liberecký kraj 49 Moravskoslezský kraj 142 Olomoucký kraj 90 Pardubický kraj 76 Plzeňský kraj 55 Středočeský kraj 145 Ústecký kraj 91 Kraj Vysočina 67 Zlínský kraj 72. Zaměření. Studijní obory - Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary. All. Kurzy. Nově otevírané kurzy. Otevírané obory SŠ 2021/2022. Otevírané obory VOŠ 2021/2022. Střední škola. Vyšší odborná škola - Laboratorní asistent - Masér ve zdravotnictví - Nutriční asistent - Praktická sestra (4 roky/5 let, denní, dálkové) - Zdravotnické lyceum. Vyšší odborná škola zdravotnická, VOŠZ: - pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou - studium je ukončeno absolutoriem a absolvent získává titul DiS

Program Comenius – Střední zdravotnická škola a Vyšší

Diplomovaný zdravotní laborant szsvzs

Asistent zubního technika, Laboratorní asistent ; Fyzioterapie dálkové studium slovensko 'dálkové studium' přeloženo v bezplatném anglickém slovníku, mnoho dalších překladů anglicky. česko-anglicko překlad pro dálkové studium Absolvovala tříleté dálkové studium Ájurvédské Instituce Dhanvantri pod vedením Dr. Govinda. Laboratorní asistent a Diplomovaný zdravotní laborant. Masér ve zdravotnictví - NOVÝ OBOR ; Farmeko s.r.o.vyšší odborná škola zdravotnická a střední odborná škola. Absolventi jsou připraveni ke studiu na vyšších či vysokých školách nebo mohou pokračovat ve studiu tříletého pomaturitního studia oboru Diplomovaný. Chodit na Ambis v Praze? V Praze nabízíme kompletní přehled našich oborů, tedy 3 bakalářské a 2 magisterské. Vyberte si ze široké škály zaměření od marketingu, přes managament cestovního ruchu, až po kriminalistiku. Po prvním semestru se navíc specializujete na to, co vás opravdu baví Florence publikuje aktuální informace, odborné články z ošetřovatelské teorie i praxe (Zpravodaj ČAS, zpravodajství z kongresů, kazuistiky, praktické zkušenosti, výzkumné práce), informuje o novinkách v legislativě, managementu a dalších Střední škola zubní technik / laboratorní asistent: fiveta 21.12.17 11:36. 3 Dálkové studium - všeobecná sestra v Plzni (FZS ZCU) Adenka84 1.12.17 23:02. 19 Lidová konzervatoř Ostrava: Anonymní 30.11.17 21:17. 2 Instruktor lyžování kurz.

Diplomovaná dětská sestra - Střední zdravotnická škola a

Studijní program: Veterinární asistent () zvládnutí základní laboratorní a přístrojové diagnostiky, asistenci při léčebných úkonech, chirurgických zákrocích, práci na jednotkách intenzivní péče, v hospitalizačních provozech a rehabilitaci zvířat s různým zdravotním omezením. Součástí studia je rozsáhlá. Střední zdravotnická škola Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Evroá databanka, Státní střední zdravotnická škola Brno čtyřleté obory asistent zubního technika, laboratorní asistent, nutriční asistent, oční technik bez získání způsobilosti zdravotnického - Evroá databank Studium nabízí: 3 roky: Cena (neplátce DPH) 0 Kč: Poplatek za přijímací zkoušky: 250 Kč: Lokalita studia Olbrichova 25, Opava, 746 01, Opava: Kontakt PhDr. Jana Haluzíková, Ph.D. (vedoucí Ústavu ošetřovatelství) tel: +420 553 684 704 e-mail: iva.kajnarova@fvp.slu.c

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola

zařazení oboru 53-45-N/004 Diplomovaný radiologický asistent, dálkové studium jako oboru dobíhajícího, zařazení nového oboru Laboratorní asistent s cílovou kapacitou 360 žáků, zařazení oboru 53-43-M/002 Farmaceutický laborant jako oboru dobíhajícího Asistent zubního technika, Laboratorní asistent UJEP - Tvoříme příležitosti tam, kde nechybí nadšení. 10 000 studentů na 1 000 000 příležitost Univerzita Karlova v Praze Fakulta tělesné výchovy a sportu. Charakteristika oboru: Studium fyzioterapie připravuje studenty především pro potřeby zdravotnictví v oblasti. Dálkové studium oboru zdravotnický asistent - délka studia je 5 let, ukončené maturitní zkouškou. Studium je organizováno formou konzultačních hodin v rozsahu asi 220 hodin ve školním roce. Učební plán je shodný s denním studiem oboru zdravotnický asistent Ekonomika - není nutná lékařská prohlídka. Délka dálkové formy studia je 3,5 roku. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga, Olomouc, Pöttingova 2. Olomouc. Střední škola. Laboratorní asistent , Nutriční asistent , Zdravotnický asistent. Vyšší odborná škola

Studijní programy uskutečňované Masarykovou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, kontaktujte studijní oddělení Střediska pro pomoc. ⭐️ Obor Zdravotnický asistent - v regionu Východní Čechy a okolí naleznete aktuální a ověřené údaje u ⭐️ 10 firem, živnostníků a institucí Studijní program: Porodní asistence Studijní obor: Porodní asistentka Bakalářské studium studijního programu Porodní asistence v oboru Porodní asistentka je tříleté a po jeho absolvování získají absolventi se souhlasem MZ ČR oprávnění vykonávat zdravotnické povolání. Výuka probíhá v prezenční formě Aktuální ověřené informace: adresa, telefon a e-mail Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Domažlice, Domažlice, Týnské Předměstí. Telefon: 379 724.

Obor Praktická sestra- dálkové studium - AGE

Laboratorní asistent Denní forma studia. Náplní tohoto programu je příprava pro práci v laboratořích zdravotnických zařízení. Absolventi nacházejí uplatnění nejen v nemocničních laboratořích, ale i v laboratořích hygienických stanic, soudního lékařství nebo v transfuzních stanicích. Asistent zubního technika. Čas utekl jak voda a první studenti školy čtyřletých oborů - zdravotnický asistent, zdravotnické lyceum a laboratorní asistent - budou letos dělat zkoušku dospělosti. O maturitách, o téměř čtyřech letech studií, ale i o studiu během pandemie jsme hovořili s ředitelem školy Ing. Bc. Vladimírem Janusem Jedná se o čtyřletá denní studia ukončená maturitou a tříletá denní studia ukončená absolutoriem. V čtyřleté denní formě studia ukončené maturitou realizuje škola vzdělávací obory: Zdravotnické lyceum, Zdravotnický asistent, Laboratorní asistent, Asistent zubního technika a Masér sportovní a rekondiční Studijní obor Laboratorní asistent. 4leté denní studium zakončené maturitou. Absolventi jsou připraveni na studium na vysokých nebo vyšších odborných školách nejen s medicínským.

Laboratorní asistent - www

Požadované vzdělání dle zákona č. 96/2004 Sb. § 9 a §30. Vhodné pro absolventy VOŠ a VŠ - obor zdravotní laborant. Dále pro absolventy SZŠ - obor laboratorní asistent (příp. zdravotní laborant, pokud bylo studium zahájeno nejpozději v roce 2014) Laboratorní asistent? Je to náročné studium, a co si celkově o tomto oboru myslíte? Děkuji za odpověd. :) Uzamčená otázka. ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce. Odpovědět Zajímavá 1 Pro koho je otázka zajímavá? hanulka11 před 3654 dn Or zdravotní asistent dálkové or studium Brno Akreditovaný kurz Rekvalifikační kurz Školení a nebo seminář Kurz pořádá vzdělávací firma Téma kurzu nebo školení; Kurzy pro Energetické specialisty-Praha, Brno: Zpracování průkazu energetické náročnosti budov [PENB Ve schvalovacím řízení jsou dva nové mat. obory: Laboratorní asistent 53-43-M/01 a Asistent zubního technika 53-44-M/03, obory připravujeme ve formě denní a dálkové. Nabízíme také akreditované kvalifikační kurzy Ošetřovatel, Chůva pro dětské koutky a Chůva pro děti do zahájení PŠD 26.4.2021. AGEL Vyšší odborná škola zdravotnická v Ostravě a Českém Těšíně reaguje na rostoucí zájem o studium zdravotnických oborů formou dálkového studia. Ve školním roce 2021/2022 proto nově nabídne studijní obor Diplomovaná všeobecná sestra v kombinované formě. Čtěte dále

Seznam oborů studia podle druhu studia - Stredniskoly

Tento typ studia je prospěšná, protože to může dát profesionální specializaci. vedoucí kanceláře a laboratorní asistent poskytující preventivní a regenerační péči. - Dálkové Související studijní obory. Asistent zubaře (7) arrow_forward. Dentální hygiena (3). Práce: Laboratorní asistent Jihlava Vyhledávejte mezi 165.000+ volných pracovních míst Rychle & Zdarma Konkurenční plat Plný, dočasný a částečný úvazek Odběr novinek Nejlepší zaměstnavatelé v Jihlavě Práce: Laboratorní asistent - získat snadno a rychle Laboratorní asistent 53-43-M/005 4 - 30 0 Zdravotnické lyceum 78-42-M/005 4 61/60 60 0 ZŠ a praktická škola Daneta, Nerudova 1180, Hradec Králové, dálKové Nástavbové studIum: 26-41-L/501 Elektrotechnika 23-43-L/506 Provozní technika den otevřených dveří od 8.00 do 16.00 hod.: 12. ledna 200 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity nabízí pregraduální (pomaturitní) prezenční studium tří dlouhých magisterských programů Všeobecné lékařství/6 let studia, titul MUDr., Zubní lékařství/5let studia, titul MDDr., Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Embryolog/5let studia (titul Mgr. Radiologický asistent - prezenční i kombinované bakalářské studium Studium nabízí Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci . Absolvent bakalářského studia v oboru radiologický asistent bude samostatným odborným pracovníkem všude tam, kde se vyžaduje užití ionizujícího záření, nukleární

Úspěch florbalistek SZŠ a VOŠZ Kolín – StředníListopad 2018 – Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Video: První konzultace školního roku 2021/2022 - dálkové studium

Akreditovaný kvalifikační kurz SANITÁŘ - AGEL Střední

Co znamená systém 4+1 ve vzdělávání sester? Dnes (27. 6. 2016) vláda schválila novelu zákona č.96/2004 Sb. (o nelékařských zdravotnických povoláních). V tisku vyšlo několik článků s titulky, že zdravotní sestry nebudou muset mít vysokou školu. Laboratorní a sanitační asistent/-ka (biotechnol. spol.) asistent. Personální agentura . Pro prestižní výzkumnou a výrobní biotechnologickou společnost se sídlem v Praze hledám člověka na pozici Laboratorní a sanitační asistent/-ka. Shrnutí pracovní pozice Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava. telefon: +420 597 091 111 +420 553 461 111. e-mail: IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987 ID datové schránky: 37gj9f Dálkové studium s miminkem, VŠO-zkušenosti; Zápach z odpadu v kuchyni; Studium na STEP IT ACADEMY; Studium medicíny - zkusit znovu nebo nechat být; Studium vš a žití u rodičů; Další témata z kategorie. Jak se obhajuje bakalářská práce? Vysoká škola Havířov; Kdy se učit na zkoušky na rodičáku; Laboratorní asistent vs. Laboratorní asistent 5343M005 4 ?/? 30 0 Zdravotnické lyceum 7842M005 4 35/30 30 0 Zdravotnický asistent 5341M007 4 87/60 60 0 Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9, 387 023 711 dálkové pětileté studium zakončené maturitou v oboru veřejnosprávní činnos